Konferencja

Rozwiązania HR - V edycja konferencji

Rozwiązania HR - V edycja konferencji
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły konferencji

Program

Program

08.00 - 08.45 Rejestracja gości. Zapraszamy na poranną kawę
08.45 - 09.00 Oficjalne rozpoczęcie konferencji Rozwiązania HR
09.00 - 09.45 Wystąpienie Plenarne - "Jak wykorzystać kryzys do tworzenia długoterminowych rozwiązań? Tworzenie kultury Lean przez HR Business Partnera".
Prelegent: Leif Christiansen
09.45 - 09.55 Średnia z ankiet 5.0 i co z tego wynika… czyli SUCCESS CASE METHOD w ocenie efektywności szkoleń - prezentacja Pecha - Kucha
Krzysztof Filarski, konsultant, Westhill Consulting
09.55 - 10.30 Przerwa networkingowa
W czasie przerwy Dr Konrad Jaskóła i Pan Robert Reinfuss będą podpisywać swoje najnowsze książki
  Narzędzia HR - szybciej, efektywniej, lepiej HR jako lider zmiany strategicznej Wyzwania rynku pracy Warsztat extra: Strategiczna rola wynagrodzeń w polityce personalnej
10.30 - 11.15 Zarządzanie talentami 2.0 – Czyli co odsłoniła Chmura?
Prelegenci SAP Polska: Paweł Gustaw, Michał Strzelec
 
Jak spójny system działań rozwojowych wzmacnia zmiany strategiczne w organizacji;
dr Beatricze Andrzejewska; Wiceprezes Zarządu ds. Programowych, Instytut Rozwoju Biznesu, dr Agata Wiśniewska-Szałek; Dyrektor Programowy Centrum Kompetencyjnego Przywództwo i Kompetencje Menedżerskie, konsultant i trener w Instytucie Rozwoju Biznesu.
JAK ZOSTAĆ NAJLEPSZYM PRACODAWCĄ? – Budowanie wizerunku wewnątrz firmy na przykładzie Grupy Pracuj Solutions;
Urszula Zając-Pałdyna Specjalista ds. Rekrutacji i Rozwoju Pracowników; Izabela Bartnicka Starszy Koordynator ds. Projektów Wizerunkowych
Budowa zintegrowanego podejścia do strategii wynagradzania pracowników.
11:15 - 11:20 Przerwa networkingowa
W czasie przerwy Dr Konrad Jaskóła i Pan Robert Reinfuss będą podpisywać swoje najnowsze książki
11:20 - 12:05 „Gdy organizacja przypomina chmurę …” – case study z wdrożenia projektu informatycznego wsparcia procesów zarządzania kapitałem ludzkim w silnie rozproszonej organizacji, przy zastosowaniu technologii webowej. Studium przypadku firmy NAVO
Aneta Godzwon – Dyrektor ds. Personalnych NAVO PGD
Marcin Myszor – Starszy Specjalista ds. Personalnych NAVO PGD, koordynator projektu
Tomasz Jeleń - Product Manager Rozwiązań wspierających Zarządzanie Kapitałem Ludzkim Simple Sp. z o.o.
Michał Lach - Konsultant ds. Systemów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w SIMPLE Sp. z o.o.
Skuteczne wdrożenie zmiany strategicznej. Metodologia procesu;
Małgorzata Klenk, Time for team, Katarzyna Kaszuba, UM Mława - na przykładzie wdrożenia standardów „Investor in People” w Urzędzie miasta Mława.
(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje – perspektywa sektorowa;
dr Magdalena Dybaś – Instytut Badań Edukacyjnych; dr Agnieszka Wojtczuk-Turek – Szkoła Główna Handlowa
Audyt HRM
12:05 - 12:10 Przerwa networkingowa
W czasie przerwy Dr Konrad Jaskóła i Pan Robert Reinfuss będą podpisywać swoje najnowsze książki
12:10 - 12:55 Sprawna organizacja i zmotywowany zespół kluczem do sukcesu – metodyka okresowych ocen pracowniczych w oparciu o technologie SAP
Mariusz Nawrocki, LST Sp. z o.o., konsultant SAP ERP HCM
Zdolność polskich firm do wdrażania zmian strategicznych – wyniki badań DOOR
Wiktor Siegel
Współpraca w oparciu o współprzywództwo;
Agata Wiatrowska-Wiśniewska Horse Sense
Zdefiniowanie strategii wynagradzania
12:55 - 13:30 Przerwa
13:30 - 14:15 Wynagrodzenia w 2012 r.
Joanna Mandel, Konsultant
Testy sytuacyjne w rekrutacji wyższej kadry menedżerskiej;
Dr Piotr Prokopowicz, CEiAPP UJ, ICBRO UJ; Kamila Augustyn, Global Business Solutions
Efektywność head huntera - znaczenie projektów direct i executive search w polityce rekrutacyjnej
Konrad Zabłocki - Partner / Head of Operations
Morgan Brown Group – Direct Search
Ustalenie firmowej Oferty Wartości dla Pracowników (Employee Value Proposition)
14:15 - 15:00 Samoobsługa pracownicza na pograniczu miękkiego i twardego HR’u
Błażej Migoń, Kierownik Projektu, Centrum Kompetencyjne mHR, BPSC
Procedury w służbie HR: melodia do kreowania zmiany czy hamulec innowacji?
Małgorzata Skibińska - Wolters Kluwer Polska
Nadmiar kompetencji – realny problem większości przedsiębiorców
Robert Reinfuss- doradca biznesowy
Opracowanie nowego taryfikatora zaszeregowania stanowisk i nowej polityki wynagradzania
15:00 - 15:30 Przerwa networkingowa
W czasie przerwy Dr Konrad Jaskóła i Pan Robert Reinfuss będą podpisywać swoje najnowsze książki
15:30 - 16:45 Przywódcy przyszłości – Leadership 2030 wystąpienie plenarne oraz debata z zaproszonymi gośćmi.
Prelegent: Stephenem Welch
Paneliści - dr Konrad Jaskóła - były prezes Polimex-Mostostal, Włodzimierz Albin - prezes Wolters Kluwer Polska,
Tomasz Miłosz - Dyrektor Personalny PWC
Beata Jaźwiec - Szef Departamentu Personalnego Citibank International Plc
Moderator dyskusji - Maja Meissner
16.45 Zakończenie konferencji

Cele

Cele

„Budowanie strategii wynagradzania i motywowania w oparciu o Employee Value Proposition”
Warsztat poprowadzą: Irmina Gocan i Andrzej Woźniakowski

Zakres warsztatu :

W trakcie warsztatu zostaną przedstawione możliwości zbudowania zintegrowanego podejścia do strategii wynagradzania pracowników w taki sposób aby realnie i aktywnie kreować zaangażowanie i motywację pracowników.

 

Podejście zakłada wyjście od audytu HRM, poprzez zdefiniowanie strategii wynagradzania z ustaleniem firmowej Oferty Wartości dla Pracowników (Employee Value Proposition), aż do opracowania nowego taryfikatora zaszeregowania stanowisk i nowej polityki wynagradzania.

Najczęściej modernizacja systemów motywacyjnych w przedsiębiorstwach odbywa się etapami, a wprowadzane zmiany w dużej mierze wynikają nie z analizy specyficznej sytuacji i potrzeb organizacji, ale z ambicji wprowadzania podobnych rozwiązań, jakie stosują branżowi liderzy. W efekcie wiele firm całymi latami stosuje systemy wynagrodzeń zasadniczych nie zachęcające do awansu poziomego, utrzymuje działanie nieefektywnych systemów premiowania, a nowe rozwiązania „kopiowanie” od liderów nie zawsze spotykają się z rzeczywistym zainteresowaniem pracowników i rzadko mają realny wpływ na budowanie ich zaangażowania.

Oferta Wartości dla Pracowników (EVP) musi być dobrze dopasowana do specyfiki branży i strategii firmy oraz do kultury organizacyjnej i stylu działania kadry kierowniczej firmy. Musi być zarówno atrakcyjna dla przyszłych i obecnych pracowników (w tym i tych należących do nowych generacji), jak możliwa do akceptacji i wdrożenia przez kadrę kierownicza firmy.

Program warsztatu :

W czasie warsztatu przedstawiony zostanie pomysł na nową strategię wynagradzania zakładającą:

 • odnowienie i rewitalizację systemu motywacyjnego i wynagrodzeniowego w firmie tak, aby był dobrze dopasowany do specyfiki branży, modelu biznesowego firmy i specyfiki pracy,
 • oderwanie się od tradycyjnych schematów myślenia i przyzwyczajenia do „odziedziczonych” rozwiązań wynagrodzeniowych,
 • stworzenie nowych rozwiązań charakteryzujących się niższymi kosztami, wyższą efektywności,
 • dostosowanie składników wynagrodzeniowych do oczekiwań współczesnych menedżerów i pracowników,
 • zastosowanie rozwiązań premiowych i nagrodowych w taki sposób, aby realnie zwiększać motywację pracowników do osiągania wysokich wyników finansowych,
 • ukształtowanie takiego systemu płacowego, aby sprzyjał utrzymaniu najlepszych menedżerów i pracowników i przeciwdziałał ich odejściom.

