Konferencja

Konwent Prawa Pracy - VII edycja konferencji

Konwent Prawa Pracy - VII edycja konferencji
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Jesteś Kadrowcem? Czy przygotowałeś się na zmiany? Wiesz: 

Kto zyska prawo do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego?
Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? 
Jak skutecznie przeciwdziałać mobbingowi?          
Jak ustalić rezerwę na niewykorzystane urlopy (zaległe i plan urlopowy na kolejny rok)?

Na te i inne pytania odpowiedzą Państwu, wybitni specjaliści, eksperci-praktycy z zakresu prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, a także bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

VII edycja Konwentu Prawa Pracy w sposób praktyczny przybliży Państwu zagadnienia dotyczące:

 • zupełnie nowych zasad zawierania umów terminowych - znikają niektóre typy umów, zmieniają się okresy na jakie można zawierać umowy na czas określony
 • zmian w umowach "śmieciowych" - nowe zasady oskładkowania umów o dzieło i zlecenia i liczne kontrole ZUS w tym zakresie
 • kolejnej tury rozszerzenia uprawnień rodzicielskich, która ma pogodzić pracę z życiem rodzinnym
 • znaczących zmian w ustalaniu podstawy zasiłku chorobowego, również macierzyńskiego
 • zasad przyznawania zasiłku macierzyńskiego, z uwzględnieniem rozszerzenia grupy osób uprawnionych do zasiłku
 • oskładkowania umów zlecenia
 • zmian w oskładkowaniu członków zarząd

Szczegóły konferencji

Program

Program

Uwaga*

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Programie

08.30 - 09.00

Rejestracja gości. Zapraszamy na poranną kawę

09.00 - 09.05

Otwarcie konferencji
09.05 - 09.50

Przełom w umowach terminowych – jakie są nowe zasady zawierania umów na czas określony
dr Monika Gładoch, Radca Prawny

09:50 - 10:05

Praktyczne rozwiązania dla działów kadrowych

 • Przedstawienie narzędzi i programów, które ułatwią codzienną pracę z dokumentacją kadrową, podpowiedzą gotowe rozwiązania i zagwarantują szybki i łatwy dostęp do potrzebnych informacji.
10.05 - 10.20

Poziom realizacji funkcji kadrowo-płacowych u Polskich Pracodawców w świetle wyników badania HR Index

Irmina Gocan, Aida Consulting

10.20 - 10.40

Przerwa
Stoliki eksperckie – możliwość indywidualnych konsultacji!

 • Przez cały czas trwania wydarzenia do Państwa dyspozycji będą również eksperci Doradztwa Kadrowego–Centrum Pomocy Profesjonalisty, którzy podczas dyżuru przy stolikach eksperckich rozwiążą Państwa problemy z zakresu kadr.
  Ścieżka I Ścieżka II
10.40 - 11.25

Praktyczne problemy związane z zawieraniem umów terminowych

 • Przedstawienie nowych regulacji na praktycznych przykładach:
 • Jakie są nowe warunki zawarcia umów naczas określony po nowelizacji, które wejdą w życie w 2016 roku?
 • W jaki sposób liczyć nowy limit umów 33+3?
 • Jakie umowy wchodzą w zakres limitowania?
 • Co z umowami zawartymi przed nowelizacją?
 • Kiedy umowa na czas określony może ulec przekształceniu w umowę na czas nieokreślony?

dr Anna Sokołowska, Wolters Kluwer SA

Umowa zlecenie czy umowa o dzieło - wg ZUS i orzecznictwa SN

 • Cywilistyczna granica między dziełem a zleceniem
 • Argumenty ZUS stosowane przy podważaniu umów o dzieło
 • Zapisy umów zwiększające bezpieczeństwo
 • Zawieranie umów zlecenia z kobietami w ciąży

Paweł Ziółkowski

11.25 - 12.10

Nowe okresy wypowiedzenia, zmiany w umowie na okres próbny czyli ciąg dalszy zmian w umowach terminowych

