dostosowanie do infywidualnych potrzeb
dostosowanie do indywidualnych potrzeb
płatność po zrealizowanej usłudze
płatność po zrealizowanej usłudze
Konferencja

Rozwiązania HR - VIII edycja konferencji

Rozwiązania HR - VIII edycja konferencji
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Świat biznesu podlega dynamicznym zmianom, świat HR również musi podążać za innowacją i trendami. Warto pamiętać, że dzisiejszy HR, to nie tylko łączenie dbałości o dobro pracowników, z jak najlepszymi wynikami organizacji, ale również współpraca z innymi działami i ich współpracownikami. 

Szczegóły konferencji

Program

Program

 

Rozwiązania HR 22 września 2015

 8.30 - 9.00

Rejestracja i poranna kawa

9.00 - 9.30

Otwarcie konferencji Sabina Siwy - Wolters Kluwer SA

9.30 - 10.00


Model Transferu Kompetencji - gwarancją trwałych rezultatów
(A Learning Transfer Approach that Drives Sustainable)
David Yesford - Wilson Learning

                                                                                                                                                                              
10.00 - 10.20

WORK & POWER – nowe metody na podnoszenie skuteczności, efektywności i zaangażowania pracowników 
Małgorzata Czernecka - Human Power

10.20 - 10.35

Przerwa

10.35 - 10.55

Narzędzia HR, które pokochają pracownicy
Tomasz Zubrzycki - Oracle

10.55 - 11.15


Szukasz dobrego rozwiązania? Zadaj właściwe pytania

Arkadiusz Siechowicz - Westhill Consulting

11.15 - 11.45

Czy firma może istnieć bez działu HR? - wyniki badania HR Index
Irmina Gocan - Aida Consulting; Sabina Siwy - Wolters Kluwer S.A.

11.45 - 12.00

Przerwa

12.00 - 12.20

Kultura innowacyjna w firmach i wsparcie mentorów
Tomasz Chyrchel

12.20 - 12.40

Kiedy porozumienie wzbogaca? Negocjacje jako strategiczna funkcja w organizacji
Ewa Kastory - House of Skills

12.40 - 13.30

 Lunch

 

HR Evolution/Revolution
Sala Bałtyk 1

Social/Innovation
Sala Bałtyk 2

Knowledge  Management
Sala Bałtyk 3

13.30 - 14.00

Nie kupuj talentów, rozwijaj je! Zarządzanie talentami może być proste, kompletne i społecznościowe 
Estera Papuga, Robert Augustyniak - enxoo sp. z o.o.

#Job for David - Czy pokolenie Y jest przedsiębiorcze? 
Wioletta Kantowicz, Romeo Grzębowski 
- Extended DISC Polska    

           

Strategiczna rola HR w zarządzaniu wiedzą w organizacji
Marek Adamski, Iwona Surgiewicz - PMConsulting Sp. z o.o.

14.00 - 14.15 Przerwa
14.15 - 14.45

Praktyki w zarządzaniu talentami w Polsce” – wnioski z badania 
Łukasz Nowak - House of Skills

AC/DC zupełnie na nowo – zobaczyć kontinuum i/czyli części wspólne Pomiędzy małym a dużym obrazem świata – o tym, jak pomocną w rysowaniu KRATKĘ szybko można zmienić w ograniczającą pole widzenia KLATKĘ
Kinga Padzik - ESSEY Doradztwo Personalne

Ocena kompetencji technicznych jako kluczowy element zarządzania zespołem produkcyjnym
Wojciech Mularski - BPSC S.A.

