Konferencja

HR TECH Summit 2017

HR TECH Summit 2017
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Zapraszamy na V edycję konferencji HR TECH SUMMIT 2018, która odbędzie się 26 kwietnia 2018 roku.

Więcej informacji pod adresem: http://www.hrtech.pl

Nie ulega wątpliwości, iż na przestrzeni lat działy HR zyskały na wartości. To właśnie ich funkcjonowanie wywiera coraz większy wpływ na rozwój biznesu poprzez budowane silnej polityki kadrowej. W dzisiejszych czasach rytm pracy w najbardziej znaczących organizacjach nadają nowe technologie. Warto więc zaczerpnąć rozwiązań, które staną się narzędziem w rękach liderów. 

Szczegóły konferencji

Program

Program

 

Opisy wystąpień zostały zamieszczone pod programem konferencji

HR TECH Summit 2017 - PROGRAM KONFERENCJI
8:30 - 9:00 REJESTRACJA I PORANNA KAWA
9:00 - 9:20

Otwarcie konferencji 

Marta Kozłowska, Joanna Rossa WOLTERS KLUWER POLSKA

9:20 - 9:50

Nowoczesny system kadrowo-płacowy nie tylko dla działu kadr...

 Monika Grabowska, MACROLOGIC

9:50 - 10:20

Jak zaangażować tych, którzy wszystko już widzieli, czyli najnowsze trendy w rozwoju Managerów 

Arkadiusz Siechowicz, WESTHILL 

10:20 - 10:40 PRZERWA
10:40 - 11:10 Pomówmy o języku w jednym języku. Wszystko o audycie językowym w biznesie

Piotr Banasiak, ETS GLOBAL

11:10 - 11:40

Onboarding – miecz obosieczny! Jak zaplanować angażujący proces onboardingowy i obniżyć koszty rekrutacji

Iwona Wieczorek, e-learning.pl

11:40 - 12:00 PRZERWA
12:00 - 12:30

Najbardziej pożądany benfit, czyli o czym marzą pracownicy

Krzysztof Radke, GETIN FLEET

12:30 - 13:00

Tech-trendy i symplifikacja w procesach rozwojowych

Iwona Skiba, Joanna Parchem, GRUPA ODITK

13:00 - 14:00 LUNCH KANAPKOWY & NETWORKING
Ścieżki tematyczne
 

Nowoczesne szkolenia
i motywowanie

Bałtyk 1

Zarządzanie
i raportowanie

Bałtyk 2

Rozwój pracowników
i innowacje

Bałtyk 3

14:00 - 14:30

Chcesz przewidzieć zachowanie pracowników? Zostań HR-owym Wróżbitą!

Magdalena Giryn

ASSESSMENT SYSTEMS POLAND

 

Analityka HR, czyli co nas czeka do końca 2018r.

Piotr Pszczółkowski

HR SYS

Carbenefit - innowacyjny program, który przyciąga i zatrzymuje talenty w organizacji

Krzysztof Radke

GETIN FLEET

14:30 - 14:40 PRZERWA
14:40 - 15:10

Uważaj! Mobile learning! Nic nie jest takie, jak się wydaje

Iwona Wieczorek

e-learning.pl

Standaryzowany test jako optymalne narzędzie pomiaru kompetencji językowych

Piotr Banasiak

ETS GLOBAL

Zarządzanie efektywnością i rozwojem pracowników - nowoczesne technologie wspierające talenty

Krzysztof Ogniewski,

Paweł Siatkowski

ELEVATO

15:10 - 15:20 PRZERWA
15:20 - 15:50 

Kwalifikacje językowe pracowników a skuteczność w biznesie

Matt Byrski

BRITISH COUNCIL

Zarządzanie i analityka w procesach HR 

Tomasz Zubrzycki,

ORACLE POLSKA

Korzyści z funkcjonowania w Bazie Usług Rozwojowych oraz zasady funkcjonowania bazy

Wojciech Szajnar

PARP

15:50-16:00 PRZERWA
16:00-16:30

Grywalizacja – jakie narzędzia i jak wykorzystać do budowania zaangażowania pracowników?

Małgorzata Tłuchowska,

Marcin Zręda

WOLTERS KLUWER POLSKA

 

Praca, moc energia w polskich firmach. Dlaczego strategia więcej i szybciej nie daje oczekiwanych efektów
i jak to skutecznie zmienić w swojej organizacji?


Małgorzata Czernecka, Katarzyna Lorkowska

 HUMAN POWER

Automatyzacja procesów raportowania niefinansowego narzędziami wspierającymi compliance i zarządzanie ryzykiem

Piotr Welenc

WOLTERS KLUWER POLSKA

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

SZCZEGÓŁOWE OPISY WYSTĄPIEŃ

 

Nowoczesny system kadrowo-płacowy nie tylko dla działu kadr...

MACROLOGIC

Otoczenie biznesowe, w jakim działają firmy, dynamicznie się zmienia. W efekcie tego przedsiębiorstwa coraz częściej potrzebują pracowników, którzy będą mieli wystarczający potencjał do tego, aby wspierać firmę w realizacji jej celów. Bardzo często jednak okazuje się, iż znalezienie takich osób nie jest proste. Dlatego właśnie rola procesów i działań w obszarze HR staje się coraz istotniejsza. Kluczowego znaczenia nabiera wspieranie menedżerów w osiąganiu celów biznesowych poprzez kształtowanie u nich odpowiednich postaw w odniesieniu do zarządzania pracownikami oraz zachęcanie ich do pracy w obszarze "miękkich" aspektów współpracy z pracownikami. Systemy informatyczne -wykorzystywane dotychczas do realizowania prostych zadań związanych z obsługą pracowników w zakresie naliczania wynagrodzeń czy rozliczania czasu pracy - stały się narzędziami, których zadaniem jest także wsparcie w komunikacji i w organizacji procesów zachodzących we wszystkich obszarach firmy. Ważnym zadaniem, w realizacji którego mają pomagać nowoczesne systemy kadrowo-płacowe, jest poszukiwanie tego, co mogłoby poprawić jakość pracy, wydajność i zaangażowanie pracowników. W efekcie narzędzia te stają się niezbędnym elementem w podejmowaniu decyzji wspomagających realizację celów operacyjnych i strategicznych całej organizacji. Modelowanie procesów zachodzących w organizacji oraz diagnoza luk i przestojów to nie tyko domena osób odpowiedzialnych za dany obszar, ale to również zadanie dla HRu, który odpowiada za wsparcie w optymalizacji pracy każdego pracownika w ramach wyznaczonych mu zadań. Połączenie wiedzy i umiejętności z nowoczesnymi systemami kadrowo-płacowymi pozwala zlikwidować "silosy" w funkcjonowaniu organizacji i umożliwia jej wprowadzenie takiego modelu zarządzania, który zakłada współdziałanie wszystkich pracowników  przy realizacji celów operacyjnych wynikających z ogólnej strategii działania.

