dostosowanie do infywidualnych potrzeb
dostosowanie do indywidualnych potrzeb
płatność po zrealizowanej usłudze
płatność po zrealizowanej usłudze
Konferencja

Konwent Prawa Pracy - VIII edycja konferencji

Konwent Prawa Pracy - VIII edycja konferencji
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

 

 

 

 

Stoliki eksperckie - Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji

Przez cały czas trwania wydarzenia do Państwa dyspozycji będą również eksperci Doradztwa Kadrowego–Centrum Pomocy Profesjonalisty, którzy podczas dyżuru przy stolikach eksperckich rozwiążą Państwa problemy z zakresu kadr.

 

Szczegóły konferencji

Program

Program

08.20 - 09.00 Rejestracja gości. Zapraszamy na poranną kawę
09.00 - 09.05 Otwarcie konferencji
09.05 - 09.50

Problemy i kontrowersje związane z zawieraniem umów terminowych od 22 lutego 2016 r.

W dniu 22 lutego 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja kp., która wprowadzi obszerne zmiany w zasadach zawierania umów terminowych. Pracodawcy, którzy stosują umowy terminowe powinni dokładnie przeanalizować przepisy obowiązujące od 22 lutego 2016 r., ponieważ nowelizacja budzi szereg wątpliwości.

 • Na które przepisy dotyczące umów terminowych należy zwrócić szczególną uwagę?
 • Jakich trudności związanych ze stosowaniem nowych przepisów należy się spodziewać po wejściu w życie nowych regulacji?

 

dr Monika Gładoch, Pracodawcy RP

09.50 - 10.10

Praktyczne rozwiązania dla działów kadrowych 
Przedstawienie narzędzi i programów, które ułatwią codzienną pracę z dokumentacją kadrową, podpowiedzą gotowe rozwiązania i zagwarantują szybki i łatwy dostęp do potrzebnych informacji.

10.10 - 10.20 Przerwa
Stoliki eksperckie – możliwość indywidualnych konsultacji!
 • Przez cały czas trwania wydarzenia do Państwa dyspozycji będą również eksperci Doradztwa Kadrowego–Centrum Pomocy Profesjonalisty, którzy podczas dyżuru przy stolikach eksperckich rozwiążą Państwa problemy z zakresu kadr.
  Ścieżka I - Prawo pracy Ścieżka II - Ubezpieczenia
10.20 - 11.05 Praktyczne spojrzenie na nowe uprawnienia rodzicielskie
 • Jaki urlop będzie przysługiwał rodzicom po urodzeniu dziecka?
 • Czy będzie można łączyć pracę na część etatu z urlopem?
 • Czy pracownica będzie mogła korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego?
 • Jak kształtują się uprawnienia rodzicielskie, gdy  jedno z  rodziców jest pracownikiem, a inne np. przedsiębiorcą?
 • Czy urlop ojcowski można wykorzystać w częściach?
 • Czy zwolnienia od pracy w związku z wychowywaniem dziecka w wieku do 14 lat można udzielać tylko w dniach, czy też w godzinach?
 • Jakie są granice czasowe udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem?
 • Jakie terminy na składanie wniosków o urlopy związane z rodzicielstwem przewiduje ustawodawca?
 • Jakie dokumenty musi stworzyć pracodawca, by  prawidłowo stosować nowe przepisy?

 

Małgorzata Skibińska, Wolters Kluwer SA

Elektroniczne zwolnienia lekarskie a ochrona przed wypowiedzeniem

 • Dopuszczalne formy, w których można wystawić zwolnienie lekarskie
 • Kto będzie mógł wystawić e-zwolnienie?
 • W jaki sposób pracodawca dowie się, że pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie?
 • Czy pracownik będzie musiał dostarczyć pracodawcy e-zwolnienie?
 • Co w sytuacji, kiedy pracownik jest zatrudniony u kilku pracodawców?
 • Czy pracodawca będzie mógł skontrolować pracownika?
 • Co w sytuacji, kiedy e-zwolnienie trafi za późno do pracodawcy lub ZUS-u?
 • Nowe obowiązki płatników składek
 • Czy choroba chroni przed zwolnieniem?
 • Kiedy pracodawca może zwolnić chorego pracownika?
 

 

Agata Kamińska, Radca Prawny

 

11.05 - 11.50

Kontrola PIP w firmie. Projektowane zmiany w ustawie o PIP

 • Jak przygotować zakład pracy do kontroli PIP?
 • Jak postępować w razie kontroli PIP?
 • Co z reguły kontrolują inspektorzy i za co najczęściej wymierzają kary?
 • Co należy zapewnić inspektorowi pracy?
 • Jakie zmiany w zakresie obowiązków pracodawców względem PIP wprowadzają nowe przepisy?
 • Czym jest zasada pierwszego razu?
 • Czy w wyniku rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do kontroli pracodawcy mogą liczyć się z częstszymi kontrolami?
 • Jakie nowe narzędzie dyscyplinujące pracodawców wprowadza ustawa?

