Konferencja

VI Konferencja Finansów Komunalnych

VI Konferencja Finansów Komunalnych
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Zapraszamy na VIII edycję Konferencji Finansów Komunalnych

KLIK

Wśród prelegentów

male

dr Arkadiusz Babczuk

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, zastępca Dyrektora Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
male

dr Mirosław Czekaj

Skarbnik Miasta Stołecznego Warszawy
male

prof. Jan Czempas

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, były członek Regionalnej Komisji Orzekającej w Katowicach
female

Agata Dąmbska

Współprowadzi think tank Forum Od-nowa, projektujący i wdrażający zmiany systemowe w sektorze publicznym – samorządach, administracji centralnej i finansach publicznych.
male

prof. dr hab. Beata Filipiak

Uniwersytet w Szczecinie
male

Lesław Fijał

Skarbnik Miasta Krakowa, doktor nauk ekonomicznych, od 1993 roku skarbnik Krakowa. Od 1996 wykłada w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
male

prof. Maria Jastrzębska

Pracownik Katedry Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Finansów w Sopockiej Szkole Wyższej.
male

dr Arkadiusz Kamiński

Doktor nauk ekonomicznych, zastępca Skarbnika i Dyrektor Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością UM. st. Warszawy.
male

Bogdan Nawrocki

z-ca Dyrektora Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością Urzędu m.st. Warszawy

prof. zw. dr hab. Joanna Salachna

profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego.
male

Jacek Santorski

profesor w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi autorski program - Akademię Psychologii Przywództwa dla zaawansowanych managerów i przedsiębiorców.
male

prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska

profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wykłada na Wydziale Prawa i Administracji UW
male

prof. dr hab. Paweł Swianiewicz

profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie polityki lokalnej i finansów samorządowych, doradca społeczny Prezydenta RP
male

Roman Szełemej

doktor nauk medycznych, w 2011 pełniący obowiązki prezydenta Wałbrzycha, następnie prezydent tego miasta.
male

Dariusz Woźniak

Skarbnik Powiatu Świeckiego
female

Grażyna Wróblewska

Przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
female

Małgorzata Zielińska

DNB Bank Polska S.A.

Szczegóły konferencji

Program

Program

Program Konferencji

I dzień konferencji – 29 września 2014 r.

12:00

rejestracja uczestników konferencji

12:00

Lunch

13:00

Otwarcie Konferencji – podsumowanie XX lat miesięcznika „Finanse Komunalne”

Włodzimierz Albin, Prezes Zarządu Wolters Kluwer

13:30

Absorpcja funduszy strukturalnych przez samorządy - doświadczenia perspektywy 2007-2013

13:50

Sytuacja samorządów u progu nowego etapu finansowania 2014-2020 – występujące ograniczenia

dr Mirosław Czekaj, Skarbnik m.st. Warszawy

I sesja – Uwarunkowania ekonomiczne

prowadzenie sesji: dr Mirosław Czekaj, Skarbnik m.st. Warszawy

14:10

Finansowanie rozwoju samorządu lokalnego – potencjał i bariery

  1. ab. Marek Dylewski, Skarbnik Województwa Zachodniopomorskiego

14:30

Wystąpienie Banku Gospodarstwa Krajowego

14:50

Rozwój poprzez spółki komunalne – szanse i zagrożenia

dr Arkadiusz Babczuk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

15:10

Przerwa na kawę

15:30

Pozyskiwanie finansowania dłużnego długoterminowego dla rozwoju samorządu lokalnego

dr Arkadiusz Kamiński, Dyrektor Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością (PD) Urząd m.st. Warszawy

15:50

Alternatywne sposoby finansowania inwestycji samorządowych

Małgorzata Zielińska, Dyrektor Biura Sektora Publicznego, DNB Bank Polska S.A.

 

16:10

Emisja i notowanie obligacji komunalnych na Catalyst

Robert Kwiatkowski, Wicedyrektor Działu Rozwoju Sieci Biznesowej, Giełda Papierów Wartościowych S.A.