 • Jakie są nowe okresy wypowiedzenia umówo pracę?
 • W jaki sposób liczyć bieg okresuwypowiedzenia?
 • Co zmieni nowelizacja Kodeksu pracyw kwestii umowy na okres próbny?
 • Czy po zmianach będzie można powtórnie zawrzeć umowę na okres próbny pomiędzy tymi samymi stronami?

dr Anna Sokołowska, Wolters Kluwer SA

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę?
- na przykładzie orzecznictwa 

 • Kiedy umowa zlecenie może zostać uznana za umowę o pracę?
 • Kto może wystąpić o ustalenie istnienia stosunku pracy?
 • Jakie są konsekwencjeniewłaściwego zakwalifikowania umowy cywilnoprawnej?
 • Co powinien zrobić pracodawca w przypadku wyroku sądu nakazującego zmianę umowy zlecenia na umowę o pracę?
 • W jaki sposób bezpiecznie zawrzeć umowę zlecenie aby nie została uznana za umowę o pracę?

Joanna Kaleta, Adwokat

12.10 - 12.30

Przerwa
Stoliki eksperckie – możliwość indywidualnych konsultacji!

 • Przez cały czas trwania wydarzenia do Państwa dyspozycji będą również eksperci Doradztwa Kadrowego–Centrum Pomocy Profesjonalisty, którzy podczas dyżuru przy stolikach eksperckich rozwiążą Państwa problemy z zakresu kadr.
12:30 - 13.15

Zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracowników - jakie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 24 lipca 2015 r.

 • Jakie ułatwienia przewidział ustawodawca dla pracowników-rodziców?
 • Co nowelizacja wprowadza w miejsce zlikwidowanego dodatkowego urlopu macierzyńskiego?
 • Ile będzie wynosił termin na złożenie wniosku o urlop rodzicielski, wychowawczy?
 • Przez jaki okres będzie możnałączyć urlop rodzicielskiz pracą?
 • Jak zmienią się zasady udzielania 2 dni zwolnienia od pracy na dziecko?
 • Jak zmienią się zasady udzielania urlopu ojcowskiego?

Małgorzata Skibińska, Wolters Kluwer SA

Jak nałożyć karę porządkową? - odpowiedzialność porządkowa pracowników

 • Co to jest odpowiedzialność porządkowa pracowników?
 • Kiedy pracownik może zostać ukarany czyli jakie są przesłanki odpowiedzialności porządkowej?
 • Procedura wymierzania kary porządkowej krok po kroku
 • Jak uniknąć błędówwymierzaniu kary porządkowej?

  Agata Kamińska, Radca Prawny
13.15 - 14.00

Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa po zmianach

 • zmiany w zasiłkach macierzyńskichi opiekuńczych od 14 sierpnia 2015 r.
 • zmiany w podstawie wymiaru zasiłków dladobrowolnie podlegających ubezpieczeniu chorobowemu od stycznia 2016 r.
 • zmiany w zasiłkach macierzyńskich od stycznia 2016 r.
 • nowe zasady dokumentowania prawa do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa

  Renata Tonder

Jak skutecznie przeciwdziałać mobbingowi?

 • Czym jest mobbing?
 • Mobbing a podwładni, współpracownicy, przełożeni.
 • Jak nie dopuścić do zjawiska mobbingu?
 • Jak wprowadzić procedurę antymobbingową?
 • Jakie powinny być kroki pracodawcy, gdy mobbing miał miejsce?
 • Jakie mogą być roszczenia pracownika w przypadku stosowania wobec niego mobbingu?

 Anna Telec, Radca Prawny

14.00 - 15.00

Przerwa lunch
Stoliki eksperckie – możliwość indywidualnych konsultacji!