 

dr Grzegorz Łyjak

Zmiana Ustawy czyli nowe obowiązki Pracodawcy/Ubezpieczającego w umowach grupowego ubezpieczenia osobowego

 • Jakie zagrożenia wnosi Nowa Ustawa o Działalności Ubezpieczeniowejwobec Ubezpieczającego/Pracodawcy?
 • Czy Ubezpieczyciel może podnieść zarzut do Ubezpieczającego/Pracodawcy, który nie przeprowadził prawidłowej procedury informacyjnej?
 • Nośniki informacji – co dopuszcza Ustawa i w jaki sposób powinien być realizowany obowiązek informacyjny?
 • Jak Ubezpieczający/Pracodawca może zabezpieczyć się przed skutkami zarzutu niepoinformowania pracowników o warunkach umowy?
 • W jaki sposób spełnić wymóg ustawy o obowiązku udostępnienia umowy ubezpieczenia przed wejściem w życie samej umowy w sytuacji, gdy ta umowa fizycznie nie istnieje?

 

Magdalena Koszewska, Grupa MAK
Robert Grabowski, Grupa MAK
Wojciech Semmerling, Grupa MAK

11.50 - 12.15 Przerwa Stoliki eksperckie – możliwość indywidualnych konsultacji! Przez cały czas trwania wydarzenia do Państwa dyspozycji będą również eksperci Doradztwa Kadrowego–Centrum Pomocy Profesjonalisty, którzy podczas dyżuru przy stolikach eksperckich rozwiążą Państwa problemy z zakresu kadr.
12.15 - 13.00 Nowe zasady zawierania umów terminowych
 • Jakie umowy o pracę będzie mógł zawierać pracodawca od 22 lutego 2016 r.?
 • Jakie limity czasowe, ilościowe oraz jakościowe będą obowiązywały przy zawieraniu umów terminowych?
 • W jaki sposób liczyć upływ 33 miesięcy zawierając nowe umowy o pracę?
 • Co w sytuacji, gdy umowa zostanie zawarta na okres dłuższy niż wynikający z limitów kodeksowych?
 • Jak poprawnie zredagować umowę zawieraną poza limitami (33 +3)?
 • Jak prawidłowo stosować skomplikowane przepisy przejściowe?
 • Jak traktować obecnie obowiązujące terminowe umowy o pracę?
 • Co grozi pracodawcy w przypadku błędnego stosowania nowych przepisów?

 

dr Anna Sokołowska, Wolters Kluwer SA

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami 
 • Nowe zasady ustalania zasiłku macierzyńskiego dla przedsiębiorczych matek
 • Jak zmienią się zasady ustalania zasiłku macierzyńskiego dla przedsiębiorców?
 • Czy zmiana wpłynie na wysokość zasiłku?
 • Co w przypadku, gdy  przedsiębiorcza mama nabędzie prawo do zasiłku przed 1 stycznia 2016 r.?

 

Barbara Tomaszewska

13.00 - 13.45 Rozwiązywanie umów terminowych 
na nowych zasadach
 • Jakie okresy wypowiedzenia będą obowiązywały od lutego 2016 r.?
 • Jak prawidłowo ustalić okres wypowiedzenia dla umów terminowych po zmianach?
 • Kiedy pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie 
  wypowiedzenia?
 • Jakie odszkodowanie będzie przysługiwało pracownikowi w razie rozwiązania przez pracodawcę umowy z naruszeniem przepisów?
 • Jak prawidłowo wystawić świadectwo pracy  po wejściu w życie nowych przepisów?
 • Kiedy pracodawca może powtórnie zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę na okres próbny?

 

Joanna Kaleta, Adwokat

Zasiłek macierzyński po zmianach w uprawnieniach rodzicielskich

 • Jakie zmiany w zasiłkach macierzyńskich wejdą w życie od stycznia 2016 r.?
 • Jak kształtuje się wysokość zasiłku macierzyńskiego w przypadku złożenia jednorazowego wniosku oraz w pozostałych przypadkach?
 • Czy likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego wpłynie na wysokość zasiłku?
 • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku w przypadku łączenia pracy z urlopem rodzicielskim?

 

Barbara Tomaszewska

13.45 - 14.30 Przerwa lunch

Stoliki eksperckie – możliwość indywidualnych konsultacji! Przez cały czas trwania wydarzenia do Państwa dyspozycji będą również eksperci Doradztwa Kadrowego–Centrum Pomocy Profesjonalisty, którzy podczas dyżuru przy stolikach eksperckich rozwiążą Państwa problemy z zakresu kadr.
14.30 - 15.15

Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 • Jakie zmiany w zatrudnianiu osób niepełnoprawnych wejdą w życie w 2016 r.?
 • Modyfikacja wysokości wykorzystania ulgi na PFRON
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
 • Terminowość przekazywania zaliczek na podatek dochodowy na ZFRON

 

Mateusz Brząkowski, Radca Prawny

Świadczenia z ZFŚS - oskładkowanie i opodatkowanie

 • Kiedy pracodawca powinien tworzyć ZFŚS?
 • Jakie świadczenia można finansować ze środków ZFŚS?
 • Kiedy należy oskładkować świadczenia finansowane ze środków ZFŚS?
 • Jak prawidłowo opodatkować świadczenia z ZFŚS?
 • Najnowsze wyjaśnienia organów podatkowych w zakresie ZFŚS

 

Paweł Ziółkowski

15.15 - 16.00

Planowanie czasu pracy w 2016 r. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o czasie pracy

 • Jak prawidłowo zaplanować czas pracy w 2016 r.?
 • Kiedy dochodzi do naruszenia przepisów o czasie pracy?
 • Kto stoi na straży przepisów o czasie pracy?
 • Kto i jaką odpowiedzialność ponosi za naruszenia przepisów o czasie pracy?
 • Jakie środki może podjąć inspektor pracy stwierdzający naruszenie przepisów o czasie pracy?
 • Co powinien zrobić pracodawca w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy?
 • Jak uniknąć odpowiedzialności za naruszenia przepisów o czasie pracy?

