Konferencja

Konwent Prawa Pracy - VI edycja konferencji

Konwent Prawa Pracy - VI edycja konferencji
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły konferencji

Program

Program

Program - edycja luty 2015

08.00 - 09.00 Rejestracja gości. Zapraszamy na poranną kawę
09.00 - 09.05 Otwarcie konferencji
09.05 - 09.20 Quo vadis, czyli co nas czeka w najbliższej przyszłości - najważniejsze trendy i zmiany w ustawodawstwie dotyczącym zatrudnienia i wynagradzania

Michał Grzybowski - 
Partner w Zespole Human Capital, EY
09.20 - 09.50 Nowe zasady rozliczania samochodów służbowych do celów prywatnych
Jak zmienić procedury, aby oszczędzić na PIT i ZUS, zabezpieczyć przeszłość, ułatwić sobie bieżące rozliczenia i obronić się w razie kontroli

Marek Jarocki - 
Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego EY
Aleksandra Mazur-Zych - Radca prawny w Kancelarii Prawnej EY Law
09:50 - 10:00 Prezentacja Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
10.00 - 10.20 Przerwa
Stoliki eksperckie
  Ścieżka I Ścieżka II
10.20 - 11.05

Urlopy rodzicielskie
•    komu przysługuje urlop rodzicielski
•    co zrobić, gdy pracownik nie złoży wniosku o urlop w ustawowym terminie
•    czy można zrezygnować z urlopu rodzicielskiego
•    czy urlop rodzicielski można wykorzystywać w dniach
•    tym czy można pracować na urlopie rodzicielskim
•    co w sytuacji gdy umowa o pracę kończy się przed porodem lub już w trakcie urlopu

Agata Kamińska - Radca Prawny

Płatniku, nie przegap zmian, które za chwilę Cię dotkną! 
W programie m.in.: 
•    nowe obowiązki i uprawnienia pracodawców, w tym elektroniczna wysyłka deklaracji
•    oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych, 
•    nowości w podatku PIT

Magdalena Frąckowiak - Starszy konsultant, Dział Usług Księgowych EY
Marek Jarocki - Dyrektor, Dział Doradztwa Podatkowego EY
Dariusz Tłokiński - Starszy menedżer, Dział Usług Księgowych EY

 

11.05 - 11.50 Podróże służbowe, szkolenia, wyjazdy integracyjne a czas pracy
•    tym czy podróż służbową w godzinach pracy traktuje się jako czas pracy
•    jak należy traktować przejazdy pomiędzy poszczególnymi miejscami wykonywania pracy
•    czy szkolenie odbyte poza godzinami pracy należy wliczyć do czasu pracy
•    Czy czas szkolenia zorganizowanego przez pracodawcę podlega wliczeniu do czasu pracy

Anna Telec - Radca Prawny
Zadowolony pracownik z niższym kosztem płacowym - jak sprostać ambitnym celom stawianym pracownikom działu HR przez zarządy i właścicieli

dr Karol Raźniewski - Dyrektor, Dział Doradztwa Podatkowego EY
 
11.50 - 12.10 Przerwa
Stoliki eksperckie
12:10 - 12.55 Umowy terminowe - zasady zawierania i rozwiązywania - planowane zmiany
•    prawidłowe zawieranie umowy terminowej
•    jakie zmiany w zawieraniu i rozwiązywaniu umów terminowych przyniesie rok 2015
•    kiedy wejdą w życie nowe zasady

dr Monika Gładoch Radca Prawny

Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem zmian mających wejść w życie w 2015 r. - zmiany w ustalaniu zasiłku macierzyńskiego osób niebędących pracownikami

 

Piotr Kostrzewa - Radca Prawny

12.55 - 13.40

Nadgodziny dobowe i średniotygodniowe - rozliczanie czasu pracy w godzinach nadliczbowych
•    czym jest nadgodzina dobowa a czym średniotygodniowa
•    kiedy dochodzi do ich przekroczenia
•    w jaki sposób ustalić liczbę nadgodzin średniotygodniowych
•    w jaki sposób dokonać rekompensaty