W czasie naszego warsztatu:

 • przedstawimy proces analizy obecnej Oferty Wartości dla Pracowników (EVP) i tworzenia jej nowej wersji lepiej dostosowanej do celów strategicznych firmy i warunków rynkowych i społecznych w których działa firma
 • omówimy narzędzia stosowane do audytu Zarządzania Kapitałem Ludzkim w firmie i oceny systemów motywacyjnych oraz oczekiwań pracowników
 • zakreślimy proces budowania nowej koncepcji oferty wartości dla pracowników i wdrażania w życie przez tworzenie i dostosowywanie odpowiednich narzędzi i systemów HR
 • zaprezentujemy proces wyboru i dostosowania odpowiednich narzędzi i podejść do wartościowania stanowisk pracy i budowy nowego taryfikatora zaszeregowania stanowisk, a następnie wprowadzania nowej polityki płac
 • przedyskutujemy z uczestnikami problematykę planowania działań wdrażających nową koncepcję wartości dla pracowników oraz kwestie komunikacji i zarządzania ryzykami w procesie implementacji tego rozwiązania.

W ramach prac warsztatowych będziemy dokonywać analiz studiów przypadków i korzystać z ćwiczeń symulacyjnych dotyczących zadań realizowanych na poszczególnych etapach rewitalizacji systemu motywowania.

Prelegenci

Prelegenci

Stephenem Welch

Globalny dyrektor w Hay Group UK. Pomaga firmom reagować na zmiany na rynku za pomocą narzędzi komunikacji i angażowania pracowników. Ekspert w zakresie komunikacji i zaangażowania pracowników. Współpracuje z liderami nad poprawą efektywności w ich organizacjach. Pomaga klientom myśleć o roli menedżerów w wynikach osiąganych przez firmy. Ponadto jest aktywnie zaangażowany w programy rozwoju przywództwa. Autor wielu publikacji i gość licznych konferencji poświęconych przywództwu i zarządzaniu talentami.

Stephen Welch rozpoczął swoją karierę w 1989 roku, pomagając rządowi kanadyjskiemu poprawić komunikację z kluczowymi interesariuszami. Od tego czasu pracował w MCA, gdzie wspierał klientów w dopasowywaniu zespołów do strategii biznesowych, w firmie Echo Research, a także w Mori. Pracę w Hay Group rozpoczął w 2002 roku w oddziale Hay Group Insight, zajmującym się badaniami efektywności i zaangażowania pracowników. Po trzech latach został Dyrektorem w biurze Hay Group w Londynie i do dziś zajmuje to stanowisko. Obecnie jest jedną z niewielu osób należących jednocześnie do Towarzystwa Badań Rynku i Chartered Institute of Public Relations, dzięki czemu posiada interdyscyplinarną wiedzę na styku badań i public relations.

Leif Christiansen

CEO i Partner w firmie ValueCoaching. Prezes Duńskiego Forum Biznesu oraz Wiceprezes Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej. Członek zarządu ACE – Allied Consultants Europe. Członek Duńskiego Stowarzyszenia Najwyższej Kadry Zarządzającej - Danish Top Executive Network. Leif posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w działach marketingu, sprzedaży i HR.

Obecnie pracuje jako trener z zarządami wielu organizacji w zakresie wdrożenia kierownictwa strategicznego i stworzenia podstaw pełnej organizacyjnej transformacji. Prowadzi programy z zakresu – rozwoju strategii innowacji wartości – Value Innovation Strategy Development, Organizacji kierowanych wartościami - Values Driven Organization, Rozwoju kultury efektywności - Performance Culture Development, Przywództwa oraz wdrożenia kultury Lean - Lean Leadership and Lean Culture Implementation oraz „Team Buildingu” kadry zarządzającej.

dr Beatricze Andrzejewska

Doktor psychologii, wiceprezes ds. programowych, senior trener i konsultant w Instytucie Rozwoju Biznesu. Wcześniej pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i SWPS.

Zainteresowania badawcze i naukowe: psychologia twórczości (m.in. zachowania twórcze w organizacjach, projektowanie zajęć warsztatowych wspierających kreatywność), diagnoza psychologiczna, psychologia marketingu i reklamy, projektowanie narzędzi i opracowywanie metod badawczych.

Prowadzi treningi i szkolenia w zakresie m.in.: kreatywności i wspierania innowacyjności, rozwoju umiejętności menedżerskich i pracowniczych, sprzedaży, obsługi klienta, komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, zarządzania zmianą, rozwiązywania konfliktów, negocjacji biznesowych, umiejętności interpersonalnych i elementów asertywności, pracy ze stresem i w sytuacji stresu. Autorka wielu publikacji z psychologii twórczości, rozwoju kompetencji menedżerskich, metodyki kształcenia.

Kamila Augustyn

Recruitment Specialist w firmie Global Business Solutions. Zajmuje się poszukiwaniem, selekcją i oceną kandydatów. Realizuje projekty executive search dla firm polskich i zagranicznych. Absolwentka wydziału Matematyki i Informatyki oraz Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej profilem specjalizacyjnym jest Psychologia Pracy, Organizacji i Zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki motywacji i satysfakcji pracowników, rozwoju kariery zawodowej, rekrutacji i selekcji. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Prawo Pracy i Prawo Ubezpieczeń Społecznych UEK.

Izabela Bartnicka

Od ponad dziesięciu lat zajmuje się prowadzeniem projektów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Jej doświadczenia opierają się na budowaniu wizerunku pracodawców, tworzeniu standardów komunikacji z kandydatami oraz wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i rozwiązań technologicznych w rekrutacji. Od 2006 roku związana jest z Grupą Pracuj Solutions, gdzie odpowiada za rozwój produktów wizerunkowych, a także za kompleksowe doradztwo w zakresie budowania wizerunku pracodawcy.

Dr Magdalena Dybaś

Analityk w projekcie systemowym „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie” w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Absolwentka socjologii i pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W styczniu 2011 roku obroniła z wyróżnieniem doktorat poświęcony wdrażaniu rozwiązań w zakresie zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym.

W 2009 roku uczestniczyła w warsztatach dotyczących polityki europejskiej w zakresie szkolnictwa wyższego: Modes of European Integration – Higher Education, zorganizowanych przez Center for Higher Education Policies Studies w Holandii. Stypendystka rządu RP i rządu Bułgarii. Autorka publikacji dotyczących szkolnictwa wyższego.

Krzysztof Filarski

Współwłaściciel firmy doradczej Westhill Consulting, interim menedżer (branża logistyczna), od 10 lat zajmuje się psychologią biznesu jako trener i konsultant. Pracuje dla bankowości, farmaceutyki i firm z branży produkcyjnej. Specjalizuje się w analizie efektywności szkoleń i zarządzaniu projektami. Wykłada na studiach MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Certyfikowany coach oraz superwizor. Pasjonat zdrowego rozsądku.

Irmina Gocan

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obszarze strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w branży przemysłowej. Prezes Zarządu Spółki AIDA Consulting oraz konsultant wiodący, wcześniej menedżer w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Menedżer projektów z obszaru zzl realizowanych dla wielu podmiotów gospodarczych. Pracowała z największymi firmami doradczymi m.in. PWC, Ernst & Young, Deloitte, Capgemini, Hay Group od strony klienta, gdzie była odpowiedzialna za budowanie zakresu wymagań wobec doradców, współrealizowanie projektów oraz ich implementację do spółki – m.in. były to projekty z zakresu kształtowania strategii i polityki personalnej, rekrutacji i selekcji, rozwoju zawodowego, ocen okresowych, wynagrodzeń i motywacji, zwolnień oraz wdrażania rozwiązań IT dla HR (m.in. z firmą SAP oraz SID Group). Wieloletni autor publikacji Serwisu HR Wolters Kluwer Polska oraz Personelu Plus. Wykładowca na SWPS, a od października 2012 również na ALK. Pracuje też jako trener. Absolwentka m.in. Podyplomowych Studiów z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi SWPS, Studium Trenerów Grupowych SWPS i Laboratorium Psychoedukacji, oraz studiów MBA dla kadry HR na Akademii Leona Koźmińskiego.

Konrad Jaskóła

W maju 2012 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Politechnice Wrocławskiej.
W latach 1969 do 1973 pracował w Zakładach Chemicznych „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu.
Od 1974 roku przez 25 lat był związany z Petrochemią Płock. W latach 1974-1982 pracował jako inżynier produkcji i kierownik zakładu, w latach 1982-1992 był dyrektorem produkcji, a następnie do 1999 roku prezesem Zarządu i dyrektorem generalnym Petrochemii Płock S.A. Pełniąc funkcję Prezesa Zarządu, utworzył z Petrochemii jedno z najnowocześniejszych przedsiębiorstw tej branży w Europie oraz przygotował spółkę do wejścia na giełdę papierów wartościowych.

