Konkurs

Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia

Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia
Aby wziąć udział w konkursie, należy się zarejestrować,
wypełniając formularz zgłoszeniowy

IV edycja konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia - Leaders of VBHC ma za zadanie wyłonienie i docenienie placówek leczniczych, które rozwijają praktyki nakierowane na jak najlepszy efekt zdrowotny w stosunku do nakładów poniesionych na opiekę, czyli działają zgodnie z koncepcją Value Based Health Care (VBHC). Doceniamy podmioty, które pomimo trudności związanych z prowadzeniem działalności, przodują w poszukiwaniu sposobów na zwiększanie wartości zdrowotnej i jeśli nawet nie mają jeszcze takiej świadomości, już dzisiaj są Liderami Zmian w Ochronie Zdrowia.

 

Udział w konkursie jest bezpłatny na każdym etapie. Mogą w nim brać udział zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne.

 

Dziękujemy za udział w IV edycji konkursu. Gratulujemy Nominowanym i Laureatom!

 1. Uhonorowanie dokonań przez niezależne grono autorytetów polskiego rynku medycznego.
 2. Prestiżowy tytuł Lidera zmian w ochronie zdrowia 2021 oraz wartościowe nagrody. 
 3. Możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń z przedstawicielami polskiego rynku medycznego podczas ogólnopolskiej konferencji.

Szczegóły konkursu

O konkursie

O konkursie

 

LAUREACI IV EDYCJI KONKURSU

 

Poznaliśmy laureatów konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia. Leaders of VBHC! W tym roku zgłoszonych zostało 51 projektów, z których Jury i Kapituła wybrały te najlepsze. Laureatami zostali:

 

Zarządzanie jakością – zarządzanie procesami

LUX MED Sp. z o.o.

Nowe Systemy Zarządzania Dostępnością w Grupie LUX MED

 

Zarządzanie jakością – Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta 

Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy       

Usprawnienie komunikacji z pacjentem i współpracy personelu

 

Zarządzanie jakością – zarządzanie skutecznością medyczną

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku                

BQMM

 

Zarządzanie kapitałem ludzkim

LUX MED Sp. z o.o.       

Program rozwojowy dla młodych menedżerów „Zarządzanie w Pigułce”

 

Organizacja przyjazna pacjentowi

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej  

Domowy Szpital

 

Skuteczna profilaktyka i edukacja          

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie 

Wschodnie Centrum Profilaktyki Depresji Poporodowej

 

Przychodnia zorientowana na jakość

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach           

Szybka Ścieżka Diagnostyczna w Gabinecie Lekarza Rodzinnego

 

Dodatkowo Jury i Kapituła zdecydowały się wyróżnić dwa projekty:

 1. Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie „Zarzadzanie jakością i bezpieczeństwem opieki medycznej podczas epidemii COVID-19 pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie”
 2. Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu „Opracowanie i wdrożenie standardów leczenia pacjentów onkologicznych”

A także przyznać dwie nagrody specjalne Super Lidera dla dwóch szpitali:

 1. Centrum Leczenia Oparzeń im dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
 2. Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

- które po raz kolejny zgłosiły bardzo dobre projekty, bo zależy im na poprawie jakości zarządzania i satysfakcji pacjenta. Oba szpitale łączy absolutna nietolerancja dla marnotrawstwa i apetyt na ciągle doskonalenie się, na pracę zespołową, wdrażanie innowacji i chęć dzielenia się doświadczeniem z innymi. Są liderem zmian, kopalnią dobrych praktyk, dają sygnał wszystkim, że można się na nich wzorować - tłumaczy Przewodnicząca Kapituły dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

 

Nagranie z gali konkursu można obejrzeć:


NOMINOWANI W IV EDYCJI KONKURSU

 

Jury preselekcyjne oraz Kapituła konkursu wyłoniły nominowane projekty w IV edycji konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia - Leaders of VBHC.


Zarządzanie jakością – zarządzanie procesami
1.    Centrum Leczenia Oparzeń im dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
       Zarządzanie jakością holistycznej opieki nad pacjentami z raną przewlekłą 

2.    LUX MED Sp. z o.o.
       Nowe Systemy Zarządzania Dostępnością w Grupie LUX MED

3.    Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie
       Lean management – optymalizacja pracy szpitala RCZ 

4.    Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
       Informatyzacja Obszaru Izolacyjnego dla chorych na COVID-19 


Zarządzanie jakością – Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta    
1.    Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy    
       Program wszczepiania ekspandera 

2.    Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy     
       Usprawnienie komunikacji z pacjentem i współpracy personelu 

3.    Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem    
       Bezpieczeństwo pacjenta warunkiem skutecznej rehabilitacji 


Zarządzanie jakością – zarządzanie skutecznością medyczną
1.    Uniwersyteckie Centrum Kliniczne         
       BQMM 

2.    LUX MED Sp. z o.o.    
       Wdrożenie Clinical Governance na przykładzie zarządzania obszarem „Pacjent zagrożony” 

3.    Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy     
       Wszczepialna proteza gałki ocznej i oczodołu


Zarządzanie kapitałem ludzkim 
1.    LUX MED Sp. z o.o.    
       Smile - program wellbeingowy Grupy LUX MED 