 

 

Jak zaangażować tych, którzy wszystko już widzieli, czyli najnowsze trendy w rozwoju Managerów

WESTHILL 

Doświadczeni menedżerowie to grupa będąca szczególnym wyzwaniem dla działu szkoleń i rozwoju. Z jednej strony stanowią bezcenny trzon firmy, z drugiej, czasem wydaje się, że "wszystko już widzieli" i żadne szkolenie ich nie zadowoli. Zbierając lata doświadczeń wypracowaliśmy przepis na udany projekt dla wymagających menedżerów. Podczas wystąpienia pokażemy rozwiązania takie jak: "Cztery pokoje', "Insights Exchange Visits", czy zgrywalizowane platformy rozwojowe. Pokażemy ślepe uliczki, których warto unikać, i kilka skutecznych technik angażowania do rozwoju.

 

 

Pomówmy o języku w jednym języku. Wszystko o audycie językowym w biznesie.

ETS GLOBAL

Inwestycja w rozwój kompetencji językowych pracowników firm i instytucji może przynieść wymierne korzyści dla organizacji. Warto jednak pamiętać, iż proces szkolenia powinien być pod kontrolą działu HR i to menadżerowie powinni widzieć wymierne korzyści z inwestycji w rozwój pracowników. Brak właściwych instrumentów pozwalających na ocenę efektywności szkoleń jest powszechnym problemem.

Pojęcie audytu językowego jest jeszcze mało znane, jednakże pod tym pojęciem znajduje się klucz do rozwiązania istniejącego problemu.  Szkolenie językowe jest procesem, którym można zarządzać w taki sposób, aby wszystkie wytyczne były realizowane zgodnie z jednym standardem, obowiązującym nie lokalnie, a globalnie.

Mierzalność staje się niezwykle ważnym aspektem całego procesu i leży u podstaw merytorycznej oceny efektywności szkoleń językowych.

Mając pełny obraz całego procesu z jego punktami kontrolnymi, można wyznaczać cele i dokonywać weryfikacji osiągnięć.

 

 

Standaryzowany test jako optymalne narzędzie pomiaru kompetencji językowych

ETS GLOBAL

Szkolenia językowe często traktowane są jako dodatkowy bonus, nie jako przywilej. Z tego powodu część pracowników nie podchodzi poważnie do możliwości, jakie daje uczestnictwo w takim szkoleniu. Lampka kontrolna powinna się zapalić kiedy mamy do czynienia z niską frekwencją uczestników. Jest to sygnał, że pracownicy nie mają odpowiedniej motywacji a nie przejaw liczby delegacji i obowiązków. Brak realnych wytycznych ma bezpośredni wpływ na postępy w nauce oraz morale pracowników. W efekcie wydaje się pieniądze na szkolenia z których brak realnego zwrotu z inwestycji.

Jak sprawić aby środki przeznaczane na szkolenia językowe, przynosiły wymierne korzyści?

Od 35 lat na rynku pracy funkcjonuje test TOEIC® Listening and Reading – standaryzowany test diagnostyczny, przeznaczony dla środowiska biznesu będący podstawą oceny efektów uczenia się w 14,000 organizacjach na całym świecie. Rocznie na świecie przeprowadza się 7 milionów TOEIC® Listening and Reading.

Test ma za zadanie ustalić poziom kompetencji językowych zdającego oraz pomaga określać ścieżkę rozwoju uczestnika szkoleń. Poprzez stawianie realnych celów w procesie szkolenia wpływamy na motywację pracowników, tym samym wyznaczając pewien standard jako ogólnie przyjęty. Kiedy pracownicy osiągają wyznaczony cel – mają poczucie, że ich proces uczenia się języka ma sens i jest w dobrych rękach dostawcy szkoleń jak i jest pod ścisłą kontrolą działu HR.

TOEIC® Listening and Reading jest również wykorzystywany do celów rekrutacji podczas weryfikowania poziomu kompetencji językowych potencjalnych pracowników.

Algorytm wykorzystany do sprawdzenia testu jest nieomylny i nie ma tutaj mowy o błędzie ludzkim. Test oraz jego metodologia poparta jest wynikami wieloletnich badań nad testami prowadzonych przez grupę specjalistów w USA Princeton, NJ pracujących dla Educational Testing Service – światowego lidera w dziedzinie badań edukacyjnych oraz testowaniu.

Czy Twoja organizacja ma wystarczający kapitał językowy żeby odnieść sukces na arenie międzynarodowej? Możesz pochwalić się świetnymi specjalistami wykonującymi swoją pracę w języku obcym?

 

 

Uważaj! Mobile learning! Nic nie jest takie, jak się wydaje 

e-learning.pl

Mobile learning – nagłaśniany w branży szkoleniowej już od kilku ładnych lat, właśnie zaczyna owocować ciekawymi realizacjami. Modny buzzword kryje w sobie jednak wiele pułapek, z którymi najczęściej spotykamy się podczas pierwszej realizacji.

Podczas prezentacji prelegent odpowie na pytania:

 • jak skutecznie projektować rozwiązania mobile learningu i jakie są najlepsze praktyki w tym zakresie?
 • jaki wpływ na projektowanie rozwiązań mobile learning mają zmiany, które zaszły w naszym sposobie uczenia się i wyszukiwania informacji?
 • w jaki sposób emocje użytkownika wpływają na sposób konstruowania szkoleń mobilnych?
 • kiedy stosować mobile learning i w jakich sytuacjach jest skuteczny?
 • o jakich zasadach należy pamiętać przy projektowaniu rozwiązań?

 

 

Onboarding – miecz obosieczny! Jak zaplanować angażujący proces onboardingowy i obniżyć koszty rekrutacji

e-learning.pl

Jak wynika z badań aż 69% pracowników nie zmienia pracy w ciągu trzech lat od zatrudnienia, jeśli bierze udział w dobrze ocenianym procesie  onboardingowym. Z drugiej jednak strony 60% ankietowanych firm nie przywiązuje wciąż należytej wagi do etapowego procesu wprowadzania pracowników do organizacji. Brak onboardingu lub jego niska jakość bezpośrednio przekłada się na koszty ponownej rekrutacji i na zdolność operacyjną osób nowozatrudnionych.

Coraz częściej trafiają do nas pytania dotyczące wykorzystania e-learningu w onboardingu, nie tylko od organizacji o strukturze rozproszonej, dla której e-learning jest naturalnym rozwiązaniem. HR-owcy poszukują skutecznych mechanizmów angażujących, stąd e-learning zaczyna być postrzegany jako alternatywa dla mało efektywnych procesów stacjonarnych, gdzie duży wysiłek merytoryczny i logistyczny nie przekłada się na szybkie wdrożenie do pracy osób nowoprzyjętych. Onboarding to coraz częściej też narzędzie wspierające politykę employer branding, które pokazuje firmę jako interesujące i perspektywiczne miejsce pracy na dłuższy czas.

Wystąpienie zainteresuje tych, którzy – w funkcji HR lub szkoleniowej:

 • planują i wdrażają w swoich organizacjach procesy onboardingowe i weryfikują ich skuteczność;
 • ze względu na rozproszony model działania firmy lub ograniczony budżet, szukają alternatywy dla dotychczas realizowanych działań w modelu tradycyjnym;
 • chcieliby, aby onboarding stał się nie tylko skutecznym procesem biznesowym, ale także jednym z narzędzi polityki employer branding

 

 

Najbardziej pożądany benfit, czyli o czym marzą pracownicy

GETIN FLEET

 • Czym jeżdżą pracownicy, a czym chcieliby jeździć?
 • W Polsce mamy średnio jedne z najstarszych samochodów w Europie – Kwestia zarobków? Siły nabywczej pieniądza? Czy świadomości?
 • Samochód jako Benefit: Najdroższy z Benefitów? Czy to w ogóle działa?

