Konferencja

V Konferencja Finansów Komunalnych

V Konferencja Finansów Komunalnych
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Zapraszamy na VIII edycję Konferencji Finansów Komunalnych

KLIK

Szczegóły konferencji

Program

Program

10:30-12:30 Zamknięte Posiedzenie Skarbników Unii Metropolii Polskich
10:30-12:30 Zamknięte Posiedzenie Krajowej Rady RIO
I dzień konferencji - 23 września 2013 r.
12:00 rejestracja uczestników konferencji
12:30 lunch
13:00 Otwarcie programu konferencji
Agnieszka Kurzyńska, Dyrektor Segmentu Administracja Publiczna, Wolters Kluwer Polska
prof. dr hab. Mirosław Stec, redaktor naczelny miesięcznika Finanse Komunalne
I sesja: Samodzielność finansowa
prowadzenie: prof. dr hab. Mirosław Stec
13.20 Finanse wielkich miast od nowa
Danuta Kamińska, Skarbnik Miasta Katowice
Teresa Blacharska, Skarbnik Miasta Gdańsk
13.50 Granice samodzielności finansowej samorządu terytorialnego
dr hab. Joanna Jagoda, Uniwersytet Śląski
14:10 Poziom dochodów jst a realizacja zadań własnych
prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Uniwersytet Warszawski
14:30 Ograniczenia faktyczne samodzielności finansowej jst. Zmiana struktury finansowania na przestrzeni ostatnich 10 lat – degresja samodzielności finansowej jst
prof. dr hab. Krzysztof Surówka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
14:50 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
15:10 Dyskusja
15:30 panel dyskusyjny: Samorząd terytorialny a rozwój
prof. dr hab. Mirosław Stec, Uniwersytet Jagielloński
Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego
Krzysztof Iwaniuk, Związek Gmin Wiejskich RP
Paweł Orłowski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Bank Gospodarstwa Krajowego
16:30 Przerwa na kawę
II sesja: Kształt systemu podatkowego
prowadzenie: Prof. zw. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
17:00 System korekcyjno-wyrównawczy - wnioski de lege ferenda
Dr Monika Bogucka
17:20 Samodzielność finansowa jst a orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach podatkowych
Hieronim Sęk, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Naczelnik Wydziału III Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego
17:40 PIT komunalny
prof. dr hab. Paweł Swianiewicz
18:00 Adekwatność źródeł finansowania JST
prof. dr hab. Beata Filipiak, Uniwersytet w Poznaniu
18:20 Dyskusja
18:40 panel dyskusyjny: Kształt systemu podatkowego
prof. zw. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
Eugeniusz Gołembiewski, Burmistrz Kowala, Wiceprezes UMP
prof. dr hab. Paweł Swianiewicz, Uniwersytet Warszawski
19:40 zakończenie I dnia konferencji
20:30 uroczysta kolacja, atrakcje wieczoru: występ artystyczny

Cele

Cele

Konferencja Finansów Komunalnych to coroczne wydarzenie organizowane przez Wolters Kluwer Polska, wydawcę miesięcznika Regionalnych Izb Obrachunkowych "Finanse Komunalne", w trakcie którego samorządowcy - skarbnicy, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, dyrektorzy wydziałów finansowych i budżetowych, przedstawiciele regionalnych izb obrachunkowych i naukowcy dyskutują na temat ustroju i finansów samo¬rządowych. Inicjatywa ta to swoiste trójstronne forum dyskusji, poprzez które realizujemy misję wspierania informacyjnego i merytorycznego Polski samorządnej. Cykliczność tej konferencji udowadnia, że została ona doceniona przez naszych gości i stała się jednym z ważniejszych wydarzeń poświęconych finansom komunalnym w Polsce. Referaty i wystąpienia publikowane są corocznie w nr 1-2 miesięcznika „Finansów Komunalnych”.


W ciągu dwóch dni trwania konferencji odbędą się cztery sesje tematyczne:

 • Samodzielność finansowa
 • Kształt systemu podatkowego
 • Udział subwencji i dotacji w finansowaniu jst
 • Partnerstwo publiczno-prywatne – wpływ projektów PPP na dług i deficyt jst

W trakcie, których wspólnie zastanowimy się nad kierunkiem zmian oraz nad tym, jakie instrumenty ochrony samodzielności finansowej powinny zostać wprowadzone do polskiego systemu prawa finansów publicznych.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Finanse Komunalne

"Finanse Komunalne" - miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych jest wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO).