2.    LUX MED Sp. z o.o.    
       Program rozwojowy dla młodych menedżerów „Zarządzanie w Pigułce” 

3.    Stowarzyszenie Św. Celestyna    
       Edukacja personelu medycznego 


Organizacja przyjazna pacjentowi
1.    Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”     
       Aplikacja Pacjenta Centrum Zdrowia Dziecka 

2.    LUX MED Sp. z o.o.    
       Projekty Customer Experience „Poprawa Doświadczeń Pacjentów 2017 – 2020” w Grupie LUX MED –
       Mapowanie Doświadczeń Pacjentów i Słuchanie Głosu Pacjenta 

3.    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej    
       Domowy Szpital 

 

Skuteczna profilaktyka i edukacja    
1.    Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu (KCGPiN)
       Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki,
       diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2

2.    Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie    
       Wschodnie Centrum Profilaktyki Depresji Poporodowej 

3.    Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem
        Z profilaktyką i edukacją po zdrowie 

 

Przychodnia zorientowana na jakość
1.    Centrum Leczenia Oparzeń im dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
       Program koordynowanej opieki nad pacjentem w ramach AOS / AOP 

2.    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach    
       Szybka Ścieżka Diagnostyczna w Gabinecie Lekarza Rodzinnego

 

Zwycięzców konkursu poznamy 22 września podczas gali finałowej online, poprzedzonej konferencją Zmiany w Ochronie Zdrowia. Transformacja systemu – jakość i bezpieczeństwo. 

 

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w konkursie i serdecznie gratulujemy Nominowanym!

 

IDEA KONKURSU

 

IV edycja konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowiaLeaders of VBHC to wspólna inicjatywa Wolters Kluwer Polska oraz Uczelni Łazarskiego. Nagrodzone zostaną placówki lecznicze, które rozwijają praktyki nakierowane na jak najlepszy efekt zdrowotny i doświadczenia pacjentów, czyli tzw. Value Based Health Care (VBHC).

 

Celem Konkursu jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie monitorowania jakości opieki, optymalizacji procesów na rzecz bezpieczeństwa i skuteczności leczenia, wzmacniania pracy zespołowej oraz skutecznej profilaktyki i edukacji.

Liderzy zmian w polskim systemie ochrony zdrowia rozwijają praktyki nakierowane na zwiększenie wyników zdrowotnych w stosunku do nakładów przeznaczanych na opiekę, które wyprzedzają rozwiązania systemowe. Inwestują w nowoczesne technologie, zmieniają organizację procesów, wdrażają narzędzia ewaluacji własnych wyników, poddają się ocenie pacjentów i wsłuchują w ich oczekiwania. Chcemy dostrzec i nagrodzić ich wysiłek.

 

 

KATEGORIE KONKURSOWE

 

W tegorocznej edycji podmioty lecznicze będą mogły przesyłać zgłoszenia najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie kategorii:

 

1. Zarządzanie jakością w podkategoriach:

 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta
 • Zarządzanie skutecznością medyczną

Zarządzanie jakością obejmuje projekty mające na celu podniesienie jakości działania placówki medycznej w wielu obszarach. Szczególnie promowane będą przedsięwzięcia i projekty nakierowane na zwiększenie dostępności, równości, skuteczności klinicznej, bezpieczeństwa pacjentów, poprawy doświadczeń z korzystania z opieki medycznej. 

Ważne jest, aby inicjatywy te prowadziły także do zwiększania efektywności prowadzonej działalności, poprzez lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich, infrastrukturalnych i finansowych.

 

2. Zarządzanie kapitałem ludzkim

Zarządzanie kapitałem ludzkim obejmuje projekty i działania podejmowane w zakresie zarządzania personelem np. projekty rozwojowe, mające na celu poprawę i podnoszenie kompetencji pracowników, usprawniające i optymalizujące procesy pracownicze, komunikację wewnętrzną i interpersonalną, zwiększające motywację, polepszające bezpieczeństwo pracowników, wpływające na stabilizację kadry oraz wzrost zaangażowania pracowników w podnoszenie jakości świadczeń medycznych; podniesienie efektywności pracy zespołowej; integrację grup zawodowych, uporządkowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracowników.

 

3. Organizacja przyjazna pacjentowi

Organizacja przyjazna pacjentowi obejmuje projekty wprowadzające rozwiązania systemowe nakierowane na poprawę doświadczeń pacjenta, uwzględniające optykę pacjenta w postrzeganiu opieki zdrowotnej, dostosowywanie się do ich potrzeb i oczekiwań, poprawiające relację i komunikację z pacjentami, zbierające i wykorzystujące informacje zwrotne od pacjentów jak np. cykliczne badania satysfakcji pacjentów oraz przestrzeganie praw pacjenta.

 

4. Skuteczna profilaktyka i edukacja

Skuteczna profilaktyka i edukacja obejmuje projekty, które zaowocowały ponadprzeciętnymi wynikami w zakresie podnoszenia świadomości i odpowiedzialności za zdrowie oraz skutecznie wpłynęły na postawy beneficjentów. Zapraszamy inicjatorów innowacyjnych projektów: propagujących wiedzę o zdrowym stylu życia; kształtujących prawidłowych postawy  prozdrowotne, zwiększające kontrolę nad zdrowiem; nakierowanych na likwidowanie nierówności w dostępie do edukacji zdrowotnej i profilaktyki.