16:30

Planowanie wieloletnie w oparciu o WPF

Dariusz Woźniak, Skarbnik Powiatu Świeckiego

16:50

Dyskusja

17:10

Przerwa na kawę

II sesja: Uwarunkowania socjologiczne

prowadzenie: prof. dr hab. Paweł Swianiewicz, Uniwersytet Warszawski

17:30

"Samorządność osobista" - jak zarządzać swoim czasem, energią i stresem

Jacek Santorski, psycholog biznesu

18:10

Współpraca samorządów – kiedy jest szansa na sukces (prezentacja praktycznych rozwiązań, gdzie udało się pokonać ograniczenia i uprzedzenia)

Roman Szełemej,  Prezydent Miasta Wałbrzycha

18:30

Demografia - prognozowanie rozwoju społeczności lokalnej a aktywność inwestycyjna i jej konsekwencje dla finansów jednostki

dr Jan Czempas, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Inwestycji i Nieruchomości

18:50

Dyskusja

19:10

Zakończenie I dnia konferencji

20:00

Uroczysta kolacja, atrakcje wieczoru – Recital „Kamyk zielony” w wykonaniu Doroty Osińskiej

 

II dzień konferencji - 30 września 2014 r.

III sesja - Uwarunkowania prawne

prowadzenie sesji: prof. zw. dr hab. Mirosław Stec, Uniwersytet Jagielloński

09:30

Wskaźnik zadłużenia – aktualne problemy

09:50

Dlaczego należy poprawić mechanizmy WPF

10:10

Propozycje modyfikacji mechanizmów WPF

dr Lesław Fijał, Skarbnik Miasta Krakowa

10:30

Zarządzanie długiem – problemy praktyczne

Grażyna Wróblewska, Przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

10:50

Dyskusja

11:10

Przerwa na kawę

IV sesja: Uwarunkowania organizacyjne

prowadzenie: dr Jan Czempas, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

11:40

Zarządzanie - podejście normatywne do zagadnienia pod kątem procesów decyzyjnych i ryzyka

12:00

Jednostka budżetowa - czy taki twór jest potrzebny, jakie koszty, jaka alternatywna alokacja zadań

12:20

Podejście do procesów decyzyjnych i ryzyka w praktyce zarządzania

Bogdan Nawrocki, z-ca Dyrektora Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością Urzędu m.st. Warszawy

12:40

Możliwości optymalizacji kosztów samorządowych. Od oszczędniejszego back office do lepszego front office

Agata Dąmbska, Forum Od-nowa

13:00

Dyskusja

13:20

Podsumowanie i zakończenie konferencji, lunch

Cele

Cele

Konferencja Finansów Komunalnych to coroczne wydarzenie organizowane przez Wolters Kluwer, wydawcę miesięcznika Regionalnych Izb Obrachunkowych "Finanse Komunalne", w trakcie którego samorządowcy - prezydenci, wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów finansowych i budżetowych, przedstawiciele regionalnych izb obrachunkowych i naukowcy dyskutują na temat ustroju i finansów samorządowych. Tematyka konferencji współgra z najbardziej ważkimi problemami, z jakimi borykają się jednostki samorządu terytorialnego a świadczą o tym problemy dyskutowane na kolejnych jej edycjach: Doświadczenia 20 lat finansów samorządowych (2009), Zadania własne gmin - czy art. 6 i 7 u.s.g. można „odmrozić” (2010), Finanse samorządu terytorialnego po zmianach wprowadzonych przez ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (2011), System nadzoru i kontroli nad finansami komunalnymi (2012) i wreszcie Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego czy międzysamorządowa redystrybucja dochodów (2013).

Cykliczność tej konferencji udowadnia, że została ona doceniona przez naszych gości i stała się jednym z ważniejszych wydarzeń poświęconych finansom komunalnym w Polsce. Dorobek poszczególnych edycji konferencji jest publikowany w kolejnych, noworocznych numerach „Finansów Komunalnych”, w których obok wystąpień i referatów publikowane są także obszerne fragmenty zazwyczaj burzliwych dyskusji.