 

  

CarBenefit – innowacyjny program, który przyciąga i zatrzymuje talenty

GETIN FLEET

Czyli:

 • Czy trzeba mieć jabłko żeby poczęstować pracownika jabłkiem?
 •  Czy konieczny jest budżet i ryzyko po stronie pracodawcy, aby rozwiązać „problem samochodowy” pracowników, również tych najbardziej wymagających? 

 

 

Tech-trendy i symplifikacja w procesach rozwojowych

GRUPA ODITK

Rosnące apetyty przy równocześnie malejących budżetach to realne wyzwania HR-u w obszarze rozwoju. Jednocześnie na rynku pracy zachodzi zmiana pokoleniowa. Pracownicy pokolenia Y, którzy stanowią coraz większą część wszystkich zatrudnionych, mają wysokie i spersonalizowane oczekiwania dotyczące rozwoju. Czy jesteśmy na to gotowi? Czy wykorzystanie technologii jest skuteczną odpowiedzią na pojawiające się w tym obszarze wyzwania?  

Podczas wystąpienia odpowiemy na pytanie, jak mając świadomość unikalnych cech nowego pokolenia pracowników, mądrze wykorzystywać technologię w procesach rozwojowych. Poruszymy kwestię przejścia od zdobycia wiedzy do jej stosowania. Bazując na naszych szkoleniowych i symulacyjnych doświadczeniach pokażemy jak właściwie wykorzystać technologię do zwiększenia efektywności procesu rozwojowego.

 

 

Chcesz przewidzieć zachowanie pracowników? Zostań HR-owym Wróżbitą!

ASSESSMENT SYSTEMS POLAND

Idealny pracownik jest zaangażowany, zmotywowany i otwarty na wiedzę. Czy wiesz co go zdemotywuje, kiedy złoży wypowiedzenie i z jakiego powodu? Poznajmy jakie możliwości przynosi przewidywanie trendów behawioralnych w organizacji. Pokazanie sposobu na analizę gromadzonych danych przez działy HR, stosujących nowoczesne narzędzia psychometryczne i co z tego wynika. 

 

Zarządzanie i analityka w procesach HR

ORACLE POLSKA

W dzisiejszych czasach coraz trudniej wyobrazić sobie kierowanie samochodem bez różnego rodzaju systemów wspomagających. Kontrolki ostrzegające o utracie powietrza w oponach, nieprawidłowościach w pracy silnika i innych podzespołów (np. przepalone żarówki), wskaźniki średniego spalania, zasięgu i wiele innych, wbudowana nawigacja – to przykłady, które coraz częściej są w standardzie wyposażenia średniej klasy samochodu. Trudno zaprzeczyć, że postęp w ostatnich latach jest tu znaczący.
A jak wygląda sytuacja, związana z kierowaniem firmą, a w szczególności obszarem szeroko rozumianego HR? Postęp jest tu jeszcze bardziej spektakularny niż w motoryzacji. Kokpity menadżerskie informujące o aktualnych wskaźnikach i trendach, analizy wbudowane w procesy HR pozwalające na zrozumienie sytuacji w mgnieniu oka, bez konieczności żmudnego studiowania danych, analizy predykcyjne ostrzegające o potencjalnych ryzykach i pomagające w podejmowaniu działań wyprzedzających – te i wiele innych podobnych funkcjonalności jest na wyciągnięcie ręki. Wdrożenie nowoczesnego systemu HR nie przypomina tradycyjnego, skomplikowanego projektu, który mógł trwać lata. Czas wdrożenia najnowocześniejszych rozwiązań w modelu usługowym liczony jest w dniach lub tygodniach, czasem miesiącach, a sukces wdrożenia jest pewny, gdyż aplikacja działa praktycznie od pierwszego dnia projektu. O tym w jaki sposób nowoczesny system pomaga w kierowaniu obszarem HR, poprzez wsparcie jakie daje analityka, opowiemy podczas wystąpienia, na które serdecznie Państwa zapraszamy.        

 

Kwalifikacje językowe a skuteczność w biznesie

BRITISH COUNCIL

Mając 80-letnie doświadczenie w nauczaniu i ocenianiu poziomu znajomości angielskiego, wielokrotnie rozmawiamy z klientami, partnerami i firmami na temat ich potrzeb szkoleniowych. Często przedsiębiorstwa nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat poziomu kompetencji językowych swoich pracowników lub kandydatów do pracy. Jakie narzędzia tak naprawdę ma pracodawca? Dlaczego znajomość angielskiego jest kluczowa dla sukcesu finansowego firmy?

Postanowiliśmy zbadać to zagadnienie i wykorzystać naszą wiedzę, doświadczenie i kompetencje, aby pomóc firmom zamienić umiejętności językowe pracowników w jeden z atutów biznesowych.

 

 

Analityka HR, czyli co nas czeka do końca 2018 r.

HR SYS

Dostawcy rozwiązań IT wspomagających m.in. obszar zarządzania zasobami ludzkimi (HR) robią wszystko aby  dotrzymać kroku nowym technologiom, zmieniającym się nawykom współczesnych pracowników i powszechnym formom komunikacji. Musimy być  stale on-line, mieć pełen dostęp do informacji w sieci, także na urządzeniach mobilnych oraz cyfryzować wszystko co możliwe.

Z drugiej strony zarządzający firmami i interesariusze oczekują obecnie od obszaru HR nie tylko kreatywnych rozwiązań, ale również uzasadnienia biznesowego do podjęcia działań – stąd już nie tylko  kluczowym jest wykorzystanie wskaźników do wspomagania procesu podejmowania decyzji, ale także zbieranie i analizowanie właściwych danych.

 

Praca, moc, energia w polskich firmach. Dlaczego strategia więcej i szybciej nie daje oczekiwanych efektów i jak to skutecznie zmienić w swojej organizacji?

HUMAN POWER

Firmy doszły do punktu, w którym dotychczasowe rozumienie zaangażowania pracowników, jako chęci włożenia ich własnego wysiłku w wykonanie określonej pracy już nie wystarcza, by uzyskać najlepszy możliwy efekt. Problem, z jaki nakreślił się w ostatnich latach polega na tym, że sposób w jaki pracuje większość pracowników i managerów, nie jest adekwatny do konsekwentnie  rosnących wymagań i oczekiwań organizacji. Zabiera im energię, nie gwarantując możliwości czy zdolności do wykonania tego, co mają do zrobienia na ich najbardziej optymalnym poziomie. Nie da się ukryć, że jednym z kluczowych elementów wpływających na poziom zaangażowania jest środowisko pracy, które może wspierać pracowników, dbając o ich dobrostan fizyczny, emocjonalny, dawać silne poczucie celu i pomagać w osiąganiu pełnych możliwości intelektualnych. Badania pokazują, że 13%  firm w Polsce coraz częściej inwestuje w szereg różnych działań z zakresu tzw. wellness. By jednak utrzymać wysoki poziom energii do pracy, a co za tym idzie odpowiednią efektywność i skuteczność działania, pracodawcy muszą wyjść poza podstawowy zakres podejmowanych inicjatyw i rozważyć przyjęcie nowej koncepcji zarządzania energią pracowników, w znacznie szerszym wymiarze. W innym przypadku będą podejmowali szereg wspierających pracowników działań, które nie przełożą się na wzrost efektywności i jakości ich pracy. 

