dostosowanie do infywidualnych potrzeb
dostosowanie do indywidualnych potrzeb
płatność po zrealizowanej usłudze
płatność po zrealizowanej usłudze
Szkolenie produktowe

V Letnia Szkoła z systemami linii Progman

V Letnia Szkoła z systemami linii Progman
W 2017 roku zapraszamy Państwa do wzięcia udziału już w V edycji Letnich Szkół. W tym roku spotkamy się w zupełnie wyjątkowym miejscu - Opactwie Benedyktynów w Tyńcu.
PROMOCJA
Udział już od 1000,00 zł/os. netto (1230,00 zł brutto)
Pobierz PDF Wydrukuj Podziel się na Facebooku Udostępnij na Twitterze

V Letnia Szkoła z systemami linii Progman to 11 godzin warsztatów komputerowych, poświęconych obsłudze wybranych systemów linii Progman w niepowtarzalnej atmosferze XI-wiecznego kompleksu zakonnego w Tyńcu. Poza udziałem w zajęciach warsztatowych, będą mogli Państwo podejrzeć zakamarki Opactwa pod okiem przewodnika, skosztować benedyktyńskich specjałów, jak również udać się na spacer (nordic walking) po malowniczych nadwiślańskich szlakach.

 

W zależności od rodzaju obsługiwanego systemu i poziomu zaawansowania mają Państwo możliwość udziału w następujących ścieżkach tematycznych:

 

1. Progman Finanse cz. I + Progman Finanse cz. II 

2. Program Kadry + Progman Płace

3. Progman Finanse cz. I + Progman Rozrachunki

4. Progman Wyposażenie + Progman Rozrachunki

5. Progman Wyposażenie + Progman Finanse cz. II

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 

Moduły tematyczne

 

 

 

22 sierpnia

Progman Kadry

Progman Finanse – część I

Progman Wyposażenie

 1. Nawiązanie stosunku pracy – ewidencja etatu.
 2. Zmiana warunków umowy o pracę  - historia zatrudnienia.
 3. Rozwiązanie umowy o pracę – archiwum pracowników.
 4. Ewidencja czasu pracy - Kalendarz / harmonogram.
 5. Ewidencja nieobecności i narzędzie Kreator dodawania nieobecności.
 6. Tworzenie własnych wydruków: Menedżer formularzy i Zestawienia.
 7. Wprowadzanie informacji dodatkowych o pracowniku i narzędzie Terminarz.
 1. Automatyczne nadawanie oznaczeń analitycznych dla kont kontrahentów.
 2. Zasady ewidencji dokumentów księgowych różnego typu.
 3. Skróty klawiszowe usprawniające codzienną dekretację.
 4. Dodawanie pozycji dokumentu na podstawie zdefiniowanych wzorców.
 5. Zaangażowanie – pracochłonny obowiązek, automatyzacja księgowania.
 6. Szybka dekretacja okresowa na kontach pozabilansowych 980, 998.
 7. Automatyczna ewidencja rozliczeń wzajemnych między jednostkami.
 8. Zastosowanie typów operacji dla kont rozrachunkowych.
 9. Rozliczanie dokumentów:

- zastosowanie typów operacji dla kont rozrachunkowych,

- rozliczenia zobowiązań / należności,

- automatyczne księgowanie wpłat i zapłat.

 1. Istota i elementy majątku w jednostkach sektora finansów publicznych.
 2. Kryteria podziału majątku jednostki na poszczególne kartoteki w programie Progman Wyposażenie.
 3. Zasady wprowadzania niskocennych elementów majątku jednostki do kartoteki wyposażenie:

- ewidencja ilościowa i ilościowo-wartościowa,

- zasady przygotowania typowych dokumentów związanych z obrotem nimi,

- sposoby przygotowania bogatej gamy zestawień.

 1. Sposoby ewidencjowania środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

- wycena majątku trwałego,

- klasyfikacja środków trwałych a stawki amortyzacyjne,

- dokumentowanie ruchu w majątku trwałym - zasady sporządzania typowych dokumentów związanych z obrotem środkami trwałymi (OT, LT, PT), protokołów i innych,

- zasady ewidencjonowania zmiany wartości, stawki amortyzacyjnej środków trwałych.

 1. Nowoczesne sposoby znakowania majątku jednostki:

- generowanie kodów kreskowych,

- wybór odpowiednich materiałów eksploatacyjnych.

 1. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji w oparciu o nowoczesne rozwiązania:

- pojęcie, sposoby i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku trwałego i wyposażenia,

- przygotowanie dokumentacji (zarządzenie, harmonogram prac, oświadczenia osób itp.),

- metody prawidłowej inwentaryzacji (komisje inwentaryzacyjne, osoby odpowiedzialne, itp.),

- tworzenie arkuszy spisu z natury,

- rozliczanie niedoborów i nadwyżek poinwentaryzacyjnych.

