Ewaluacja jako projekt rozwojowy szkoły

Ewaluacja jako projekt rozwojowy szkoły
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 • Planowanie ewaluacji wewnętrznej w oparciu o zasady projektu
  • analiza dokumentów zastanych oraz odniesienie do oczekiwań ustawowych państwa w celu doboru celów badawczych korzystnych dla przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej
  • zdefiniowanie celów rozwojowych szkoły związanych z celami planowanej ewaluacji wewnętrznej
  • organizacja nadzoru pedagogicznego oraz działań wspomagających rozwój szkoły i nauczycieli w kontekście założonych celów badawczych oraz oczekiwanych celów rozwojowych
  • zakres możliwości wykorzystania wyników ewaluacji wewnętrznej podczas ewaluacji zewnętrznej
 • Dobór optymalnych metod pracy w odniesieniu do szczegółowych potrzeb wynikających zarówno z przepisów prawa oświatowego jak i realnych wyników pracy szkoły
  • formalne wymagania sformułowane w przepisach prawa oświatowego
  • ocyzelowania formalne towarzyszące monitorowaniu realizacji podstaw programowych
  • procedury postępowania w odniesieniu do kreowania optymalnych warunków pobytu uczniów w szkole
  • zakresy obowiązków dyrektora i nauczycieli wynikających z obowiązku współpracy dorosłych w odniesieniu do obowiązku indywidualnego wspierania rozwoju uczniów
 • Programowanie działań w ramach ewaluacji wewnętrznej
  • Zasady tworzenia celów badawczych i rozwojowych w kontekście opracowywania badań
  • Dobór/opracowywanie procedur i narzędzi
  • Organizacja pracy zespołowej w ramach ewaluacji wewnętrznej
  • Przygotowanie programu działania wiążącego wyniki badań z wdrażaniem działań rozwojowych
 • Przygotowanie szkoły do ewaluacji zewnętrznej w związku z danymi oraz efektami realizacji ewaluacji wewnętrznej opartej o projekt
  • ustawowy zakres procedur stosowanych podczas ewaluacji zewnętrznej
  • możliwości wykorzystania dokumentów oraz efektów uzyskanych w szkole w celu zaprezentowania ich ewaluatorom zewnętrznym
  • zakres dokumentacji przydatnej podczas ewaluacji zewnętrznej
  • przygotowanie osób do ewaluacji zewnętrznej

Cele

Cele

 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi wymogami przygotowania i prowadzenia ewaluacji wewnętrznej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 • Przygotowanie uczestników do planowania ewaluacji wewnętrznej w oparciu o zasady projektowaniu rozwoju wynikającego z analizy danych zastanych
 • Sformułowanie niezbędnych pytań badawczych oraz optymalnych efektów rozwojowych dla wybranych obszarów oczekiwanej zmiany w szkole.
 • Opracowanie procedur, narzędzi badawczych, celów rozwojowych i planów działań umożliwiających osiągnięcie oczekiwanej i możliwej do osiągnięcia zmiany.
 • Zapoznanie uczestników z korzyściami wynikającymi z realizacji ewaluacji w oparciu o projekt w związku z przygotowaniem szkoły do ewaluacji zewnętrznej

Prelegenci

Prelegenci

male

Jarosław Kordziński

ekspert, szkoleniowiec, stały współpracownik "Dyrektora Szkoły". Specjalizuje się m.in. w organizacji pracy szkoły, nadzorze pedagogicznym i zarządzaniu oświatą. Autor licznych projektów, szkoleń oraz artykułów i książek z zakresu nadzoru pedagogicznego, metod pracy wychowawczej, współpracy z rodzicami, planowania i realizacji własnego rozwoju, zarządzania placówkami oświatowymi.

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com