Gość specjalny:

Jacek Santorski: "Samorządność osobista" - jak zarządzać swoim czasem, energią i stresem

profesor w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi autorski program - Akademię Psychologii Przywództwa dla zaawansowanych managerów i przedsiębiorców. Uznany autorytet w dziedzinie psychologii społecznej, pionier psychologii biznesu w Polsce. Autor kilkunastu książek. Obecnie osobisty doradca przedsiębiorców i menedżerów w zakresie sztuki życia i odpowiedzialnego biznesu. Prowadzi Grupę Firm Doradczych Values, obejmującą Instytut Psychologii Biznesu oraz Instytut CR i Strategicznej Filantropii. Uznany mówca i popularyzator psychologii w mediach. Od wielu lat interesuje się medytacją i filozofią sztuk walki.

Prelegenci

Prelegenci

male

dr Arkadiusz Babczuk

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, zastępca Dyrektora Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Ekspert zewnętrzny sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

male

dr Mirosław Czekaj

Skarbnik Miasta Stołecznego Warszawy

male

prof. Jan Czempas

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, były członek Regionalnej Komisji Orzekającej w Katowicach

female

Agata Dąmbska

Współprowadzi think tank Forum Od-nowa, projektujący i wdrażający zmiany systemowe w sektorze publicznym – samorządach, administracji centralnej i finansach publicznych. Jest działaczką trzeciego sektora od 1994 roku, współzałożycielką i liderką kilku organizacji pozarządowych, publicystką, szefową portalu polsko-czeskiego, tłumaczką, lektorką języka polskiego dla cudzoziemców. Studiowała socjologię na UW.

male

prof. dr hab. Beata Filipiak

Uniwersytet w Szczecinie

male

Lesław Fijał

Skarbnik Miasta Krakowa, doktor nauk ekonomicznych, od 1993 roku skarbnik Krakowa. Od 1996 wykłada w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. W latach 1995–1999 był członkiem Rady Banku Współpracy Regionalnej S.A. w Krakowie

male

prof. Maria Jastrzębska

Pracownik Katedry Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Finansów w Sopockiej Szkole Wyższej. Autorka ponad 120 publikacji z zakresu finansów jednostek samorządu terytorialnego. Brała udział w projektach badawczych i szkoleniowych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. W latach 2003-2005 członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów; ekspert sejmowy w latach 2004-2010.

male

dr Arkadiusz Kamiński

Dr. nauk ekonomicznych.

Zastępca Skarbnika m.st. Warszawy

Od przeszło dwudziestu lat zaangażowany w zagadnienia związane z finansowaniem dłużnym i zarządzaniem długiem sektora finansów publicznych; w latach 1994-2005 w Ministerstwie Finansów, jako dyr. Departamentu Długu Publicznego, później od 2007r., jako Zastępca Skarbnika i Dyr. Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością Urzędu m.st. Warszawy. Zakres doświadczeń zawodowych ulegał stopniowej ewolucji od tematyki finansowej zarządzania w handlu zagranicznym (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Biuro Radcy Handlowego RP w Holandii) po zagadnienia inwestycji w sektorze private equity (Bankowe Towarzystwo Kapitałowe). Autor przeszło 40 publikacji, głównie w prasie fachowej.

male

Bogdan Nawrocki

z-ca Dyrektora Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością Urzędu m.st. Warszawy

prof. zw. dr hab. Joanna Salachna

prof. dr hab. nauk prawnych; pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu w Białymstoku; członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w problematyce prawa finansów publicznych, a w szczególności finansów samorządu terytorialnego; autorka lub współautorka ponad 100 publikacji z zakresu gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w tym komentarza do ustawy o finansach publicznych.

male

Jacek Santorski

profesor w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi autorski program - Akademię Psychologii Przywództwa dla zaawansowanych managerów i przedsiębiorców. Uznany autorytet w dziedzinie psychologii społecznej, pionier psychologii biznesu w Polsce. Autor kilkunastu książek. Obecnie osobisty doradca przedsiębiorców i menedżerów w zakresie sztuki życia i odpowiedzialnego biznesu. Prowadzi Grupę Firm Doradczych Values, obejmującą Instytut Psychologii Biznesu oraz Instytut CR i Strategicznej Filantropii. Uznany mówca i popularyzator psychologii w mediach. Od wielu lat interesuje się medytacją i filozofią sztuk walki.