 • Przez cały czas trwania wydarzenia do Państwa dyspozycji będą również eksperci Doradztwa Kadrowego–Centrum Pomocy Profesjonalisty, którzy podczas dyżuru przy stolikach eksperckich rozwiążą Państwa problemy z zakresu kadr.
15.00 - 15.45

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzenia członków rad nadzorczych i członków zarządu

 • Jakie będą zasady oskładkowania umów zleceń od 1 stycznia 2016?
 • Czy składki na ubezpieczenie społeczne będą liczone od całego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, czy tylko do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeśli wynagrodzenie jest wyższe?
 • Czy w przypadku dwóch umów zlecenia składki na ubezpieczenie społeczne liczone będą od wysokości minimalnej w ujęciu skumulowanym, czy od każdej umowy zlecenia osobno?
 • Czy od 2016 r. umowy o dzieło oraz umowy zlecenia zawarte ze studentami będą podlegały ZUS?
 • Jakim ubezpieczeniom po 1 stycznia 2016 r. będzie podlegał emeryt wykonujący jednocześnie umowę o pracę i umowę zlecenia?

Andrzej Radzisław, Radca Prawny

Planowanie i ewidencjonowanie czasu pracy

 • Jak ekonomicznie planować czas pracy?
 • Jak sporządzić rozkład czasu pracy?
 • Jak planować czas pracy, aby zachować odpoczynek dobowy i tygodniowy w różnych konfiguracjach zmian?
 • Jak prowadzić ewidencjęczasu pracy?
 • Czy ewidencję czasu pracy należy prowadzić dla każdego pracownika?
   

Anna Telec, Radca Prawny

 

 

15.45 - 16.30

E-zwolnienia lekarskie

 • Obowiązki płatników składek związane z nowym systemem wystawiania zwolnień
 • Dopuszczalne formy w których można wystawić zwolnienie
 • Zasady prostowania błędów w zwolnieniach lekarskich
 • Sposób przekazywania informacji o zwolnieniu pracodawcy
 • Forma zwolnienia - wpływ nowelizacji na zasady kontroli zwolnień lekarskich

Łukasz Prasołek

Obowiązki i korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

 • Jakie są uprawnienia niepełnosprawnegopracownika?
 • Jakie obowiązki ma pracodawca względem nowozatrudnionego,niepełnosprawnegopracownika?
 • Czy zatrudniającniepełnosprawnegopracownika można uzyskaćkorzyści?

Mateusz Brząkowski, Radca Prawny

16.30 Zakończenie konferencji

Cele

Cele

Jesteś Kadrowcem? Czy przygotowałeś się na zmiany? Wiesz: 

Kto zyska prawo do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego?
Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? 
Jak skutecznie przeciwdziałać mobbingowi?          
Jak ustalić rezerwę na niewykorzystane urlopy (zaległe i plan urlopowy na kolejny rok)?

Na te i inne pytania odpowiedzą Państwu, wybitni specjaliści, eksperci-praktycy z zakresu prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, a także bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

 

Stoliki eksperckie

 • Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji
 • Przez cały czas trwania wydarzenia do Państwa dyspozycji będą również eksperci Doradztwa KadrowegoCentrum Pomocy Profesjonalisty, którzy podczas dyżuru przy stolikach eksperckich rozwiążą Państwa problemy z zakresu kadr.

Poznaj praktyczne rozwiązania problemów z jakimi pracodawcy i kadrowcy stykają się w codziennej pracy! Sprawdź szczegółowy program konwentu >

Zarejestruj się już dziś!

Formularz zgłoszeniowy znajdziesz tutaj >>

Prelegenci

Prelegenci

dr Monika Gładoch

dr Monika Gładoch

dr Monika Gładoch

Radca prawny, dr nauk prawnych

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2001 r. radca prawny, dr nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Współpracuje z niemieckimi ośrodkami naukowymi.

Pełni funkcję doradcy Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej ds. prawa pracy. Z ramienia organizacji pracodawców jest członkiem Naczelnej Rady Zatrudnienia oraz Zespołu Problemowego ds. prawa pracy i układów zbiorowych Komisji Trójstronnej. Bierze udział w pracach komisji sejmowych oraz zespołów ministerialnych dotyczących tworzenia przepisów prawa pracy i rynku pracy.

Od wielu lat jest konsultantem prawnym wielu wiodących firm, m.in. branży energetycznej. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla menedżerów oraz pracowników działu HR. Występuje w roli eksperta w konferencjach i debatach dotyczących prawa pracy, organizowanych przez ośrodki naukowe w kraju i za granicą. Uczestniczyła w szkoleniach i seminariach zorganizowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy.