Podczas wystąpienia:

 • Przedstawimy kluczowe czynniki, które mają najsilniejszy wpływ na poziom skuteczności i efektywności pracowników i menedżerów;
 • Odniesiemy się do najnowszych wyników badania efektywności pracowników i managerów dużych organizacji „Praca, moc, energią w Polskich firmach” i pokażemy, co można z tym zrobić
 • Zaprezentujemy przykładowe rozwiązania dla dużych organizacji, mające na celu wprowadzenie trwałej zmiany w stylu pracy pracowników i managerów; 

Korzyści z funkcjonowania w Bazie Usług Rozwojowych oraz zasady funkcjonowania bazy

PARP

Jesteś przedstawicielem branży firm szkoleniowo-doradczych i nie wiesz jak wypłynąć na szerokie wody? Wykorzystaj możliwości, które daje Baza Usług Rozwojowych! Ogłoś swoją ofertę w największej i najpopularniejszej bezpłatnej wyszukiwarce usług szkoleniowych w kraju. Wejdź na uslugirozwojowe.parp.gov.pl i odnieś sukces!

Baza Usług Rozwojowych przynosi zupełnie nowe nadzieje branży firm szkoleniowo-doradczych. Portal udostępnia firmom nowoczesną przestrzeń promocyjną, którą odwiedza kilkadziesiąt tys. użytkowników miesięcznie. Stwarza przy tym warunki nie tylko do prezentacji proponowanych usług czy kadry kształcącej, porównania swojej pozycji na rynku wobec konkurencji, ale także zarządzania usługami i możliwość tworzenia bazy klientów. Tym jednak, co zdecydowanie wyróżnia wyszukiwarkę Bazy Usług Rozwojowych na tle podobnych przedsięwzięć jest opcja skorzystania z szansy na świadczenie usług dla klientów, którzy uzyskali dofinansowanie z funduszy europejskich.

Podczas wystąpienia zostaną przedstawione praktyczne wskazówki odnośnie zasad funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych a także, informacje w jaki sposób przedstawiciele branży szkoleniowej mogą wykorzystać system informatyczny Bazy do reklamy swoich usług.

 

 

 

 

  

Cele

Cele

Głównym celem konferencji jest integracja środowiska HR-owego, wskazanie nowych trendów, a także zainsporowanie do tworzenia lepszych miejsc pracy oraz kształtowania przyszłości HR. Biorąc udział w wydarzeniu poznasz przedstawicieli najnowocześniejszych organizacji, którzy podzielą się swoim doświadczeniem w zakresie przyszłości pracy, innowacji w HR czy technologii wspierających obszar zarządzania zasobami ludzkimi.

HR Tech Summit to przede wszystkim przestrzeń dla praktyków, którzy mają możliwość dzielenia się doświadczeniami z globalną społecznością.

Całodniowe wydarzenie rozpoczniemy od sesji plenarnej, podczas której dowiemy się przede wszystkim jakie korzyści płyną z inwestowania w technologiczne rozwiązania w obszarze HR. W dalszej części program przewiduje trzy ścieżki tematyczne, które umożliwią  swobodne przyjrzenie się technologiom poświęconym zarządzaniu zasobami ludzkimi w takich obszarach jak:

- Nowoczesne szkolenia i motywowanie

- Zarządzanie i raportowanie

- Rozwój pracowników i innowacje

Prelegenci

Prelegenci

Iwona Wieczorek

Dyrektor zarządzająca w e-learning.pl. Ma 14-letnie doświadczenie w branży edukacji elektronicznej oraz w obszarze zarządzania i marketingu b2b. Przez wiele lat odpowiedzialna była za zarządzanie projektami e-learningowymi dla wielotysięcznych grup. Swoją wiedzę z obszaru marketingu i motywacji niejednokrotnie wykorzystuje w procesach e-learningowych. Jako jedna z pierwszych wprowadziła na rynek usługi wsparcia procesu m.in. tzw. marketing motywacyjny, który w praktyce wielokrotnie przesądzał o sukcesie projektów. Fascynatka e-learningu i ciągłego samokształcenia z wykorzystaniem sieci.

Monika Grabowska

Dyrektor sprzedaży Macrologic SA

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w sprzedaży i realizacji projektów HR. Przez kilka ostatnich lat w Macrologic, jako Brand Manager, była odpowiedzialna za rozwój produktów z linii zarządzania kapitałem ludzkim. Ukończyła kierunek Zarządzania Biznesem i Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wyższej Szkole Zarządzania The Polish Open University w Warszawie  

Arkadiusz Siechowicz

Arkadiusz Siechowicz

Partner Zarządzający w firmie Westhill Consulting.
 

Specjalizuje się w projektach z zakresu przywództwa, jednocześnie rozwija projekty szkoleniowe firmy Westhill w zaawansowanych obszarach budowania relacji z Klientami i coachingu menedżerskiego. Aktualnie merytorycznie odpowiedzialny za projekt coachingowy w MERCEDES-BENZ Polska. Certyfikowany coachem - Richmond upon Thames College w Londynie, a także w City Lit London gdzie ukończył certyfikowany kurs z umiejętności coachingowych akredytowany przez Institute of Leadership and Management. Współtworzył Polską Izbę Coachingu i Polskie Stowarzyszenie Coachingu. Finalista ogólnopolskiego konkursu Mistrz Prezentacji, oraz dwukrotnie wyróżniony tytułem ‘Best Speaker’ w Olympians Toastmaster Club w Londynie. Przez prawie 3 lata pracował w Londynie, m.in. na stanowisku Menedżera do spraw zarządzania potencjałem ludzkim i alokacji w międzynarodowej firmie doradczo-informatycznej. Przez ponad dwa lata pracował jako interim manager w DB SCHENKER, realizując główny obszar działań zleconych firmie Westhill – zarządzanie rozwojem pracowników firmy. Miłośnik TED, a także każdej idei wartej rozprzestrzeniania!

Piotr Pszczółkowski

Konsultant merytoryczny specjalizujący się w optymalizacji procesów HR w organizacjach. Od ponad dziesięciu lat wdraża systemy informatyczne w obszarze HR. Prowadzi szkolenia i warsztaty. Ukończył dwa fakultety. Pierwszy z zakresu politologii, drugi z zakresu prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Jest absolwentem dwuletniego studium pedagogicznego z zakresu andragogiki osób dorosłych na Uniwersytecie Gdańskim uzyskując uprawnienia edukacyjne. Wykładowca na Szkole Głównej Handlowej i innych uczelniach. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia HR Biznes Partnerów, Członek Zarządu Human Resources Cluster. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami,. Autor wielu publikacji i artykułów. Posiada Eurotrainer's certificate - certyfikat w ramach dwuletniego kursu metodycznego organizowanego przy Komisji Europejskiej UE. Akredytowany konsultant Insights.