Oferta "Finansów Komunalnych" jest skierowana w równym stopniu do profesjonalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego jak również do osób chcących poznać podstawy funkcjonowania samorządów w sferze finansów publicznych.

Partnerzy

Partnerzy

ACT Advanced Corporate Traning

ACT Advanced Corporate Traning jest firmą szkoleniową, od 1999r. z sukcesem oferującą klientom korporacyjnym programy z dwóch obszarów:

 • miękkich umiejętności biznesowych (zarządzanie, komunikacja, budowa i rozwój zespołu, coaching)
 • umiejętności językowych (angielski, polski dla obcokrajowców, inne języki, audyty, narzędzia diagnostyczne).

Act (ang.) oznacza „działaj”, co określa nasze podejście do szkoleń i rozwoju. Wierzymy, że wiedza nabiera sensu w działaniu, w jej skutecznym stosowaniu. Dlatego Klienci cenią nas za efektywność i praktyczne podejście do ich potrzeb biznesowych.

Wysoki poziom realizowanych projektów potwierdzają znakomite referencje.

ACT jest członkiem założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Izby Coachingu, laureatem certyfikatów jakościowych, w tym elitarnego znaku jakości PASE (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych).

Krajowy Rejestr Długów

Giełda Papierów Wartościowych

GPW jest jedną z najszybciej rozwijających się giełd w Europie. Od kilku lat warszawska giełda zalicza się do najdynamiczniej rozwijających się rynków europejskich, a w Europie Środkowej i Wschodniej jest największą giełdą instrumentów finansowych utrzymującą pozycję niekwestionowanego lidera pod względem kluczowych wskaźników, takich jak kapitalizacja, wartość obrotów czy liczba debiutujących spółek.

Udział GPW w obrotach akcjami w regionie wyniósł 58,5% w 2013 r., a udział kapitalizacji spółek notowanych na GPW stanowił blisko połowę kapitalizacji wszystkich rynków akcji w regionie. W roku 2013 na rynkach akcji prowadzonych przez GPW zadebiutowało w sumie 65 nowych emitentów. Debiuty te uplasowały GPW na drugim miejscu w Europie pod względem liczby nowych firm i piątym miejscu pod względem wartości wprowadzonych ofert pierwotnych. Obecnie na GPW jest 58 zagranicznych spółek notowanych na obu rynkach akcji. Grupa kapitałowa GPW oferuje szeroką gamę produktów i usług w ramach prowadzonych rynków obrotu papierami udziałowymi, instrumentami pochodnymi i dłużnymi, produktami strukturyzowanymi, energią elektryczną i gazem ziemnym, prawami majątkowymi, a także prowadzi rozliczenia transakcji, Rejestr Świadectw Pochodzenia energii elektrycznej („RŚP”) oraz sprzedaż danych rynkowych. Od kilku lat przy GPW prężnie rozwija się rynek obligacji Catalyst, stanowiąc alternatywę dla rynku kredytów dla przedsiębiorców i samorządów. GPW funkcjonuje w oparciu o system transakcyjny UTP (Universal Trading Platform), dzięki któremu polski rynek kapitałowy działa w oparciu o system spełniający najwyższe światowe standardy, gwarantujący organizację obrotu zgodnie z rosnącymi wymaganiami uczestników rynku i światowymi trendami. Dołączając do wykorzystujących system UTP giełd w Nowym Jorku, Paryżu, Lizbonie, czy Amsterdamie, GPW wpisuje się w sieć najnowocześniejszych globalnych rynków kapitałowych.

W 2012 r. Giełda sfinalizowała transakcję przejęcia kontrolnego pakietu akcji Towarowej Giełdy Energii (TGE), która w grudniu tego samego roku rozpoczęła także obrót gazem, a w 2013 r. zakupiła pakiet akcji w Aquis Exchange, paneuropejskiej platformie obrotu z Wielkiej Brytanii.