14.45 - 15.00 Przerwa
15.00 - 15.30

Uszczęśliw swojego dyrektora finansowego! Zrealizuj duży projekt rozwojowy małym kosztem. Zainspiruj się case’m Poczty Polskiej S.A.
Agnieszka Czarnecka - Poczta Polska S.A.
Konrad Jaszczyński - HRP Group

NKL jako narzędzie wspierające ocenę efektywności zarządzania zasobami ludzkimi 

dr Grzegorz Łukasiewicz - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Model „pull learning” – nowe możliwości w zarządzaniu szkoleniami językowymi dla pracowników

Magdalena Marcinkowska - Skrivanek

15.30 - 16.30 WARSZTATY  
15.30 - 16.30

Dlaczego warto badać efektywność procesów HR!
Grzegorz Filipowicz - ForFuture

Facylitacja grupowa – inna planeta czy przydatne narzędzie pracy HR?
Anna Zaremba, Artur Kasza

Filozofia w organizacji - między etyką, szczęściem a pieniędzmi czyli o poszukiwaniu złotego środka
dr Joanna Femiak - Personnel Training Institute

Cele

Cele

Biorąc udział w konferencji:
 • zyskasz możliwość uczestnictwa w dynamicznych prezentacjach,
 • poznasz najciekawszepraktyczne case studies HR z praktyki polskich i międzynarodowych organizacji,
 • zasięgniesz konsultacji z ekspertami i innymi uczestnikami spotkania,
 • poznasz planowane zmiany w systemie weryfikacji umiejętności, rozwoju pracowników, trendów w HR,
 • uzyskasz dostęp do praktycznych rozwiązań i innowacji w obszarze HR,
 • nawiążesz kontakty biznesowe - nie zapomnij zabrać ze sobą wizytówek! Udział w wydarzeniu - to doskonała okazja, by poznać liderów na rynku, ich doświadczenia oraz wziąć udział w licznych konkursach. 
 
Kogo można spotkać na Rozwiązaniach HR?
 • Dyrektorów HR
 • Menedżerów i specjalistów HR
 • Osoby zainteresowane tematyką zarządzania zasobami ludzkimi

Prelegenci

Prelegenci

Robert Augustyniak

Posiada prawie 20 lat doświadczenia w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań technologicznych dla przedsiębiorstw. Jako konsultant wdrożeniowy w firmie Hogart usprawniał prace działów finansowych takich firm jak Motorola, Kodak i Liquid Carbonic. Od 1998 roku funkcjonuje w obszarze aplikacji dla HR. W tym czasie zrealizował kilkadziesiąt projektów dla polskich i zagranicznych firm. Odpowiadał za wprowadzenie na polski rynek portalu pracowniczego HRB Portal.

W enxoo, zajmuje się rozwojem projektu Skilo- pierwszego w Polsce narzędzia do kompleksowego zarządzania talentami w firmach, wykorzystującego rozwiązania grywalizacyjne. Jest absolwentem Francusko- Polskiej Wyższej Szkoły Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w Poznaniu.

Romeo Grzębowski

Prezes Zarządu Extended DISC Polska oraz Partner w TIME FOR TEAM DEVELOPMENT CONSULTANTS.

Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce. Jest absolwentem UAM w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, ukończył także studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Kadrami oraz „Intern Program in Organization and Human Resources Development” organizowanym przez University Associates. Coach ICC.

Licencjonowany konsultant programu Leading Bold Change

Kamila Augustyn

Recruitment Specialist w firmie Global Business Solutions. Zajmuje się poszukiwaniem, selekcją i oceną kandydatów. Realizuje projekty executive search dla firm polskich i zagranicznych. Absolwentka wydziału Matematyki i Informatyki oraz Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej profilem specjalizacyjnym jest Psychologia Pracy, Organizacji i Zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki motywacji i satysfakcji pracowników, rozwoju kariery zawodowej, rekrutacji i selekcji. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Prawo Pracy i Prawo Ubezpieczeń Społecznych UEK.

Agnieszka Czarnecka

Od ponad 11 lat specjalizuje się w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Pracując w dużych, międzynarodowych korporacjach zarządzała zarówno twardym, jak  i miękkim HR-em. Zajmowała się kreowaniem strategii personalnej, wdrażała system organizacyjny w zakresie zaangażowania i motywowania pracowników oraz projekty rekrutacyjne, szkoleniowe (także dofinansowywane z EFS), z obszaru zarządzania talentami, budowania ścieżek rozwoju i ocen pracowniczych.  W zakresie twardego HR sprawowała nadzór merytoryczny i prawny nad sprawami z zakresu obsługi kadrowo-płacowej firmy. Posiada doświadczenie we współpracy ze związkami zawodowymi. Wprowadzając politykę personalną wzorowała się na kulturze Toyoty oraz rozwiązaniach Kaizen. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada uprawnienia trenera wewnętrznego. Jest także członkiem Rady Biznesu w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie  Wielkopolskim.