Anna Telec

Anna Telec

Radca prawny. Doświadczony wykładowca prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień i problemów związanych z czasem pracy. Prowadziła szkolenia sędziów, asystentów, aplikantów sądowych, pracowników działów personalnych i HR. Była także wykładowcą w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, a obecnie wykłada w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy. Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy.Prowadzi wykłady dla aplikantów radcowskich OIRP w Warszawie z zakresu prawa pracy. Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Były wieloletni sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie odwoławczego Wydziału Pracy. Założycielka Kancelarii Prawa Pracy specjalizującej się w szeroko pojętej problematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Joanna Stępniak

Joanna Stępniak

Adwokat, specjalizujący się m.in. w zagadnieniach czasu pracy, w tym czasu pracy różnych branż, oraz wynagrodzenia za pracę. Szkoleniowiec z dużym doświadczeniem prowadzący zarówno szkolenia otwarte jak i zamknięte. Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy.W Departamencie Prawnym oraz Nadzoru i Kontroli GIP była ogólnopolskim koordynatorem kontroli dotyczących czasu pracy oraz wypłat wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Mateusz Brząkowski

Mateusz Brząkowski

Radca prawny. Praktyk posiadający kilkuletnie doświadczenie związane z problematyką funkcjonowania zakładów pracy chronionej (ZPChr) oraz uzyskiwaniem pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Specjalista z zakresu problematyki prawa pracy oraz nowoczesnego zarządzania środowiskiem pracy w przedsiębiorstwach. W swojej codziennej pracy zajmuje się kwestiami analizy prawidłowości wykorzystywania pomocy publicznej, konsekwencjami naruszenia krajowych oraz unijnych przepisów regulujących zasady jej wykorzystywania, pomocą publiczną dla pracodawców, dofinansowaniami do wynagrodzeń (SOD), wydatkowaniem środków ZFRON. Autor licznych publikacji m.in. w Dzienniku Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, Gazecie Podatkowej, miesięczniku Pracownik Samorządowy, ekspert Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich (RPO). Absolwent prawa oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Małgorzata Skibińska

Małgorzata Skibińska

Specjalista z zakresu prawa pracy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła Studia Master of Business Administration, walidowane przez RSM Erasmus University oraz studia podyplomowe z zakresu Ubezpieczeń Społecznych oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami pracowników, w tym ponad 7 lat doświadczenia w zakresie prawa pracy. W latach 2003-2009 pełniła funkcję dyrektora personalnego w firmie ubezpieczeniowej. Uczestniczyła w realizacji projektów związanych z wdrażaniem systemu ocen pracowniczych, doskonaleniem sytemu wynagrodzeń w tym motywacyjnych systemów wynagrodzeń oraz tworzeniem pracowniczego programu emerytalnego. Poza szeroko rozumianym prawem pracy posiada doświadczenie w zakresie współpracy z agencjami pracy tymczasowej, firmami outsourcingowymi oraz firmami szkoleniowymi. Zdobyte doświadczenie pozwala jej na stosowanie przepisów prawa pracy z uwzględnieniem potrzeb biznesowych danego zakładu pracy. Autorka licznych opinii, opracowań oraz regulaminów z zakresu prawa pracy.

dr Anna Sokołowska

dr Anna Sokołowska

Ekspert Centrum Pomocy Profesjonalisty Doradztwo Kadrowe. Prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada 20 letnie doświadczenie w zakresie prawa pracy. Swoje doświadczenie zdobywała zajmując się w ramach pracy zawodowej pracami o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy. Koordynator i uczestnik projektów krajowych i międzynarodowych oraz kampanii społecznych w obszarze ochrony pracy. Wykładowca na uczelniach wyższych, recenzent publikacji i prac dyplomowych, trener i doradca w zakresie stosowania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, autor publikacji oraz uczestnik konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie. Ukończyła Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz w 2000 r. złożyła egzamin państwowy i otrzymała uprawnienia inspektora pracy.

