Kodeks postępowania administracyjnego w pracy dyrektora szkoły

Kodeks postępowania administracyjnego w pracy dyrektora szkoły
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

1. Przepisy ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego:

 • zasady ogólne;
 • wyłączenie pracownika lub organu;
 • strona;
 • załatwianie spraw;
 • doręczenia;
 • wezwania;
 • terminy.

2. Postępowanie administracyjne:

 • wszczęcie postępowania;
 • metryki, protokoły, adnotacje;
 • udostępnianie akt;
 • dowody;
 • zawieszenie postępowania;
 • decyzje;
 • postanowienia;
 • odwołania;
 • zażalenia;
 • wznowienie postępowania;
 • uchylenie lub zmiana decyzji.

3. Zasady postępowania w sprawach, w których dyrektor szkoły wydaje decyzje administracyjne na podstawie ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela:

 • nadanie lub odmowa nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;
 • wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej;
 • odroczenie obowiązku szkolnego;
 • zezwolenie na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;
 • skreślenie ucznia z listy uczniów;
 • odmowa udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.

 

 

Prelegenci

Prelegenci

male

Piotr Gąsiorek

radca prawny; mgr prawa, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Prawa i Administracji); wieloletni pracownik Zespołu Obsługi Prawnej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim; współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer ("Prawo Oświatowe"); autor komentarzy i artykułów w dziedzinie prawa oświatowego oraz książki "Rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielem".

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com