 

dr Magdalena Barbara Rycak

Najnowsze zmiany w oskładkowaniu umów cywilnoprawnych
 • Jakie zmiany w oskładkowaniu umów cywilnoprawnych będą obowiązywały od stycznia 2016 r.?
 • Czy rodzaj zawartej umowy wpłynie na obowiązek odprowadzania składek ZUS?
 • Czy wysokość wynagrodzenia wpłynie na obowiązek oskładkowania umów cywilnoprawnych?
 • Jak prawidłowo odprowadzić składki ZUS w przypadku równoczesnego wykonywanie dwóch lub więcej umów zleceń?
 • Czy umowy o dzieło oraz umowy zlecenia zawarte po 1 stycznia 2016 r. ze studentami należy oskładkować?
 • Jak oskładkować umowę zlecenia zawartą z emerytem lub rencistą?

 

Maria Sobieska, Wolters Kluwer SA

16.00 Zakończenie konferencji

 
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Programie.

Cele

Cele

Masz wątpliwości jak poprawnie udzielić odpowiedzi na powyższe pytania? Z pomocą przychodzi kolejna edycja Konwentu Prawa Pracy, podczas której wybitni praktycy i eksperci wskażą Państwu najnowsze przepisy, dokonają ich interpretacji oraz odpowiedzą na wszystkie nurtujące pytania.

Rok 2016 będzie obfitował w ważne zmiany w prawie pracy oraz w przepisach ubezpieczeniowych, dlatego też VIII edycja Konwentu Prawa Pracy poświęcona będzie przedmiotowym zagadnieniom. Podczas spotkania eksperci podpowiedzą praktyczne rozwiązania problemów, z jakimi pracodawcy i kadrowcy stykają się w codziennej pracy oraz w sposób przejrzysty zapoznają Uczestników z najnowszymi zmianami w przepisach, które wejdą w życie w 2016 r.

Wydarzenie podzielone zostało na dwa bloki tematyczne dotyczące:

 • zmian w przepisach prawa pracy
 • zmian w przepisach ubezpieczeniowych.

Zmiany w przepisach prawa pracy - podczas wystąpień zostaną omówione nowe regulacje m.in. z zakresu umów terminowych oraz urlopów rodzicielskich, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów przejściowych, a także zaprezentowane najnowsze stanowiska PIP i MPiPS odnoszące się doznowelizowanych przepisów oraz wybrane orzeczenia SN, które zachowają swoją aktualność również po nowelizacji.

Zmiany w przepisach ubezpieczeniowych - zaprezentowane podczas bloku wystąpienia będą miały na celu zapoznanie Uczestników z najnowszymi zmianami w ubezpieczeniach społecznych, dotyczącymi przede wszystkim oskładkowania umów cywilnoprawnych, zmian w zasiłkach macierzyńskich czyelektronicznych zwolnieniach lekarskich.

 

BONUS!

Każdy uczestnik Konwentu otrzyma zupełnie BEZPŁATNIE wydanie specjalne e-booka Wolters Kluwer:
Nowe zasady zawierania umów terminowych (w pytaniach i odpowiedziach)

Poznaj praktyczne rozwiązania problemów z jakimi pracodawcy i kadrowcy stykają się w codziennej pracy! Sprawdź szczegółowy program konwentu >>

Prelegenci

Prelegenci

male

dr Monika Gładoch

dr Monika Gładoch

Radca prawny, dr nauk prawnych

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2001 r. radca prawny, dr nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Współpracuje z niemieckimi ośrodkami naukowymi.

Pełni funkcję doradcy Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej ds. prawa pracy. Z ramienia organizacji pracodawców jest członkiem Naczelnej Rady Zatrudnienia oraz Zespołu Problemowego ds. prawa pracy i układów zbiorowych Komisji Trójstronnej. Bierze udział w pracach komisji sejmowych oraz zespołów ministerialnych dotyczących tworzenia przepisów prawa pracy i rynku pracy.

Od wielu lat jest konsultantem prawnym wielu wiodących firm, m.in. branży energetycznej. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla menedżerów oraz pracowników działu HR. Występuje w roli eksperta w konferencjach i debatach dotyczących prawa pracy, organizowanych przez ośrodki naukowe w kraju i za granicą. Uczestniczyła w szkoleniach i seminariach zorganizowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy.

Agata Kamińska

Ukończyła aplikację sądową. Zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie prowadzenia sporów sądowych oraz postępowań egzekucyjnych. Doradza także w zakresie prawa pracy, prawa zobowiązań oraz ochrony danych osobowych. Zdobyła doświadczenie doradzając podmiotom gospodarczym w tym z branży elektroenergetycznej, finansowej i TSL - zajmując się ich bieżącą obsługą prawną, a w szczególności opracowywaniem kontraktów i ich negocjowaniem. Współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer  przygotowując publikacje dla internetowego serwisu prawa pracy. Uzyskała wpis na listę radców prawnych. Obecnie prowadzi własną Kancelarię.
 