W latach 1999 – 2001 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Polimex-Cekop S.A. Od roku 2001 do sierpnia 2012 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Spółki Polimex-Mostostal S.A.
Jako Przewodniczący kieruje pracami Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Jest członkiem Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, Rady Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa oraz rad nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal.

Jest laureatem nagród i wyróżnień m.in.: Menedżer Roku, Platynowy Laur Ambasadora Spraw Polskich, Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu, „Orzeł Zarządzania”– Menedżer XX-lecia.

dr Konrad Jaskóła podczas Rozwiązań HR będzie podpisywał swoją książkę "Lider. Rola Wartości".

Beata Jazwiec

Dyrektor Personalny Citibank International plc, odpowiedzialna za zarządzanie ludźmi w dynamicznie rozwijającym się Citi Service Center, powołanym do obsługi transakcji podmiotów należących do Citigroup na całym świecie. W ciągu dwóch ostatnich lat spółka podwoiła swoją wielkość i zatrudnienie, przejmując nowe procesy operacyjne z różnych krajów. Beata swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1998 w AmRest – Pizza Hut & KFC odpowiadając między innymi za rekrutację, employer branding, wynagrodzenia. Jako Manager ds. wynagrodzeń i benefitów w 2002 wprowadziła system kafeteryjny w firmie. Następnie pełniła rolę HR Managera dla Polski i Czech. W 2005 dołączyła do Citi Handlowy pełniąc rolę HR Business Partnera dla dużych obszarów biznesowych tj. Operacje i Technologie i Bankowość Korporacyjna. Od 2009 odpowiedzialna za HR w Citi Service Center. Absolwentka anglistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, stypendystka na University de Mons – Hainaut w Belgii. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na prestiżowym Cranfield University w Wielkiej Brytanii.

Katarzyna Kaszuba

Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Europejskich na Uniwersytecie w Maastricht oraz Akademii Dyplomatycznej Studium Polityki Zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

Od 15 lat zajmuje się przygotowaniem i wdrażaniem projektów międzynarodowych i krajowych związanych z wprowadzaniem nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu w instytucjach publicznych.

Koordynuje również projekty skierowane do sektora pozarządowego wzmacniające budowanie lokalnych partnerstw samorząd – biznes –NGO i pomagające profesjonalizować organizacje pozarządowe m.in. dzięki wprowadzanym rozwiązaniom w zakresie zarządzania. Była autorką i koordynatorką projektu, w ramach którego w 2011 roku Urząd Miasta, jako druga instytucja publiczna w Polsce otrzymał certyfikat zarządzania Investors in People.

Małgorzata Klenk

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, kierunku Inżynieria Środowiska.

Ukończyła podyplomowe studia w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, uzyskując tytuł MBA. Małgorzata uczęszczała także na zajęcia studiów podyplomowych „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Odbyła liczne szkolenia z zakresu zarządzania zmianą, zarządzania projektami (m.in. PMI), zarządzania jakością (EFQM, Standard Investors in People), zarządzania zasobami ludzkimi, NLP oraz coachingu.

Małgorzata posiada doświadczenie zawodowe zdobyte głównie w firmach consultingowych. Jako jedna z pierwszych w Polsce prowadziła projekty w zakresie zarządzania zmianą. Jej doświadczenie obejmuje ponadto zarządzanie projektami (także finansowanymi z funduszy unijnych), reorganizacje przedsiębiorstw oraz doradztwo w zakresie HR. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Andersen Consulting (obecnie Accenture). Następnie pracowała dla Monitor Company, People Partnering, Intersource (była szefem działu HROneSource), Kantor Management Consultants. Pełniła także funkcję Dyrektora Produkcji i Dystrybucji w Panoramie Polskiej. Prowadziła wykłady nt. zarządzania zmianą i rozwoju organizacji w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, a także nt systemów jakości i badania organizacji na Akademii Leona Koźmińskiego.

W Time for Team pełni funkcję Senior Consultant w zakresie programu Leading Bold Change™.

Joanna Mandel

Konsultant w dziale Analiz i Raportów Płacowych Advisory Group TEST Human Resources. Zajmuje się m.in. badaniami płac, w których uczestniczy prawie 300 polskich przedsiębiorstw. Swoje zainteresowania koncentruje szczególnie na najnowszych trendach związanych z płacami w branży motoryzacyjnej, SSC / BPO oraz zagadnieniu wewnętrznej motywacji.

Autorka wielu publikacji z zakresu wynagrodzeń i dodatków pozapłacowych w czasopismach branżowych. Od 2 lat zajmuje się także szkoleniami w zakresie umiejętności miękkich (zarządzanie sobą w czasie, autoprezentacja). Wybrani Klienci: Fota, CH2M HILL, Faurecia, Hitachi Data Systems, Volkswagen Poznań.

Maja Meissner

Maja Meissner prowadzi wraz z partnerami własną firmę doradczą www.meissnerandpartners.com Meissner & Partners Executive Search and Organizational Development. Wcześniej zdobywała doświadczenie konsultanckie w ARETES Consultants.

W ciągu sześciu lat swojej praktyki rekrutacyjnej i coachingowej wypracowała preferowany styl specjalizując się w prowadzeniu indywidualnych programów rozwojowych dla menedżerów, którzy charakteryzują się syndromem Samca Alfa.

W ramach swoich zadań zawodowych restrukturyzowała działy marketingu i sprzedaży w wydawnictwach Gruner+Jahr, Hachette Filipacchi/Burda oraz Bauer Media. Kierowała również marketingiem farmaceutycznym w Eli Lilly, budowała dział marketingu w sieci Medicover, a obecnie pełni funkcję Prezesa Rady Nadzorczej w firmie medycznej AMEDS Centrum, którego jest współudziałowcem.

Prowadzi również Wydawnictwo Meissner&Partners.

Ukończyła program Corporate CoachU oraz Coaching Systemów Relacji - program ORSC (Organization and Relationship Systems Coaching) – akredytowane przez ICF. Jest aktywnym członkiem International Coaching Federation, a także członkiem Rady Programowej polskiego oddziału ICF. Posługuje się certyfikatem MPA – Master Person Analysis. Posiada doświadczenie z ponad 600 godzin procesów coachingowych dla ponad 40 managerów.

Błażej Migoń

Z wykształcenia inżynier informatyk. Posiada kilkuletnie doświadczenie w przedsiębiorstwach dostarczających systemy IT. W BPSC SA od ponad 3 lat pracuje w Centrum Kompetencyjnym mHR – początkowo w zespole projektowym systemu wspierającego zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji, obecnie odpowiada za kontakty z organizacjami planującymi wdrożenie takich rozwiązań.

Tomasz Miłosz

Dyrektor działu Human Capital w PwC odpowiedzialny za Polskę i kraje nadbałtyckie. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. jako konsultant ds. rekrutacji. W 2000 roku rozpoczął pracę na stanowisku menedżera działu HR w General Electric Company, gdzie po przejściu przez program rozwoju kadry kierowniczej został menedżerem działu wynagrodzeń i świadczeń w GE Money Bank w Niemczech, a następnie regionalnym starszym menedżerem ds. wynagrodzeń i świadczeń w GE Money na Europę Środkową w Szwajcarii. Następnie, jako Dyrektor ds. rozwoju organizacji i zatrudnienia, był odpowiedzialny za zarządzanie rozwojem talentów w regionie Europy Środkowej i Wschodniej w GE Money. Po powrocie do Polski został liderem ds. integracji zasobów ludzkich i był odpowiedzialny za integrację zasobów ludzkich GE Money Bank i Banku BPH. Po fuzji został mianowany Dyrektorem ds. zarządzania talentami w Banku BPH. Tomasz posiada certyfikat executive coach wydany przez AoEC. Biegle posługuje się językiem polskim, angielskim i niemieckim. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. Studiował także w Niemczech w Fachhochschule Stralsund.

Mariusz Nawrocki

Konsultant zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada ponad 8-letnie doświadczenie w realizacji projektów wdrożeniowych opartych o technologie informatyczne, w tym technologie SAP HCM. Doświadczenie biznesowe zdobyte na stanowiskach menedżerskich w firmach z branży HR łączy ze specjalistycznymi kwalifikacjami informatycznymi. Realizował projekty dla średnich i dużych firm z wielu branż oraz organizacji z sektora budżetowego. Zakres projektowy obejmował zagadnienia z zakresu tzw. "miękkiego HR” czyli procesy naboru i selekcji, badanie i realizację potrzeb szkoleniowych oraz rozwój i wykorzystanie potencjału pracowników. Znajomość zagadnień prawa pracy umożliwiała mu także realizację projektów wdrożeniowych z zakresu zarządzania czasem pracy.
W codziennej pracy z klientami wykorzystuje następujące rozwiązania: system SAP HCM z modułami tzw. "miękkiego" i "twardego" HR; portal korporacyjny SAP HCM (w tym samoobsługa pracownicza, aplikacje do zarządzania czasem pracy, workflow urlopowy, realizacja wniosków socjalnych); aplikacje do rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu (w tym rozwiązania autorskie firmy LST Sp. z o.o. a także system X/TIME niemieckiej firmy GFOS, której wyłącznym przedstawicielem w Polsce jest firma LST Sp. z o.o.).