male

prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska

profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wykłada na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa sektora finansów publicznych, w szczególności w problematyce systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego

male

prof. dr hab. Paweł Swianiewicz

profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie polityki lokalnej i finansów samorządowych, doradca społeczny Prezydenta RP, Kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej UW. Przewodniczący European Urban Research Association

male

Roman Szełemej

doktor nauk medycznych, w 2011 pełniący obowiązki prezydenta Wałbrzycha, następnie prezydent tego miasta.

male

Dariusz Woźniak

Skarbnik Powiatu Świeckiego

female

Grażyna Wróblewska

Przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

female

Małgorzata Zielińska

DNB Bank Polska S.A.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Finanse Komunalne

"Finanse Komunalne" - miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych jest wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO).

Oferta "Finansów Komunalnych" jest skierowana w równym stopniu do profesjonalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego jak również do osób chcących poznać podstawy funkcjonowania samorządów w sferze finansów publicznych.

Partnerzy

Partnerzy

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodącą w procesie konsolidacji finansów publicznych.

DNB Bank Polska S.A.

DNB Bank Polska  jest obecny w Polsce od 2002 r i specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych, wykorzystując w tym celu szczególne kompetencje i doświadczenie branżowe Grupy DNB - największej norweskiej grupy finansowej w Norwegii. Jest ona pozytywnie oceniana przez największe i najbardziej renomowane agencje ratingowe (A+ wg Standard&Poor’s oraz Aa2 wg Moody’s). Grupa DNB posiada przedstawicielstwa w najważniejszych centrach finansowych świata (np. w Londynie, Nowym Jorku czy Singapurze), a jej akcje notowane są na giełdzie w Londynie i Oslo. DNB w Norwegii jest wiodącym bankiem obsługującym tamtejszy Sektor Publiczny.

 

DNB Bank Polska jako specjalistyczny bank korporacyjny obsługuje duże podmioty w następujących branżach: sektor publiczny oraz organizacje non profit, energetyka i paliwa, TMT (Telekomunikacja, Media, Technologie), przemysł wytwórczy, motoryzacyjny oraz handel.

 

DNB Bank Polska jest jednym z pionierów w sektorze usług finansowych adresowanych do Jednostek Samorządu Terytorialnego.

 

W celu zapewnienia samorządom oraz jednostkom im podległym (m. in. SP ZOZ) jak najkorzystniejszego dostępu do różnych form wsparcia finansowego, DNB Bank Polska nieustannie rozwija swoją ofertę produktową skierowaną do Sektora Publicznego.

Giełda Papierów Wartościowych

GPW jest jedną z najszybciej rozwijających się giełd w Europie. Od kilku lat warszawska giełda zalicza się do najdynamiczniej rozwijających się rynków europejskich, a w Europie Środkowej i Wschodniej jest największą giełdą instrumentów finansowych utrzymującą pozycję niekwestionowanego lidera pod względem kluczowych wskaźników, takich jak kapitalizacja, wartość obrotów czy liczba debiutujących spółek.