Joanna Stępniak

Adwokat, specjalizujący się m.in. w zagadnieniach czasu pracy, w tym czasu pracy różnych branż, oraz wynagrodzenia za pracę. Szkoleniowiec z dużym doświadczeniem prowadzący zarówno szkolenia otwarte jak i zamknięte. Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy.W Departamencie Prawnym oraz Nadzoru i Kontroli GIP była ogólnopolskim koordynatorem kontroli dotyczących czasu pracy oraz wypłat wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Paweł Ziółkowski

Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 9000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 800 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

Mateusz Brząkowski

Radca prawny. Praktyk posiadający kilkuletnie doświadczenie związane z problematyką funkcjonowania zakładów pracy chronionej (ZPChr) oraz uzyskiwaniem pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Specjalista z zakresu problematyki prawa pracy oraz nowoczesnego zarządzania środowiskiem pracy w przedsiębiorstwach. W swojej codziennej pracy zajmuje się kwestiami analizy prawidłowości wykorzystywania pomocy publicznej, konsekwencjami naruszenia krajowych oraz unijnych przepisów regulujących zasady jej wykorzystywania, pomocą publiczną dla pracodawców, dofinansowaniami do wynagrodzeń (SOD), wydatkowaniem środków ZFRON. Autor licznych publikacji m.in. w Dzienniku Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, Gazecie Podatkowej, miesięczniku Pracownik Samorządowy, ekspert Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich (RPO). Absolwent prawa oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Małgorzata Skibińska

Specjalista z zakresu prawa pracy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła Studia Master of Business Administration, walidowane przez RSM Erasmus University oraz studia podyplomowe z zakresu Ubezpieczeń Społecznych oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami pracowników, w tym ponad 7 lat doświadczenia w zakresie prawa pracy. W latach 2003-2009 pełniła funkcję dyrektora personalnego w firmie ubezpieczeniowej. Uczestniczyła w realizacji projektów związanych z wdrażaniem systemu ocen pracowniczych, doskonaleniem sytemu wynagrodzeń w tym motywacyjnych systemów wynagrodzeń oraz tworzeniem pracowniczego programu emerytalnego. Poza szeroko rozumianym prawem pracy posiada doświadczenie w zakresie współpracy z agencjami pracy tymczasowej, firmami outsourcingowymi oraz firmami szkoleniowymi. Zdobyte doświadczenie pozwala jej na stosowanie przepisów prawa pracy z uwzględnieniem potrzeb biznesowych danego zakładu pracy. Autorka licznych opinii, opracowań oraz regulaminów z zakresu prawa pracy.

Maria Sobieska

Ekspert z zakresu prawa pracy, płac i ubezpieczeń społecznych. Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa na Wydziale Prawa . Wieloletni praktyk, posiada ponad dziesięcioletni staż pracy w dużych międzynarodowych korporacjach, w tym również outsourcingu -w zakresie dostarczania i realizowania usług kadrowo-płacowych. W zakresie swoich dotychczasowych obowiązków osoba odpowiedzialna za tworzenie opinii prawnych i doradztwo wewnętrzne w bieżących sprawach z zakresu twardego HR ale też praktyczne wykonywanie zadań z tego obszaru. W swojej karierze realizowała projekty wdrożenia i obsługę systemów kadrowo płacowych i tworzenia koncepcji tych systemów pod kontem rozwiązań prawnych z uwzględnieniem potrzeb wewnętrznych klienta. Chętnie wykorzystuje zdobyte doświadczenie i wykształcenie do tworzenia opinii , komentarzy i porad prawnych, co powoduje że stają się one żywym odzwierciedleniem problemów z jakim służby HR stykają się w swojej codziennej pracy. Ekspert Centrum Pomocy Profesjonalisty Wolters Kluwer.

dr Anna Sokołowska

Ekspert Centrum Pomocy Profesjonalisty Doradztwo Kadrowe. Prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada 20 letnie doświadczenie w zakresie prawa pracy. Swoje doświadczenie zdobywała zajmując się w ramach pracy zawodowej pracami o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy. Koordynator i uczestnik projektów krajowych i międzynarodowych oraz kampanii społecznych w obszarze ochrony pracy. Wykładowca na uczelniach wyższych, recenzent publikacji i prac dyplomowych, trener i doradca w zakresie stosowania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, autor publikacji oraz uczestnik konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie. Ukończyła Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz w 2000 r. złożyła egzamin państwowy i otrzymała uprawnienia inspektora pracy.

 

 

 

female

Magdalena Koszewska

Menadżer HR od ponad 15 lat związana z obszarem zarządzania ludźmi. Doświadczenie zdobywała w branży telekomunikacyjnej gdzie odpowiadała zarówno za wynagrodzenia, benefity, rozwój systemów HR  oraz za administrację personalną. Brała udział w wielu projektach  due deligance, procesach łączenia spółek, migracji danych, dbała o relacje z pracownikami. Przeprowadzała procesy zmian z dbałością i szacunkiem dla ludzi.  W zakresie twardego HR zbudowała zespół wspaniałych ekspertów, którego wizytówką była również życzliwość i otwartość. Posiada doświadczenie we współpracy ze związkami zawodowymi. Zwraca uwagę na zdrowy styl życia a studia podyplomowe  w  Akademii i Zdrowia i Odporności na SWPS utwierdziły w niej potrzebę budowania programów zdrowotnościowy dla pracowników.

male

Robert Grabowski

broker ubezpieczeniowy - Dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych; Grupa MAK

Związany z rynkiem ubezpieczeń na życie od 1994 r. Pracownik firm ubezpieczeniowych takich jak: AGF Ubezpieczenia Zycie (1 rok pracy) oraz  PZU Życie (11 lat pracy, min. na wyższych stanowiskach kierowniczych związanych ze sprzedażą ubezpieczeń na życie).