 

5. Przychodnia zorientowana na jakość – NOWA KATEGORIA

Przychodnia zorientowana na jakość obejmuje projekty i działania podejmowane przez przychodnie (POZ, AOS) na rzecz wypracowania i wdrożenia rozwiązań w duchu Value Based Health Care (VBHC) np. projekty mające na celu poprawę jakości i kompleksowości opieki, skrócenie cykli terapeutycznych, poprawę doświadczenia pacjentów, poprawę komunikacji i rozwój współpracy kadr medycznych, poprawę jakości danych i wzmocnienie kultury zarządzania opartego na danych.

 

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

 

W konkursie mogą brać udział zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne:

 

NAGRODY

 

 • Prestiżowy tytuł Lidera zmian w ochronie zdrowia 2021. Leader of VBHC oraz statuetkę i dyplom.
 • Bon szkoleniowy upoważniający do realizacji wybranego modułu specjalistycznego realizowanego w ramach programu MBA w ochronie zdrowia Uczelni Łazarskiego.
 • Bon szkoleniowy upoważniający do realizacji wybranego szkolenia dla zespołu przez eksperta Wolters Kluwer Polska.
 • Inne nagrody rzeczowe.

 

 

 

KONFERENCJA ZMIANY W OCHRONIE ZDROWIA

 

Ogłoszenie wyników konkursu oraz oficjalne wręczenie nagród nastąpi 22 września 2021 r. podczas Gali finałowej online, którą poprzedzi II edycja Konferencji Zmiany w Ochronie Zdrowia. Transformacja systemu - jakość i bezpieczeństwo.

 

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

 1. Kandydat zgłasza się, wypełniając formularz na stronie. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 lipca 2021 r. do godz. 12:00.
 2. Przekazane przez kandydatów informacje wykorzystywane są jedynie na potrzeby konkursu, a dane finansowe utrzymywane są w ścisłej tajemnicy.
 3. Udział w konkursie na każdym etapie jest bezpłatny.
 4. Wyboru finalistów dokonuje niezależne Jury preselekcyjne złożone z ekspertów rynku medycznego, specjalistów powołanych ze względu na tematykę poszczególnych kategorii konkursu. Jury preselekcyjne ocenia aplikacje i wyznacza kandydatów do drugiego etapu.
 5. W drugim etapie członkowie Kapituły, którą tworzą przedstawiciele administracji państwowej, instytucji, podmiotów gospodarczych i stowarzyszeń, wyłania zwycięzców oraz wyróżnionych.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu oraz oficjalne wręczenie nagród nastąpi 22 września 2021 r. podczas gali finałowej online, która zakończy konferencję Zmiany w Ochronie Zdrowia.

 

Regulamin

Regulamin

Eksperci

Eksperci

Kapituła Konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia

Kapituła Konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia

dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka

Dziekan CKP Uczelni Łazarskiego, Dyrektor IZWOZ oraz Center of Value Based Healthcare Uczelni Łazarskiego

Doktor n. ekonomicznych, specjalistka w obszarze zarządzania strategicznego, przywództwa, organizacji i zarządzania ochroną zdrowia oraz zdrowia publicznego. Autorka licznych publikacji naukowych i eksperckich, poświęconych ekonomiczno-społecznym aspektom ochrony zdrowia i zarządzania w tym sektorze.  

Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Center of Value Based Healthcare Uczelni Łazarskiego, Wiceprzewodnicząca Rady NFZ

 

Propagatorka koncepcji „Ochrony zdrowia nakierowanej na wartość” (Value Based Healthcare). Dyrektor programu „MBA w Ochronie Zdrowia” oraz kierownik programowym wielu certyfikowanych przez Uczelnię Łazarskiego programów szkoleniowych dedykowanych lekarzom, kadrze zarządzającej oraz pracownikom sektora medycznego. Inicjatorka i liderka Sektorowej Rady ds. Kompetencji w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej. W latach 2016-2018, w trzech kolejnych edycjach „Listy Stu" tworzonej przez Puls Medycyny znalazła się w pierwszej dziesiątce osób, które wywarły największy, pozytywny wpływ na polski system ochrony zdrowia.  

Bartłomiej Chmielowiec

Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta od 30 października 2017 r.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył także studia podyplomowe na kierunku rachunkowość na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego im. Oskara Langego we Wrocławiu. Jest radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczenie zdobywał m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako Radca Szefa KPRM, a później Koordynator Zespołu ds. gospodarczych w Departamencie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Przez wiele lat pracował na stanowisku Głównego Specjalisty w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Finansowego (wcześniej Rzecznika Ubezpieczonych). Zajmował się przede wszystkim analizą prawną i rozpatrywaniem spraw osób poszkodowanych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, opracowywaniem projektów aktów prawnych, sporządzaniem wniosków do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwał mających na celu rozstrzygnięcie rozbieżności występujących w orzecznictwie sądów powszechnych, a także brał czynny udział w parlamentarnych pracach legislacyjnych.