Krzysztof Radke

Swoje bogate doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą B2B, negocjacjach biznesowych i rozwoju produktów benefitowych połączył z pasją do motoryzacji co zaowocowało jego pracą nad innowacyjnym programem benefitowym „CarBenefit”. Swoją karierę rozpoczął w Polkomtel S.A. gdzie zarządzał oddziałem telefonicznej sprzedaży B2B. Później laureat programu Business Gold Club w Orange Polska a następnie pracował nad wdrażaniem opieki medycznej Medicover do kluczowych klientów.

Prywatnie samochodowy obieżyświat i prog-rockowy gitarzysta.

Piotr Banasiak

Key Account Manager, Educational Testing Service (ETS) Global BV Sp. z o.o., oddział w Polsce Odpowiada za współpracę z firmami i korporacjami w całej Polsce, dbając o budowanie długofalowych relacji i satysfakcję Klientów. Zajmuje się rozwojem sprzedaży dla sektora korporacyjnego – profesjonalnym doradztwem w zakresie portfolio produktów i usług ETS Global, prezentowaniem ofert audytu językowego, negocjacjami i realizacją umów, a także opieką nad stałymi Klientami.

Z branżą edukacyjną związany od 2009 roku; blisko 7 lat jako lektor i Dyrektor Metodyczny dla firm i instytucji publicznych w Polsce. Absolwent NKJO oraz Instytutu Neofilologii na UW. Ekspert, mówca oraz prelegent na konferencjach poświęconych zarządzaniem edukacją w obszarze HR

Małgorzata Tłuchowska

Dyrektor ds. Personalnych Europa Centralna; Wolters Kluwer S.A.

Psycholog organizacji i praktyk zarządzania zmianą. Od 17 lat związana z zarządzaniem procesami HR i wdrażaniem mechanizmów innowacji. Doświadczenie w konsultingu z zakresu restrukturyzacji i zarządzania zmianą organizacyjną zdobywała uczestnicząc w projektach prywatyzacji i akwizycji w australijskiej służbie zdrowia oraz polskich firmach nowoczesnych technologii. W Wolters Kluwer wdrożyła wiele e-standardów w HR: systemów ocen, rekrutacji, e-learningu, a także platform wspierających innowację i zaangażowanie dla rozproszonych społeczności.

Absolwentka Psychologii Organizacji na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i doktorantka Zarządzania Zmianą Organizacyjną na Wydziale Graduate School of Management na University of Queensland, Australia.

Iwona Skiba

Dyrektor Obszaru Szkoleń Psychologii Biznesu, Wiceprezes Zarządu

 

Od 17 lat zarządza największym obszarem biznesowym GRUPY ODITK – Obszarem Szkoleń Psychologii Biznesu. Towarzysząc Klientom, często nawet kilkanaście lat, obserwuje zmiany w ich otoczeniu biznesowym. Dlatego stawia na podejścia innowacyjne, rozumiejąc je jako otwartość i odwagę myślenia "zrób to inaczej" lub "zrób to lepiej". Innowacyjność realizuje na różne sposoby: poprzez wspieranie tradycyjnych szkoleń możliwościami płynącymi z nowych technologii, nieustanne doskonalenie propozycji szkoleniowych oraz wspieranie zespołu trenerów w ich rozwoju tak, aby wciąż dostarczali Klientom nowej wartości.

Obszar jej ekspertyzy to: programy talentowe, przywództwo i wdrażanie zmian organizacyjnych, w których efektywnie łączy działania szkoleniowe, doradcze, coaching i nowe technologie.

Joanna Parchem

Dyrektor Obszaru Gier i Symulacji Biznesowych

 

Doświadczony PM działający na styku HR i biznesu. Umiejętnie łączy wiedzę merytoryczną ze sztuką wykorzystania zdobyczy technologicznych. Tworzyła zdalne rozwiązania wspierające procesy rozwojowe zarówno dla pojedynczych zespołów, jak i kilkutysięcznych grup odbiorców. Świadomie zarządza różnorodnością. Technologię uznaje za efektywny pomost komunikacyjny pomiędzy generacjami. W GRUPIE ODITK pełni obecnie funkcję Dyrektora obszaru zasilania projektów rozwojowych zdalnymi forami (symulacje, e-learning, pigułki wiedzy on-line, videocasty, tutoriale, webinary). Wieloletni szef PMO, była odpowiedzialna za ponad 60 projektów o łącznej wartości przekraczającej 70 mln PLN. Współpracowała z wieloma dużymi graczami polskiego rynku. Za zrealizowane projekty otrzymała kilka prestiżowych, międzynarodowych nagród.

Monika Grabowska

Dyrektor sprzedaży Macrologic SA

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w sprzedaży i realizacji projektów HR. Przez kilka ostatnich lat w Macrologic, jako Brand Manager, była odpowiedzialna za rozwój produktów z linii zarządzania kapitałem ludzkim. Ukończyła kierunek Zarządzania Biznesem i Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wyższej Szkole Zarządzania The Polish Open University w Warszawie  

Magdalena Giryn

MBA. Country Manager Assessment Systems Poland z ponad 15 letnim doświadczeniem w biznesie, zdobytym w korporacjach międzynarodowych jak i czołowych firmach polskich. Pasjonatka współczesnego podejścia do HR, które łączy potęgę technologii i psychologii i doświadczenia. Od lat doradzam firmą jak osiągać ponadprzeciętne rezultaty poprzez podnoszenie efektywności zespołów. Jej misją życiową jest dzielenie się wiedzą o nowoczesnych technologiach, narzędziach i pomysłach wspierających zarządzanie, motywowanie ludzi.

Matt Byrski

Matt Byrski naucza języka angielskiego od prawie szesnastu lat, w tym kilka ostatnich pracuje dla British Council w Polsce. Przed przyjazdem do Polski uczył w Australii, gdzie miał okazję poznać i zrozumieć środowisko międzynarodowych studentów i ich potrzeby językowe.  Dzięki temu Matt stał się specjalistą do spraw testu IELTS, prowadząc webinaria, wykłady, warsztaty i prezentacje w wielu miastach w całej Polsce.

 

Matt jest bardzo doświadczonym trenerem i metodykiem, posiadającym międzynarodowe kwalifikacje dydaktyczne i naukowe. Ukończył Uniwersytet w Dehli oraz Uniwersytet Warszawski, gdzie studiował filozofię i filologię angielską. W ramach specjalizacji nauczycielskiej  Matt ukończył prestiżowe egzaminy CELTA, Delta i CELTA Young Learners.

 

Matt specjalizuje się również w nauczaniu angielskiego biznesowego w sektorze korporacyjno-biznesowym. W ciągu ostatnich kilkunastu lat szkolił pracowników i top-menedżerów wielu czołowych przedsiębiorstw oraz urzędów administracji publicznej, takich jak Allianz, Kancelaria Prezydenta RP i wiele innych.