Udział GPW w obrotach akcjami w regionie wyniósł 58,5% w 2013 r., a udział kapitalizacji spółek notowanych na GPW stanowił blisko połowę kapitalizacji wszystkich rynków akcji w regionie. W roku 2013 na rynkach akcji prowadzonych przez GPW zadebiutowało w sumie 65 nowych emitentów. Debiuty te uplasowały GPW na drugim miejscu w Europie pod względem liczby nowych firm i piątym miejscu pod względem wartości wprowadzonych ofert pierwotnych. Obecnie na GPW jest 58 zagranicznych spółek notowanych na obu rynkach akcji. Grupa kapitałowa GPW oferuje szeroką gamę produktów i usług w ramach prowadzonych rynków obrotu papierami udziałowymi, instrumentami pochodnymi i dłużnymi, produktami strukturyzowanymi, energią elektryczną i gazem ziemnym, prawami majątkowymi, a także prowadzi rozliczenia transakcji, Rejestr Świadectw Pochodzenia energii elektrycznej („RŚP”) oraz sprzedaż danych rynkowych. Od kilku lat przy GPW prężnie rozwija się rynek obligacji Catalyst, stanowiąc alternatywę dla rynku kredytów dla przedsiębiorców i samorządów. GPW funkcjonuje w oparciu o system transakcyjny UTP (Universal Trading Platform), dzięki któremu polski rynek kapitałowy działa w oparciu o system spełniający najwyższe światowe standardy, gwarantujący organizację obrotu zgodnie z rosnącymi wymaganiami uczestników rynku i światowymi trendami. Dołączając do wykorzystujących system UTP giełd w Nowym Jorku, Paryżu, Lizbonie, czy Amsterdamie, GPW wpisuje się w sieć najnowocześniejszych globalnych rynków kapitałowych.

W 2012 r. Giełda sfinalizowała transakcję przejęcia kontrolnego pakietu akcji Towarowej Giełdy Energii (TGE), która w grudniu tego samego roku rozpoczęła także obrót gazem, a w 2013 r. zakupiła pakiet akcji w Aquis Exchange, paneuropejskiej platformie obrotu z Wielkiej Brytanii.

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Śląski Związek Gmin i Powiatów to stowarzyszenie, którego misją jest służba na rzecz społeczności lokalnych i samorządów terytorialnych województwa śląskiego. Przewodniczącym Związku jest Prezydent Gliwic, pan Zygmunt Frankiewicz. W ramach Związku zrzeszonych jest obecnie 117 gmin (w tym wszystkie 19 miast na prawach powiatu) i 8 powiatów regionu śląskiego. Teren jego działania zamieszkuje tym samym prawie 4 mln mieszkańców.

Wszystkie podejmowane przez Związek inicjatywy i działania służą integracji regionu i rozpowszechnianiu najlepszych wzorców w zakresie rozwoju lokalnego. Działalność Śląskiego Związku Gmin i Powiatów opiera się na idei współpracy z innymi organizacjami - zarówno krajowymi jak i zagranicznymi - które wspólnie z nami realizują różnorodne przedsięwzięcia służące stymulowaniu rozwoju regionu.

Związek Miast Polskich

Związek Miast Polskich to ogólnopolska organizacja samorządowa, która reprezentuje interesy dużych i małych miast, wspiera samorządność lokalną i decentralizację, dąży do lepszego rozwoju miast polskich. Zadania te realizuje poprzez lobbing legislacyjny, wsparcie eksperckie, wymianę doświadczeń, promocję miast, współpracę zagraniczną oraz działalność informacyjną i wydawniczą.

Związek Miast Polskich istnieje od 1917 roku i już w okresie międzywojennym mógł poszczycić się wieloma osiągnięciami. Po II wojnie światowej działalność ZMP została uniemożliwiona. Zaraz po pierwszych po wojnie wolnych wyborach lokalnych (27 maja 1990 r.) pojawiła się inicjatywa odtworzenia Związku. W ciągu kilku miesięcy rady blisko 60 miast podjęły uchwały o przystąpieniu do Związku i w styczniu 1991 roku odbył się w Poznaniu – statutowej siedzibie Związku – jego Kongres Restytucyjny. Obecnie do Związku należą 302 miasta. Mieszka w nich około 73% miejskiej ludności kraju.