Następnie objął stanowisko Dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz popularno-naukowych z zakresu problematyki prawa cywilnego, odszkodowawczego i ubezpieczeniowego.

Michał Czarnuch

Adwokat, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

Od przeszło 10 lat doradza w zakresie prawa medycznego w kwestiach związanych z systemami ochrony zdrowia, włączając w to finansowanie świadczeń zdrowotnych, tworzenie i restrukturyzację podmiotów leczniczych, telemedycynę oraz ubezpieczenia zdrowotne. Jest jednym z inicjatorów Telemedycznej Grupy Roboczej, grupy wiodących podmiotów z sektora telemedycyny, która dziś aktywnie działa na rzecz rozwoju telemedycyny w Polsce jako Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza. Specjalizuje się również w prawie administracyjnym ze szczególnym naciskiem na prawo farmaceutyczne.

prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna

Kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Od 2004 r. Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMED). W latach 2008-2009 był pełnomocnikiem Rektora GUMED ds. Budowy Nowego Szpitala Uniwersyteckiego (Centrum Medycyny Inwazyjnej).
 

W latach 2012-2014 był Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, a obecnie jest jego Członkiem Zarządu Głównego.

Od 2015 r. Przewodniczący Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Kancelarii Prezydenta RP.

Od 2016 r. Przewodniczący Sekcji Chirurgii Dziecięcej Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS).

Od października do grudnia 2019 r. był prezesem Agencji Badań Medycznych.

Członek wielu zespołów pracujących w ramach Ministerstwa Zdrowia, w tym w latach 2018-2019 przewodniczył zespołowi ministerialnemu odpowiedzialnemu za przygotowanie reformy opieki onkologicznej w Polsce.

Od października do grudnia 2019 r. był prezesem Agencji Badań Medycznych.

Członek licznych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych.

 

male

Michał Dzięgielewski

Dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia

prof. nadzw. MD, PhD, MBA, FACP, FESC Jarosław J. Fedorowski

Prezes Polskiej Federacji Szpitali

Prezes Polskiej Federacji Szpitali. Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia. Przewodniczący Rady Naczelnej Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie. Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. Specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii oraz koordynowanej ochrony zdrowia. Karierę rozpoczynał w Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii w Zabrzu. Po nostryfikacji dyplomu lekarza w USA ukończył szkolenie specjalizacyjne w szpitalach uniwersyteckich w Nowym Jorku oraz Georgii. Następnie lekarz konsultant, szef departamentu medycyny i członek zarządu szpitala oraz nauczyciel akademicki University of Vermont Health Network. Absolwent studiów executive MBA w USA oraz szkoleń podyplomowych na m. in. Harvard Medical School, Temple University School of Medicine i American College of Physician Executives. Posiada doktorat z medycyny University of the State of New York oraz doktorat z nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1997 uzyskał promocję na stopień docenta, a w 2003 – promocję na stopień profesora nadzwyczajnego medycyny klinicznej na University of Vermont w USA. Profesor w Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie. Kapitan jachtowy, instruktor żeglarstwa, muzyk zespołu Kardioband.

Sylwia Gołaś-Olszak

Dyrektor Rynku Administracji Publicznej oraz rynku Ochrony Zdrowia w Wolters Kluwer Polska

Doświadczony manager związany z rynkiem od kilkunastu lat. Specjalizuje się w tematyce ochrony zdrowia, administracji publicznej, zarządzania organizacjami. Sprawne działanie instytucji, zarządzanie ryzykiem prawnym, kontrola zarządcza oraz poszukiwanie nowych rozwiązań merytorycznych i technologicznych dla sektora publicznego i ochrony zdrowia, to główne obszary działalności zawodowej. Prawnik, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej.

Jerzy Gryglewicz

Wykładowca i lider Projektu MBA Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Wcześniej Zastępca Dyrektora ds. klinicznych Instytutu Reumatologii w Warszawie, Zastępca Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Miasta Stołecznego Warszawy, Główny Specjalista w Centrali NFZ.

Współautor wielu raportów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia i Fundacji Eksperci dla zdrowia dotyczących sektora ochrony zdrowia w szczególności w zakresie opieki koordynowanej. Współautor koncepcji Centra Zdrowia 75plus opracowanej w ramach prac Narodowej Rady Rozwoju.

 

Adam Jagoda

Dyrektor Generalny Medtronic Poland

Dyrektor Generalny Medtronic Poland, odpowiedzialny również za Ukrainę, Białoruś, Litwę, Łotwę i Estonię. Wiceprezes i Członek Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED. Ekonomista, związany z branżą wyrobów medycznych od ponad 17 lat.

Urszula Jaworska

Prezes Fundacji Urszuli Jaworskiej

Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie, studentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Pedagogiki Baletu. Tancerka i solistka, a także kierownik wielu znaczących zespołów baletowych m.in.: Syrena, Sabat, Mazowsze. W 1994 roku wykryto u niej chorobę nowotworową – białaczkę. W 1997 roku przeszła jako pierwsza pacjentka w Polsce przeszczep szpiku od niespokrewnionego dawcy. Ten pionierski w dziejach polskiej medycyny zabieg odbył się w Klinice Hematologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, a zabiegu dokonał profesor Jerzy Hołowiecki z zespołem. Jeszcze jako pacjentka została Fundatorem – Założycielem Fundacji Urszuli Jaworskiej.