Piotr Prokopowicz

Doktor nauk humanistycznych, absolwent socjologii i psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, Visiting Fellow na Wydziale Ekonomii Saint Mary’s University w Halifax (Kanada). Pracownik naukowy Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, trener biznesu oraz wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Cologne Business School. Zajmuje się doradztwem strategicznym w kontekście budowania kultury organizacyjnej, specjalizuje się w rozwoju organizacyjnym, zachowaniach ludzi w organizacji oraz tworzeniu gier symulacyjnych z zakresu zarządzania. Jako założyciel firmy 313 Consulting doradzał w zakresie planowania strategicznego kilkudziesięciu firmom i organizacjom pozarządowym. Autor książki „Gods in Our Minds”, współautor książki “Pełna partycypacja w zarządzaniu”, redaktor naukowy książek „Dialog organizacyjny”, „Jak rozwijać kompetencje przywódcze”, autor wielu artykułów na temat psychologii zarządzania i organizacji w prasie naukowej i popularnej.

Robert Reinfuss

Jest doradcą biznesowym, praktykiem zarządzania i autorem licznych publikacji w dziedzinie zarządzania. Posiada 8 letnie doświadczenie doradcze oraz 15 letnie doświadczenie w zarządzaniu w przemyśle, handlu i bankowości.

Jako doradca biznesowy specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu personelem, systemach zarządzania przez cele, technikach podnoszenia efektywności pracy i polityce wynagrodzeniowej.

Jest autorem książki, jedynego w języku polskim, podręcznika do zarządzania przez cele: „MBO prosta i skuteczna technika zarządzania Twoją firmą”, oraz twórcą zinformatyzowanej techniki zarządzania Rynek celów™ stosowanej już w kilku dużych przedsiębiorstwach i instytucjach w Polsce.

W latach 1999-2000 był współtwórcą jednej z najbardziej udanych fuzji w Polsce, w wyniku której powstała Kompania Piwowarska. Za to osiągnięcie otrzymał w roku 2000 tytuł Dyrektora Personalnego Roku. W latach 2001-2003 współodpowiadał za połączenie BPH i PBK oraz ze restrukturyzację połączonego Banku.

Ukończył socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i kursy kierunkowe w Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) w Wielkiej Brytanii i Business Administration SAB w Johanesburgu.

W zakresie projektowania i wdrażania systemów zarządzania przez cele ma bardzo szerokie doświadczenia. Między innymi współtworzył systemy zarządzania w takich firmach jak: Pl.2012, Bank Pocztowy, Allianz, Kapsch Telematic Services, Energa Operator, Bank Przemysłowo Handlowy, Nowy Styl, Bank Gospodarstwa Krajowego, Vulcan, Work Express, SIW Znak, Axa, Merck.

Doradzał lub szkolił w zakresie wdrożeń MBO zarządy i kadry kierownicze między innymi takich organizacji jak: Polkomtel SA, Grupa ENEA, Ministerstwo Finansów, Cersanit, Alstom, Mittal UA, Severstal, Paged, Poch, TRW, UM Świdnik, UM Gdańsk.

Wiktor Siegel

Kieruje działem DOOR Consulting. Od ponad 10 lat pomaga przedsiębiorstwom osiągać ich cele biznesowe poprzez kształtowanie kompetencji pracowników oraz zarządzanie procesem wdrażania zmian i realizacji strategii. Pracuje jako konsultant, trener oraz menedżer projektów.
Współpracuje z międzynarodowym zespołem konsultantów Implementation Management Associates, który od ponad 20 lat rozwija zintegrowaną metodą wdrażanie zmian AIM (Metodologia Przyspieszania Wdrożeń).

Z wykształcenia jest lekarzem medycyny. Przez wiele lat pracował w branży medycznej, jako szef działu środków kontrastowych do diagnostyki obrazowej. Jest również absolwentem studiów podyplomowych: Zarządzanie i administracja, UJ w Krakowie i Professional Diploma In Marketing, Chartered Institute of Marketing, London.

Agata Wiatrowska-Wisniewska

Facylitator międzynarodowej sieci HorseDream oferujące rozwiązania dla biznesu w oparciu o programy rozwojowe z końmi, członek zarządu międzynarodowego stowarzyszenia European Assiociation of Horse Assisted Education (EAHAE), superwizor warsztatów prowadzonych metodą HAE. Prowadzi zajęcia w oparciu o metodę Horse Assisted Education w Szkole Coachów i Mediatorów Grupy TROP.
Przez 10 lat pracowała jako manager w działach audytu i doradztwa strategicznego firmy PricewaterhouseCoopers.

Jest pionierem Horse Assisted Education w Polsce.

Od 2005 roku prowadzi firmę HorseSense oferującą programy rozwojowe z końmi. Prowadzi szkołę facilitatorów metody. Posiada jedną z dwóch na świecie akredytacji do licencjonowanie kolejnych trenerów pracujących metodą HAE w nurcie HorseDream. Przeprowadziła programy rozwojowe z końmi metodą Horse Assisted Education m.in. dla: AIESEC, Bank BPH, BRE Bank, Bank Millennium, Bayer, BZ WBK, Capgemini, CitiBank, DHL, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Hewlett-Packard, IKEA, ING Usługi Finansowe, Schenker, PricewaterhouseCoopers, Procter&Gamble, Teva, TVP 2, PLIVA.
 

dr Agata Wiśniewska-Szałek

Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu, ze specjalizacją w zakresie stymulowania zachowań przywódczych, magister psychologii. Dyrektor ds. programowych w obszarze przywództwo i kompetencje menedżerskie, konsultant i trener w Instytucie Rozwoju Biznesu.

Główne doświadczenia doradcze i szkoleniowe to m.in. tworzenie autorskich programów szkoleniowych i programów zajęć dydaktycznych, projektowanie narzędzi i opracowywanie metod badawczych, organizacja i kierowanie studiami podyplomowymi Szkoła Liderów, koordynacja i tworzenie programu studiów - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, projektowanie metodologii rekrutacyjnej, rekrutacja i selekcja Assesment Center.

Zainteresowania zawodowe to m. in.: przywództwo w organizacji postindustrialnej, planowanie ścieżki rozwoju zawodowego, trening kreatywności, innowacyjności, komunikacji społecznej i asertywności, trening pracy grupowej, negocjacje gospodarcze, psychologia rynków finansowych, a także opracowywanie i prowadzenie warsztatów z zachowań przedsiębiorczych i menedżerskich.

Dr Agnieszka Wojtczuk-Turek

Doktor w dziedzinie psychologii, adiunkt w Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert w dziedzinie badań dotyczących m.in. problematyki kompetencji i ich rozwoju, przywództwa, społecznych i organizacyjnych determinant innowacyjności, zachowań organizacyjnych, zaangażowania, elastyczności. Wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej oraz Uniwersytecie Warszawskim. Ekspert i wykładowca projektów realizowanych w ramach EFS, dotyczących rozwoju kompetencji zawodowych. Autorka szeregu publikacji z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Działalność naukowo-badawczą łączy z pracą trenera i coacha w obszarze praktyki zarządzania. Współzałożycielka firmy o profilu badawczym i szkoleniowym Business Education Science Group.

dr Andrzej Woźniakowski

Pracuje obecnie jako konsultant w polskiej firmie doradczej BIGRAM, zajmuje się głównie projektami z zakresu budowy systemów motywacyjnych, strategii HRM i rozwoju działów HR. W przeszłości jako adiunkt w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych uczestniczył w prowadzeniu wielu badań w dziedzinie rynku pracy i polityki kadrowej w polskich przedsiębiorstwach. Jest współautorem badań nad wpływem praktyk HR na innowacyjność firm przedstawionych w książce „Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji”. Aktywnie działa w branży konsultingu HR od 1996 r. pracując kolejno w Ernst & Young, Capemini, Hay Group i Bigram, brał udział w realizacji wielu projektów doradczych dla firm działających w różnych sektorach gospodarki. Projekty te dotyczyły między innymi restrukturyzacji i łączenia firm, zarządzania zmianami organizacyjnymi, budowy strategii HR i wdrażania systemów zarządzania wynikami pracy. Ukończył studia w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. W 1989 r. otrzymał stypendium w London School of Economics, a w 1992 r. na Uniwersytecie Oxfordzkim. Napisał pracę doktorską na temat zarządzania zasobami ludzkimi i rynku pracy. Jest autorem artykułów i publikacji na temat ZZL i rynku pracy. Występował również jako wykładowca na seminariach poświęconych zarządzaniu zasobami ludzkimi i kierowaniu zmianami organizacyjnymi. W Akademii Leona Koźmińskiego prowadzi wykłady z Managing People, Job Evaluation and Remuneration Management oraz z Podstaw Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jest członkiem Society for Human Resource Management (SHRM).