 

 

 

23 sierpnia

Progman Płace

Progman Finanse – część II

Progman Rozrachunki

 1. Prawidłowa ewidencja i naliczanie nadgodzin.
 2. Naliczanie średniej urlopowej dla wielu pracowników równocześnie.
 3. Naliczanie ekwiwalentu za urlop.
 4. Naliczanie odprawy emerytalno-rentowej.
 5. Naliczanie nagrody jubileuszowej.
 6. Wypłaty z Zakładowego Funduszu. Świadczeń Socjalnych.
 7. Korekta wynagrodzenia/zasiłku chorobowego.
 8. Eksport danych do programu Finanse DDJ.
 1. Uzgodnienie stanu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przy sporządzeniu sprawozdania Rb-23.
 2. Ewidencja dochodów budżetowych w sprawozdaniu Rb-27, Rb-27S.
 3. Należności budżetowe – zasady ich wykazywania w Rb-27 oraz Rb-27S.
 4. Zaangażowanie wydatków budżetowych oraz sposób jego weryfikacji.
 5. Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych na  przykładzie Rb-28 oraz Rb-28S.
 6. Zasady sporządzania kwartalnych sprawozdań budżetowych w systemie Finanse:

- Rb-34S w zakresie wykonania dochodów i wydatków zgromadzonych na rachunku dochodów wydzielonych,

- sprawozdania w zakresie operacji finansowych: Rb-N, Rb-Z, Rb-UZ.

 1. Sposoby weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych.
 2. Wykorzystanie systemów informatycznych w sprawozdawczości budżetowej:

- Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego – BESTI@,

- Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa – TREZOR.

 1. Praca z systemem Progman Rozrachunki:

- wprowadzenie danych o jednostce, określenie formy rozliczenia z Urzędem Skarbowym,

- konfiguracja połączenia z systemem Progman Finanse,

- definiowanie Użytkowników programu,

- praca z kartoteką dostawców / odbiorców,

- tworzenie słownika towarów oraz usług,

- generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 1. Ewidencja dokumentów zakupów wraz z obsługą zamówień publicznych:

- obsługa słownika rodzajowego zakupów,

- ewidencja dokumentów zakupów,

- rejestracja faktur z mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT,

- praca z rejestrem zamówień wg grup CPV – Wspólnotowy Słownik Zamówień Publicznych,

- zasady przygotowania wydruku pomocniczego do sprawozdania ZP-SR,

- sporządzanie raportów/wydruków w zakresie zrealizowanych zakupów,

- wystawianie not korygujących.

 1. Zasady dokumentowania sprzedaży:

- ustalenie sposobu numeracji dokumentów sprzedaży,

- definiowanie współczynnika sprzedaży,

- tworzenie słownika form płatności,

- zasady wystawiania dokumentów sprzedaży,

- korygowanie dokumentów sprzedaży,

- deklaracja VAT – zasady sporządzania oraz metody jej weryfikacji.

 1. Windykacja nieterminowych płatności:

- zasady naliczania odsetek od nieterminowo regulowanych należności,

- generowanie dokumentów windykacyjnych:

- noty odsetkowe,

- wezwania do zapłaty,

- upomnienia.

Cele

Cele

V Letnia Szkoła z systemami linii Progman dedykowana jest dla użytkowników pracujących na jednym lub kilku spośród systemów: Progman Kadry, Progman Płace, Progman Finanse, Progman Rozrachunki, Progman Wyposażenie.

 

W zależności od rodzaju użytkowanego systemu i poziomu zaawansowania mają Państwo możliwość wyboru dopasowanej dla siebie ścieżki tematycznej, sposód wariantów:

1. Progman Finanse cz. I i cz. II,

2. Progman Kadry + Progman Płace,

3. Progman Finanse cz. I + Progman Rozrachunki,

4. Progman Wyposażenie + Progman Rozrachunki,

5. Progman Wyposażenie + Progman Finanse cz. II.

 

W formularzu zgłoszeniowym będą mogli Państwo oznaczyć swój wybór.

Jeżeli chcieliby Państwo uczestniczyć w szkoleniu z inaczej połączonymi modułami niż zaproponowane, prosimy o indywidualny kontakt z opiekunem szkolenia.

Eksperci

Eksperci

male

Zespół trenerów z systemów finansowo-księgowych linii Progman

 

Michał Grosz - Senior Product Manager

 

Absolwent Informatyki i Ekonometrii Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii w Olsztynie oraz studiów podyplomowych – Rachunkowość Przedsiębiorstw na Politechnice Gdańskiej. Ukończył specjalistyczny kurs z zakresu kadr – płac w ODDK. Zajmuje się projektowaniem, rozwojem, wdrażaniem oraz szkoleniami z zakresu oprogramowania kadrowo – płacowego i finansowo – księgowego systemów informatycznych Progman od 2007 roku.

Bardzo żywiołowy i zorganizowany w pracy, w związku z czym swoje zainteresowanie – wędkarstwo spinningowe i spławikowe - traktuje jednocześnie jako formę aktywnego relaksu.

