Coaching dla dyrektorów i nauczycieli - możliwości zastosowania coachingu w pracy nauczyciela/dyrektora

Coaching dla dyrektorów i nauczycieli - możliwości zastosowania coachingu w pracy nauczyciela/dyrektora
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szkolenia w swoim zakresie obejmuje:

 • prowadzenie do coachingu,
 • modele sesji coachingowych
 • możliwości zastosowania coachingu w pracy nauczyciela/dyrektora

Szczegóły szkolenia

Program

Program

Dzień pierwszy szkolenia 

Część 1 Wprowadzenie do coachingu

 1. Krótkie wprowadzenie temat, cele zajęć, rezentacja programu, kontrakt-część integracyjna)
 2. Ćwiczenie wstępne: Mapa myśli- Coaching - tworzenie definicji coachingu
 3. Wykład i dyskusja na temat: Coaching jako proces i narzędzie
 4. Prezentacja podsumowująca informacje na temat powyższego zagadnienia (prezentacja, dyskusja, podsumowanie wniosków).
 5. Ćwiczenie praca indywidualna: Określenie własnego obszaru zawodowego do pracy coachingowej- Koło obszarów zawodowych,


Część 2 
Sesje coachingowe i ich elementy

 1. Ćwiczenie w grupach:- Cel- (widziany przez różne okulary tematyczne : Jakie Elementy? Po co? Kiedy? Jakie rodzaje?)
 2. Mini wykład/prezentacja- Metoda prawidłowego formułowania celu w coachingu SMART+ EF
 3. Ćwiczenie w parach: Formułowanie celu z określonego wcześniej obszaru zawodowego
 4. Omówienie ćwiczenia- refleksje
 5. Mini wykład/prezentacja - struktury sesji- GROW, GOLD, STORM
 6. Podsumowanie, informacja zwrotna od uczestników


Dzień drugi szkolenia 

Część 1 
Elementy coachingowe cd.

 1. Krótkie wprowadzenie (temat, cele zajęć, prezentacja programu, refleksja z dnia poprzedniego)
 2. Ćwiczenie w parach z obserwatorem: pytania zachęcające- pytania zniechęcające( określone role do przeprowadzenia ćwiczenia)
 3. Omówienie ćwiczenia- refleksje w temacie wpływu pytać na zachowanie rozmówcy
 4. Mini wykład/prezentacja- Rodzaje pytań w coachingu


Część 2
Warsztat praktyczny

 1. Mini powtórzenie modeli sesji
 2. Przeprowadzenie sesji coachingowej wg modelu GROW , GOLD lub STORM. W parach ćwiczenie w obje strony.
 3. Omówienie ćwiczenia- refleksje.


Część 3 
Obszary zastosowania coachingu w pracy nauczyciela/dyrektora

 1. Burza mózgów- W jakich obszarach pracy nauczyciela/dyrektora można zastosować coaching,
 2. Ćwiczenie indywidualne -Ustalenie planu , etapów dalszego rozwoju w obszarze coachingu
 3. Podsumowanie całego szkolenia, informacja zwrotna od uczestników.Poziom II 9-10.05.2013 r. 
2 dni szkoleniowe 


Dzień pierwszy szkolenia 

Część 1
Relacja w coachingu

 1. Krótkie wprowadzenie (temat, cele zajęć, prezentacja programu, kontrakt-część integracyjna)
 2. Case - Czy to jest coaching?-(powtórzenie/podsumowanie wiadomości- Praca w grupach)
 3. Wykład i dyskusja na temat: Znaczenia relacji w coachingu, budowanie zaufania.
 4. ćwiczenie- Co wpływa na prawidłową relacje w coachingu?-(Praca w grupach-Piramida Ważności)
 5. Prezentacja podsumowująca informacje na temat powyższego zagadnienia (prezentacja, dyskusja, podsumowanie wniosków).
 6. Ćwiczenie praca indywidualna/test: Mój styl rozmowy.


Część 2
Poziomy słuchania w
coachingu

 1. Ćwiczenie indywidualne:- Mapa to nie teren.
 2. Mini wykład/prezentacja- Poziomy słuchania, słuchanie aktywne i jego elementy
 3. Ćwiczenie słuchania aktywnego w parach z obserwatorem
 4. Omówienie ćwiczenia- refleksje
 5. Mini wykład/prezentacja - struktury sesji- IGROW, RGROW, DROPS
 6. Podsumowanie, informacja zwrotna od uczestników


Dzień drugi szkolenia 

Część 1
Motywacja w coachingu

 1. Krótkie wprowadzenie (temat, cele zajęć, prezentacja programu, refleksja z dnia poprzedniego)
 2. Ćwiczenie: Koło równowagi- Praca-Relacje-Ja
 3. Omówienie ćwiczenia- wybór tematu do części praktycznej
 4. Mini wykład/prezentacja- Motywacja w coachingu, skalowanie, narzędzie Diament Kartezjański


Część 2
Warsztat praktyczny

 1. Mini powtórzenie modeli sesji
 2. Przeprowadzenie sesji coachingowej wg modelu IGROW, RGROW lub Drops z urzyciem narzędzia Diament Kartezjański w parach ćwiczenie w obje strony.
 3. Omówienie ćwiczenia- refleksje.