Piotr Wojciechowski - Adwokat

Płatniku, w tym roku zapuka do Ciebie kontrola – gdzie będą szukać?
•    umowy zlecenie i umowy o dzieło - wnioski płynące z kontroli ZUS oraz orzecznictwa 
•    usługi niematerialne – doradztwo świadczone spółce przez osoby fizyczne
•    prezesowanie bez wynagrodzenia
•    świadczenia rzeczowe, w tym z ZFŚS
•    kontrole Państwowej Inspekcji Pracy i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 

Michał Balicki - Aplikant adwokacki, Kancelaria EY Law
Michał Goj – Dyrektor, Dział Doradztwa Podatkowego EY
Eliza Skotnicka – Starszy menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego EY

13.40 - 14.40 Przerwa lunch
Stoliki eksperckie
14.40 - 15.25

Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych
•    w jaki sposób rekompensować pracę nadliczbową
•    kiedy dodatek a kiedy czas wolny
•    kiedy wystarczy ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych

Piotr Wojciechowski - Adwokat
 

 

Case study: Jak dział HR rozwiązuje problemy biznesowe, które spędzają sen z powiek członkom zarządu – na przykładzie projektu modyfikacji systemu wynagrodzeń
 

Tomasz Socha - Starszy menedżer
Katarzyna Tomalak - Starszy menedżerDział Doradztwa Podatkowego EY
Bogumił Zagórski - Woodward Poland

15.25 - 16.10 Czas pracy pracowników mobilnych
•    kiedy można uznać, że pracownik jest pracownikiem mobilnym
•    co wlicza się do czasu pracy pracownika mobilnego
•    kiedy pracownik mobilny przebywa w podróży służbowej
•    jak rozliczyć czas pracy pracownika mobilnego

Łukasz Prasołek - Asystent sędziego, doradca
Sesja plenarna: Pytania i odpowiedzi

Prowadzący: eksperci EY pod przewodnictwem Marka Jarockiego -Dyrektora w Dziale Doradztwa Podatkowego EY
16.10 Zakończenie konferencji - losowanie nagród

Prelegenci

Prelegenci

Michał Balicki

Aplikant adwokacki w kancelarii prawnej stowarzyszonej z firmą doradczą EY (Ernst & Young Law Tałasiewicz i Wspólnicy). Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących ochrony danych osobowych oraz prawa pracy, m.in. z zakresu przygotowania dokumentów wewnętrznych (Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania itd.) zwolnień grupowych, telepracy. Posiada również doświadczenie aspekcie ochrony danych osobowych w odniesieniu do pracowników.

male

dr Monika Gładoch

dr Monika Gładoch

Radca prawny, dr nauk prawnych

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2001 r. radca prawny, dr nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Współpracuje z niemieckimi ośrodkami naukowymi.

Pełni funkcję doradcy Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej ds. prawa pracy. Z ramienia organizacji pracodawców jest członkiem Naczelnej Rady Zatrudnienia oraz Zespołu Problemowego ds. prawa pracy i układów zbiorowych Komisji Trójstronnej. Bierze udział w pracach komisji sejmowych oraz zespołów ministerialnych dotyczących tworzenia przepisów prawa pracy i rynku pracy.

Od wielu lat jest konsultantem prawnym wielu wiodących firm, m.in. branży energetycznej. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla menedżerów oraz pracowników działu HR. Występuje w roli eksperta w konferencjach i debatach dotyczących prawa pracy, organizowanych przez ośrodki naukowe w kraju i za granicą. Uczestniczyła w szkoleniach i seminariach zorganizowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy.

Michał Goj

Członek Zespołu Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Licencjonowany doradca podatkowy. Michał posiada bogate doświadczenie w zakresie postępowań podatkowych, kontroli podatkowych oraz postępowań sądowo-administracyjnych. Wspiera oraz reprezentuje klientów w postępowaniach dotyczących podatków dochodowych (w tym pobieranych przez płatników), struktur międzynarodowych, VAT, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, ceł i akcyzy. Współautor komentarza do książki „Ordynacja podatkowa 2013 z komentarzem ekspertów EY”. Autor wielu publikacji w prasie i czasopismach specjalistycznych.