Konrad Jaszczyński

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie wdrażania strategicznych projektów rozwojowych w organizacjach. Jest członkiem rady łódzkiej grupy regionalnej IPMA. Jego kwalifikacje w obszarze zarządzania projektami potwierdzają certyfikaty IPMA na poziomie C oraz  Prince2. Posiada również doświadczenie trenerskie w obszarze metodyk zarządzania projektami (IPMA, PMI), w szczególności zarządzania finansami, kontraktami oraz roszczeniami. W swojej pracy, ze względu na psychologiczne wykształcenie,  uwzględnia nie tylko perspektywę organizacji i podejście procesowe, ale również punkt widzenia jednostki na planowany działania szkoleniowo-rozwojowe. W obszarze jego zainteresowań znajduje się grywalizacja procesów HR. Od 2004 roku związany jest z tematyką wykorzystania środków UE we wdrażaniu biznesowych projektów rozwojowych dla średnich i dużych organizacji.

Wioletta Kantowicz

Związana z firmą Extended DISC Polska od  2011r. Obecnie pełni funkcję Opiekuna kluczowych klientów a także odpowiada za marketing firmy. Pełna pasji i skuteczna w działaniu. Zajmuje się pielęgnowaniem relacji z kluczowymi klientami, wspiera konsultantów w projektach doradczych oraz realizuje strategię marketingową marki.

Ewa Kastory

W House of Skills jest odpowiedzialna za Centrum Kompetencyjne Negocjacje i porozumienia. W 2005 założyła Grupę training&consulting i przez 9 lat była jej Prezeską.  Od stycznia 2014 Grupa t&c jest częścią House of  Skills. Autorka i realizatorka unikatowych programów i projektów rozwojowych w obszarze negocjacji, zarządzania konfliktem i budowania porozumienia. Wdraża politykę negocjacyjną w przedsiębiorstwach, doradza zespołom negocjacyjnym i negocjuje w imieniu klientów. Twórca i kierownik merytoryczny rocznej Szkoły Negocjacji www.szkola-negocjacji.pl.

Wojciech Mularski

Dyrektor Koordynator Działu Sprzedaży rozwiązań HR w firmie BPSC.

Od ponad 15 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi. Swoje doświadczenie zdobywał prowadząc projekty implementacji rozwiązań HR dla międzynarodowych korporacji przemysłowych jak i Administracji Publicznej.

Łukasz Nowak

Doradztwem biznesowym zajmuje się od 14 lat. Przez wiele lat pracował w Aon Hewitt, gdzie zarządzał praktyką „Efektywność organizacyjna i wynagrodzenia”. Brał udział w realizacji zarówno kompleksowych projektów transformacyjnych, jak i wdrażaniu usprawnień w obszarze zarządzania ludźmi. Interesuje się zagadnieniem wdrażania strategii poprzez budowanie spójności organizacji ze strategią. Stara się analizować rzeczywistość biznesową z wielu perspektyw w czym pomaga mu wiedza i doświadczenia z obszarów organizacji, zarządzania ludźmi oraz finansów i marketingu. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Szkoły Głównej Handlowej i Harward Business School. Ukończył Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Kinga Padzik

