Jak przygotować szkołę do ewaluacji zewnętrznej i przeprowadzać ewaluację wewnętrzną

Jak przygotować szkołę do ewaluacji zewnętrznej i przeprowadzać ewaluację wewnętrzną
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Uczestnicy szkolenia poznają:

 • przepisy prawa oświatowego dotyczące ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej,
 • procedurę, metody i etapy ewaluacji zewnętrznej oraz procedurę zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń do raportu
 • procedurę, metody i etapy ewaluacji wewnętrznej,
 • jak zaprojektować działania ewaluacyjny w swojej placówce
 • sposoby opracowania i wdrożenia wniosków zawartych w raporcie z ewaluacji wewnętrznej
 • jak dokonać diagnozy słabych i mocnych szkoły/placówki na podstawie ewaluacji wewnętrznej
 • jak prawidłowo opracować plan nadzoru pedagogicznego na dany rok

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Uregulowania prawne dotyczące nadzoru pedagogicznego w świetle ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z dnia 7 października 2009 r.
 2. Wiodące formy nadzoru pedagogicznego ewaluacja, kontrola i wspomaganie
 3. Wywiad, ankieta, obserwacja i analiza dokumentów jako metody zastosowane w ewaluacji zewnętrznej- szczegółowe omówienie, triangulacja metod
 4. Procedury w ewaluacji zewnętrznej- podobieństwa i różnice w zależności od typu placówki
 5. Etapy ewaluacji zewnętrznej ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji raportu. Procedura wnoszenia przez dyrektora placówki umotywowanych zastrzeżeń do wniosków z raportu.
 6. Omówienie projektu ewaluacji wewnętrznej i jego poszczególnych elementów
 7. Metody i etapy ewaluacji wewnętrznej
 8. Raport z ewaluacji wewnętrznej - sposób prezentacji poszczególnym grupom odbiorców
 9. Prezentacja sposobu "konsumpcji raportu z ewaluacji wewnętrznej" -warsztaty dla rady pedagogicznej
 10. Zalety, ograniczenia i błędy w ewaluacji wewnętrznej
 11. Omówienie przykładowych zapisów dotyczących ewaluacji, kontroli i wspomagania w planach nadzoru pedagogicznego oraz arkuszy do projektowania ewaluacji wewnętrznej przez zespół ewaluacyjny-ewentualne zajęcia warsztatowe

Prelegenci

Prelegenci

female

Beata Florek

Doświadczony wykładowca, nauczyciel - konsultant ds. kadry kierowniczej.

Odbiorcy

Odbiorcy

Adresaci szkolenia:

Kadra kierownicza placówek oświatowych, pracownicy JST

 


 •  

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com