Piotr Welenc

 

Ekspert firmy BW Advisory ds. GRC, współpracującej z Wolters Kluwer Polska. Pracował w NBP, ZUS, na Politechnice Warszawskiej oraz na rzecz Komisji ds. budowy systemu zarządzania ryzykiem w NBP. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego. Wykładał w ponad 18 uczelniach w Polsce. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w projektowaniu, monitorowaniu i audytowaniu systemu kontroli zarządczej w jednostkach publicznych. Doktorant Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Ekspert w zakresie GRC, analizy procesowej, IT governance, compliance, ochrony sygnalistów i RODO. Doradca spółek giełdowych i jednostek sektora finansów publicznych w zakresie GRC. Członek Komisji ds. compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Wykładowca na szkoleniach ACO i ACE; członek Rady Naukowej czasopisma „Compliance” Instytutu Compliance. Autor ponad 30 publikacji dotyczących zagadnień audytu, ryzyka, governance.

 

Posiada certyfikaty: MBA, CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, CDPSE, ACO, IRCA ISO22301 LA, IRCA ISO27001 LA, ISO20000 LA, QAVal.

Katarzyna Lorkowska

Psycholog, trener, pedagog tańca, choreograf z ponad 13-letnim doświadczeniem na arenie polskiej oraz międzynarodowej. Absolwentka Wharthon Health  oraz Brodway Dance Center w Nowym Yorku. Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, Polską Akademię Sportu oraz Wyższą Szkołę Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie. Specjalizuje się w zarządzaniu energią na poziomie fizycznym, technikach typu body-mind, neutralizacji stresu poprzez ruch, muzykę i medytację oraz budowaniu nowych nawyków.

Małgorzata Czernecka

Psycholog, coach, trener, manager. Prezes zarządu Human Power. Od ponad 10 lat specjalizuje się w obszarze nowoczesnych systemów rozwoju pracowników oraz podnoszenia ich efektywności i skuteczności działania. Obserwatorka i uczestniczka zmian, jakie niosą w stylu życia i pracy nowe technologie. Specjalistka w obszarze zarządzania energią, budowania nowych nawyków sprzyjających podnoszeniu skuteczności i efektywności działania pracowników dużych organizacji, work-life balance oraz psycho-immunologii. Twórca autorskich programów szkoleniowych z zakresu podnoszenia skuteczności i efektywności działania, łączących wiedzę z obszaru psychologii, neurobiologii, medycyny sportowej i dietetyki.

Odbiorcy

Odbiorcy

Konferencja HR Tech Summit jest skierowana do Dyrektorów i Specjalistów reprezentujących wewnętrzne działy HR, jak również HR Business Partnerów oraz wszystkich zainteresowanych nowymi technologiami w HR.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Partnerzy

Partnerzy

Westhill Consulting

Działamy na rynku od 2004 roku, wdrażając rozwiązania doradcze i szkoleniowe w obszarach: zarządzanie i obsługa Klienta

Dzięki specjalizacji, możemy w tych obszarach wspierać naszych Klientów kompleksowo, wykraczając często poza ich oczekiwania. 

Poprzez nasze działania, konsekwentnie budujemy wizerunek firmy opierającej się o jasne zasady, realizującej projekty gwarantujące zbudowanie prawdziwie partnerskich relacji z Klientami i pracownikami. 

Odwołując się do wartości: uczciwość i długofalowe relacje z Klientami, podejmujemy się jedynie tych projektów, które dają rzeczywisty efekt. Ważna jest dla nas satysfakcja i duma z tego, że wykonujemy rzetelną pracę. W biznesie wszędzie tam, gdzie nie ma gotowych rozwiązań, sięgamy do naszego doświadczenia.

Car Benefit

Getin Fleet S.A. to nowoczesna, zorientowana na klienta firma CFM - outsourcingu flot samochodowych. Jest częścią największej grupy leasingowej w Polsce - Getin Idea Leasing która w 2016 roku osiągnęła ponad 4 miliardy złotych wartości leasingowanych przedmiotów.

 

W swojej ofercie poza typowymi usługami CFM skierowanymi do klienta korporacyjnego posiada innowacyjny na polskim rynku benefit pracowniczy– CarBenefit. Dzięki niemu pracownicy firmy biorącej udział w programie mogą leasingować samochody na specjalnych warunkach. Przekłada się to na realne oszczędności w domowym budżecie pracownika (nawet do 50% kosztów prywatnego samochodu) bez zaangażowania i ryzyka po stronie pracodawcy.

 

www.carbenefit.pl

www.getinfleet.pl

 

Macrologic

Macrologic SA to notowany na GPW polski producent systemów klasy ERP. Od ponad 30 lat wspiera rozwój średnich i dużych przedsiębiorstw, dostarczając im dostosowane do potrzeb polskiego rynku rozwiązania informatyczne oraz zapewniając stałą opiekę konsultantów, posiadających wysokie kompetencje w obszarze zarządzania w biznesie. Spółka od lat jest znaczącym na polskim rynku dostawcą rozwiązań wspierających zarządzanie w obszarze HR. Zaczynała od programu kadrowo-płacowego KALI, rozwijając swoją ofertę stworzyła Xpertis Personel (obecnie: Macrologic ERP Personel), a dziś jest autorem pierwszego polskiego procesowego systemu ERP – Macrologic Merit.
Klientami Macrologic SA są największe polskie przedsiębiorstwa (m.in. OSM Łowicz, Fabryka Materacy Janpol, Grupa Fakro, Grupa Atlas, Totalizator Sportowy, Polska Press Grupa, Dr Zdrowie, Instytut Adama Mickiewicza), firmy międzynarodowe (m.in. Sephora Polska, Douglas Polska, Falck Medycyna, Konica Minolta Business Solutions Polska), a także organizacje biznesowe (m.in. Business Centre Club). Systemy Macrologic oparte są autorskiej bazie danych MacroBASE. Prezesem spółki jest Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz.

Elevato Software

System Elevato Software to platforma do zarządzania pracownikami w obszarze tzw. miękkiego HR. Pozwala zwiększać i rozwijać potencjał pracowników, a także wspomaga podejmowanie kluczowych decyzji związanych z zasobami ludzkimi i strategią firmy. Pomaga usprawnić istniejące lub wprowadzić w firmie nowe procesy HR w oparciu o sprawdzone metody specjalistów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Zastępuje rozproszone narzędzia i zapiski, wprowadza ujednolicony system dla wszystkich działań HR. System składa się z modułów:

 • Rekrutacja
 • Oceny
 • Szkolenia
 • Pracownicy
 • Narzędzia HR

Elevato Software jest dostępny w wersji standardowej jako system działający w chmurze (e-usługa) lub w wersji dedykowanej, wdrożonej na lokalnym serwerze i ściśle dostosowanej do potrzeb klienta. System wspomaga m.in. procesy:

 • rekrutacji i selekcji kandydatów
 • ocen pracowniczych 180 i 360 stopni
 • zarządzania kompetencjami
 • zarządzania celami
 • zarządzania danymi pracowników (e-teczki, opisy stanowisk, karty osobowe)
 • analizy potrzeb szkoleniowych
 • zarządzania szkoleniami i budżetowania
 • zarządzania rozwojem pracowników
 • tworzenia ścieżek karier w organizacji i zarządzania nimi

ETS Global

ETS Global -wiodący dostawca usług audytu językowego i zarządzania kapitałem językowym w organizacjach. Renomowane testy językowe ETS są też wsparciem w procesach rekrutacji, selekcji do zespołów projektowych i na międzynarodowe szkolenia i przy opracowywaniu ścieżek rozwoju. ETS Global jest filią ETS - światowego lidera tworzenia standardów oceny kompetencji w środowisku pracy, biznesu i nauki.

