dostosowanie do infywidualnych potrzeb
dostosowanie do indywidualnych potrzeb
płatność po zrealizowanej usłudze
płatność po zrealizowanej usłudze
Szkolenie otwarte

Gospodarka finansowa wspólnot mieszkaniowych po nowemu

Gospodarka finansowa wspólnot mieszkaniowych po nowemu
Prawo, najnowsze orzecznictwo, praktyka
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie
Pobierz PDF Wydrukuj Podziel się na Facebooku Udostępnij na Twitterze

Szczegóły szkolenia

Program

Program

1. Zasady gospodarki finansowej wspólnoty mieszkaniowej według ustawy i orzecznictwa. Gromadzenie środków finansowych na pokrycie kosztów zarządu a prawo do tworzenia funduszy.

 

2. Źródła finansowania. Co to jest fundusz remontowy i kto jest właścicielem środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych wspólnoty? Czy środki poszczególnych funduszy wspólnoty podlegają rozliczeniu z właścicielami lokali? 

 

3. Wsparcie gospodarki wspólnoty dotacjami, subwencjami. Charakterystyka różnych programów, warunki wsparcia dla wnioskodawcy według regulaminów i umów o udzielenie dotacji.

 

4. Generalne zasady i rygory rozliczania dotacji otrzymanej od donatora ze środków publicznych. Skutki finansowe i podatkowe.

 

5. Rachunkowość wspólnoty a aspekty księgowe otrzymanego wsparcia, dotacji, subwencji i pożyczek.

 

6. Pułapki finansowe i podatkowe otrzymanego wsparcia finansowego.

 

7. Ustalanie opłat i zaliczek, zasady kalkulacji.

 

8. Dokumentowanie obciążeń z różnych tytułów, zaliczek, opłat, oraz ich księgowanie.

 

9. Rozrachunki finansowe z właścicielami lokali z różnych tytułów:

a) zaliczek na pokrycie kosztów zarządu;

b) opłat za media dostarczane do lokali oraz dla sprawozdawczości finansowej wspólnot;

c) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

10. Rozrachunki publiczno-prawne z tytułu podatków i opłat, w tym:

- podatku dochodowego od osób prawnych;

- podatku VAT;

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

11. Odpowiedzialność wspólnoty mieszkaniowej:

- z mocy prawa;

- cywilnoprawna;

- podatkowa;

- karno-skarbowa.

Prelegenci

Prelegenci

female

Eugenia Śleszyńska

autor książki wyd. Wolters Kluwer "Gospodarka, rachunkowość, podatki i rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej"

Odbiorcy

Odbiorcy

Szkolenie przeznaczone dla służb finansowo-księgowych firm zarządzających, także dla zarządów wspólnot mieszkaniowych, dla pełnomocników właścicieli sprawujących nadzór właścicielski we wspólnotach mieszkaniowych.

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 0 801 04 45 45

szkolenia@wolterskluwer.pl