Część 3
Zastosowanie narzędzi coachingowych w pracy nauczyciela/dyrektora

 1. Miniwykład/prezentacja- Elementy coachingu w pracy indywidualnej z uczniem na przykładzie Tutoringu
 2. Ćwiczenie burza mózgów - jakie elementy/narzędzia coachingu można wykorzystać w pracy nauczyciela/dyrektora
 3. Podsumowanie całego szkolenia, informacja zwrotna od uczestników.Poziom III 16-17.05.2013 r. 
2 dni szkoleniowe 


Dzień pierwszy szkolenia 

Część 1
Odpowiedzialność w coachingu

 1. Krótkie wprowadzenie (temat, cele zajęć, prezentacja programu, część integracyjna)
 2. Quiz - Kto jest za to odpowiedzialny?-( sprawdzenie/podsumowanie wiadomości )
 3. Wykład i dyskusja na temat: Budowania odpowiedzialności w uczniach/nauczycielach za własne wyniki za pomocą coachingu.
 4. Refleksja: dyskusja gdzie i kiedy można/należy przenieść odpowiedzialność.


Część 2
Kodeksy etyczne w coachingu

 1. Ćwiczenie-Odwrócona Burza mózgów - co muszę robić żeby nie być dobrym coachem?
 2. Podsumowanie ćwiczenia-, zapoznanie się z już istniejącymi Kodeksami Etycznymi


Część 3 
Praca z przekonaniami w coachingu

 1. Mini wykład/prezentacja: Czym są przekonania, myśli automatyczne, po czym poznać, że mamy do czynienia z przekonaniami
 2. Ćwiczenie- Zmień przekonania- (język e-prime).
 3. Podsumowanie ćwiczenia/ wnioski/refleksje
 4. Fragment filmu( z przekonaniami )
 5. Ćwiczenie- dokończ zdania( zdania z przekonaniami uczniów/nauczycieli)-podziel na te które uważasz za ograniczające, wzmacniające, neutralne
 6. Mini wykład połączony z dyskusją- Po czym można poznać, czy przekonanie jest ograniczające czy wzmacniające?
 7. Ćwiczenie: W parach- rozpoznawanie własnych przekonań
 8. Podsumowanie ćwiczenia
 9. Mini wykład prezentacja- techniki pracy z przekonaniami- rozkruszanie i przeramowanie, RTZ, Praca pytaniami
 10. Ćwiczenie w parach ( zamiennie)- rozkruszanie i przeramowanie przekonań
 11. Podsumowanie, informacja zwrotna od uczestnikówDzień drugi szkolenia 

Część 1
Praca na wartościach w coachingu

 1. Krótkie wprowadzenie (temat, cele zajęć, prezentacja programu, refleksja z dnia poprzedniego)
 2. Mini wykład/prezentacja- Piramida Diltsa- poziomy neurologiczne
 3. Dyskusja- Moc Wartości
 4. Ćwiczenie: Szablon do podejmowania decyzji.- oparty na wartościach


Część 2
Warsztat praktyczny

 1. Mini powtórzenie modeli sesji
 2. Przeprowadzenie sesji coachingowej wg znanych modeli sesji coachingowych.
 3. W parach ćwiczenie w obje strony.
 4. Omówienie ćwiczenia- refleksje.


Część 3 
Informacja zwrotna- wg.2P1R

 1. Miniwykład/prezentacja- Znaczenie i Elementy prawidłowej informacji zwrotnej
 2. Ćwiczenie - w grupach- "Zła" i "Dobra" informacja zwrotna( wg scenariusza)
 3. Omówienie ćwiczenia- refleksje/wnioski


Część 4
Coachingu a rozwój osobisty.

 1. Ćwiczenie: 20 pomysłów - praca indywidualna
 2. Omówienie ćwiczenia- refleksje.
 3. Podsumowanie całego szkolenia, informacja zwrotna od uczestników.

Cele

Cele

Głównym celem coachingu jest zmiana. Zmiana może dotyczyć zarówno poziomu wiedzy, umiejętności jak i postaw. Zmianie podlega zarówno coachee jak i sam coach. Coaching to zarówno proces jak i narzędzie- narzędzie do rozwoju własnego i do pomocy w rozwoju innych. 
Podstawowym celem szkolenia jest rozwój umiejętności coachingowych, które mogą być wykorzystane w pracy zawodowej i życiu osobistym.

 • Jak skutecznie pracować z uczniem, który ma potencjał ale brak mu samoświadomości?
 • Jak pracować z uczniem, który chce ale nie ma możliwości?
 • Jak przygotować uczniów do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy?
 • Jak nauczyć - uczyć się i brać odpowiedzialność za własne wyniki?
 • Jak pracować z dobrym nauczycielem, któremu grozi wypalenie zawodowe?
 • Jak ogarnąć natłok celów w pracy dyrektorskiej?


Odpowiedzi na te pytania nie zostaną podane w trakcie szkolenia( nie ma jednej skutecznej rady), ale poznacie Państwo skuteczną metodę, której praktykowanie usunie te i wiele innych pytań z listy. 

Prelegenci

Prelegenci

female

Izabela Mleczko

Ukończyła Wyższą Szkołę Ekonomiczno- Informatyczną na Wydziale Ekonomiki Biznesu Międzynarodowego, a także Podyplomowe Studia Coachingu w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie przygotowuje się do egzaminu certyfikacyjnego Coach ICF. 
Trener i ekspert IMMOQEE. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu zmiany i przekwalifikowania zawodowego, aktywnego poszukiwania pracy, rozwoju zawodowego ( motywowanie, praca z przekonaniami, zarządzanie stresem), doprecyzowanie pomysłów biznesowych. Coach przeprowadzanie sesji coachingowych indywidualnych i grupowych- coaching kariery, coaching na start- otwieranie własnej działalności.

Odbiorcy

Odbiorcy

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy są zainteresowani wprowadzeniem coachingu w swoje życie zawodowe oraz prywatne. Dla wszystkich którzy są zainteresowani rozwojem osobistym oraz poszerzeniem własnego warsztatu pracy o skuteczne narzędzie jakim jest coaching.
 

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com