GRUPA ODITK

Towarzyszymy Klientom w rozwoju ich organizacji poprzez:

 • szkolenia,
 • doradztwo,
 • coaching,
 • e-learningi i symulacje biznesowe.

 

Uważamy, że najlepsze rezultaty daje podejście procesowe, oparte o diagnozę i zakończone wdrożeniem. Pracujemy na różną skalę: od procesów nakierowanych na rozwój w jednym obszarze, po kompleksowe programy mające na celu np.: rozwój leadershipu, zmianę kultury organizacyjnej czy wdrożenie systemu zarządzania przez cele.

 

Przekazujemy wiedzę i rozwijamy umiejętności na różne sposoby - szkolimy "na sali", jak i zdalnie poprzez webinaria, e-learningi oraz symulacje biznesowe.

 

Nasz zespół tworzy 60 trenerów, coachów i konsultantów z różnych obszarów merytorycznych:

 • leadership
 • zarządzanie strategiczne
 • zarządzanie projektami
 • sprzedaż i zarządzanie zespołem sprzedażowym
 • umiejętności miękkie
 • finanse, rachunkowość i controlling
 • prawo
 • TRIZ
 • produkcja, logistyka, procesy.

Jedyni w Polsce posiadamy międzynarodową licencję na procesy rozwojowe N.E.W.S.®

 

W rankingu Book of Lists 2014/2015 w kategorii firmy szkoleniowe zajęliśmy pierwsze miejsce. Ponownie w czołówce w latach 2015/2016 i 2016/2017.

 

Więcej na www.oditk.pl

Assessment Systems

Assessment Systems Poland - jedyny dystrybutor narzędzi psychometrycznych Hogana w Polsce.
Należymy do Grupy Assessment Systems International. Działamy na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. Naszych Klientów wspieramy w osiąganiu ponadprzeciętnych rezultatów biznesowych w obszarach:

 • Badania efektywności zespołow, w oparciu o analizy Big Data w HR
 • Utrzymania i rozwoju Talentów w organizacji
 • Procesów oceny, selecji i dopasowania właściwych kandydatów na odpowiednie stanowiska
 • Wykrywania i minimalizowania niepożądanych zachowań pracowników.

British Council

British Council jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. 

Polska placówka British Council prowadzi działalność edukacyjną poprzez organizowanie prestiżowych egzaminów brytyjskich,  nauczanie języka angielskiego w renomowanych ośrodkach w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu oraz projekty kulturalne, społeczne i edukacyjne. Więcej informacji dostępnych jest na www.britishcouncil.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First" - „MSP przede wszystkim" wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP

Oracle

Oracle zdobywca nagrody HR Excellence Award w latach 2013-2015 za najbardziej innowacyjne rozwiązanie HR, dostawca kompleksowych rozwiązań IT dla biznesu, lider wśród dostaców oferujących rozwiązania dla HR w/g Gartnera oraz IDC. Zaufali nam m.in. Phillips, Accenture, AXA, UBS, Citi Group, Santander Group, Siemens, Xerox, Ford, Schneider Electric.

W Polsce firma działa od 1992 r, zatrudniając aktualnie ponad 600 specjalistów, w tym ponad 100 programistów rozwijających aplikacje Oracle HR w centrum R&D w Krakowie.

e-learning.pl

e-learning.pl to jedna z najbardziej doświadczonych marek e-learningowych na polskim rynku. Jest dostawcą kompleksowych rozwiązań  e-learningowych i blended learningowych, realizowanych w oparciu o biblioteki gotowych szkoleń i produkowanych komponentów e-learningowych i digitalowych tj. produktów, platform i usług wspierających procesy kształcenia za pomocą nowych technologii. Oferta e-learning.pl skoncentrowana jest wokół 3 kluczowych obszarów: kontentu elektronicznego, sposobów jego dystrybucji a także usług wsparcia procesów e-kształcenia.

Sysco Polska

Sysco Polska - lider w prowadzeniu innowacyjnych szkoleń doskonalących umiejętności menedżerskie i przywódcze zgodnie z metodologią The Institute of Leadership and Management (ILM). Jako jedyna firma w Polsce posiadamy akredytację do realizacji certyfikowanych szkoleń menedżerskich, z których skorzystało ponad 1400 menedżerów i uzyskało międzynarodowy certyfikat ILM.

Więcej na www.syscopolska.pl

MindLab

Firma MindLab już od 11 lat realizuje wysokiej jakości usługi szkoleniowe oraz programy rozwojowe dla pracowników korporacji, firm produkcyjnych i instytucji publicznych. Ponadto od 2008 roku funkcjonuje jako jeden z najważniejszych graczy na rynku gier i symulacji biznesowych w Polsce (22 autorskie narzędzia). Obecnie skupia w sobie 3 silnie wyspecjalizowane marki, w ramach których powstają innowacyjne szkolenia z grami (MindLab Szkolenia), szkolenia i programy dedykowane firmom przemysłowym (MindLab Przemysł) oraz nowoczesne gry szkoleniowe (MindLab Games).

Patroni medialni

Golden Line

Największy serwis biznesowo-społecznościowy w Polsce skupiający prawie 1 mln profesjonalistów aktywnych na rynku pracy i otwartych na nowe wyzwania zawodowe.

Umożliwia rekruterom bezpośredni kontakt z kandydatami spełniającymi wymagania stanowiska i efektywną rekrutację opartą na unikalnych narzędziach społecznościowych, takich jak: zaawansowana wyszukiwarka kandydatów i mailing selektywny. Pozwala dotrzeć nie tylko do osób aktywnie poszukujących pracy, ale także do kandydatów pasywnych - nie odwiedzających typowych portali rekrutacyjnych. Istnieje możliwość emisji tradycyjnych ofert pracy wyświetlanych w danej branży i lokalizacji.

GoldenLine.pl pozwala także na budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, dzięki interaktywnym profilom pracodawcy i kampaniom wizerunkowym precyzyjnie targetowanym na wybraną grupę kandydatów.

Polskie Forum HR

Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy wiodących firm z branży agencji zatrudnienia funkcjonujących według najwyższych standardów etycznych. Od początku swojego istnienia eksperci Polskiego Forum HR działają na rzecz rozwoju sektora agencji zatrudnienia w Polsce. Współtworzą i opiniują projekty ustaw, uczestniczą w pracach komisji trójstronnej, spotykają się z przedstawicielami instytucji publicznych broniąc interesów branży.

 

Działalność Polskiego Forum HR skierowana jest również do podmiotów korzystających z usług agencji zatrudnienia: edukujemy, informujemy, dzielimy sie przykładami dobrych praktyk, tym samym wyznaczając wyższe standardy działania.

