Finanse, księgowość i sprawozdawczość programu 500 plus

Finanse, księgowość i sprawozdawczość programu 500 plus
Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze aspekty związane z przygotowaniem gmin i miast do realizacji programu 500+ od strony finansowo-księgowej oraz związane z nim zagadnienia dot.
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

Program szkolenia:

 1. Finansowanie świadczenia wychowawczego - dotacja na zadanie zlecone.
 2. Księgowanie dotacji w księgach organu i urzędu gminy i miasta - klasyfikacja budżetowa i wzory dekretacji.
 3. Ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego - wniosek jako dokument źródłowy.
 4. Księgowanie zaangażowania i zobowiązań organu właściwego w zakresie świadczeń wychowawczych na okres świadczeniowy - zaangażowanie, zobowiązania warunkowe, zobowiązania zwykłe i rozliczenia międzyokresowe czynne Programu 500+.
 5. Termin wypłaty świadczenia wychowawczego - pierwszy okres świadczeniowy 2016, postępowanie przy opóźnieniach wypłaty.
 6. Księgowanie wypłat świadczeń i ujęcie rozrachunków na kontach księgowych jednostki realizującej zadania - klasyfikacja budżetowa i wzory dekretacji w urzędzie lub w OPS.
 7. Koszty obsługi Programu 500+.
 8. Księgowanie kosztów obsługi - klasyfikacja budżetowa, wzory dekretacji kosztów obsługi.
 9. Ustalanie świadczeń nienależnie pobranych - decyzja jako dokument źródłowy.
 10. Księgowanie rozrachunków z tytułu świadczeń nienależnie pobranych - klasyfikacja budżetowa i wzory dekretacji.
 11. Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
 12. Sprawozdania budżetowe typu "RB" z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego - zasady sporządzania sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-27zz, Rb-50, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN w zakresie Programu 500+.
 13. Sprawozdania finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego - ujęcie Programu 500+ w sprawozdawczości finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
 14. Odpowiedzi na pytania.

Cele

Cele

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie realizacji nowych zadań nałożonych na organy właściwe gmin i miast nową ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze aspekty związane z przygotowaniem gmin i miast do realizacji programu 500+ od strony finansowo-księgowej oraz związane z nim zagadnienia dot. organizacji obsługi księgowej i sprawozdawczości Programu 500+.

Prelegenci

Prelegenci

male

Tomasz Wojtania

doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych: w latach 2001-2006 przeprowadzał ok. 100 dni szkoleń rocznie, w latach 2007-2010 przeprowadzał ok. 200 dni szkoleń rocznie. Autor kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Pisze dla Rzeczpospolitej i internetowego Biuletynu Finansów Publicznych. Jako konsultant i wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów i Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowych i Wojewódzkich UrzędówPracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezj i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjentów środków unijnych. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T.Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Materiały

Materiały

Odbiorcy

Odbiorcy

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dla gmin i miast i województw oraz ośrodków pomocy społecznej.
 

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com