Michał Grzybowski

Lider Zespołu People Advisory Services (Human Capital), zajmującego się m.in. podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz systemami wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Licencjonowany doradca podatkowy. Posiada szerokie doświadczenie  w kwestiach prawno-podatkowych dotyczących oddelegowania pracowników i kadry menedżerskiej z oraz do Polski. Autor wielu publikacji dotyczących podatków osobistych oraz wykładowca na konferencjach i seminariach z zakresu podatków i human resources. Współautor pierwszego na polskim rynku raportu dotyczącego tworzenia i funkcjonowania programów opcji menedżerskich w polskich spółkach giełdowych oraz komentarza do ustawy o PIT. Kilkakrotnie nagradzany w rankingach doradców podatkowych w Polsce, m.in. w 2013 r. zdobył I miejsce w kategorii podatki dochodowe w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej”.

Marek Jarocki

Członek Zespołu Human Capital w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Licencjonowany doradca podatkowy, posiada duże doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rozwiązań w zakresie wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych. Autor licznych publikacji na temat podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych i współautor komentarza do ustawy o PIT. Prelegent na konferencjach i szkoleniach poświęconych tematyce podatkowej

Agata Kamińska

Ukończyła aplikację sądową. Zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie prowadzenia sporów sądowych oraz postępowań egzekucyjnych. Doradza także w zakresie prawa pracy, prawa zobowiązań oraz ochrony danych osobowych. Zdobyła doświadczenie doradzając podmiotom gospodarczym w tym z branży elektroenergetycznej, finansowej i TSL - zajmując się ich bieżącą obsługą prawną, a w szczególności opracowywaniem kontraktów i ich negocjowaniem. Współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer  przygotowując publikacje dla internetowego serwisu prawa pracy. Uzyskała wpis na listę radców prawnych. Obecnie prowadzi własną Kancelarię.
 

Aleksandra Mazur-Zych

Radca prawny w kancelarii prawnej stowarzyszonej z firmą doradczą EY (Ernst & Young Law Tałasiewicz i Wspólnicy). Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców z zakresu prawa cywilnego, pracy, gospodarczego oraz ochrony konkurencji. Aleksandra między innymi wspiera klientów w przygotowywaniu dokumentacji pracowniczej - umów o pracę, o zakazie konkurencji i powierzaniu mienia, regulaminów pracy, wynagrodzeń, premiowania, a także regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Posiada również szerokie doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed organami administracyjnymi, sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Łukasz Prasołek

Praktyk, specjalizujący się w obszarze czasu pracy, czasu pracy kierowców. Obecnie pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Jest autorem wielu książek, m.in.: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (która została wyróżniona w konkursie Złote Skrzydła Gazety Prawnej 2008) oraz Komentarza do ustawy o czasie pracy kierowców.Przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu czasu pracyzarówno otwartych, jak i zamkniętych, od kilku lat zajęcia z tego zakresu prowadzi również na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac. Były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy oraz czasu pracy kierowców i koordynujący kontrole z tego zakresu, w latach 2006-2010 wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania UW. 

Dr Karol Raźniewski

Dyrektor w zespole Human Capital firmy EY Polska. Zajmuje się doradztwem dla przedsiębiorstw wysyłających pracowników za granicę i przyjmujących pracowników z zagranicy. Realizuje także projekty optymalizacyjne w zakresie kosztów kapitału ludzkiego.Licencjonowany doradca podatkowy.

Tomasz Socha

Członek Zespołu Human Capital w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Licencjonowany doradca podatkowy. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych, międzynarodowym planowaniu podatkowym oraz w opracowywaniu i wdrażaniu efektywnych systemów wynagradzania. Posiada szerokie doświadczenie w obszarze oddelegowania do pracy za granicę. Autor licznych publikacji w prasie ogólnopolskiej i specjalistycznej.

