Coaching dla pracowników oświaty

Coaching dla pracowników oświaty
Czym jest (i nie jest) coaching? Coaching jako narzędzie wsparcia dla pracowników oświaty. Narzędzia coachingowe możliwe do wykorzystania w pracy pracowników oświaty.
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

Dzień 1: 
"Wstęp do coachingu: Czym jest (i nie jest) coaching?"
 
 

 1. Krótkie wprowadzenie (temat, cele zajęć, zadanie integrująco/poznawcze)
 2. Wprowadzenie pojęć "coaching" , "coach", "relacja coachingowa", rodzaje coachingu.
 3. Film obrazujący proces coachingowy.
 4. Przykładowa sesja coachingowa na podstawie modelu GROW.
 5. Burza mózgów na temat "Jak można wykorzystać coaching w oświacie?"

Dzień 2 
"Elementy coachingu możliwe do wykorzystania w oświacie".

 1. Model GROW.
 2. Praca z celem - model SMART.
 3. Koło życia.
 4. Praca z przekonaniami.
 5. Analiza SWOT.
 6. Stawianie "mocnych pytań".

Korzyści z projektu

 • Dla dyrektora szkoły
  • Wzrost zaangażowania i motywacji pracowników i uczniów.
  • Wzmocnienie kultury wzajemnego uczenia.
  • Poprawa wizerunku - szkoła jako instytucja dążąca do poprawy efektywności.
  • Ustawiczne kształcenie pracowników poprzez doskonalenie kompetencji.
  • Lepsza, skuteczniejsza komunikacja z pracownikami i uczniami.
 • Dla nauczyciela
  • Doskonalenie kompetencji praktycznych i ich wzrost.
  • Wzrost poziomu motywacji, wyrobienie umiejętności automotywacji.
  • Systematyczna, świadoma refleksja nad jakością swojej pracy a w szczególności komunikacji interpersonalnej.
  • Poprawa relacji w kontaktach interpersonalnych na wielu poziomach: z dyrekcją, kolegami, słuchaczami.
  • Wyższa świadomość rozwoju osobistego, profilaktyka wypalenia zawodowego.
 • Dla ucznia
  • Wzrost motywacji.
  • Rozwinięcie kompetencji uczenia się w sposób najbardziej odpowiedni dla konkretnej jednostki.
  • Większa autonomia nauki.
  • Wzrost zaangażowania.
  • Wzmocnienie poczucia wiary we własne możliwości.
  • Większe postępy w nauce.
  • Pogłębienie relacji z nauczycielem.
  • Zmniejszenie stresu.

Cele

Cele

 1. Rozwinięcie świadomości pojęcia "coaching" jako nowatorskiej metody pracy i komunikacji z drugim człowiekiem.
 2. Uświadomienie znaczenia skutecznej i motywującej komunikacji.
 3. Nabycie nowych umiejętności budowania relacji i więzi metodami coachingowymi.
 4. Poszerzenie warsztatu pracownika oświaty dzięki nowym technikom: praca z celem, zadawanie mocnych pytań, wielopoziomowe słuchanie oraz efektywnym narzędziom w pracy coacha: koło życia, SMART, piramida Dilts'a, analiza SWOT, model GROW.

Prelegenci

Prelegenci

female

Beata Marciniak

Ukończyła Filologię Romańska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka Podyplomowych Studiów Coachingu - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. 
Trener i ekspert IMMOQEE w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów rozwoju osobistego (motywowanie, zarządzanie czasem, zarządzanie stresem, praca z celem, skuteczne działanie, praca z przekonaniami, moc stawiania pytań, zarządzanie emocjami). Coach przeprowadzanie sesji coachingowych indywidualnych i grupowych.

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com