Mimo wielu obowiązków stara się łączyć pracę w fundacji ze wspieraniem innych organizacji m.in. OFOP-u, PUOP-u czy innych stowarzyszeń pacjenckich. Od kilku lat czynnie działa przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rzeczniku Praw Obywatelskich. Za swoją działalność w 2014 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego. W rankingu Listy Stu "Pulsu Medycyny" - najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia w 2018 roku znalazła się na 17 miejscu. Była członkiem Rady Społecznej - narodowej debaty o zdrowiu „Wspólnie dla zdrowia”. Bierze udział w pracach Komitetu Zdrowia Krajowej Izby Gospodarczej oraz przewodniczyła Zespołowi ds. opracowania propozycji ustawowych regulacji dotyczących praw i obowiązków pacjentów w Ministerstwie Zdrowia.

dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk

Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

Ekspert w dziedzinie zdrowia publicznego, od 2017 r. Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Od 2003 roku jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Współpracował z Medicover i Grupą LUX MED, gdzie z pracodawcami planował i wdrażał działania prozdrowotne w miejscu pracy. W Grupie LUX MED kierował Biurem Edukacji Zdrowotnej. Reprezentował polskich pracodawców w Komitecie Doradczym Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w Miejscu Pracy.

Michał Kępowicz

Dyrektor ds. relacji strategicznych Philips Healthcare

Dyrektor ds. relacji strategicznych, odpowiedzialny m.in. za rozwój inicjatyw w ramach „trójkątów innowacji”. Wcześniej dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia i ekspert w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (później MSZ) ds. funduszy przedakcesyjnych (Phare i Transition Facility). Ekspert od zarządzania złożonymi projektami i negocjator programów UE. Absolwent studiów MBA, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami SGH, właściciel wielu certyfikatów dotyczących zarzadzania projektami m.in. Lean Practitioner, MSP, P3O, MoP, Agile Project Management. Autor wielu artykułów nt. ochrony zdrowia w prasie branżowej i ogólnopolskiej

dr hab., prof. UJ Iwona Kowalska-Bobko

Kierownik Zakładu Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doktor habilitowany nauk o zdrowiu, Prof. UJ. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2000 roku jest zatrudniona w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania w Instytucie Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jest kierownikiem tego Zakładu. Prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne w takich obszarach jak: polityka zdrowotna, organizacja ochrony zdrowia, decentralizacja w ochronie zdrowia, systemy zdrowotne, polityka zdrowotna Unii Europejskiej. Od 2006 roku współpracuje z European Observatory on Health Systems and Policies (EuroWHO). Jest kierownikiem i wykonawcą licznych projektów krajowych i międzynarodowych. Autorka i współautorka publikacji międzynarodowych, np. w Health Policy Journal czy BMC Health Services Research, oraz krajowych monografii i podręczników, takich jak: Decentralizacja a systemy zdrowotne. W poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających zdrowiu (2017), Szkice z Europejskiej Polityki Zdrowotnej (2012), Podmioty lecznicze w Polsce w perspektywie reform zdrowotnych. Przekształcenia, struktura, zasady działania (2012), Promocja zdrowia dla osób starszych (2017). Redaktor książki Namysły nad problemami polityki zdrowotnej, globalnej – europejskiej – krajowej (2013).

Anna Kozieł

Starszy Specjalista ds. Zdrowia w Globalnej Praktyce ds. Zdrowia, Odżywiania i Populacji w Banku Światowym

Halina Kutaj-Wąsikowska

Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Filip Nowak

p.o. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Ekspert zarządzania w ochronie zdrowia, socjolog, MBA. Absolwent: Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Od 29 listopada 2019 roku pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Operacyjnych.

Wcześniej przez ponad 5 lat był dyrektorem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, a także kierował pracami opolskiego i wielkopolskiego OW NFZ. Pracował także w dolnośląskim oddziale Funduszu.

Od 2015 roku jest Przewodniczącym Rady ds. Taryfikacji, działającej przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Jako menedżer ochrony zdrowia tworzył i skutecznie wdrażał nowe rozwiązania prawne i organizacyjne w obszarze opieki zdrowotnej. Brał udział w pracach zespołów przy Ministrze Zdrowia. Przewodniczy zespołowi do spraw monitorowania prawidłowości postępowania w przypadkach podejrzenia lub zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Centrali NFZ.

Od sierpnia 2020 r. p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Alicja Pollesch

Dyrektor Strategii, Business Development and Marketing. Członek Zarządu Wolters Kluwer Polska.

Nieprzerwanie związana z firmą od 2000 r. Na pierwszym etapie swojej pracy kierowała m.in. zespołami redakcyjnymi zapewniając wysoki standard i zakres merytoryczny oferty wydawniczej. Od 2008 r. odpowiedzialna za rozwój biznesowy oferty produktowej  skierowanego do kancelarii prawnych, administracji oraz instytucji publicznych. W następnych latach rozszerzyła zakres swojej odpowiedzialności na pozostałe segmenty rynku, do których skierowana jest oferta Wolters Kluwer Polska. Od 2012 roku  obecna w Zarządzie Wolters Kluwer Polska.