Przygotowane przez Zarząd czy komisje problemowe ZMP stanowiska i projekty zmian ustaw dotyczących samorządu są przedstawiane Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i jej zespołom roboczym, komisjom Sejmu i Senatu oraz odpowiednim ministerstwom. Związek wspiera miasta, które występują do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach niekorzystnych dla nich rozwiązań prawnych. Zwraca się także do Prezydenta RP o niepodpisywanie ustaw. ZMP zapewnia wsparcie eksperckie dla miast. Zamawia ekspertyzy prawne, prowadzi badania ankietowe i monitoruje usługi publiczne za pośrednictwem Systemu Analiz Samorządowych (SAS). SAS to baza danych statystycznych (1000 wskaźników dla wszystkich miast w Polsce) pozyskiwanych bezpośrednio z miast oraz z różnych źródeł statystyki publicznej dotyczących ważnych sektorów działalności samorządów miejskich. To jedyne takie przedsięwzięcie w Polsce (i drugie w Europie, po norweskiej KOSTRZE), które w tak szerokim zakresie wspomaga władze miast w bieżącym i strategicznym zarządzaniu. SAS jest dostępny pod - www.sas.zmp.poznan.pl. Wymiana doświadczeń obejmuje prezentowanie i popularyzację dobrych praktyk z miast oraz przygotowanie konferencji tematycznych, seminariów i warsztatów. Promocji ciekawych rozwiązań służą liczne projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych - Banku Światowego, Unii Europejskiej, EOG, np. Lider Zarządzania w samorządzie lokalnym, Polska w UE - lepsza jakość życia w miastach, Fundusze strukturalne w miastach - dobre praktyki, Budowanie potencjału instytucjonalnego jednostek samorządu do lepszego dostarczania usług publicznych. Obecnie jest wdrażany projekt (wspólnie z ZPP, ZGW RP i Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych) doradczy finansowany z EOG „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego” o całkowitej wartości 2 535 111 euro, którego celem jest pomoc w utworzeniu lokalnych partnerstw oraz wspieranie opracowania międzysektorowych strategii czy programów operacyjnych dla obszarów funkcjonalnych (programem zainteresowanych jest ok. 700 samorządów w Polsce). Związek realizuje również z Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS) - w ramach europejskiego programu „Fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego - projekt pod nazwą „Dialog społeczny w sektorze i przedsiębiorstwach samorządowych”, który ma wzmocnić dialog pomiędzy samorządowym pracodawcą a pracownikiem sektora usług samorządowych, oraz zwiększyć kompetencje dotyczące komunikacji w urzędach gmin, ich jednostkach organizacyjnych oraz przedsiębiorstwach komunalnych.

ZMP organizuje także, odpowiadając na potrzeby swoich członków, wspólną powierzchnię wystawienniczą dla miast na targach polskich i zagranicznych.

Związek reprezentuje interesy miast członkowskich w organizacjach europejskich skupiających samorządy, takich jak Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR), Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych CLRAE czy Komitet Regionów.

Patroni medialni

Serwis Samorządowy LEX

Serwis Samorządowy Wolters Kluwer tworzony jest z myślą o wszystkich osobach, którym bliska jest tematyka samorządową. Na stronie znajdują się informacje przydatne dla pracowników administracji samorządowej oraz radnych jednostek samorządu terytorialnego. 

W Serwisie Samorządowym zamieszczamy informację prawną związaną z organizacją i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz z zadaniami realizowanymi przez organy samorządu. Tu również znajdą Państwo Aktualności, a także szersze opracowania zagadnień nurtujących środowisko samorządowców. 

Na łamach Serwisu Samorządowego publikujemy, koncentrujące się na praktycznych aspektach omawianego zagadnienia, komentarze specjalistów. Znajdujące się w kategorii Sprawy Samorządowe publikacje zawierają konkretne przykłady rozwiązań, jakie mogą być zastosowane przez specjalistę w danej sytuacji. Wskazują także na doktrynalne problemy związane z danym zagadnieniem. Ich zawartość sprawia, że są użyteczne w wielu przypadkach i odpowiadają potrzebom różnych Użytkowników.

W Serwisie Samorządowym znajdą Państwo opisane w przyjazny sposób najnowsze informacje z zakresu szeroko pojętego prawa samorządowego. W kategorii Omówienia zmian w prawie nasi eksperci prezentują Państwu najświeższe informacje dotyczące zmian w prawie. W kategorii Omówienie orzecznictwa codziennie prezentujemy Państwu opracowania najważniejszych orzeczeń dla samorządu terytorialnego.