 

Dawid Suprynowicz - Product Manager

 

Posiada wykształcenie kierunkowe w zakresie finansów i rachunkowości, które zdobył na Uniwersytecie Gdańskim. Codzienny kontakt z Klientami oraz uczestniczenie w procesie wsparcia posprzedażowego bezpośrednio przekłada się na jego relewantny udział w rozwoju systemów finansowo-księgowych. Regularnie prowadzone szkolenia oraz wdrożenia dla jednostek sektora finansów publicznych nieustannie poszerzają jego doświadczenie. Stanowi ono uzupełnienie bogatej wiedzy merytorycznej z zakresu finansów oraz księgowości. Prywatnie osoba energiczna, emanująca pozytywną energią.

 

 

 

 

 

 

male

Zespół trenerów z systemów kadrowo-płacowych linii Progman

 

Klaudia Hawro - Product Manager

 

Absolwentka studiów magisterskich i podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego i Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni na kierunkach: Administracja, Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Trener i doradca w zakresie obsługi systemów kadrowo-płacowych Wolters Kluwer SA. Z zapałem i entuzjazmem prowadzi szkolenia oraz warsztaty praktyczne w wieloosobowych grupach słuchaczy.

W wolnym czasie pilnie śledzi poczynania bohaterów literatury kryminalnej oraz często podejmuje sportowe wyzwania na szlakach rowerowych.

 

Kamila Derheld - Product Manager

 

Swoje bogate wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Gdańskim i Politechnice Gdańskiej na kierunku Zarządzanie i Ochrona Środowiska, a także Wyższej Szkole Bezpieczeństwa na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Zajmuje się rozwojem oraz udoskonalaniem systemów kadrowo-płacowych, dedykowanych jednostkom budżetowym. Utrzymuje ponadto regularny kontakt z Klientami, polegający na merytorycznym i technicznym wsparciu oraz prowadzeniu szkoleń dla początkujących i zaawansowanych Użytkowników.

Prywatnie pasjonatka kolarstwa górskiego i spontanicznych podróży.

Galeria

Galeria

Historia

Historia

W 2017 roku zapraszamy Państwa do wzięcia udziału już w V edycji Letnich Szkół. Cykl ten rozpoczął się w 2013 roku i przez ten czas gościliśmy Państwa w Trójmieście, Szczawnie Zdroju oraz w Starych Jabłonkach. W tym roku spotkamy się w zupełnie wyjątkowym miejscu - Opactwie Benedyktynów w Tyńcu. Będą tu mieli Państwo możliwość udziału w kompleksowych, 11-godzinnych warsztatach komputerowych, poświęconych obsłudze wybranych systemów linii Progman w niepowtarzalnej atmosferze XI-wiecznego kompleksu zakonnego. Podczas trzydniowego pobytu Uczestnicy, poza częścią warsztatową, będą mogli podejrzeć zakamarki Opactwa pod okiem przewodnika, skosztować benedyktyńskich specjałów, jak również udać się na spacer (nordick walking) po malowniczych nadwiślańskich szlakach.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Termin: 21-23 sierpnia 2017 r.

 

Miejsce szkolenia i zakwaterownia:

Dom Gości Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, ul. Benedyktyńska 37

SPARWDŹ NA MAPIE>>

 

Dojazd:

 

Komunikacją miejską:

Z dworca PKP Kraków Główny lub PKS – autobusem lub tramwajem do Ronda Grunwaldzkiego, następnie autobusem 112 do centrum osiedla Tyniec.

Samochodem:

od Kielc – na skrzyżowaniu z wiaduktem w prawo w Opolską, przez rondo przy MAKRO – IKEA prosto, dalej na A4 i w kierunku Kraków Podgórze – Chyżne. Zostawiamy zjazd na lotnisko Balice i następny oznakowany zjazd jest Tyniec.

od Katowic – A4 po wyjeździe z bramek kierunek Kraków Podgórze – Chyżne. Zostawiamy zjazd na lotnisko Balice i jedziemy aż do oznakowanego zjazdu na Tyniec.

od Tarnowa – w Wieliczce wjazd na A4 i kierunek Katowice – lotnisko Balice do oznakowanego zjazdu na Tyniec.

od Myślenic – wjechać na A4 w kierunku Katowice – lotnisko Balice do oznakowanego zjazdu na Tyniec.

 

Harmonogram:

 

21 sierpnia:

od 16:00 - zakwaterowanie uczestników

18:00- kolacja

 

22 sierpnia:

 

od 7:00 - śniadanie

9:00-14:30 - warsztaty komputerowe (w trakcie obiad)

15:00-16:30 - zwiedzanie Opactwa Benedyktynów z przewodnikiem

18:00 - kolacja

 

23 sierpnia:

 

od 7:00 - śniadanie

9:00-14:30 - warsztaty komputerowe (w trakcie obiad), wykwaterowanie Uczestników

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Rafał Rymkiewicz

tel. +48 516 005 818

rafal.rymkiewicz@wolterskluwer.com

Informacje o cenie i terminach

Cena szkolenia:
1000,00 zł/ os netto ( 1230,00 zł/os brutto )
Termin i miejsce:
Wkrótce nowe terminy
Czas trwania:
3 dni

Zgłoszenia

Kontakt w sprawie szkolenia:

Rafał Rymkiewicz

tel. +48 516 005 818

rafal.rymkiewicz@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 0 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com