Eliza Skotnicka

Członek Zespołu Human Capital w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych, w szczególności dla pracowników mobilnych międzynarodowo. Posiada bogate doświadczenie w optymalizacji kosztów wynagrodzeń oraz przeprowadzaniu przeglądów PIT i ZUS nakierowanych na minimalizację ryzyk dla pracodawcy i identyfikację możliwości uzyskania oszczędności. Jest autorem publikacji dla "Rzeczpospolitej", "Gazety Prawnej", "Personelu i Zarządzania", czasopism naukowych. Prelegentka na konferencjach w tematyce podatkowej ZUS i HR.

Anna Telec

Radca prawny. Doświadczony wykładowca prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień i problemów związanych z czasem pracy. Prowadziła szkolenia sędziów, asystentów, aplikantów sądowych, pracowników działów personalnych i HR. Była także wykładowcą w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, a obecnie wykłada w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy. Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy.Prowadzi wykłady dla aplikantów radcowskich OIRP w Warszawie z zakresu prawa pracy. Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Były wieloletni sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie odwoławczego Wydziału Pracy. Założycielka Kancelarii Prawa Pracy specjalizującej się w szeroko pojętej problematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Katarzyna Tomalak

Członek Zespołu Human Capital w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Licencjonowany doradca podatkowy. Pracuje w biurze we Wrocławiu. Doradza w sprawach dotyczących VAT, a także w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także doradztwem związanym z oddelegowaniem pracowników za granicę. Bierze udział w opracowaniu i wdrażaniu efektywnych systemów wynagradzania dla menadżerów, pracowników oddelegowanych do pracy za granicą, personelu ogólnego. Opracowuje strategie optymalizacji podatkowej.

Piotr Wojciechowski

Adwokat, niezależny ekspert prawa pracy, były inspektor pracy. Prawem pracy zajmuje się od wielu lat, a jego zainteresowania zawodowe rozpoczęły się od uczestnictwa w pracach seminarium utworzonym przy Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzonym przez Pana Profesora Krzysztofa Rączkę. W latach 1998-2001 pracował w charakterze specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W latach 2001-2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004-2008 na stanowisku wicedyrektora Departamentu. Od 2009 r. prowadzi samodzielną praktykę doradczą w różnych formach, łącząc swoje bogate doświadczenie zawodowe z bardzo cenionymi umiejętnościami przekazywania wiedzy. Wykładowca prawa pracy na renomowanych uczelniach: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor licznych publikacji oraz uczestnik Konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

Magdalena Frąckowiak

Członek zespołu EY zajmującego się usługami księgowymi i płacowymi. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w świadczeniu usług płacowo-kadrowych dla firm o globalnym zasięgu. Wśród prowadzonych projektów znajduje się m.in. koordynowanie wszelkich procesów oraz optymalizacja wewnętrznych procesów związanych z kalkulacją wynagrodzeń i administracją personalną, współpraca z inspektorami ZUS oraz inspekcji pracy podczas kontroli u klienta.

Dariusz Tłokiński

Lider zespołu płacowo-kadrowego pracującego w ramach Działu Usług Księgowych i Płacowych w Warszawie, Łodzi i Poznaniu. Zarządza procesami cosourcingu i outsourcingu płacowo-kadrowego. Jest ekspertem w zakresie świadczenia usług dotyczących personelu administracyjnego, w tym w zatrudnianiu, naliczaniu wynagrodzeń i ubezpieczeniach społecznych. Posiada szerokie doświadczenie w obszarze regulacji płacowo-kadrowych, głównie w odniesieniu do opodatkowania, ubezpieczeń społecznych i ustawowych obowiązków pracodawcy.

Odbiorcy

Odbiorcy

VI Konwent Prawa Pracy, odbył się 17 lutego 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w Warszawie.  W konferencji wzięło udział ponad 150 gości!

Głównym tematem VI edycji Konwentu Prawa Pracy były wprowadzane w 2015 roku zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych, m.in.:

  • nowe zasady dotyczące używania samochodów służbowych obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.
  • planowane zmiany w umowach terminowych
  • wprowadzenie od 2015 r. oskładkowania przychodów członków rad nadzorczych
  • czy kontrole różnych instystucji: PIP, ZUS, US.