Kategoria Pytania i odpowiedzi zawiera wyczerpujące odpowiedzi ekspertów na praktyczne pytania z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, zamówień publicznych czy ochrony zdrowia. Poruszamy wszystkie najważniejsze tematy związane z działalnością samorządu.

Serwis internetowy to także wybrane ujednolicone akty prawne, teksty orzeczeń wraz z uzasadnieniem, przydatne wzory i glosy. W Serwisie Samorządowym znajdą Państwo również informacje o szkoleniach, konferencjach oraz o promocjach i najlepszych publikacjach branżowych z oferty księgarni Profinfo.pl. Integrujemy aktywnie środowisko samorządowców – Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl 

publiczni.pl

Samorząd Terytorialny

Samorząd Terytorialny jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od stycznia 1991 roku. Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Od 2004 roku pismo organizuje doroczny Konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego. Miesięcznik jest niekwestionowanym liderem wśród pism naukowych zajmujących się zagadnieniami szeroko pojętej decentralizacji oraz prawnymi aspektami funkcjonowania administracji samorządowej. Mimo że ma charakter naukowy, porusza prawne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. W każdym numerze pisma są publikowane glosy do wyroków i orzeczeń w sprawach samorządowych. Pismo jest kierowane do kadry naukowej oraz studentów studiów magisterskich i doktoranckich (głównie) wydziałów prawa i administracji, a także władz i pracowników administracji samorządowej - marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, ale również naczelników wydziałów oraz wszystkich osób, które w swojej pracy ocierają się o zagadnienia prawa administracyjnego i samorządowego lub próbują zgłębić tę materię.

www.samorzad.LEX.pl

Serwis Samorządowy Wolters Kluwer tworzony jest z myślą o wszystkich osobach, którym bliska jest tematyka samorządową. Na stronie www.samorzad.lex.pl znajdują się informacje przydatne dla pracowników administracji samorządowej oraz radnych jednostek samorządu terytorialnego.

W Serwisie Samorządowym zamieszczamy informację prawną związaną z organizacją i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz z zadaniami realizowanymi przez organy samorządu. Tu również znajdą Państwo Aktualności, a także szersze opracowania zagadnień nurtujących środowisko samorządowców.

Na łamach Serwisu Samorządowego publikujemy, koncentrujące się na praktycznych aspektach omawianego zagadnienia, komentarze specjalistów. Znajdujące się w kategorii Sprawy Samorządowe publikacje zawierają konkretne przykłady rozwiązań, jakie mogą być zastosowane przez specjalistę w danej sytuacji. Wskazują także na doktrynalne problemy związane z danym zagadnieniem. Ich zawartość sprawia, że są użyteczne w wielu przypadkach i odpowiadają potrzebom różnych Użytkowników.

W Serwisie Samorządowym znajdą Państwo opisane w przyjazny sposób najnowsze informacje z zakresu szeroko pojętego prawa samorządowego. W kategorii Omówienia zmian w prawie nasi eksperci prezentują Państwu najświeższe informacje dotyczące zmian w prawie. W kategorii Omówienie orzecznictwa codziennie prezentujemy Państwu opracowania najważniejszych orzeczeń dla samorządu terytorialnego.

Kategoria kategorii Pytania i odpowiedzi zawiera wyczerpujące odpowiedzi ekspertów na praktyczne pytania z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, zamówień publicznych czy ochrony zdrowia. Poruszamy wszystkie najważniejsze tematy związane z działalnością samorządu.

Serwis internetowy to także wybrane ujednolicone akty prawne, teksty orzeczeń wraz z uzasadnieniem, przydatne wzory i glosy. W Serwisie Samorządowym znajdą Państwo również informacje o szkoleniach, konferencjach oraz o promocjach i najlepszych publikacjach branżowych z oferty księgarni Profinfo.pl.