Urszula Zając-Paldyna

Z wykształcenia prawnik i certyfikowany trener, od ponad 5 lat zawodowo związana z branżą HR. Ma doświadczenie w pozyskiwaniu i rozwijaniu pracowników oraz prowadzeniu szkoleń i warsztatów. W 2010 roku dołączyła do Grupy Pracuj Solutions, gdzie odpowiada za projekty związane z rekrutacją i rozwojem personelu przy wsparciu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Angażuje się w działania mające na celu promowanie wartości i kompetencji firmowych.

Partnerzy

Partnerzy

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesna publikacja tworzona z myślą o Kadrowych. SPPiUS to narzędzia i wiedza, która pomaga radzić sobie z problemami kadrowymi i płacowymi. Gwarantuje szybki i niezawodny dostęp do informacji o zmianach w przepisach oraz o ich praktycznym znaczeniu i zastosowaniu.

Zawiera analizy praktycznych tematów, kompleksowy zbiór aktów prawnych z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, aktywne wzory dokumentów, odpowiedzi na pytania użytkowników, stawki i wskaźniki, orzecznictwo sądów polskich i UE, stanowiska urzędów oraz kompleksowy pakiet informacji niezbędnych w pracy działu kadrowego.

W wersji on-line program jest aktualizowany codziennie.

Odwiedź stronę

Instytut Rozwoju Biznesu

Instytut, jedna z czołowych firm doradczo-szkoleniowych na polskim rynku działa od 1990 roku. We współpracy z Polską Fundacją Badań nad Zarządzaniem prowadzi działalność badawczą w zakresie zarządzania organizacją. Jest jedynym w Polsce, na Ukrainie i Białorusi partnerem brytyjskiej Noble Manhattan Coaching – cenionej na świecie szkoły coachów.

Strategia Instytutu – szkoły biznesu z największymi tradycjami w Polsce – zakłada kompleksowe wspieranie firm, m.in. w budowaniu i wdrażaniu planów rozwoju dla całych organizacji i pracowników, w doskonaleniu zarządzania oraz skutecznym wykonywaniu bieżących zadań. Swoją działalność opiera na: otwartości wobec zmieniających się potrzeb rynku, inwestowaniu w tworzeniu autorskich narzędzi i metod oraz wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań; wysokiej klasie ekspertów, trenerów konsultantów; współpracy partnerskiej z cenionymi ośrodkami akademickimi z kraju i zagranicy, szkołami biznesu i centrami rozwoju kadr.

Oferta Instytutu to: projekty doradczo-badawcze, szkolenia otwarte i zamknięte, kursy z potrójną międzynarodową certyfikacją dla coachów w ramach współpracy z NMC, studia dla biznesu, obejmujące certyfikowane programy zawodowe dla specjalistów oraz projekty unijne. Instytut organizuje spotkania eksperckie i konferencje tematyczne, a jego eksperci uczestniczą w najbardziej prestiżowych wydarzeniach z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim. Dysponuje nowoczesnym Centrum Konferencyjnym w Serocku i Centrum Szkoleniowym Sienna w Warszawie.

Patroni medialni

Personel Plus

Magazyn Personel Plus to fachowy miesięcznik dla branży HR. Skierowany jest do dyrektorów i specjalistów działów HR, właścicieli firm, szefów działów szkoleń oraz wszystkich zainteresowanych tematyką prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi i coachingu.

Przedstawia polskich HR-owców, ich opinie i doświadczenia organizacji, które reprezentują. Materiały autorstwa ekspertów i praktyków z branży HR: szefów działów HR największych polskich firm, prezesów i czołowych konsultantów firm rekrutacyjnych, doradztwa personalnego, szkoleniowych, konsultingowych i doradczych, a także szefów organizacji związanych z polskim HR-em, trenerów, coachów, oraz specjalistów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych publikowane na łamach Personelu Plus są inspiracją do wdrażania zmian w organizacjach, dalszego dzielenia się wiedzą w dziedzinie HRM oraz rozwoju osobistego i pracowników.

Odwiedź stronę

Golden Line

Największy serwis biznesowo-społecznościowy w Polsce skupiający prawie 1 mln profesjonalistów aktywnych na rynku pracy i otwartych na nowe wyzwania zawodowe.

Umożliwia rekruterom bezpośredni kontakt z kandydatami spełniającymi wymagania stanowiska i efektywną rekrutację opartą na unikalnych narzędziach społecznościowych, takich jak: zaawansowana wyszukiwarka kandydatów i mailing selektywny. Pozwala dotrzeć nie tylko do osób aktywnie poszukujących pracy, ale także do kandydatów pasywnych - nie odwiedzających typowych portali rekrutacyjnych. Istnieje możliwość emisji tradycyjnych ofert pracy wyświetlanych w danej branży i lokalizacji.

GoldenLine.pl pozwala także na budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, dzięki interaktywnym profilom pracodawcy i kampaniom wizerunkowym precyzyjnie targetowanym na wybraną grupę kandydatów.

Fundacja Rozwoju Rachunkowości

Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów.

Jedną z głównych form realizacji celów statutowych jest działalność szkoleniowa prowadzona przez Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Naszą misją jest działanie na rzecz pogłębiania wiedzy z zakresu:

 • rachunkowości,
 • finansów,
 • zagadnień kadrowo-płacowych,
 • umiejętności interpersonalnych i zarządczych.

W oparciu o długoletnie doświadczenie biznesowe i wiedzę zdobytą podczas realizacji przeszło pięciu tysięcy szkoleń otwartych, licznych projektów zamkniętych oraz międzynarodowych warsztatów pod patronatem Fundacji Rozwoju Rachunkowości, w 2009 roku powzięta została decyzja o rozszerzeniu działalności o profesjonalne usługi doradcze, umożliwiające podejmowanie racjonalnych decyzji oraz wdrażanie rozwiązań efektywnie wspierających rozwój przedsiębiorstw.

Wachlarz dostarczanych przez Grupę FRR świadczeń wzbogacił się o ofertę doradztwa gospodarczego, kancelarię księgową, a także, poprzez współpracę z akredytowanymi przez Fundację Rozwoju Rachunkowości kancelariami podatkowymi, kompleksową obsługę doradztwa podatkowego.

ArchitekciKariery.pl

Serwis internetowy www.ArchitekciKariery.pl to wirtualne centrum doradztwa w karierze. ArchitekciKariery.pl specjalizują się w doradztwie zawodowym oferując usługi z zakresu planowania kariery, efektywnego poszukiwania pracy i tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Oprócz usług i produktów sprzedawanych na stronie www.ArchitekciKariery.pl, serwis zawiera także bazę artykułów oraz porad w zakresie poruszania się na rynku pracy. Klientom biznesowym serwis oferuje wsparcie w procesie rekrutacji i selekcji oraz w programach outplacement.

Właścicielem serwisu jest firma Architekci Kariery Sp. z o.o., której współwłaścicielem jest Grupa Pracuj.

Polskie Forum HR

Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy wiodących firm z branży agencji zatrudnienia funkcjonujących według najwyższych standardów etycznych. Od początku swojego istnienia eksperci Polskiego Forum HR działają na rzecz rozwoju sektora agencji zatrudnienia w Polsce. Współtworzą i opiniują projekty ustaw, uczestniczą w pracach komisji trójstronnej, spotykają się z przedstawicielami instytucji publicznych broniąc interesów branży.

 

Działalność Polskiego Forum HR skierowana jest również do podmiotów korzystających z usług agencji zatrudnienia: edukujemy, informujemy, dzielimy sie przykładami dobrych praktyk, tym samym wyznaczając wyższe standardy działania.

 

Jako członkowie Konfederacji Lewiatan oraz World Employment Confederation - największej konfederacji zrzeszającej agencję zatrudnienia na świecie - jesteśmy uznanym partnerem społecznym w Polsce i Europie.

Rynekpracy.pl

Rynekpracy.pl to specjalistyczny portal wiedzy poświęcony problematyce i funkcjonowaniu rynku pracy.

Działamy od 1 maja 2008 roku. Prowadząc bieżący monitoring rynku pozyskujemy wysokiej jakości informacje. Stale aktualizowana baza ponad 200 wskaźników to tylko niewielka część danych, jakie gromadzimy dla naszych Klientów. W obszarze zainteresowań mamy zmiany zachodzące na regionalnych i branżowych rynkach pracy. Nieustannie podejmujemy działania zmierzające do wypracowania najbardziej efektywnych metod i standardów pozyskiwania danych. Dzięki sieci kontaktów z wiodącymi instytucjami rynku pracy oraz uczelniami wyższymi szybko reagujemy w odpowiedzi na problemy trapiące naszych Klientów.

Uwzględniamy wartość rosnących współzależności międzynarodowych. Korzystamy zarówno z danych krajowych, jak i dokonujemy porównań i analiz o charakterze ogólnoeuropejskim i ogólnoświatowym. Uważamy, iż warto wiedzieć, co polskie firmy powinny robić, aby nie przegrać walki o pracowników na globalnym rynku pracy.