Gorącymi tematami Konwentu były jednak nie tylko najnowsze zmiany w prawie, ale również rozliczanie i rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych, urlopy rodzicielskie czy czas pracy pracowników mobilnych.

W trakcie wystąpień pojawiło się wiele pytań, na które Prelegenci oraz Eksperci Doradztwa Kadrowego WK odpowiadali także w kuluarach, do późnych godzin popołudniowych. 
 

Już dziś zapraszamy Państwa na jesienną VII edycję Konwentu Prawa Pracy 
- szczegóły wkrótce!

Partnerzy

Partnerzy

EY

Firma EY jest globalnym liderem w zakresie usług podatkowych, prawnych, audytorskich, transakcyjnych i doradczych. W ramach doradztwa podatkowego i prawnego świadczymy usługi m.in. z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, systemów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, delegowań, a także prawa pracy.

Nasi eksperci pomagają klientom m.in. w planowaniu polityki wynagrodzeń, opracowywaniu systemów wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, optymalizowaniu wynagrodzeń kadry menedżerskiej, audycie HR, doradztwie PIT i ZUS. Wspierają także firmy zagraniczne i ich pracowników w ustalaniu obowiązków podatkowych w ramach programów mobilności. Doradcy EY wspierają klientów w czasie kontroli podatkowych i ZUS, pomagają w budowaniu strategii na wypadek ewentualnych sporów, reprezentują podatników przed sądami administracyjnymi.

Prawnicy z Kancelarii Prawnej EY Law doradzają we wszystkich aspektach prawnych związanych z zatrudnianiem pracowników i współpracowników.  Nasze doświadczenia obejmują m.in.  projektowanie umów o pracę i dot. cywilnoprawnych form zatrudnienia, dokumentacji w zakresie stosunku pracy, porady i dokumentację w zakresie delegowania pracowników, legalizacji pracy i pobytu obcokrajowców. Projektujemy wewnątrzzakładowe regulacje prawne, kodeksy etyki i polityki, doradzamy w zakresie zbiorowych stosunków pracy.
W 2013 roku Dział Doradztwa Podatkowego EY został uznany za Największą Firmę Doradztwa Podatkowego wg przychodów w Rankingu "Rzeczpospolitej" oraz za Najlepszą Firmę Doradztwa Podatkowego w Rankingu "Dziennika Gazety Prawnej". Nasi eksperci zdobyli 8 indywidualnych wyróżnień, a czterech z nich zostało uznanych za najlepszych doradców podatkowych w Polsce w danej kategorii - m.in. podatki dochodowe oraz postępowania podatkowe i sądowe (ranking DGP, 2013).

Partnerzy merytoryczni

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesna publikacja tworzona z myślą o Kadrowych. SPPiUS to narzędzia i wiedza, która pomaga radzić sobie z problemami kadrowymi i płacowymi. Gwarantuje szybki i niezawodny dostęp do informacji o zmianach w przepisach oraz o ich praktycznym znaczeniu i zastosowaniu.

Zawiera analizy praktycznych tematów, kompleksowy zbiór aktów prawnych z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, aktywne wzory dokumentów, odpowiedzi na pytania użytkowników, stawki i wskaźniki, orzecznictwo sądów polskich i UE, stanowiska urzędów oraz kompleksowy pakiet informacji niezbędnych w pracy działu kadrowego.

W wersji on-line program jest aktualizowany codziennie.

Odwiedź stronę

LEX Navigator Prawo Pracy

LEX Navigator Prawo Pracy prezentuje najważniejsze i najczęściej stosowane procedury z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, BHP w formie interaktywnych diagramów. 
Schematy pokazują wariantowe scenariusze przebiegu postępowania, terminy do dokonania czynności procesowych oraz potencjalne reakcje innych uczestników postępowania (np. sądów, PIP, ZUS). Procedury są opatrzone autorskimi poradami oraz komentarzem eksperckim, orzecznictwem i podstawami prawnymi. 