 

 

 

Agata Kamińska

Agata Kamińska

Ukończyła aplikację sądową. Zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie prowadzenia sporów sądowych oraz postępowań egzekucyjnych. Doradza także w zakresie prawa pracy, prawa zobowiązań oraz ochrony danych osobowych. Zdobyła doświadczenie doradzając podmiotom gospodarczym w tym z branży elektroenergetycznej, finansowej i TSL - zajmując się ich bieżącą obsługą prawną, a w szczególności opracowywaniem kontraktów i ich negocjowaniem. Współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer  przygotowując publikacje dla internetowego serwisu prawa pracy. Uzyskała wpis na listę radców prawnych. Obecnie prowadzi własną Kancelarię.
 

Irmina Gocan

Irmina Gocan

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obszarze strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w branży przemysłowej. Prezes Zarządu Spółki AIDA Consulting oraz konsultant wiodący, wcześniej menedżer w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Menedżer projektów z obszaru zzl realizowanych dla wielu podmiotów gospodarczych. Pracowała z największymi firmami doradczymi m.in. PWC, Ernst & Young, Deloitte, Capgemini, Hay Group od strony klienta, gdzie była odpowiedzialna za budowanie zakresu wymagań wobec doradców, współrealizowanie projektów oraz ich implementację do spółki – m.in. były to projekty z zakresu kształtowania strategii i polityki personalnej, rekrutacji i selekcji, rozwoju zawodowego, ocen okresowych, wynagrodzeń i motywacji, zwolnień oraz wdrażania rozwiązań IT dla HR (m.in. z firmą SAP oraz SID Group). Wieloletni autor publikacji Serwisu HR Wolters Kluwer Polska oraz Personelu Plus. Wykładowca na SWPS, a od października 2012 również na ALK. Pracuje też jako trener. Absolwentka m.in. Podyplomowych Studiów z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi SWPS, Studium Trenerów Grupowych SWPS i Laboratorium Psychoedukacji, oraz studiów MBA dla kadry HR na Akademii Leona Koźmińskiego.

Łukasz Prasołek

Łukasz Prasołek

Praktyk, specjalizujący się w obszarze czasu pracy, czasu pracy kierowców. Obecnie pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Jest autorem wielu książek, m.in.: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (która została wyróżniona w konkursie Złote Skrzydła Gazety Prawnej 2008) oraz Komentarza do ustawy o czasie pracy kierowców.Przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu czasu pracyzarówno otwartych, jak i zamkniętych, od kilku lat zajęcia z tego zakresu prowadzi również na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac. Były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy oraz czasu pracy kierowców i koordynujący kontrole z tego zakresu, w latach 2006-2010 wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania UW. 

Paweł Ziółkowski

Paweł Ziółkowski

Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 9000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 800 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

Andrzej Radzisław

Specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
Były pracownik Centrali ZUS. Brał m.in. udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Uczestnik Inspekcji, których przedmiotem była ocena pracy jednostek terenowych ZUS w zakresie wydawania decyzji, w tym w zakresie stosowania przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego. 
Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz szkoleń dla pracowników Oddziałów ZUS, dotyczących obowiązków płatnika związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia. Jako przedstawiciel ZUS-u brał udział w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych. 
Autor i współautor poradników i wyjaśnień przepisów kierowanych do jednostek terenowych ZUS. 
Autor publikujący od wielu lat na łamach czasopism wydawnictw branżowych.

Odbiorcy

Odbiorcy

VII KONWENT PRAWA PRACY

Jesteś Kadrowcem? Czy przygotowałeś się na zmiany? Wiesz: 
 

Kto zyska prawo do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego?
Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? 
Jak skutecznie przeciwdziałać mobbingowi?          
Jak ustalić rezerwę na niewykorzystane urlopy (zaległe i plan urlopowy na kolejny rok)?