Jako jedyna w Polsce niepubliczna instytucja zajmująca się rynkiem pracy, udostępniamy naszym użytkownikom kompleksową wiedzę z zakresu:

 • struktury i dostępności zasobów ludzkich,
 • wskaźników opisujących wydajność, koszty i warunki pracy,
 • mobilności przestrzennej i zawodowej pracowników,
 • sytuacji na branżowych i regionalnych rynkach pracy,
 • kosztów i warunków życia,
 • trendów na rynkach pracy.

Jeżeli informacje zgromadzone na stronach rynekpracy.pl nie w pełni zaspokajają Państwa potrzeby to nasz dział analiz rynku pracy zawsze pozostaje do Państwa dyspozycji.

Edustacja.pl

Największa baza kursów i szkoleń w Polsce zawierająca niezbędne informacje o rynku szkoleń, dostawca najlepszych ofert szkoleniowych renomowanych firm jak również wyszukiwarka trenerów, ośrodków i firm szkoleniowych z całej Polski.

Największy sklep z gotowymi kursami on-line - e-learningowa forma szkoleń jest idealna dla osób, które bardzo cenią sobie swój własnych czas, preferują indywidualną naukę oraz wygodę. Obecnie w naszym sklepie mamy ok. 900 e-szkoleń w 30 kategoriach tematycznych takich jak: języki obce, sprzedaż, marketing, umiejętności osobiste czy księgowość. Szkolenia dostępne są w 4 językach obcych: angielskim, niemieckim, hiszpańskim i francuskim.

Dostawca usług e-learningowych świadczący kompleksową obsługę (administracja platformą, zarządzanie uczestnikami, raportowanie, ewaluacja) przedsiębiorstw w zakresie e-learningu. Autorski frame work pozwala na tworzenie bardzo zaawansowanych ekranów szkoleniowych.

Harvard Business Review Polska

Harvard Business Review Polska to polska edycja najbardziej prestiżowego magazynu na temat zarządzania na świecie. Przedstawia najnowsze idee i trendy, nieomawiane jeszcze w książkach i popularnych periodykach biznesowych. To tutaj po raz pierwszy prezentowane są najnowsze strategie i metody stosowane przez wiodące światowe firmy.

Polska edycja zawiera także teksty i komentarze dotyczące problemów o szczególnym znaczeniu dla polskich firm. Harvard Business Review Polska nie zajmuje się jednak komentowaniem bieżącej sytuacji na polskim rynku, ale dogłębnie analizuje praktyczne strony efektywnego i strategicznego zarządzania kluczowymi obszarami w firmie.

Harvard Business Review Polska tak, jak Harvard Business Review, ma jeden główny cel: być źródłem nowych pomysłów, metod i idei dla liderów biznesu.

HR News

HRNews to niezastąpione kompendium wiedzy dla branży HR. Dzięki rzetelnemu monitoringowi rynku, portal codziennie aktualizowany jest najświeższymi informacjami pracowniczymi z kraju i ze świata, artykułami na temat efektywnych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi oraz informacjami dotyczącymi wydarzeń branżowych. HRNews to również platforma, na której wysokiej klasy specjaliści komentują kondycję polskiego HR oraz wskazują kierunki jego rozwoju. Dlatego oprócz funkcji informacyjnej, portal ma charakter medium doradczego i opiniotwórczego.

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia (SAZ) to branżowa organizacja pracodawców zrzeszająca aktualnie ponad 60 firm wyspecjalizowanych w dostarczaniu wybranych usług HR:

 • rekrutacji do pracy w kraju i za granicą na różne szczeble organizacji
 • doradztwa personalnego
 • pracy tymczasowej i outsourcingu

Agencje członkowskie SAZ posiadają ponad 250 biur, oddziałów i przedstawicielstw na terenie całego kraju. W poprzednim roku ich Klientami było ponad 7000 przedsiębiorstw polskich i zagranicznych.

SAZ reprezentuje zarówno podmioty duże, ogólnokrajowe i międzynarodowe, jak i regionalne i lokalne, działające w kilku województwach lub mniejszych ośrodkach. Tak szeroki przekrój profili działalności Członków organizacji pozwala postrzegać kwestie środowiska usług HR w sposób kompleksowy.

Celem organizacji jest nie tylko wspomaganie i reprezentowanie członków oraz budowanie dobrego wizerunku branży, ale również kreowanie właściwego kierunku jej rozwoju, zgodnego z wymogami gospodarki oraz przepisami prawa.

W ramach SAZ funkcjonuje Komisja Etyki, której działania są ukierunkowane na utworzenie przejrzystych i jednolitych zasad funkcjonowania agencji zatrudnienia na rynku pracy oraz na rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy agencjami członkowskimi lub agencjami i ich Klientami.

Bardzo ważnym obszarem działalności naszej organizacji jest edukowanie i informowanie o zakresie usług agencji zatrudnienia jako podmiotów wprowadzających innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Z przyjemnością współpracujemy ze wszystkimi podmiotami na rynku pracy: przedsiębiorstwami, urzędami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami rynku pracy, urzędami ochrony pracy oraz związkami zawodowymi, stowarzyszeniami i organizacjami, instytucjami propagującymi zasady społecznego zaangażowania biznesu.

ankietka.pl

System ankietka.pl jest największym polskim serwisem do tworzenia ankiet internetowych. Umożliwia kompleksowe zarządzanie badaniami i testami wpierającymi budowę i realizację strategii marketingowej, sprzedażowej i personalnej zarówno małych organizacji jak i dużych firm o rozbudowanej strukturze. Pomaga w codziennej pracy badaczom, osobom z marketingu, HR a także właścicielom firm.

Rozwiązania ankietka.pl dają pełen obraz procesów zachodzących w danej organizacji. Przykładem zastosowania systemu ankietka.pl są między innymi:

 1. Badania rynkowe
 2. Badania satysfakcji klientów
 3. Badania z zakresu HRM
 4. Badania okolicznościowe
 5. Badania witryn WWW

Co wyróżnia rozwiązanie ankietka.pl?

Profesjonalizm – umożliwia wykorzystanie identyfikacji wizualnej w prowadzonych badaniach. Zachowanie własnego logotypu, kolorystyki i czcionki oraz usuniecie wszelkich linków do serwisu ankietka.pl, pozwala zachować spójną identyfikację rynkową.

Wiarygodność – jednym z elementów wizerunkowych pozwalających utrzymać badanych w przekonaniu, że badanie jest realizowane bezpośrednio przez organizację, jest użycie własnej domeny. Ankietka.pl pozwala użytkownikom każdorazową zmianę domeny w jakiej badanie będzie prowadzone.

Brak ograniczeń – który pozwala przeprowadzać pogłębione badania na dużej próbie. Przykładem w tym zakresie jest m.in. nieograniczona liczba pytań zadanych w ankiecie, liczba respondentów biorących udział w badaniu, możliwość wyboru wersji językowej badania (polska, angielska) czy też przypisywania badanym indywidualnych identyfikatorów w celu monitorowania wypełnień.

Wygoda – otrzymanie raportu z badania w formacie PDF lub DOCX pozwala go przedstawić współpracownikom i Zarządowi a także w łatwy sposób zarchiwizować.

Wygodna komunikacja – możliwość wysyłki zaproszeń do badania z dowolnego serwera pocztowego.

Wsparcie techniczne - w razie jakichkolwiek problemów technicznym Klienta ma możliwość kontaktu z konsultantem, który pomoże rozwiązać powstałe trudności.

Zaawansowane możliwości (API) – wykorzystując API można tworzyć własne rozwiązania wykorzystujące i rozszerzające możliwości serwisu ankietka.pl.

Sponsorzy

Edenred

Firma Edenred jest światowym ekspertem i liderem w pozapłacowych świadczeniach motywacyjnych dla sektora B2B. Firma współpracuje z 580 000 przedsiębiorstw i instytucji na całym świecie oraz zapewnia systemy motywacyjne dla ponad 36 milionów ludzi na wszystkich kontynentach. Od 50 lat Edenred tworzy i dostarcza rozwiązania z zakresu motywacji i nagradzania pracowników oraz budowania pozytywnych relacji z klientami i partnerami biznesowymi.

W Polsce Edenred istnieje od 1997 roku, do 2010 firma funkcjonowała jako Accor Services.

W ofercie Edenred dostępne są rozwiązania nowoczesne, przynoszące bezpośrednie korzyści firmom oraz osobom odpowiedzialnym za ich wdrażanie i pilotowanie.

Firma oferuje wachlarz rozwiązań dających szerokie możliwości dla Pracodawcy, są to:

 • karty i bony na posiłki Ticket Restaurant,
 • karty i bony podarunkowe Ticket Dla Ciebie,
 • karty na wypoczynek pracownika Ticket Holiday,
 • karty na sport i kulturę Ticket Relax i Ticket Culture,
 • karty premiowe Ticket Twoja Premia - stosowane w premiowaniu partnerów biznesowych i przedstawicieli handlowych.