 

Odpowiada za wdrażanie strategii Wolters Kluwer w Polsce i jej spójność z celami dywizji LR. Opowiada za cele budżetowe firmy oraz transformację produktową na wszystkich rynkach. Łączy rolę lidera z efektywnym  zarządzaniem  zespołem managerów odpowiedzialnych za rozwój  rynków Public, Legal & Corporate oraz za Dział Marketingu.

 

Kierowała akwizycją LexisNexis przez Wolters Kluwer w Polsce. Zainicjowała powstanie serwisu informacyjnego Prawo.pl oraz nadal odpowiada za jego rozwój. Aktywna strukturach Legal Regulatory: Strategy Leads i Marketing Directors. Wraz z kierowanymi przez nią zespołami była laureatką wyróżnień w obszarach marketingu, digital marketingu i sprzedaży w Wolters Kluwer.

Ukończyła studnia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest również absolwentką studiów Executive MBA (EMBA) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (akredytacje AACSB, AMBA, EQUIS).

Jury Konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia

Jury Konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia

dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka

Dziekan CKP Uczelni Łazarskiego, Dyrektor IZWOZ oraz Center of Value Based Healthcare Uczelni Łazarskiego

Doktor n. ekonomicznych, specjalistka w obszarze zarządzania strategicznego, przywództwa, organizacji i zarządzania ochroną zdrowia oraz zdrowia publicznego. Autorka licznych publikacji naukowych i eksperckich, poświęconych ekonomiczno-społecznym aspektom ochrony zdrowia i zarządzania w tym sektorze.  

Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Center of Value Based Healthcare Uczelni Łazarskiego, Wiceprzewodnicząca Rady NFZ

 

Propagatorka koncepcji „Ochrony zdrowia nakierowanej na wartość” (Value Based Healthcare). Dyrektor programu „MBA w Ochronie Zdrowia” oraz kierownik programowym wielu certyfikowanych przez Uczelnię Łazarskiego programów szkoleniowych dedykowanych lekarzom, kadrze zarządzającej oraz pracownikom sektora medycznego. Inicjatorka i liderka Sektorowej Rady ds. Kompetencji w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej. W latach 2016-2018, w trzech kolejnych edycjach „Listy Stu" tworzonej przez Puls Medycyny znalazła się w pierwszej dziesiątce osób, które wywarły największy, pozytywny wpływ na polski system ochrony zdrowia.  

Dariusz Dziełak

Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w NFZ

Z tematyką organizacji i finansowania opieki zdrowotnej związany zawodowo od ponad ćwierćwiecza. W latach 1999-2013 kierował pionem analitycznym w Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych. Później pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia. Od 2005 r. związany z Narodowym Funduszem Zdrowia, gdzie m.in. kierował Departamentem Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Od trzech lat na stanowisku dyrektora Departamentu Analiz i Strategii. W trakcie pracy zawodowej uczestniczył m.in. w pracach nad ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz jej kolejnymi nowelizacjami, ogólnymi warunkami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, procedurą kontraktowania świadczeń przez NFZ, wdrażaniem systemu Jednorodnych Grup Pacjentów oraz Systemu Podstawowego Zabezpieczenia Świadczeń (sieci szpitali).

Sylwia Gołaś-Olszak

Dyrektor Rynku Administracji Publicznej oraz rynku Ochrony Zdrowia w Wolters Kluwer Polska

Doświadczony manager związany z rynkiem od kilkunastu lat. Specjalizuje się w tematyce ochrony zdrowia, administracji publicznej, zarządzania organizacjami. Sprawne działanie instytucji, zarządzanie ryzykiem prawnym, kontrola zarządcza oraz poszukiwanie nowych rozwiązań merytorycznych i technologicznych dla sektora publicznego i ochrony zdrowia, to główne obszary działalności zawodowej. Prawnik, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej.

Jerzy Gryglewicz

Wykładowca i lider Projektu MBA Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Wcześniej Zastępca Dyrektora ds. klinicznych Instytutu Reumatologii w Warszawie, Zastępca Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Miasta Stołecznego Warszawy, Główny Specjalista w Centrali NFZ.

Współautor wielu raportów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia i Fundacji Eksperci dla zdrowia dotyczących sektora ochrony zdrowia w szczególności w zakresie opieki koordynowanej. Współautor koncepcji Centra Zdrowia 75plus opracowanej w ramach prac Narodowej Rady Rozwoju.