 

Na te i inne pytania odpowiedzą Państwu, wybitni specjaliści, eksperci-praktycy z zakresu prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, a także bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

 

VII edycja Konwentu Prawa Pracy w sposób praktyczny przybliży Państwu zagadnienia dotyczące:

 • zupełnie nowych zasad zawierania umów terminowych - znikają niektóre typy umów, zmieniają się okresy na jakie można zawierać umowy na czas określony
 • zmian w umowach "śmieciowych" - nowe zasady oskładkowania umów o dzieło i zlecenia i liczne kontrole ZUS w tym zakresie
 • kolejnej tury rozszerzenia uprawnień rodzicielskich, która ma pogodzić pracę z życiem rodzinnym
 • znaczących zmian w ustalaniu podstawy zasiłku chorobowego, również macierzyńskiego
 • zasad przyznawania zasiłku macierzyńskiego, z uwzględnieniem rozszerzenia grupy osób uprawnionych do zasiłku
 • oskładkowania umów zlecenia
 • zmian w oskładkowaniu członków zarządu
   

Stoliki eksperckie

 • Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji
 • Przez cały czas trwania wydarzenia do Państwa dyspozycji będą również eksperci Doradztwa KadrowegoCentrum Pomocy Profesjonalisty, którzy podczas dyżuru przy stolikach eksperckich rozwiążą Państwa problemy z zakresu kadr.

 

Poznaj praktyczne rozwiązania problemów z jakimi pracodawcy i kadrowcy stykają się w codziennej pracy! Sprawdź szczegółowy program konwentu >>

 

Zarejestruj się już dziś!

Formularz zgłoszeniowy znajdziesz tutaj >>

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesna publikacja tworzona z myślą o Kadrowych. SPPiUS to narzędzia i wiedza, która pomaga radzić sobie z problemami kadrowymi i płacowymi. Gwarantuje szybki i niezawodny dostęp do informacji o zmianach w przepisach oraz o ich praktycznym znaczeniu i zastosowaniu.

Zawiera analizy praktycznych tematów, kompleksowy zbiór aktów prawnych z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, aktywne wzory dokumentów, odpowiedzi na pytania użytkowników, stawki i wskaźniki, orzecznictwo sądów polskich i UE, stanowiska urzędów oraz kompleksowy pakiet informacji niezbędnych w pracy działu kadrowego.

W wersji on-line program jest aktualizowany codziennie.

Odwiedź stronę

LEX Navigator Prawo Pracy

LEX Navigator Prawo Pracy

LEX Navigator Prawo Pracy prezentuje najważniejsze i najczęściej stosowane procedury z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, BHP w formie interaktywnych diagramów. 
Schematy pokazują wariantowe scenariusze przebiegu postępowania, terminy do dokonania czynności procesowych oraz potencjalne reakcje innych uczestników postępowania (np. sądów, PIP, ZUS). Procedury są opatrzone autorskimi poradami oraz komentarzem eksperckim, orzecznictwem i podstawami prawnymi. 

Odwiedź stronę

Patroni medialni

kadry.ABC.com.pl

kadry.ABC.com.pl

Serwis prawny poświęcony tematyce kadrowej, prawu pracy, ubezpieczeniom społecznym i HR. Prezentowane są w nim praktyczne informacje dotyczące kadr i zarządzania kadrami, praktyczne analizy tematów kadrowych, odpowiedzi na problematyczne pytania, analizy i opinie ekspertów. Na bieżąco śledzi wszystkie najważniejsze zmiany w przepisach od początku procesu legislacyjnego aż po jego ukończenie i przedstawia skutki tych zmian w codziennej aktywności pracodawców i kadrowców. Przypomina o ważnych terminach i wydarzeniach kadrowych.W Serwisie omawiane jest najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje wydawane przez SN, NSA, MPiPS, ZUS oraz PIP, a także przedstawiane są opinie ekspertów i ich odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i bhp.

 

Na stronach Serwisu zamieszczane są informacje o szkoleniach i konferencjach z zakresu kadr i HR, które pomagają zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne w tej dziedzinie. Prezentowana jest bogata oferta publikacji Wolters Kluwer poświęconych problematyce prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz HR.

Odwiedź stronę

 

Personel Plus

Personel Plus

Magazyn Personel Plus to fachowy miesięcznik dla branży HR. Skierowany jest do dyrektorów i specjalistów działów HR, właścicieli firm, szefów działów szkoleń oraz wszystkich zainteresowanych tematyką prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi i coachingu.