 

Odwiedź stronę

Pracuj.pl

Pracuj.pl to wiodący polski serwis rekrutacyjny skierowany do specjalistów i menedżerów. Specjalizuje się w rekrutacji przez Internet oraz w kształtowaniu wizerunku pracodawców, wspierając firmy w pozyskiwaniu najlepszych kandydatów do pracy. Kandydatom dostarcza codziennie ponad 20 tysięcy ofert pracy od atrakcyjnych pracodawców, a także porady specjalistów dotyczące poszukiwania pracy, rozwoju kariery zawodowej oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Pracuj.pl jest także członkiem-założycielem największego na świecie sojuszu niezależnych serwisów rekrutacyjnych The Network, zrzeszającego serwisy działające w ponad 120 krajach świata. Właścicielem portalu Pracuj.pl jest Grupa Pracuj Solutions Sp. z o.o.

Advisory Group TEST Human Resources

Jesteśmy konsultantami HR - partnerami międzynarodowych korporacji w Polsce i czołowych, polskich przedsiębiorstw. Działamy od 1991 roku, od tego czasu zrealizowaliśmy ponad 9.000 projektów z obszaru HR, co uczyniło nas, jedną z najbardziej doświadczonych firm w branży.

Przeprowadziliśmy ponad 1.600 skutecznych projektów executive search, zatrudniliśmy ponad 10.000 pracowników, zrealizowaliśmy blisko 50 szytych na miarę kampanii rekrutacyjnych dla nowopowstających biznesowych centrów usług BPO/SSC i zakładów produkcyjnych.

Oceniliśmy ponad 5.600 managerów i specjalistów w programach audytu managerskiego

i assessment center, wdrożyliśmy liczne, efektywne systemy ocen, systemy wynagrodzeń, przeprowadziliśmy badania satysfakcji, szkolenia oraz programy outplacement.

Wydaliśmy ponad 150 cenionych kompleksowych, branżowych i regionalnych Raportów Płacowych, z których skorzystało ponad 650 firm. W 2009 roku stworzyliśmy pierwszy w Polsce profesjonalny serwis internetowy o płacach oparty wyłącznie o zweryfikowane dane z firm.

Jesteśmy liderami. Tworzymy kilkudziesięcioosobowy zespół konsultantów o wieloletnim doświadczeniu, psychologów, trenerów, certyfikowanych praktyków, których jakość usług potwierdza Statuetka Najbardziej Poszukiwanej Firmy Doradztwa Personalnego w Polsce, Złota Statuetka Fair Play oraz certyfikaty Gazel Biznesu. Nasz sukces oparty jest na praktycznej wiedzy biznesowej i budowanych przez lata relacjach w środowisku HR owocujących skutecznością rekomendowanych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni. Wszystkie stosowane przez nas rozwiązania dopasowujemy do specyfiki klienta przyjmując rozsądną kalkulację kosztów.
Być może właśnie dlatego ponad 80% naszych klientów wraca do nas ponownie.

Time for Team Development Consultants

Przez wiele lat zdobywaliśmy doświadczenie, które obecnie wykorzystujemy w kompleksowej pracy z zespołami i liderami. Wdrażamy programy, procesy oraz narzędzia, które pozwalają podnieść efektywność zespołów i całych organizacji.

Nasz firma działa od 2000 r. początkowo pod nazwą STRATEGIE HR jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Od 08.12.2006 jako STRATEGIE HR Sp. z o.o. W lutym 2008 zmieniliśmy nazwę firmy na Time for Team Sp. z o.o. i działamy pod marką TIME FOR TEAM - DEVELOPMENT CONSULTANTS.

Nasze działania koncentrujemy na trzech obszarach:

 • Programy doskonalenia efektywności zespołów – w których wykorzystujemy narzędzia diagnostyczne Extended DISC® oraz techniki Team Coachingu. Celem programów jest podniesienie efektywności działań zespołu poprzez dokonanie analizy aktualnej sytuacji w zespole i pomoc w znalezieniu konkretnych rozwiązań, które usprawnią pracę zespołu. Realizacja programu prowadzi do poprawy wyników biznesowych organizacji poprzez integrację i doskonalenie efektywności pracy kluczowych zespołów.
  Na podstawie wieloletnich doświadczeń pracy z zespołami opracowaliśmy i realizujemy autorski program Cztery kroki do efektywności zespołu.
 • Programy wspierające wdrażanie zmian w organizacjach - realizujemy jako jedyna firma w Polsce opracowany przez profesora Harvardu Johna Kottera program warsztatowy dla liderów zmian - Leading Bold Change™. Program wykorzystuje sprawdzoną i skuteczną metodologię przeprowadzenia zmian, wiedzę doświadczonych konsultantów, oraz wyjątkowe warsztaty, by przygotować uczestników do wprowadzenia efektywnych zmian w ich organizacjach. Warsztat opracowany przez ISB Worldwide to jedyny autoryzowany przez Johna Kottera program szkoleniowy. Warsztaty prowadzą wybrani konsultanci T4T, osoby z wieloletnim doświadczeniem menedżerskim i trenerskim, którzy uzyskali status „Certified Leading Bold Change Facilitator”. (Opis programu i materiały szkoleniowe znajdują się w dalszej części dokumentu).
 • Programy rozwoju kompetencji menedżerów wykorzystujące podejście łączące warsztaty szkoleniowe, działania wdrożeniowe i coaching.

W tych obszarach nasze kompetencje są unikalne, realizacja projektów sprawia nam najwięcej satysfakcji, a jednocześnie jesteśmy przekonani, że możemy naszym Klientom dostarczyć największą wartość.

Nasze doświadczenia
W ostatnich latach zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów z zakresu rozwoju zespołów i rozwoju kompetencji menedżerskich miedzy innymi w takich organizacji jak: ALLIANZ, ATRADIUS, AVIVA, AVON, BANK PEAKO S.A., COFACE POLSKA, DOUGLAS, FM POLSKA, TP EMITEL, FLEISHMAN HILLARD, INTERMARCHE, JURA Polska, MICHELIN, MOTOROLA, NORDEA, PCC, PROVIMI, PZU ŻYCIE, SONOCO PACKAGING, WSK PZL Rzeszów, WIX Filtron.

LST

Mając na celu dostarczanie rozwiązań wspomagających Zarządzanie Kapitałem Ludzkim LST oferuje narzędzia i doradztwo umożliwiające realizację celów biznesowych w zakresie kompleksowej polityki zarządzania personelem z zastosowaniem systemu SAP HCM. SAP HCM wspiera praktycznie wszystkie procesy realizowane w ramach Zarządzania Kapitałem Ludzkim i wspomaga efektywnie zredukować koszty organizacji.  System sprawdził się doskonale w warunkach gospodarczych stymulując procesy reorganizacji firm, jako narzędzie do wsparcia procesów fuzji i restrukturyzacji organizacji oraz realizacji celów strategicznych. Podstawowe obszary funkcjonalne systemu SAP HCM:•  funkcje operacyjne•  zarządzanie kadrą pracowniczą•  zarządzanie relacjami z pracownikami•  planowanie i analityka•  sprawy pracownicze Firma LST jako partner SAP w zakresie wdrożeń systemu SAP HCM posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowych wdrożeniach systemu SAP HCM.  Do wdrożenia poszczególnych obszarów funkcjonalnych dedykowani są konsultanci, dla których priorytetem jest dostarczanie klientom wiedzy opartej na dotychczasowych doświadczeniach, co znacznie skraca czas projektu i pozwala dokładnie zaplanować docelowe rozwiązanie.  Naszym Klientom oferujemy:•  pełne wdrożenia systemu SAP HCM wraz z przekazaniem wiedzy klientowi na temat jego implementacji,•  wsparcie w pracach na poszczególnych etapach cyklu wdrożenia systemu SAP HCM,•  wdrożenia w oparciu o metodykę ASAP lub własną metodykę LST, będącą połączeniem najlepszych praktyk wielu metodyk, między innymi PMI. IPMA, Prince 2,•  rozwój poszczególnych obszarów funkcjonującego systemu, również takich które wymagają skomplikowanych prac projektowych i programistycznych,•  rozwój systemu o dodatkowe funkcjonalności dedykowane dla klienta,•  integrację systemu SAP HCM z innymi aplikacjami IT,•  utrzymanie systemu produktywnego. Posiadamy również doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych projektów w ramach współpracy z innymi dostawcami IT.

Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Od 1 października 2010 r. Instytut zgodnie z Ustawą o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. nr 96, poz. 618) przyjął formę instytutu badawczego.

Do głównych obszarów zainteresowań badawczych Instytutu należą:

 • nowa podstawa programowa oraz problemy dydaktyk przedmiotowych,
 • pomiar i analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • psychologiczne i pedagogiczne podstawy osiągnięć szkolnych,
 • relacje pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy, w tym zwłaszcza monitorowanie sytuacji osób młodych wchodzących na rynek pracy,
 • uczenie się przez całe życie (lifelong learning) i badania systemu kwalifikacji,
 • ekonomiczne uwarunkowania kształcenia, finansowanie edukacji i inne szeroko rozumiane problemy ekonomii edukacji,
 • warunki pracy, czas pracy, status zawodowy i kompetencje nauczycieli,
 • instytucjonalno-prawne problemy systemu edukacji i polityki edukacyjnej.