Od 2006 związany z rynkiem brokerskim, w tym od 2007 r z GRUPĄ MAK. Współautor koncepcji i wdrożenia szeregu programów ubezpieczeń na życie dla firm z różnych sektorów gospodarki. Posiada doświadczenie w realizacji programów dla klientów korporacyjnych posiadających strukturę wielo oddziałową. Współautor koncepcji oraz wykonania autorskiej aplikacji umożliwiającej sprzedaż ubezpieczeń grupowych oraz ich obsługę z wykorzystaniem funkcji Internetu.

male

Wojciech Semmerling

male

dr Grzegorz Łyjak

Ekspert w zakresie prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarach związanych z oceną warunków środowiska pracy, zapobieganiem wypadkom przy pracy oraz przestrzeganiem przepisów prawa pracy. Swoje doświadczenie zdobywał w trakcie pracy w Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie początkowo jako inspektor pracy, a później jako dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli oraz zastępca Głównego Inspektora Pracy zajmował się zarówno działaniami o charakterze legislacyjnym, opiniotwórczym jak również oceniającymi w praktyce efekty wprowadzonych zmian w systemie prawa pracy. Był odpowiedzialny za wskazywanie kierunków interpretacyjnych przepisów prawa pracy stosowanych przez inspektorów pracy. Inicjował, realizował i nadzorował działania kontrolne. W okresie pracy w Państwowej Inspekcji Pracy był zaangażowany w działalność dydaktyczną prowadzoną przez Ośrodek Szkoleniowy Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu oraz był zastępcą Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej na uprawnienia inspektora pracy. Obecnie swoją pracę w obszarze prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy kontynuuje jako Prezes Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Jest koordynatorem i uczestnikiem projektów krajowych i międzynarodowych oraz kampanii społecznych w obszarze ochrony pracy. Wykładowca na uczelniach wyższych, recenzent publikacji i prac dyplomowych, trener i doradca w zakresie stosowania przepisów prawa pracy, autor publikacji oraz organizator i uczestnik konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

Barbara Tomaszewska

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi kancelarię zajmującą się obsługą kadrowo-płacową firm. Od kilku lat wykładowca na kursach i szkoleniach dotyczących zagadnień kadrowo-płacowych, planowania i rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń. Autorka licznych artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Odbiorcy

Odbiorcy

Przygotuj się na zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych!

Czy wiesz:

 • Jakie limity czasowe i ilościowe będą obowiązywały przy zawieraniu umów na czas określony?
 • W jakich sytuacjach można zawrzeć umowę o pracę na okres próbny dwukrotnie z tym samym pracownikiem?
 • Jak zmienią się zasady ustalania zasiłku macierzyńskiego dla przedsiębiorców?
 • Jakie okresy wypowiedzenia będą obowiązywały po zmianach w przypadku umów terminowych?
 • Czy zwolnienia od pracy w związku z wychowywaniem przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat będzie można udzielać tylko w dniach, czy też w godzinach - zgodnie z wyborem pracownika?
 • Czy urlop ojcowski można wykorzystać w częściach?
 • Czy umowy o dzieło oraz umowy zlecenia zawarte po 1 stycznia 2016 r. ze studentami należy oskładkować? 

Masz wątpliwości jak poprawnie udzielić odpowiedzi na powyższe pytania? Z pomocą przychodzi kolejna edycja Konwentu Prawa Pracy, podczas której wybitni praktycy

i eksperci wskażą Państwu najnowsze przepisy, dokonają ich interpretacji

oraz odpowiedzą na wszystkie nurtujące pytania.

Rok 2016 będzie obfitował w ważne zmiany w prawie pracy oraz w przepisach ubezpieczeniowych, dlatego też VIII edycja Konwentu Prawa Pracy poświęcona będzie przedmiotowym zagadnieniom. Podczas spotkania eksperci podpowiedzą praktyczne rozwiązania problemów, z jakimi pracodawcy i kadrowcy stykają się w codziennej pracy oraz w sposób przejrzysty zapoznają Uczestników z najnowszymi zmianami w przepisach, które wejdą w życie w 2016 r.

Wydarzenie podzielone zostało na dwa bloki tematyczne dotyczące:

 • zmian w przepisach prawa pracy
 • zmian w przepisach ubezpieczeniowych.

Zmiany w przepisach prawa pracy - podczas wystąpień zostaną omówione nowe regulacje m.in. z zakresu umów terminowych oraz urlopów rodzicielskich, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów przejściowych, a także zaprezentowane najnowsze stanowiska PIP i MPiPS odnoszące się doznowelizowanych przepisów oraz wybrane orzeczenia SN, które zachowają swoją aktualność również po nowelizacji.

Zmiany w przepisach ubezpieczeniowych - zaprezentowane podczas bloku wystąpienia będą miały na celu zapoznanie Uczestników z najnowszymi zmianami w ubezpieczeniach społecznych, dotyczącymi przede wszystkim oskładkowania umów cywilnoprawnych, zmian w zasiłkach macierzyńskich czyelektronicznych zwolnieniach lekarskich.