 

dr hab., prof. UJ Iwona Kowalska-Bobko

Kierownik Zakładu Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doktor habilitowany nauk o zdrowiu, Prof. UJ. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2000 roku jest zatrudniona w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania w Instytucie Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jest kierownikiem tego Zakładu. Prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne w takich obszarach jak: polityka zdrowotna, organizacja ochrony zdrowia, decentralizacja w ochronie zdrowia, systemy zdrowotne, polityka zdrowotna Unii Europejskiej. Od 2006 roku współpracuje z European Observatory on Health Systems and Policies (EuroWHO). Jest kierownikiem i wykonawcą licznych projektów krajowych i międzynarodowych. Autorka i współautorka publikacji międzynarodowych, np. w Health Policy Journal czy BMC Health Services Research, oraz krajowych monografii i podręczników, takich jak: Decentralizacja a systemy zdrowotne. W poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających zdrowiu (2017), Szkice z Europejskiej Polityki Zdrowotnej (2012), Podmioty lecznicze w Polsce w perspektywie reform zdrowotnych. Przekształcenia, struktura, zasady działania (2012), Promocja zdrowia dla osób starszych (2017). Redaktor książki Namysły nad problemami polityki zdrowotnej, globalnej – europejskiej – krajowej (2013).

Marcin Stępień

Dyrektor ds. rozwoju rynku GRC administracja publiczna i ochrona zdrowia, Wolters Kluwer Polska

Dyrektor w Wolters Kluwer Polska odpowiedzialny za rozwój rynku GRC administracja publiczna i ochrona zdrowia. Prawnik, absolwent studiów podyplomowych zarządzanie w ochronie zdrowia i Executive Business Administration w Szkole Głównej Handlowej. Specjalizuje się w tematyce prawa medycznego, prawa ochrony zdrowia oraz kontroli zarządczej w podmiotach leczniczych i samorządzie terytorialnym.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Partnerzy

Partnerzy

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

Działalność IZWOZ opiera się na łączeniu doświadczeń osób pracujących w sektorze ochrony zdrowia z wiedzą akademicką oraz dobrymi praktykami prawniczymi i menedżerskimi w obszarze organizacji i zarządzania ochroną zdrowia.

W prace IZWOZ angażuje się wielu wybitnych przedstawicieli nauki, praktyków administracji samorządowej i rządowej odpowiedzialnych za ochronę zdrowia. IZWOZ współpracuje z wyższymi uczelniami i jednostkami badawczymi w realizacji programów badawczych i programów edukacyjnych.

 

 

Partnerzy merytoryczni

LEX Compliance Medica

LEX Compliance Medica

Kompleksowe rozwiązanie, które łączy serwis prawny poświęcony ochronie zdrowia z oprogramowaniem wspierającym zarządzanie zgodnością i ryzykiem oraz zarządzanie dokumentami prawnymi.

Zabezpiecza potrzeby prawne całej placówki medycznej - zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników administracyjnych. Zapewnia managerom ochrony zdrowia wsparcie na każdym etapie zarządzania placówką.

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego to nowoczesna jednostka uczelniana, oferująca wysokiej jakości usługi z zakresu kształcenia w toku studiów podyplomowych oraz prestiżowych programów MBA, a także szkolenia i doradztwo dla firm, instytucji oraz jednostek administracji publicznej i samorządowej. Centrum Kształcenia Podyplomowego buduje swoją ofertę w oparciu o najwyższe standardy merytoryczne oraz doświadczoną kadrę akademicką i ekspercką, reprezentującą różne instytucje i sektory gospodarki. Misją Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego jest przygotowanie słuchaczy do osiągania sukcesów zawodowych, poprzez samodzielne kształtowanie ścieżki kariery i zarządzanie swoim rozwojem w oparciu o specjalistyczną wiedzę, profesjonalne umiejętności oraz kwalifikacje.

Patroni honorowi

Rzecznik Praw Pacjenta

Narodowy Fundusz Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia

Polska Federacja Szpitali

Naczelna Rada Lekarska

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Patroni medialni

Prawo.pl

Prawo.pl

Prawo.pl to nowy serwis informacyjny Wolters Kluwer Polska, który jest połączony z systemem LEX – największą prawną bazą wiedzy w Polsce. Serwis zawiera codzienne informacje z zakresu prawa, podatków, ale także tematyki kadrowej, samorządowej, zdrowotnej czy oświatowej. Znajdują się w nim zarówno tzw. newsy prawne, jak i opinie, komentarze, wywiady oraz aktualne orzeczenia i interpretacje. 
Serwis jest tworzony przez zespół doświadczonych dziennikarzy prawnych, którzy pracowali w ogólnopolskich opiniotwórczych mediach.
Prawo.pl - Całe prawo w jednym miejscu!

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Sponsorzy

Formedis

Formedis

FORMEDIS Medical Management & Consulting to zespół doświadczonych ekspertów w zarządzaniu działalnością operacyjną i inwestycyjną podmiotów leczniczych.

Specjalizujemy się w realizacji audytów i programów naprawczych dla szpitali publicznych, strategicznym doradztwie biznesowym dla placówek prywatnych oraz pełnieniu roli doradców transakcyjnych w procesach fuzji/przejęć realizowanych w branży medycznej i pochodnych. Obecnie FORMEDIS to jeden z liderów doradztwa medycznego w kraju. Wśród naszych klientów są zarówno małe podmioty lecznicze, jak również szpitale powiatowe i marszałkowskie oraz ich właściciele (samorządy), a także pozostali interesariusze rynku medycznego.