 

Instytut zatrudnia ponad 130 badaczy zajmujących się edukacją – głównie socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów – z których większość to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenia zawodowe, które poza badawczymi obejmują też pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii i organizacjach pozarządowych.

Instytut współpracuje z Głównym Urzędem Statystycznym i Centralną Komisją Egzaminacyjną, a w powiększającej się sieci współpracy znajdują się też samorządy terytorialne, szkoły, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz krajowe i zagraniczne ośrodki badawcze i organizacje międzynarodowe.

Instytut promuje stosowanie zasady podejmowania decyzji w oparciu o wyniki badań (evidence-based policy and practice) i szczególnie dużą wagę przywiązuje się do badań, których wyniki mogą zostać wykorzystane w praktyce i polityce edukacyjnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym.

SAP

SAP jest liderem rynku aplikacji biznesowych. Produkty i usługi SAP pomagają firmom i instytucjom ze wszystkich branż i dowolnej wielkości lepiej działać. W biurze, w magazynie, w sklepie, na komputerach stacjonarnych i urządzeniach przenośnych - aplikacje SAP pozwalają ludziom i całym organizacjom wydajniej współpracować oraz coraz efektywniej korzystać z wiedzy biznesowej, aby budować przewagę konkurencyjną. Rozwiązania i usługi SAP są obecnie wykorzystywane przez ponad 183 tys. klientów na świecie, którym służą w osiąganiu zysków, w ciągłej adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych i w zrównoważonym rozwoju.

Extended DISC Polska

Extended DISC Polska należy do międzynarodowej grupy działającej w ponad 40 krajach na świecie.  Chcemy być najchętniej polecanym partnerem w prowadzeniu biznesu, pomagając organizacjom najpełniej wykorzystywać potencjał i kreatywność ludzi i zespołów. Rozwiązania Extended DISC pomagają Klientom w podejmowaniu trafniejszych decyzji w różnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi np. w doborze pracowników, planowaniu karier, określaniu potrzeb szkoleniowych oraz doskonaleniu pracy zespołowej. Podstawowym elementem tych rozwiązań są narzędzia do analizy stylów zachowań, oceny kompetencji, badania opinii pracowników, klimatu organizacyjnego itp.

Wiele organizacji, zatrudniających kompetentnych pracowników, traci znaczną część ich potencjału z powodu niedopasowania lub braku wzajemnego zrozumienia stylów zachowań poszczególnych członków zespołu. Poszerzenie wiedzy o sposobie funkcjonowania i predyspozycjach współpracowników może więc znacząco poprawić ich efektywność. Tę możliwość dają nam narzędzia Extended DISC.

HorseSense

HorseSense oferuje programy rozwojowe z końmi (Horse Assisted Education). HorseSense jest akredytowanym ośrodkiem sieci HorseDream i European Assosiation of Horse Assisted Education (EAHAE).
Facylitatorzy HorseSense posiadają wieloletnie doświadczenie pracy w tej metodzie, są superwizoratmi i uznamymi międzynarodowo ekspertami Horse Assisted Education. HorseSense posiada jedną z trzech wydanych na świecie uprawnień do licencjonowania facylitatorów HorseDream.

Rozwiązania dla biznesu skupiają się na praktycznych aspektach, głębokim rozumieniu relacji międzyludzkich i podejściu integralnym.

Trzy główne obszary działania firmy to:

 • praca z organizacjami w programach związanych z przywództwem, komunikacją, zarządzaniem zmianą i szeroko rozumianym rozwojem pracowników
 • prowadzenie szkoły HAE i licencjonowanie kolejnych facylitatorów HorseDream
 • działalność merytoryczna, prelekcje krajowe i międzynarodowe, organizacja cyklu konferencji Organizacja przyszłości.

VANGO

Od 2010 roku firma VANGO Sp. z o.o. tworzy i rozwija unikalny i najnowocześniejszy system pozapłacowych świadczeń połączony z systemem motywacyjnym dla pracowników o nazwie Moje Profity.
Wykorzystując najnowsze technologie oraz globalne trendy tworzymy produkt, który koncentruje w sobie najszerszą na rynku bazę ofert z upustami i rabatami na dedykowanej dla Pracodawcy platformie internetowej.

Moje Profity to pierwsze na rynku rozwiązanie, które pomaga obniżyć koszty utrzymania pracowników dzięki wykorzystaniu technologii, pozwalającej pracownikowi na oszczędzanie podczas codziennych zakupów artykułów spożywczych, odzieży oraz akcesoriów sportowych, planowania wypoczynku czy wielu innych.

Dodatkowym atutem naszego rozwiązania jest zwrot sumy oszczędności Pracownika na jego indywidualne konto bankowe. Średnio suma oszczędności jednego Pracownika wynosi około 5.000 zł w skali roku.
Moje Profity to jednocześnie program lojalnościowy i system motywacyjny połączony w spójnej strategii Employer Brandingu Państwa firmy.

Ten innowacyjny i unikalny na polskim rynku benefit pozwala na wprowadzenie rozwiązania korzystnego zarówno dla Pracownika, jak i Pracodawcy.
 

HRsys.pl

Zaprojektowana i stworzona przez nas platforma HRsys.pl jest odpowiedzią na potrzeby wielu klientów posiadania jednego kompleksowego narzędzia, które będzie pozwalało na efektywne zarządzanie wszystkimi procesami HR w organizacji. HRsys. to jeden z nabardziej zaawansowanych systemów do zarządzania pracownikami, jakie są dostępne na polskim rynku. Dzięki swojej rozbudowanej funkcjonalności pomaga w optymalizacji – szybszej organizacji, łatwiejszej koordynacji, lepszej dostępności do wyników – realizowanych projektów HR. Przyjazny wygląd, intuicyjny panel, pomoc na każdej podstronie to jedne z wielu funkcji, które sprawiają, iż korzystanie z platformy jest łatwe i przyjemne.

HRsys.pl to także pewna koncepcja, która wyznacza politykę zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Rdzeń platformy został oparty na opisach stanowisk pracy, które uzupełnione o modele kompetencyjne ułatwiają i przyśpieszają realizację poszczególnych projektów tj. – oceny okresowe, monitoring personalny, badanie 180/360, proces rekrutacji i innych. Platforma otrzymała już trzy nagrody za najbardziej innowacyjne narzędzie HR. Z pewnością pomoże Ci w skutecznym zarządzaniu i monitorowaniu wszystkich procesów HR organizacji.

Działamy na rynku usług szkoleniowych i badań marketingowych od 2003 roku. Realizując projekty dla wielu organizacji zdobyliśmy duże doświadczenie w obszarze projektów rozwojowych, badawczych a także narzędzi HR i MR.Oferujemy kompleksową wiedzę w zakresie zarządzania potencjałem ludzi i organizacji. Wyposażamy organizacje w innowacyjne narzędzia HR/MR. Zajmujemy się budowaniem standardów sprzedaży, ich monitorowaniem, a także badaniem. Nasi doradcy, posiadający wieloletnie doświadczenie praktyczne pomogą Państwu usystematyzować prowadzone działania HR/MR, a w rezultacie zwiększyć ich efektywność. W okresie ponad ośmiu lat zdobyliśmy uznanie wielu organizacji, które dzisiaj wystawiły nam pozytywne referencje, rekomendując nasze doświadczenie innym klientom. Cieszymy się, że możemy przedstawić bardzo rozbudowaną listę referencyjną firm z różnych branż i krajów.

BPSC SA

BPSC SA należy do największych polskich producentów systemów wspomagających zarządzanie. Od wielu lat jest krajowym liderem na rynku ERP. Wśród klientów firmy są m.in.: Kler, BIG STAR, Atlantic, Selena, GK Glinik, Famur. Na początku 2008 firma poszerzyła swoją ofertę, przejmując specjalistyczne narzędzie informatyczne dla działów personalnych – system mHR.

Centrum Kompetencyjne mHR w ramach BPSC to zespół ludzi, do którego należą zarówno najlepsi programiści, jak i praktycy Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Staramy się optymalnie łączyć te dwa obszary wiedzy. Spełniamy marzenia działów HR za pomocą profesjonalnych rozwiązań wykorzystujących najnowsze narzędzia informatyczne. Naszym zdaniem stworzyliśmy najlepsze rozwiązanie HRM na rynku i nie pozwolimy się dogonić.

A kim jesteśmy? Ania jest właścicielem łódki, Hania wspina się po skałkach, Wojtek surfuje…

Stworzyliśmy i rozwijamy system mHR do „miękkiego” Zarządzania Kapitałem Ludzkim w organizacjach. System wspiera zarządzanie strukturą organizacyjną, opisy stanowisk, oceny pracownicze, ścieżki karier i kadrę rezerwową, działania rozwojowe, zarządzanie kwalifikacjami i kompetencjami, budżetowanie i zarządzanie szkoleniami. Dla organizacji zarządzanych w ten sposób proponujemy wsparcie Zarządzania Przez Cele. Przyjedziemy, pokażemy, pomożemy…

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agata Fiodorow

tel. +48 22 535 80 99

agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Organizatorzy i partnerzy

Partner
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com