Stoliki eksperckie

  • Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji
  • Przez cały czas trwania wydarzenia do Państwa dyspozycji będą również eksperci Doradztwa Kadrowego–Centrum Pomocy Profesjonalisty, którzy podczas dyżuru przy stolikach eksperckich rozwiążą Państwa problemy z zakresu kadr.


BONUS!

Każdy uczestnik Konwentu otrzyma zupełnie BEZPŁATNIE wydanie specjalne e-booka Wolters Kluwer:
Nowe zasady zawierania umów terminowych (w pytaniach i odpowiedziach)

 

Poznaj praktyczne rozwiązania problemów z jakimi pracodawcy i kadrowcy stykają się w codziennej pracy! Sprawdź szczegółowy program konwentu >>

 

Zarejestruj się już dziś! 
Formularz zgłoszeniowy znajdziesz tutaj >>

Partnerzy

Partnerzy

Edenred

Edenred

Firma Edenred jest światowym ekspertem i liderem w pozapłacowych świadczeniach motywacyjnych dla sektora B2B. Firma współpracuje z 580 000 przedsiębiorstw i instytucji na całym świecie oraz zapewnia systemy motywacyjne dla ponad 36 milionów ludzi na wszystkich kontynentach. Od 50 lat Edenred tworzy i dostarcza rozwiązania z zakresu motywacji i nagradzania pracowników oraz budowania pozytywnych relacji z klientami i partnerami biznesowymi.

W Polsce Edenred istnieje od 1997 roku, do 2010 firma funkcjonowała jako Accor Services.

W ofercie Edenred dostępne są rozwiązania nowoczesne, przynoszące bezpośrednie korzyści firmom oraz osobom odpowiedzialnym za ich wdrażanie i pilotowanie.

Firma oferuje wachlarz rozwiązań dających szerokie możliwości dla Pracodawcy, są to:

 • karty i bony na posiłki Ticket Restaurant,
 • karty i bony podarunkowe Ticket Dla Ciebie,
 • karty na wypoczynek pracownika Ticket Holiday,
 • karty na sport i kulturę Ticket Relax i Ticket Culture,
 • karty premiowe Ticket Twoja Premia - stosowane w premiowaniu partnerów biznesowych i przedstawicieli handlowych.

 

Odwiedź stronę

Grupa MAK

Grupa MAK

Grupa MAK to polska, należąca do liderów rynku grupa spółek świadczących usługi brokera i agenta ubezpieczeniowego. Specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych głównie w Polsce, a także w Czechach, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, Słowacji, Rumunii oraz Estonii. W ostatnim roku spółki GRUPY MAK pośredniczyły w zawarciu blisko 250 000 polis, a łączna wartość ulokowanych przez nas składek wyniosła ponad 500 000 000 złotych. Cieszymy się zaufaniem ponad 1000 Klientów, którym pomagamy bezpiecznie i profesjonalnie zarządzać ryzykiem związanym z działalnością gospodarczą.

GRUPA MAK to 20 lat doświadczenia w kompleksowej obsłudze ubezpieczeń osobowych, majątkowych i komunikacyjnych. Od ponad 10 lat budujemy dla naszych Klientów także programy grupowych ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń na życie. Obsługujemy już ponad 100 000 pracowników zatrudnionych w kluczowych sektorach polskiej gospodarki.

GRUPA MAK inwestuje w nowoczesne technologie. Dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań efektywnie zarządzamy programami ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych międzynarodowych organizacji. Automatyzacja procesów biznesowych, elektroniczny system raportowania i aplikacje online dla ubezpieczonych to większy komfort dla wszystkich użytkowników.


Odwiedź stronę

 

Partnerzy merytoryczni

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesna publikacja tworzona z myślą o Kadrowych. SPPiUS to narzędzia i wiedza, która pomaga radzić sobie z problemami kadrowymi i płacowymi. Gwarantuje szybki i niezawodny dostęp do informacji o zmianach w przepisach oraz o ich praktycznym znaczeniu i zastosowaniu.

Zawiera analizy praktycznych tematów, kompleksowy zbiór aktów prawnych z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, aktywne wzory dokumentów, odpowiedzi na pytania użytkowników, stawki i wskaźniki, orzecznictwo sądów polskich i UE, stanowiska urzędów oraz kompleksowy pakiet informacji niezbędnych w pracy działu kadrowego.

W wersji on-line program jest aktualizowany codziennie.

Odwiedź stronę

LEX Navigator Prawo Pracy

LEX Navigator Prawo Pracy

LEX Navigator Prawo Pracy prezentuje najważniejsze i najczęściej stosowane procedury z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, BHP w formie interaktywnych diagramów. 
Schematy pokazują wariantowe scenariusze przebiegu postępowania, terminy do dokonania czynności procesowych oraz potencjalne reakcje innych uczestników postępowania (np. sądów, PIP, ZUS). Procedury są opatrzone autorskimi poradami oraz komentarzem eksperckim, orzecznictwem i podstawami prawnymi. 

Odwiedź stronę

Personel Plus

Personel Plus

Magazyn Personel Plus to fachowy miesięcznik dla branży HR. Skierowany jest do dyrektorów i specjalistów działów HR, właścicieli firm, szefów działów szkoleń oraz wszystkich zainteresowanych tematyką prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi i coachingu.