Patroni medialni

Samorząd Terytorialny

Samorząd Terytorialny jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od stycznia 1991 roku. Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Od 2004 roku pismo organizuje doroczny Konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego. Miesięcznik jest niekwestionowanym liderem wśród pism naukowych zajmujących się zagadnieniami szeroko pojętej decentralizacji oraz prawnymi aspektami funkcjonowania administracji samorządowej. Mimo że ma charakter naukowy, porusza prawne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. W każdym numerze pisma są publikowane glosy do wyroków i orzeczeń w sprawach samorządowych. Pismo jest kierowane do kadry naukowej oraz studentów studiów magisterskich i doktoranckich (głównie) wydziałów prawa i administracji, a także władz i pracowników administracji samorządowej - marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, ale również naczelników wydziałów oraz wszystkich osób, które w swojej pracy ocierają się o zagadnienia prawa administracyjnego i samorządowego lub próbują zgłębić tę materię.

www.samorzad.LEX.pl

Serwis Samorządowy Wolters Kluwer tworzony jest z myślą o wszystkich osobach, którym bliska jest tematyka samorządową. Na stronie www.samorzad.lex.pl znajdują się informacje przydatne dla pracowników administracji samorządowej oraz radnych jednostek samorządu terytorialnego.

W Serwisie Samorządowym zamieszczamy informację prawną związaną z organizacją i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz z zadaniami realizowanymi przez organy samorządu. Tu również znajdą Państwo Aktualności, a także szersze opracowania zagadnień nurtujących środowisko samorządowców.

Na łamach Serwisu Samorządowego publikujemy, koncentrujące się na praktycznych aspektach omawianego zagadnienia, komentarze specjalistów. Znajdujące się w kategorii Sprawy Samorządowe publikacje zawierają konkretne przykłady rozwiązań, jakie mogą być zastosowane przez specjalistę w danej sytuacji. Wskazują także na doktrynalne problemy związane z danym zagadnieniem. Ich zawartość sprawia, że są użyteczne w wielu przypadkach i odpowiadają potrzebom różnych Użytkowników.

W Serwisie Samorządowym znajdą Państwo opisane w przyjazny sposób najnowsze informacje z zakresu szeroko pojętego prawa samorządowego. W kategorii Omówienia zmian w prawie nasi eksperci prezentują Państwu najświeższe informacje dotyczące zmian w prawie. W kategorii Omówienie orzecznictwa codziennie prezentujemy Państwu opracowania najważniejszych orzeczeń dla samorządu terytorialnego.

Kategoria kategorii Pytania i odpowiedzi zawiera wyczerpujące odpowiedzi ekspertów na praktyczne pytania z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, zamówień publicznych czy ochrony zdrowia. Poruszamy wszystkie najważniejsze tematy związane z działalnością samorządu.

Serwis internetowy to także wybrane ujednolicone akty prawne, teksty orzeczeń wraz z uzasadnieniem, przydatne wzory i glosy. W Serwisie Samorządowym znajdą Państwo również informacje o szkoleniach, konferencjach oraz o promocjach i najlepszych publikacjach branżowych z oferty księgarni Profinfo.pl.

Integrujemy aktywnie środowisko samorządowców – Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl

Serwis Samorządowy LEX

Serwis Samorządowy Wolters Kluwer tworzony jest z myślą o wszystkich osobach, którym bliska jest tematyka samorządową. Na stronie znajdują się informacje przydatne dla pracowników administracji samorządowej oraz radnych jednostek samorządu terytorialnego. 

W Serwisie Samorządowym zamieszczamy informację prawną związaną z organizacją i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz z zadaniami realizowanymi przez organy samorządu. Tu również znajdą Państwo Aktualności, a także szersze opracowania zagadnień nurtujących środowisko samorządowców. 

Na łamach Serwisu Samorządowego publikujemy, koncentrujące się na praktycznych aspektach omawianego zagadnienia, komentarze specjalistów. Znajdujące się w kategorii Sprawy Samorządowe publikacje zawierają konkretne przykłady rozwiązań, jakie mogą być zastosowane przez specjalistę w danej sytuacji. Wskazują także na doktrynalne problemy związane z danym zagadnieniem. Ich zawartość sprawia, że są użyteczne w wielu przypadkach i odpowiadają potrzebom różnych Użytkowników.

W Serwisie Samorządowym znajdą Państwo opisane w przyjazny sposób najnowsze informacje z zakresu szeroko pojętego prawa samorządowego. W kategorii Omówienia zmian w prawie nasi eksperci prezentują Państwu najświeższe informacje dotyczące zmian w prawie. W kategorii Omówienie orzecznictwa codziennie prezentujemy Państwu opracowania najważniejszych orzeczeń dla samorządu terytorialnego.