Współpracowaliśmy m.in. z Ministerstwem Zdrowia, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Starostwami Powiatowymi w Myśliborzu, PGE Polską Grupą Energetyczną, EMC Instytutem Medycznym, PZU Zdrowie, Neuca, Grupa Grassavoye, Swissmed, Jai Kudo Polska, Essilor International.

Głównym celem FORMEDIS jest poprawienie krajowego systemu opieki zdrowotnej oraz rozwinięcie rynku usług medycznych w Polsce poprzez podzielenie się naszą wiedzą wypracowaną w trakcie ponad 30-letniej praktyki zawodowej realizowanej na stanowiskach menedżerskich oraz doradczych w prywatnej i publicznej ochronie zdrowia.

 

 

Historia

Historia

Laureatami III edycji konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia. Leaders of VBHC zostali:

Kategoria:
Zarządzanie jakością – zarządzanie procesami

Centrum Leczenia Oparzeń im dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
Projekt:
Optymalizacja pracy najbardziej kluczowych pracowników szpitala na bloku operacyjnym oraz dostarczenie jakości dla pacjenta

Kategoria:
Zarządzanie jakością – zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
Projekt:
Monitoring zdarzeń niepożądanych

Kategoria:
Zarządzanie jakością – zarządzanie skutecznością medyczną

Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Projekt:
Rozpowszechnianie zasad racjonalnej antybiotykoterapii w Szpitalu

Kategoria:
Zarządzanie kapitałem ludzkim

Centrum Leczenia Oparzeń im dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
Projekt:
Wprowadzenie metod zarządzania wizualnego „pacjent-lekarz”

Kategoria:
Organizacja przyjazna pacjentowi

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Projekt:
Akademia Opiekuna

Kategoria:
Skuteczna profilaktyka i edukacja

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Projekt:
Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019

Nominacje w III edycji konkursu

Jury preselekcyjne oraz Kapituła konkursu wyłoniły nominowane projekty w III edycji konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia. Leaders of VBHC.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród podmiotów leczniczych, co przełożyło się na liczbę zgłoszeń. W tegorocznej edycji zgłoszono 56 projektów o bardzo wyrównanym poziomie merytorycznym.
W poszczególnych kategoriach nominowane zostały projekty:

Zarządzanie jakością – zarządzanie procesami:

 1. Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich 
  Projekt: Optymalizacja pracy najbardziej kluczowych pracowników szpitala na bloku operacyjnym oraz dostarczenie jakości dla pacjenta
 2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
  Projekt: Wykorzystanie standardu GS1 w zakresie identyfikacji i śledzenia obrotu wyrobami medycznymi używanymi w szpitalu
   

Zarządzanie jakością – zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta

 1. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Projekt: Wzrost bezpieczeństwa opieki nad pacjentami onkologicznymi
 2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
  Projekt: Monitoring zdarzeń niepożądanych
 3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
  Projekt: Zespoły Wczesnego Reagowania
   

Zarządzanie jakością – zarządzanie skutecznością medyczną

 1. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
  Projekt: Rozpowszechnianie zasad racjonalnej antybiotykoterapii w Szpitalu
 2. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
  Projekt: Opieka Zorientowana na Osobę (OZO) (ang. Person-Centred Care)
   

Zarządzanie kapitałem ludzkim

 1. Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
  Projekt: Wprowadzenie metod zarządzania wizualnego „pacjent-lekarz”
 2. Centrum Medyczne "Żelazna" sp. z o.o.
  Projekt: Doskonalenie kultury organizacji poprzez budowanie aktywności i motywacji pracowników Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.
 3. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
  Projekt: Wsparcie rozwoju kompetencji Pielęgniarek i Położnych w UCK
   

Organizacja przyjazna pacjentowi

 1. Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. w Siedlcach
  Projekt: Opieka nad pacjentem w POZ - Nowatorski Program ABCDE
 2. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Projekt: Akademia Opiekuna
 3. Szpital Solec Sp. z o.o.
  Projekt: Gabinety Ginekologiczne „N” dla Niepełnosprawnych
   

Skuteczna profilaktyka i edukacja

 1. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
  Projekt: Wybieram zdrowie. To onkologiczne
 2. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
  Projekt: Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019
 3. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
  Projekt: 6-10-14 dla Zdrowia


Wszystkim Laureatom i Nominowanym serdecznie gratulujemy!

Galeria

Galeria

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie konkursu

Nadzór merytoryczny nad konkursem

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka I Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego I Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia I Uczelnia Łazarskiego I tel.: +48 505 016 628 I e-mail: m.galazka-sobotka@lazarski.edu.pl

Nadzór merytoryczny nad konkursem

Sylwia Gołaś-Olszak I Dyrektor Segmentu Segmentu Ochrony Zdrowia oraz Administracja Publiczna I Wolters Kluwer Polska I tel.: +48 728 313 410 I e-mail: sylwia.golas@wolterskluwer.com

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Partner
Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
Partner merytoryczny
LEX Compliance Medica
Partner merytoryczny
Patron honorowy
Patron honorowy
Narodowy Fundusz Zdrowia
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron honorowy
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
Patron medialny
Prawo.pl
Patron medialny
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
Sponsor
Formedis

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com