Ekspert w dziedzinie oceny i rozwoju pracowników oraz projektowania stanowisk pracy. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Psychologii UW oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania tejże uczelni. Od 1995 roku współwłaściciel firmy ESSEY Doradztwo Personalne i wieloletni konsultant w zakresie doboru, oceny i rozwoju pracowników, projektowania stanowisk pracy oraz organizacji pracy. Specjalista w zakresie AC posiadający także autorskie programy w zakresie tej metody. Kierownik studium podyplomowego ZZL organizowanego przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz bloku specjalizacyjnego Psychologia Organizacji i Pracy SWPS. Wykładowca akademicki. Autorka pierwszego na polskim rynku leksykonu z zakresu ZZL oraz wielu publikacji specjalistycznych i kilku naukowych. Stały współpracownik Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, w ramach którego wydała książkę poświęconą nowej generacji aplikacji do oceny pracowników wraz z praktycznym narzędziem IT. Licencjonowany konsultant techniki MAPP (Motivational Appraisal of Personal Potential). Prowadzi także szkolenia z tematyki towarzyszącej zakresowi oferowanych usług doradztwa personalnego. Główne zainteresowania zawodowe to rozwiązania dotyczące zarządzania pracą w zwirtualizowanym środowisku. Zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniu charakterystyki procesów poznawczych i afektywnych w warunkach wirtualnych.

David Yesford

Senior Vice President w firmie Wilson Learning Worldwide. David ma ponad 29 lat doświadczeń we wdrażaniu rozwiązań z obszaru HPI w firmach na całym świecie. Jest aktywnym członkiem Rady Nadzorczej Wilson Learning Global, odpowiedzialnym za budowanie i działania Wilson Learning na poziomie globalnym. Przez wiele lat pełnił strategiczne role w kluczowych obszarach działalności związanych z przywództwem i sprzedażą oraz zajmował się doradztwem na poziomie strategicznym. Wcześniejsze doświadczenia obejmują pracę na  stanowiskach menedżerskich w Chinach i Indiach; obecnie zajmuje stanowisko Managing Director Wilson Learning APAC.
Jest współautorem wielu książek, w tym Win-Win Selling, Versatile Selling, The Social Styles Handbook, and The Sales Training Book 2. Jest autorem wielu publikacji w wydawnictwach biznesowych w USA, Europie, Ameryce Łacińskiej i Azji. David często występuje na międzynarodowych konferencjach poruszając tematy sprzedaży i strategii sprzedażowych, przywództwa, budowania zaangażowania pracowników i klientów, wdrażania strategii i budowania marki. Ostatnio występował jako mówca na następującyh konferencjach:

 • ATD International Conference and Exposition, US
 • TRAINING Magazine’s Annual US Conference, US
 • TRAINING Magazines China Summit Conference, Shanghai, Beijing
 • Nikkei Human Capital Management conference, Tokyo
 • SPBT (Trenerzy sprzedaży dla branży farmaceutycznej i biotechnologicznej)
 • CLO Leadership Summit, Mumbai
 • SNEF Conference, Singapore
 • Training and Development Show Middle East, Dubai
 • Siemens PLM Client Conference, Prague, New Orleans, LA

A także na konferencjach sponsorowanych przez Wilson Learning w Moskwie, Bangkoku, Tokio, Lisbonie, Londynie, Rydze, Istambule, Helsinkach.

Magdalena Marcinkowska

Od 10 lat dzieli się swoim doświadczeniem w zakresie nauczania języków obcych i organizacji szkoleń językowych. Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W szkole językowej Skrivanek odpowiada za rozwój i strategię firmy - nowoczesnej szkoły językowej dla dorosłych.

Na co dzień zarządza zespołem doświadczonych i kreatywnych osób - pasjonatów nauczania języków obcych, wspiera klientów instytucjonalnych w tworzeniu polityki szkoleń językowych w ich firmach oraz dba o wysoką jakość świadczonych usług, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Aktywnie wspiera w rozwoju współpracujących ze szkołą lektorów, oferując im pomoc w kwestiach metodycznych.

Jest entuzjastką wykorzystania nowoczesnych technologii - zarówno w nauczaniu języków obcych, jak i w rozwijaniu kompetencji wśród pracowników. Z powodzeniem wykorzystuje różne narzędzia, aby zwiększyć efektywność szkoleń, przy jednoczesnym zmniejszeniu ich kosztów.

Arkadiusz Siechowicz

Partner Zarządzający w firmie Westhill Consulting.
 