Odwiedź stronę

Patroni medialni

kadry.ABC.com.pl

Serwis prawny poświęcony tematyce kadrowej, prawu pracy, ubezpieczeniom społecznym i HR. Prezentowane są w nim praktyczne informacje dotyczące kadr i zarządzania kadrami, praktyczne analizy tematów kadrowych, odpowiedzi na problematyczne pytania, analizy i opinie ekspertów. Na bieżąco śledzi wszystkie najważniejsze zmiany w przepisach od początku procesu legislacyjnego aż po jego ukończenie i przedstawia skutki tych zmian w codziennej aktywności pracodawców i kadrowców. Przypomina o ważnych terminach i wydarzeniach kadrowych.W Serwisie omawiane jest najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje wydawane przez SN, NSA, MPiPS, ZUS oraz PIP, a także przedstawiane są opinie ekspertów i ich odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i bhp.

 

Na stronach Serwisu zamieszczane są informacje o szkoleniach i konferencjach z zakresu kadr i HR, które pomagają zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne w tej dziedzinie. Prezentowana jest bogata oferta publikacji Wolters Kluwer poświęconych problematyce prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz HR.

Odwiedź stronę

 

Personel Plus

Magazyn Personel Plus to fachowy miesięcznik dla branży HR. Skierowany jest do dyrektorów i specjalistów działów HR, właścicieli firm, szefów działów szkoleń oraz wszystkich zainteresowanych tematyką prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi i coachingu.

Przedstawia polskich HR-owców, ich opinie i doświadczenia organizacji, które reprezentują. Materiały autorstwa ekspertów i praktyków z branży HR: szefów działów HR największych polskich firm, prezesów i czołowych konsultantów firm rekrutacyjnych, doradztwa personalnego, szkoleniowych, konsultingowych i doradczych, a także szefów organizacji związanych z polskim HR-em, trenerów, coachów, oraz specjalistów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych publikowane na łamach Personelu Plus są inspiracją do wdrażania zmian w organizacjach, dalszego dzielenia się wiedzą w dziedzinie HRM oraz rozwoju osobistego i pracowników.

Odwiedź stronę

Uczelnia Łazarskiego

Jesteśmy wiodącą uczelnią ekonomiczno-prawniczą w Warszawie. Zostaliśmy uznani za najlepszą polską szkołę wyższą w globalnym rankingu U-Multirank przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej. Przodujemy też w krajowych  rankingach. W notowaniach „Dziennika Gazety Prawnej” oraz „Rzeczpospolitej” mamy najlepszy Wydział Prawa i Administracji wśród uczelni niepublicznych. Nasz Wydział Ekonomii i Zarządzania plasuje się jako najlepszy praktycznie kształcący na rynku w ratingu „Briefu”. Oferujemy studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, MBA, LLM, szkolenia, kursy językowe oraz studia anglojęzyczne z brytyjskim dyplomem Coventry University. Budujemy swoją ofertę w oparciu o najwyższe standardy merytoryczne, doświadczoną kadrę akademicką i ekspercką, reprezentującą różne sektory gospodarki i instytucje administracji publicznej i samorządowej oraz organizacje non-profit. W budowie i realizacji programów opieramy się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi. Wśród grona partnerów znajdują się m.in.: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO),  Związek Powiatów Polskich, Polska Federacja Rynku Nieruchomości, Polskie Centrum Mediacji, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Izba Gospodarki Elektronicznej E-commerce Polska. Przygotowujemy  studentów do osiągania sukcesów zawodowych, poprzez samodzielne kształtowanie ścieżki kariery i zarządzanie swoim rozwojem w oparciu o specjalistyczną wiedzę, profesjonalne umiejętności oraz kwalifikacje.


Odwiedź stronę

GazetaPraca.pl

GazetaPraca.pl to serwis z ofertami pracy, praktyk i staży.
Od ponad 6 lat łączy on tysiące pracodawców, pracowników i kandydatów poszukujących pracy. Jest w czołówce najpopularniejszych w Polsce serwisów rekrutacyjnych. GazetaPraca.pl oferuje nie tylko bogatą bazę aktualnych ogłoszeń ale także rozbudowaną część poradnikową zawierającą artykuły i porady dotyczące kariery oraz informacje o rynku pracy. Studentów szczególnie zapraszamy do sekcji „Praca dla studentów”.