Kategoria Pytania i odpowiedzi zawiera wyczerpujące odpowiedzi ekspertów na praktyczne pytania z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, zamówień publicznych czy ochrony zdrowia. Poruszamy wszystkie najważniejsze tematy związane z działalnością samorządu.

Serwis internetowy to także wybrane ujednolicone akty prawne, teksty orzeczeń wraz z uzasadnieniem, przydatne wzory i glosy. W Serwisie Samorządowym znajdą Państwo również informacje o szkoleniach, konferencjach oraz o promocjach i najlepszych publikacjach branżowych z oferty księgarni Profinfo.pl. Integrujemy aktywnie środowisko samorządowców – Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl 

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Śląski Związek Gmin i Powiatów to stowarzyszenie, którego misją jest służba na rzecz społeczności lokalnych i samorządów terytorialnych województwa śląskiego. Przewodniczącym Związku jest Prezydent Gliwic, pan Zygmunt Frankiewicz. W ramach Związku zrzeszonych jest obecnie 117 gmin (w tym wszystkie 19 miast na prawach powiatu) i 8 powiatów regionu śląskiego. Teren jego działania zamieszkuje tym samym prawie 4 mln mieszkańców.

Wszystkie podejmowane przez Związek inicjatywy i działania służą integracji regionu i rozpowszechnianiu najlepszych wzorców w zakresie rozwoju lokalnego. Działalność Śląskiego Związku Gmin i Powiatów opiera się na idei współpracy z innymi organizacjami - zarówno krajowymi jak i zagranicznymi - które wspólnie z nami realizują różnorodne przedsięwzięcia służące stymulowaniu rozwoju regionu.

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy

Samorządowy Serwis Prawny

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Koszt udziału w konferencji z noclegiem:

980 zł + 23% VAT /os – pakiet: udział w konferencji, wyżywienie, nocleg 23/24.09.2013 (miejsce w pokoju dwuosobowym)

1186 zł + 23% VAT/os – pakiet: udział w konferencji, wyżywienie, nocleg 23/24.09.2013 (pokój jednoosobowy)

Koszt udziału w konferencji bez noclegu:

780 zł + 23% VAT/os – pakiet: udział w konferencji, wyżywienie

Koszt udziału dla osoby towarzyszącej bez udziału w konferencji:

680 zł + 23% VAT/os – pakiet: wyżywienie, nocleg 23/24.09.2013  (miejsce w pokoju dwuosobowym)

W przypadku finansowania udziału w konferencji w min. 70% ze środków publicznych obowiązuje zwolniona stawka podatku VAT (na podstawie oświadczenia).

Cena obejmuje:

 • Udział w konferencji
 • Materiały
 • Wyżywienie    
 • Nocleg wg wybranej opcji     
 • Atrakcje wieczorne 

Transport:

W dniu 23 września br. autokar podstawiony zostanie w Warszawie na parking pod Pałacem Kultury i Nauki (od strony Alei Jerozolimskich, kina Kinoteka) o godz. 10:00. Odjazd autokaru o godz. 10.30.

W dniu 24 września br. odjazd autokaru z Hotelu o godz. 16:30.

Uwaga: Prosimy o podanie numerów telefonów komórkowych osób korzystających z przejazdu autokarem na wypadek potrzeby skontaktowania się z uczestnikami przed odjazdem autokaru.
Prosimy również o punktualne przybycie.

Hotel:

Warszawianka, Hotel Wellness & SPA ****

Warszawianka Hotel Wellness & SPA**** w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim, zaledwie 35 min od centrum Warszawy to luksusowy kompleks hotelowo-konferencyjny z atrakcyjnym zapleczem rekreacyjnym, przygotowany jest zarówno do obsługi grup zorganizowanych jak i gości indywidualnych, szukających wypoczynku w komfortowych warunkach i w kontakcie z przyrodą. Uzupełnieniem pobytu jest Aqua Park z wieloma atrakcjami, jedną znich w szczególności dla dzieci jest 94 metrowa zjeżdzalnia, a dla dorosłych sala fitnes, siłownia oraz sauna i łaźnia parowa.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Regulamin uczestnictwa znajduje się na stronie www.ABC.com.pl/szkolenia .  Na tydzień przed konferencją zostanie wysłane na podany w zgłoszeniu fax lub e-mail potwierdzenie uczestnictwa w konferencji wraz z informacjami organizacyjnymi.

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agnieszka Rożko

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Organizator
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agnieszka Rożko,

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com