Przedstawia polskich HR-owców, ich opinie i doświadczenia organizacji, które reprezentują. Materiały autorstwa ekspertów i praktyków z branży HR: szefów działów HR największych polskich firm, prezesów i czołowych konsultantów firm rekrutacyjnych, doradztwa personalnego, szkoleniowych, konsultingowych i doradczych, a także szefów organizacji związanych z polskim HR-em, trenerów, coachów, oraz specjalistów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych publikowane na łamach Personelu Plus są inspiracją do wdrażania zmian w organizacjach, dalszego dzielenia się wiedzą w dziedzinie HRM oraz rozwoju osobistego i pracowników.

Odwiedź stronę

Patroni medialni

kadry.ABC.com.pl

kadry.ABC.com.pl

Serwis prawny poświęcony tematyce kadrowej, prawu pracy, ubezpieczeniom społecznym i HR. Prezentowane są w nim praktyczne informacje dotyczące kadr i zarządzania kadrami, praktyczne analizy tematów kadrowych, odpowiedzi na problematyczne pytania, analizy i opinie ekspertów. Na bieżąco śledzi wszystkie najważniejsze zmiany w przepisach od początku procesu legislacyjnego aż po jego ukończenie i przedstawia skutki tych zmian w codziennej aktywności pracodawców i kadrowców. Przypomina o ważnych terminach i wydarzeniach kadrowych.W Serwisie omawiane jest najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje wydawane przez SN, NSA, MPiPS, ZUS oraz PIP, a także przedstawiane są opinie ekspertów i ich odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i bhp.

 

Na stronach Serwisu zamieszczane są informacje o szkoleniach i konferencjach z zakresu kadr i HR, które pomagają zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne w tej dziedzinie. Prezentowana jest bogata oferta publikacji Wolters Kluwer poświęconych problematyce prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz HR.

Odwiedź stronę

 

JOBS.pl

JOBS.pl

JOBS.PL to najbardziej doświadczony portal pracy w Polsce. Już od kilkunastu lat wspiera czołowe firmy, rekrutując dla nich najlepszych kandydatów. Wspomaga krajowych i zagranicznych pracodawców w procesie naboru pracowników różnych szczebli – od kadry zarządzającej i wysokiej klasy specjalistów do pracowników fizycznych. Swoim klientom oferuje m.in. publikację ofert pracy w serwisach należących do JOBS.PL i w portalach współpracujących oraz dostęp do szerokiej bazy CV kandydatów z Polski i zza granicy. Poza ofertami pracy znajdą tu Państwo wszelkiego rodzaju nowinki z rynku pracy, informacje o istotnych wydarzeniach i targach oraz tematyczne artykuły. Wszystko po to, by ułatwić naszym czytelnikom poruszanie się po ścieżce kariery.

JOBS.PL cechuje profesjonalizm, elastyczność, szybkość działania, a priorytetem jest dla nas zadowolenie klientów z oferowanych im usług.

Szukasz PRACY? Rozważasz jej zmianę? Sprawdź oferty pracy na JOBS.pl! Wymieniaj się z nami swoim doświadczeniem i zdobywaj wiedzę o rynku pracy.

Odwiedź stronę

Pracodawcy RP

Pracodawcy RP

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są najstarszą organizacją pracodawców w Polsce – działa od 1989 r. i reprezentuje 10.000 firm. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Pracodawcach RP zatrudniają około 5 mln pracowników. Zdecydowana większość z nich (85%) to firmy prywatne.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie. Siłą organizacji są racje i argumenty prezentowane politycznym i ekonomicznym decydentom oraz liczba i różnorodność jej członków: związków, federacji i firm.

O potencjale Pracodawców RP stanowią wieloletnie doświadczenie i sukcesy, realizujące naczelną ideę organizacji – tworzenia państwa przyjaznego pracodawcom. Swoją pozycję Pracodawcy RP budują także hołdując – w każdym podejmowanym działaniu – zasadom profesjonalizmu obiektywizmu, rzetelności i skuteczności.
 

Odwiedź stronę

Sekcja Agencji Opieki (SAO)

Sekcja Agencji Opieki (SAO)

Sekcja Agencji Opieki (SAO) to organizacja zrzeszająca firmy realizujące usługi opiekuńcze nad osobami starszymi na rynku niemieckim, działająca w ramach Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ). Sekcja powstała w 2010 roku z inicjatywy agencji chcących wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w celu promowania i wspierania legalnych form zatrudniania.

Dziś Sekcja Agencji opieki, to rozpoznawalne forum wymiany informacji oraz ceniony partner w rozmowach o kształcie obecnego i przyszłego otoczenia prawno-legislacyjnego, perspektywach delegowania pracowników za granicę oraz branży opiekuńczej w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Sekcja organizuje cykliczne spotkania swoich członków, którzy wymieniają się codziennym doświadczeniem i wiedzą. Dzięki skutecznemu wsparciu prawnemu z powodzeniem rozwiązuje problemy prawne. SAO ma także na celu edukowanie społeczeństwa o zagrożeniach, jakie rodzi podjęcie nielegalnego zatrudnienia oraz przeciwdziała zjawisku pracy na czarno. Zadania Sekcji Agencji Opieki realizowane są podczas corocznych, ogólnopolskich Konferencji, biznesowych śniadań i spotkań prasowych, na których pojawiają się autorytety ze świata polityki i biznesu. Z sukcesami wpływa na kształt przepisów prawnych, również unijnych. Współpracuje z największymi branżowymi stowarzyszeniami i prawnikami z Niemiec.