Integrujemy aktywnie środowisko samorządowców – Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl

SAS Serwis Administracyjno-Samorządowy

Serwis Administracyjno-Samorządowy jest poradnikiem prawnym wydawanym od 1996 r, skierowanym do gmin, powiatów, województw oraz do administracji państwowej. Głównymi odbiorcami miesięcznika są urzędy miast i gmin, rady miast i gmin, starostwa powiatowe, sejmiki samorządowe, ministerstwa i urzędy państwowe. Na bazie poradnika od kilku lat funkcjonuje portal prawny www.doradcasamorzadu.pl z bogatym archiwum praktycznych porad samorządowych.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Miejsce konferencji:

Hotel Narvil Conference & SPA****, ul. Czesława Miłosz 14a, Serock

Koszt udziału w konferencji z noclegiem:

960 zł + 23% VAT /os – pakiet: udział w konferencji, wyżywienie, atrakcje wieczoru, nocleg 29/30.09.2014 (miejsce w pokoju dwuosobowym)

1100 zł + 23% VAT/os – pakiet: udział w konferencji, wyżywienie, atrakcje wieczoru, nocleg 29/30.09.2014 (pokój jednoosobowy)

Koszt udziału w konferencji bez noclegu:

680 zł + 23% VAT/os – pakiet: udział w konferencji, wyżywienie, atrakcje wieczoru

Koszt udziału dla osoby towarzyszącej bez udziału w konferencji:

680 zł + 23% VAT/os – pakiet: wyżywienie, atrakcje wieczoru, nocleg 29/30.09.2014  (miejsce w pokoju dwuosobowym)

W przypadku finansowania udziału w konferencji w min. 70% ze środków publicznych obowiązuje zwolniona stawka podatku VAT (na podstawie oświadczenia).

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Regulamin uczestnictwa znajduje się na stronie www.ABC.com.pl/szkolenia .  Na tydzień przed konferencją zostanie wysłane na podany w zgłoszeniu fax lub e-mail potwierdzenie uczestnictwa w konferencji wraz z informacjami organizacyjnymi.

Cena obejmuje:

  • Udział w konferencji
  • Materiały
  • Wyżywienie    
  • Nocleg wg wybranej opcji     
  • Atrakcje wieczorne

Transport:

W dniu 29 września br. autokar podstawiony zostanie w Warszawie na parking pod Pałacem Kultury i Nauki (od strony Alei Jerozolimskich, kina Kinoteka) o godz. 10:00. Odjazd autokaru o godz. 10.30.

W dniu 30 września br. odjazd autokaru z Hotelu o godz. 14:00.

Uwaga: Prosimy o podanie numerów telefonów komórkowych osób korzystających z przejazdu autokarem na wypadek potrzeby skontaktowania się z uczestnikami przed odjazdem autokaru.
Prosimy również o punktualne przybycie.

Hotel:

Hotel Narvil Conference & Spa, którego nowoczesne wnętrza zainspirowane zostały wodą i witalnością, oferuje duże spa i zaplecze sportowe. Obiekt ten znajduje się nad Narwią, 1,5 km od centrum Serocka.

Pokoje w hotelu Narvil są stylowe i urządzone w ciepłych kolorach. W każdym z nich znajduje się minibar oraz telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów telewizji satelitarnej. W łazience dostępny jest prysznic, bezpłatny zestaw kosmetyków oraz suszarka do włosów.Restauracja Aruana, położona obok gigantycznego akwarium, specjalizuje się w daniach kuchni polskiej i międzynarodowej. Latem posiłki i napoje podawane są na świeżym powietrzu.

Goście mogą spędzić czas w klubie nocnym, grając w kręgle lub bilard. Do ich dyspozycji jest również imponujący basen, sauna i wanna z hydromasażem. Ponadto obiekt oferuje korty do tenisa i squasha, rowery oraz kijki do nordic walking.

Warszawa usytuowana jest około 25 km od hotelu Narvil Conference & Spa.

Lokalizacja

Hotel NARVIL **** Conference & Spa
Adres: Czeslawa Milosza 14A, 05-140 Serock

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agnieszka Rożko

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Organizator
Partner
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agnieszka Rożko,

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com