Specjalizuje się w projektach z zakresu przywództwa, jednocześnie rozwija projekty szkoleniowe firmy Westhill w zaawansowanych obszarach budowania relacji z Klientami i coachingu menedżerskiego. Aktualnie merytorycznie odpowiedzialny za projekt coachingowy w MERCEDES-BENZ Polska. Certyfikowany coachem - Richmond upon Thames College w Londynie, a także w City Lit London gdzie ukończył certyfikowany kurs z umiejętności coachingowych akredytowany przez Institute of Leadership and Management. Współtworzył Polską Izbę Coachingu i Polskie Stowarzyszenie Coachingu. Finalista ogólnopolskiego konkursu Mistrz Prezentacji, oraz dwukrotnie wyróżniony tytułem ‘Best Speaker’ w Olympians Toastmaster Club w Londynie. Przez prawie 3 lata pracował w Londynie, m.in. na stanowisku Menedżera do spraw zarządzania potencjałem ludzkim i alokacji w międzynarodowej firmie doradczo-informatycznej. Przez ponad dwa lata pracował jako interim manager w DB SCHENKER, realizując główny obszar działań zleconych firmie Westhill – zarządzanie rozwojem pracowników firmy. Miłośnik TED, a także każdej idei wartej rozprzestrzeniania!

male

Artur Kasza

Współzałożyciel Akademii Facylitacji, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Facylitatorów. Doktor nauk społecznych (Uniwersytet w Leuven, Belgia). Ukończył również studia podyplomowe w Kolegium Europejskim w Brugii (Belgia), w zakresie rozwoju zasobów ludzkich. Facylituje spotkania i warsztaty, w tym dotyczące strategii, portfela, programów i projektów, zarządzania wiedzą i zarządzania kompetencjami. Poliglota, doświadczony mówca, spędziwszy wiele lat za granicą, posiada duże umiejętności komunikacji międzykulturowej. Biegle włada językiem angielskim i francuskim, komunikatywnie hiszpańskim. Pasjonat jazzu, miłośnik gór.

Tomasz Zubrzycki

W Oracle Polska na stanowisku Głównego Konsultanta ds. Sprzedaży Aplikacji w regionie Europy Centralnej. Doświadczenie w obszarze systemów HCM zdobywa od 1997 roku, kiedy to rozpoczął pracę jako konsultant wdrożeniowy aplikacji kadrowo-płacowych. W kolejnych latach wykonywał funkcję kierownika projektu oraz był odpowiedzialny za utrzymanie polskiej lokalizacji systemu HRAccess firmy IBM. W Oracle Polska od roku 2003 gdzie początkowo pracował na stanowisku konsultanta wdrożeniowego a następnie prowadził zespół utrzymania Polskiej lokalizacji Oracle HRMS. Obecną funkcję pełni od 2006 roku

dr Joanna Femiak

Psycholog i filozof, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego I stopnia, wieloletni coach i doradca ds. zarządzania potencjałem intelektualnym w organizacji. Podczas swoich szkoleń łączy umiejętności psychologa, praktykę trenera z wiedzą pięknej dziedziny, jaką jest filozofia. Maksyma, która jej towarzyszy w pracy i życiu to: "Co sobie uświadamiasz to kontrolujesz, to, czego sobie nie uświadamiasz kontroluje ciebie" A. de Mello.Opatentowała i  wprowadziła na rynek znak jakości Talent Friendly Company ®, autorka Akademii Zarządzania dla Właścicieli Szkół Językowych. Wspiera w rozwoju  firmy, których produkt bazuje na potencjale intelektualnym pracownika.
Doktorat obroniła na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Bada zagadnienia związane z edukacją dorosłych, samoświadomością i szeroko rozumianym rozwojem. Dyrektor w Personnel Training Institute.