SAO obecnie skupia 17 agencji, które świadczą usługi z poszanowaniem najwyższych standardów, wartości i prawa. Jest silną i rozpoznawalną marką, zarówno na polskim  jak i niemieckim rynku.

Odwiedź stronę

Eksperci

Eksperci

male

Centrum Pomocy Profesjonalisty

Doradztwo z zakresu Prawa Pracy, Ubezpieczeń Społecznych, BHP i kadr

Doradztwo z zakresu Prawa Pracy, Ubezpieczeń Społecznych, BHP i kadr

Odpowiedzi na pytania i rozwiązania indywidualnych problemów z pomocą doświadczonego eksperta - doradcy telefonicznego lub mailowego. Zyskają Państwo pomoc w rozwiązaniu bieżących problemów kadrowych i natychmiastową odpowiedź.

Centrum Pomocy Profesjonalisty to:

 • Eksperci - Zespół redakcyjny Serwisu Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych tworzą eksperci Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, eksperci Ministerstwa Finansów, pracownicy ZUS, KRUS i PiP, eksperci firm konsultingowych oraz doświadczeni praktycy.
 • Doradztwo telefoniczne - Usługa doradztwa telefonicznego to możliwość indywidualnych, bezpośrednich konsultacji z ekspertami i natychmiastowa pomoc w rozwiązaniu bieżących, codziennych problemów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, bhp oraz wszelkich spraw związanych z procesami pracy.
 • Doradztwo e-mailowe - Możliwość zadania własnego pytania ekspertom i wyjaśnienia wątpliwości związanych z interpretacją przepisów prawa oraz zasadami postępowania w konkretnej sytuacji.
 • Baza pytań i odpowiedzi - Dostęp do aktualizowanej bazy odpowiedzi ekspertów na pytania użytkowników Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Zbiór zawiera ponad 20 000 podzielonych tematycznie porad i rozwiązań dotyczących prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i bhp.

Aby skorzystać z usług Centrum Pomocy Profesjonalisty zapraszamy do kontaktu. 
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj >>

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI: CENA PROMOCYJNA (do 31.12.2015 r.) 550 zł + VAT CENA PODSTAWOWA 650 zł + VAT Cena zawiera: udział w wykładach całodzienny serwis kawowy materiały konferencyjne zaświadczenie uczestnictwa w konferencji lunch konsultacje z ekspertami CPP MIEJSCE I TERMIN KONFERENCJI Data: 27 stycznia 2016 r. Miejsce: Golden Tulip Warsaw Centre, Towarowa 2, 00- 811 Warszawa WARUNKI UCZESTNICTWA: Warunkiem udziału w VII Konwencie Prawa Pracy jest przesłanie do Organizatora karty zgłoszenia pocztą bądź za pośrednictwem internetu. Na kilka dni przed terminem VII KPP Organizator prześle uczestnikom potwierdzenie udziału wraz z podaniem szczegółów organizacyjnych. Płatność następuje na podstawie faktury proforma wystawionej na kilka dni od dokonania zgłoszenia lub na podstawie faktury VAT wystawionej w dniu realizacji VII KPP. Płatność na konto Wolters Kluwer SA powinna nastąpić w terminie do 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Rezygnację z udziału w VII KPP przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej (mail). Złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w VII KPP nie później niż 7 dni przed terminem zjazdu nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w VII KPP najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem VII KPP i nie wezmą udziału w VII KPP, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa. W razie wyczerpania limitu miejsc na VII KPP, informacja taka ukaże się na stronie internetowej Konwentu www.abc.com.pl/konwentprawapracy

Historia

Historia

I Konwent Prawa Pracy.

Czas pracy i wynagrodzenia
5 października 2012 r.
Zobacz stronę 
 

II Konwent Prawa Pracy.

Przełomowe zmiany w przepisach
22 stycznia 2013 r.
Zobacz stronę 
 

III Konwent Prawa Pracy.

Zmiany w czasie pracy
9 października 2013 r.
Zobacz stronę

 

IV Konwent Prawa Pracy.

Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy
11 luty 2014 r.
Zobacz stronę 
 

V Konwent Prawa Pracy.

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne 2014/2015
2 października 2014 r.
Zobacz stronę 
 

VI Konwent Prawa Pracy.

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne 2014/2015
17 lutego 2015 r.
Zobacz stronę 
 

VII Konwent Prawa Pracy.

Przełomowe zmiany w przepisach.
16 października 2015 r.
Zobacz stronę 

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agata Fiodorow

tel. +48 22 535 80 99

agata.fiodorow@wolterskluwer.com

W sprawach merytorycznych:

Laura Szypowska-Żywica Project Manager Konwentu Prawa Pracy Tel. 539 957 952 E-mail: lszypowska@wolterskluwer.pl

W sprawach marketingowych:

Marta Ciach Specjalista ds. Marketingu Tel. 728 323 661 E-mail: mciach@wolterskluwer.pl

W sprawach sponsoringu:

Marta Olczak Project Sales Manager Tel. 728 323 629 E-mail: molczak@wolterskluwer.pl

Organizatorzy i partnerzy

Partner
Edenred
Partner
Grupa MAK
Partner merytoryczny
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Partner merytoryczny
LEX Navigator Prawo Pracy
Partner merytoryczny
Personel Plus
Patron medialny
kadry.ABC.com.pl
Patron medialny
JOBS.pl
Patron medialny
Pracodawcy RP
Patron medialny
Sekcja Agencji Opieki (SAO)

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com