 

Jako członkowie Konfederacji Lewiatan oraz World Employment Confederation - największej konfederacji zrzeszającej agencję zatrudnienia na świecie - jesteśmy uznanym partnerem społecznym w Polsce i Europie.

Organizacjahoryzontalna.pl

Organizacjahoryzontalna.pl to profesjonalne centrum wiedzy o zarządzaniu procesami biznesowymi. Szeroko omawiamy tu zagadnienie procesowości w kontekście zarządzania organizacją, koncentrując się zarówno na idei samej koncepcji i korzyściach z niej wynikających, jak i na nowoczesnych narzędziach informatycznych, wspierających taki model zarządzania.

Publikujemy treści (współ)tworzone przez ekspertów z zakresu zarządzania, procesowości i systemów informatycznych klasy ERP oraz informacje z rynku dotyczące zarządzania procesowego. Naszym celem jest edukowanie i inspirowanie przedsiębiorców w zakresie procesowości, jak również doradzanie im w skutecznym wdrażaniu tej koncepcji zarządzania w ich organizacjach.

Sponsorzy

HRsys.pl

Zaprojektowana i stworzona przez nas platforma HRsys.pl jest odpowiedzią na potrzeby wielu klientów posiadania jednego kompleksowego narzędzia, które będzie pozwalało na efektywne zarządzanie wszystkimi procesami HR w organizacji. HRsys. to jeden z nabardziej zaawansowanych systemów do zarządzania pracownikami, jakie są dostępne na polskim rynku. Dzięki swojej rozbudowanej funkcjonalności pomaga w optymalizacji – szybszej organizacji, łatwiejszej koordynacji, lepszej dostępności do wyników – realizowanych projektów HR. Przyjazny wygląd, intuicyjny panel, pomoc na każdej podstronie to jedne z wielu funkcji, które sprawiają, iż korzystanie z platformy jest łatwe i przyjemne.

HRsys.pl to także pewna koncepcja, która wyznacza politykę zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Rdzeń platformy został oparty na opisach stanowisk pracy, które uzupełnione o modele kompetencyjne ułatwiają i przyśpieszają realizację poszczególnych projektów tj. – oceny okresowe, monitoring personalny, badanie 180/360, proces rekrutacji i innych. Platforma otrzymała już trzy nagrody za najbardziej innowacyjne narzędzie HR. Z pewnością pomoże Ci w skutecznym zarządzaniu i monitorowaniu wszystkich procesów HR organizacji.

Działamy na rynku usług szkoleniowych i badań marketingowych od 2003 roku. Realizując projekty dla wielu organizacji zdobyliśmy duże doświadczenie w obszarze projektów rozwojowych, badawczych a także narzędzi HR i MR.Oferujemy kompleksową wiedzę w zakresie zarządzania potencjałem ludzi i organizacji. Wyposażamy organizacje w innowacyjne narzędzia HR/MR. Zajmujemy się budowaniem standardów sprzedaży, ich monitorowaniem, a także badaniem. Nasi doradcy, posiadający wieloletnie doświadczenie praktyczne pomogą Państwu usystematyzować prowadzone działania HR/MR, a w rezultacie zwiększyć ich efektywność. W okresie ponad ośmiu lat zdobyliśmy uznanie wielu organizacji, które dzisiaj wystawiły nam pozytywne referencje, rekomendując nasze doświadczenie innym klientom. Cieszymy się, że możemy przedstawić bardzo rozbudowaną listę referencyjną firm z różnych branż i krajów.

VanityStyle sp. z o.o.

Firma VanityStyle sp. z o.o. jest jednym z liderów polskiego rynku pozapłacowych świadczeń pracowniczych z obszaru sportu, rekreacji i kultury. Oferowane przez nas programy motywacyjne to skuteczne narzędzia wspierające pracodawców w budowaniu zaangażowania i lojalności pracowników. Wieloletnie doświadczenie oraz jasne zasady współpracy z naszymi klientami sprawiają, że jesteśmy postrzegani jako wiarygodny partner biznesowy, dla którego nadrzędną wartością jest efektywność proponowanych rozwiązań. Dzięki oferowanym przez nas systemom motywacyjnym pracodawcy zyskują zdrowszych, efektywniejszych i bardziej zadowolonych ze współpracy z firmą pracowników. Firma VanityStyle sp. z o.o. jest właścicielem marek FitProfit, Fit Sport, QlturaProfit oraz Cinema Profit.

Uczelnia Łazarskiego

Jesteśmy wiodącą uczelnią ekonomiczno-prawniczą w Warszawie. Zostaliśmy uznani za najlepszą polską szkołę wyższą w globalnym rankingu U-Multirank przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej. Przodujemy też w krajowych  rankingach. W notowaniach „Dziennika Gazety Prawnej” oraz „Rzeczpospolitej” mamy najlepszy Wydział Prawa i Administracji wśród uczelni niepublicznych. Nasz Wydział Ekonomii i Zarządzania plasuje się jako najlepszy praktycznie kształcący na rynku w ratingu „Briefu”. Oferujemy studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, MBA, LLM, szkolenia, kursy językowe oraz studia anglojęzyczne z brytyjskim dyplomem Coventry University. Budujemy swoją ofertę w oparciu o najwyższe standardy merytoryczne, doświadczoną kadrę akademicką i ekspercką, reprezentującą różne sektory gospodarki i instytucje administracji publicznej i samorządowej oraz organizacje non-profit. W budowie i realizacji programów opieramy się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi. Wśród grona partnerów znajdują się m.in.: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO),  Związek Powiatów Polskich, Polska Federacja Rynku Nieruchomości, Polskie Centrum Mediacji, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Izba Gospodarki Elektronicznej E-commerce Polska. Przygotowujemy  studentów do osiągania sukcesów zawodowych, poprzez samodzielne kształtowanie ścieżki kariery i zarządzanie swoim rozwojem w oparciu o specjalistyczną wiedzę, profesjonalne umiejętności oraz kwalifikacje.


Odwiedź stronę

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Miejsce:

Hotel Marriott
Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

 

PAKIET HR-owiec 
(0 zł netto + VAT)
Wszystkie osoby zatrudnione w działach HR mają możliwość darmowego uczestniczenia w konferencji. 
Warunkiem jest podanie stanowiska i maila służbowego w celu weryfikacji.

Pakiet zawiera:

 • Udział w konferencji
 • Materiały merytoryczne
 • Przerwa kawowa
 • Lunch


PAKIET Konsultant 
(790 zł netto + VAT)

Pakiet dla przedstawicieli firm konsultingowych, szkoleniowych i doradczych.

Warunki uczestnictwa:

 • Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie powyższego formularza zgłoszeniowego.
 • Płatność następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wolters Kluwer SA, którą Uczestnik otrzyma w dniu konferencji.
 • Płatność na konto Wolters Kluwer SA powinna nastąpić w terminie do 7 dni od daty wystawienia faktury VAT.
 • Rezygnacje z udziału w konferencji przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej.
 • Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w szkoleniu najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Sponsor
Sponsor
Sponsor

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com