Iwona Surgiewicz

Jest Dyrektorem Rozwoju Biznesu w PMConsulting Sp. z o.o.. Wcześniej przez wiele lat związana z takimi firmami jak ExxonMobil Poland Sp. z o.o. czy Harvard Business Review Polska. Absolwentka kierunków Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Administracji Państwowej.
Orędowniczka sprawnej komunikacji, doświadczony  sprzedawca i manager. Początkujący coach, autorka artykułów oraz fanka projektów rozwojowych w których umiejętnie łączone są szkolenia tradycyjne z najnowszymi technologiami.

Marek Adamski

Praktyk makretingu i zarządzania procesami w organizacji. W życiu i pracy niestrudzony orędownik ciągłego kształcenia i rozwoju.

Od 15 lat związany z branżą doradczą i inwestycyjną (PWC, Global Analytics Limited, HORTON Int., ISB Ltd., PMConsulting Sp. z o.o.).

Ekspert w budowaniu i wdrażaniu skutecznych strategii rozwoju organizacji w obszarze sprzedaży i marketingu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na rynku polskim i międzynarodowym (Niemcy i USA).

Zarządzanie wiedzą i kompetencjami w oparciu o zaawansowane systemy IT od stanowi obecnie główny nurt jego działań zawodowych. Jako manager wielokrotnie pełnił funkcję dyrektora marketingu, sprzedaży a także doradcy i członka zarządu. Prowadzi szkolenia i wykłady w zakresie zarządzania różnorodnością (diversity management), komunikacji, zarządzania zmianą, motywacji i przywództwa.

Estera Papuga

Związana z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi od ponad 7 lat. Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie: Kapitalny manager - zarządzanie kompetencjami pracowników.
Jako Trener oraz Doradca Zawodowy od 5 lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu umiejętności miękkich, zarządzania zasobami ludzkimi oraz poradnictwa zawodowego i psychologicznego.
Od ponad 3 lat pracuje w Firmie Marketing Investment Group S.A. Obecnie, jako Lider Projektu jest odpowiedzialna za wdrażanie projektu Talent Management  - systemu zarządzania poprzez kompetencje.

Tomasz Chyrche

Psycholog twórczości, ekspert w zakresie kultury organizacyjnej wspierającej kreatywność pracowników. Od 7 lat trener rozwoju umiejętności miękkich – głównie w obszarze pracy zespołowej, kreatywności, kreatywnego rozwiązywania problemów, projektowania innowacji oraz komunikacji w zespołach projektowych. Ukończył szkołę trenerów Grupy TROP, międzynarodowy kurs trenerów i coachów w Bukareszcie oraz trening dla trenerów i coachów zespołowych w Atenach. Certyfikowany coach International Institute of Coaching & Mentoring. Absolwent kursów kreatywności, design thinking oraz gamifikacji prowadzonych przez profesorów Uniwersytetu Stanforda, Uniwersytetu Vanderbilt oraz Stanu Pensylwania w USA. Prowadził warsztaty oraz projekty doradcze w zakresie kreatywności i innowacji dla pracowników takich firm jak: Philip Morris, Biuro Informacji Kredytowej, Biuro Informacji Gospodarczej, NetArt, Gemius, Client & Friends, Bank Millenium, Bank BZ WBK, mBank, PKN Orlen, Bank Pocztowy, Auchan oddział Immochan, Hilti, Infosys BPO, Dell Products Poland, IKEA.

dr Grzegorz Łukasiewicz

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskał w styczniu 2007 roku na Wydziale Zarządzania. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na ilościowych aspektach zarządzania zasobami ludzkimi, w tym przede wszystkim rachunkowości zasobów ludzkich, pomiarze i sprawozdawczości kapitału ludzkiego czy technologiach informatycznych wykorzystywanych w zzl. Jest autorem licznych publikacji z tematyki kapitału ludzkiego, w tym książki Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009). Od wielu lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych realizowanych przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Szkołę Główną Handlową w Warszawie czy Krakowską Szkołę Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest współautorem narzędzia do pomiaru wartości kapitału ludzkiego NKL opracowanego w ramach projektu systemowego innowacyjnego  "Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa" realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (Lider projektu) oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie (Partner projektu).

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agata Fiodorow

tel. +48 22 535 80 99

agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com