Przedstawia polskich HR-owców, ich opinie i doświadczenia organizacji, które reprezentują. Materiały autorstwa ekspertów i praktyków z branży HR: szefów działów HR największych polskich firm, prezesów i czołowych konsultantów firm rekrutacyjnych, doradztwa personalnego, szkoleniowych, konsultingowych i doradczych, a także szefów organizacji związanych z polskim HR-em, trenerów, coachów, oraz specjalistów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych publikowane na łamach Personelu Plus są inspiracją do wdrażania zmian w organizacjach, dalszego dzielenia się wiedzą w dziedzinie HRM oraz rozwoju osobistego i pracowników.

Odwiedź stronę

JOBS.pl

JOBS.pl

JOBS.PL to najbardziej doświadczony portal pracy w Polsce. Już od kilkunastu lat wspiera czołowe firmy, rekrutując dla nich najlepszych kandydatów. Wspomaga krajowych i zagranicznych pracodawców w procesie naboru pracowników różnych szczebli – od kadry zarządzającej i wysokiej klasy specjalistów do pracowników fizycznych. Swoim klientom oferuje m.in. publikację ofert pracy w serwisach należących do JOBS.PL i w portalach współpracujących oraz dostęp do szerokiej bazy CV kandydatów z Polski i zza granicy. Poza ofertami pracy znajdą tu Państwo wszelkiego rodzaju nowinki z rynku pracy, informacje o istotnych wydarzeniach i targach oraz tematyczne artykuły. Wszystko po to, by ułatwić naszym czytelnikom poruszanie się po ścieżce kariery.

JOBS.PL cechuje profesjonalizm, elastyczność, szybkość działania, a priorytetem jest dla nas zadowolenie klientów z oferowanych im usług.

Szukasz PRACY? Rozważasz jej zmianę? Sprawdź oferty pracy na JOBS.pl! Wymieniaj się z nami swoim doświadczeniem i zdobywaj wiedzę o rynku pracy.

Odwiedź stronę

praca.pl

praca.pl

Serwis rekrutacyjny Praca.pl powstał w 2004 roku.

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą skoncentrowaną na tworzeniu i dostarczaniu wysokiej jakości usług e-rekrutacyjnych. Budujemy i rozwijamy efektywne, łatwe w obsłudze narzędzia, służące maksymalnie skutecznej komunikacji Pracodawców z potencjalnymi Kandydatami.

Od kilku lat jesteśmy portalem o ugruntowanej pozycji i silnie rozpoznawalnej na rynku marce.

Nasze największe atuty to ok. 2 mln Użytkowników, tysiące aktualnych ofert pracy każdego dnia, najlepszy adres domeny spośród wszystkich portali pracy. Praca.pl wraz z serwisami partnerskimi to gwarancja dotarcia do blisko 5 mln osób aktywnie poszukujących pracy.

Obserwując dynamikę zmian na polskim rynku pracy, wciąż rozwijamy portfolio naszych produktów. Staramy się z każdym dniem być bliżej potrzeb Naszych Klientów, gwarantując najwyższą jakość świadczonych usług.

Wspólnie z naszymi Klientami tworzymy jeden z najbardziej przyjaznych, efektywnych i nowoczesnych portali pracy w Polsce.

Pracodawcy RP

Pracodawcy RP

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są najstarszą organizacją pracodawców w Polsce – działa od 1989 r. i reprezentuje 10.000 firm. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Pracodawcach RP zatrudniają około 5 mln pracowników. Zdecydowana większość z nich (85%) to firmy prywatne.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie. Siłą organizacji są racje i argumenty prezentowane politycznym i ekonomicznym decydentom oraz liczba i różnorodność jej członków: związków, federacji i firm.

O potencjale Pracodawców RP stanowią wieloletnie doświadczenie i sukcesy, realizujące naczelną ideę organizacji – tworzenia państwa przyjaznego pracodawcom. Swoją pozycję Pracodawcy RP budują także hołdując – w każdym podejmowanym działaniu – zasadom profesjonalizmu obiektywizmu, rzetelności i skuteczności.
 