GazetaPraca.pl to także poniedziałkowe wydanie prasowe (dodatek do Gazety Wyborczej), w którym publikowane są ogłoszenia rekrutacyjne oraz artykuły poświęcone rynkowi pracy.

JOBS.pl

JOBS.PL to najbardziej doświadczony portal pracy w Polsce. Już od kilkunastu lat wspiera czołowe firmy, rekrutując dla nich najlepszych kandydatów. Wspomaga krajowych i zagranicznych pracodawców w procesie naboru pracowników różnych szczebli – od kadry zarządzającej i wysokiej klasy specjalistów do pracowników fizycznych. Swoim klientom oferuje m.in. publikację ofert pracy w serwisach należących do JOBS.PL i w portalach współpracujących oraz dostęp do szerokiej bazy CV kandydatów z Polski i zza granicy. Poza ofertami pracy znajdą tu Państwo wszelkiego rodzaju nowinki z rynku pracy, informacje o istotnych wydarzeniach i targach oraz tematyczne artykuły. Wszystko po to, by ułatwić naszym czytelnikom poruszanie się po ścieżce kariery.

JOBS.PL cechuje profesjonalizm, elastyczność, szybkość działania, a priorytetem jest dla nas zadowolenie klientów z oferowanych im usług.

Szukasz PRACY? Rozważasz jej zmianę? Sprawdź oferty pracy na JOBS.pl! Wymieniaj się z nami swoim doświadczeniem i zdobywaj wiedzę o rynku pracy.

Odwiedź stronę

praca.pl

Serwis rekrutacyjny Praca.pl powstał w 2004 roku.

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą skoncentrowaną na tworzeniu i dostarczaniu wysokiej jakości usług e-rekrutacyjnych. Budujemy i rozwijamy efektywne, łatwe w obsłudze narzędzia, służące maksymalnie skutecznej komunikacji Pracodawców z potencjalnymi Kandydatami.

Od kilku lat jesteśmy portalem o ugruntowanej pozycji i silnie rozpoznawalnej na rynku marce.

Nasze największe atuty to ok. 2 mln Użytkowników, tysiące aktualnych ofert pracy każdego dnia, najlepszy adres domeny spośród wszystkich portali pracy. Praca.pl wraz z serwisami partnerskimi to gwarancja dotarcia do blisko 5 mln osób aktywnie poszukujących pracy.

Obserwując dynamikę zmian na polskim rynku pracy, wciąż rozwijamy portfolio naszych produktów. Staramy się z każdym dniem być bliżej potrzeb Naszych Klientów, gwarantując najwyższą jakość świadczonych usług.

Wspólnie z naszymi Klientami tworzymy jeden z najbardziej przyjaznych, efektywnych i nowoczesnych portali pracy w Polsce.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

1.  Warunkiem udziału w VI Konwencie Prawa Pracy jest przesłanie do Organizatora karty zgłoszenia pocztą bądź
      za pośrednictwem internetu.

2.  Na kilka dni przed terminem VI KPP Organizator prześle uczestnikom potwierdzenie udziału wraz z podaniem
     szczegółów organizacyjnych.

3.  Płatność następuje na podstawie faktury proforma wystawionej na kilka dni od dokonania zgłoszenia lub
      na podstawie faktury VAT wystawionej w dniu realizacji VI KPP.

4.  Płatność na konto Wolters Kluwer SA powinna nastąpić w terminie do 7 dni od daty wystawienia faktury VAT.

5.  Rezygnację z udziału w VI KPP przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej (mail).

6.  Złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w VI KPP nie później niż 7 dni przed terminem zjazdu nie pociąga 
     za sobą żadnych obciążeń finansowych.

7.  Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w V KPP najpóźniej na 7 dni przed planowanym
      terminem VI KPP i nie wezmą udziału w V KPP, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.

8.  W razie wyczerpania limitu miejsc na VI KPP, informacja taka ukaże się na stronie internetowej Konwentu 
      www.abc.com.pl/konwentprawapracy

Organizatorzy i partnerzy

Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com