Odwiedź stronę

Uczelnia Łazarskiego

Uczelnia Łazarskiego

Jesteśmy wiodącą uczelnią ekonomiczno-prawniczą w Warszawie. Zostaliśmy uznani za najlepszą polską szkołę wyższą w globalnym rankingu U-Multirank przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej. Przodujemy też w krajowych  rankingach. W notowaniach „Dziennika Gazety Prawnej” oraz „Rzeczpospolitej” mamy najlepszy Wydział Prawa i Administracji wśród uczelni niepublicznych. Nasz Wydział Ekonomii i Zarządzania plasuje się jako najlepszy praktycznie kształcący na rynku w ratingu „Briefu”. Oferujemy studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, MBA, LLM, szkolenia, kursy językowe oraz studia anglojęzyczne z brytyjskim dyplomem Coventry University. Budujemy swoją ofertę w oparciu o najwyższe standardy merytoryczne, doświadczoną kadrę akademicką i ekspercką, reprezentującą różne sektory gospodarki i instytucje administracji publicznej i samorządowej oraz organizacje non-profit. W budowie i realizacji programów opieramy się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi. Wśród grona partnerów znajdują się m.in.: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO),  Związek Powiatów Polskich, Polska Federacja Rynku Nieruchomości, Polskie Centrum Mediacji, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Izba Gospodarki Elektronicznej E-commerce Polska. Przygotowujemy  studentów do osiągania sukcesów zawodowych, poprzez samodzielne kształtowanie ścieżki kariery i zarządzanie swoim rozwojem w oparciu o specjalistyczną wiedzę, profesjonalne umiejętności oraz kwalifikacje.


Odwiedź stronę

Eksperci

Eksperci

male

Centrum Pomocy Profesjonalisty

Doradztwo z zakresu Prawa Pracy, Ubezpieczeń Społecznych, BHP i kadr

Doradztwo z zakresu Prawa Pracy, Ubezpieczeń Społecznych, BHP i kadr

Odpowiedzi na pytania i rozwiązania indywidualnych problemów z pomocą doświadczonego eksperta - doradcy telefonicznego lub mailowego. Zyskają Państwo pomoc w rozwiązaniu bieżących problemów kadrowych i natychmiastową odpowiedź.

Centrum Pomocy Profesjonalisty to:

 • Eksperci - Zespół redakcyjny Serwisu Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych tworzą eksperci Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, eksperci Ministerstwa Finansów, pracownicy ZUS, KRUS i PiP, eksperci firm konsultingowych oraz doświadczeni praktycy.
 • Doradztwo telefoniczne - Usługa doradztwa telefonicznego to możliwość indywidualnych, bezpośrednich konsultacji z ekspertami i natychmiastowa pomoc w rozwiązaniu bieżących, codziennych problemów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, bhp oraz wszelkich spraw związanych z procesami pracy.
 • Doradztwo e-mailowe - Możliwość zadania własnego pytania ekspertom i wyjaśnienia wątpliwości związanych z interpretacją przepisów prawa oraz zasadami postępowania w konkretnej sytuacji.
 • Baza pytań i odpowiedzi - Dostęp do aktualizowanej bazy odpowiedzi ekspertów na pytania użytkowników Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Zbiór zawiera ponad 20 000 podzielonych tematycznie porad i rozwiązań dotyczących prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i bhp.

Aby skorzystać z usług Centrum Pomocy Profesjonalisty zapraszamy do kontaktu. 
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj >>

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

W sprawach organizacyjnych:

Agata Fiodorow Kierownik ds. szkoleń i konferencji

Tel. 22 535 80 99

E-mail: afiodorow@wolterskluwer.pl

Organizatorzy i partnerzy

Partner merytoryczny
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Partner merytoryczny
LEX Navigator Prawo Pracy
Patron medialny
kadry.ABC.com.pl
Patron medialny
Personel Plus
Patron medialny
JOBS.pl
Patron medialny
praca.pl
Patron medialny
Pracodawcy RP
Patron medialny
Uczelnia Łazarskiego

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com