Szkolenie online

Obniżenie czynszu najmu powierzchni w przypadku ograniczenia lub zakazu prowadzenia działalności z powodu stanu epidemii i stanu klęski żywiołowej

Obniżenie czynszu najmu powierzchni w przypadku ograniczenia lub zakazu prowadzenia działalności z powodu stanu epidemii i stanu klęski żywiołowej
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Analiza zawartych umów i skutków niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania to obecnie jedno z kluczowych zagadnień, którymi zajmują się przedsiębiorcy, a w praktyce częściej prawnicy ich reprezentujący. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania powoduje powstanie określonych uprawień po stronie wierzyciela. Przekłada się to na sytuację prawną dłużnika i ostatecznie prowadzi do nawarstwiania się szeregu różnego rodzaju problemów. W związku z domniemaniem winy w odpowiedzialności kontraktowej komplikuje się też sytuacja procesowa dłużnika. Koszty związane z najmem powierzchni, jako istotny element kosztów stałych każdego przedsiębiorcy, siłą rzeczy stają się wiodącym tematem debaty gospodarczej w czasach zarazy. Ustawodawca dostrzegł problemy najemców prowadzących działalność gospodarczą, kosztem uszczuplenia praw wynajmujących, zarówno operatorów galerii handlowych powyżej 2000 m2, jak i lokali stanowiących własność publiczną, i wprowadził tzw. specustawą koronawirusową przepisy szczególne w związku z pandemią koronawirusa. 

Szczegóły szkolenia

Program

Program

Podczas webinaru omówione zostaną skutki prawne – przewidziane i nieprzewidziane specustwą koronawirusową (Dz.U.2020.374 ze zm.) – wywierane przez stan epidemii na umowy najmu. Dodatkowo omawiane będzie wyrównywania strat majątkowych wynikających z ograniczenia w przypadku ewentualnego wprowadzenia stanu kleski żywiołowej.

 

PROGRAM

1. Wpływ koronawirusa na umowy z kontrahentami - zagadnienia ogólne

2. Odpowiedzialność ex contractu w dobie koronawirusa

3. Charakter i relacja przepisów z tzw. specustawy koronawirusowej w stosunku do pozostałych przepisów prawa odnoszących się do najmu

4. Wygaszenie wzajemnych zobowiązań stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (art. 15ze specustawy koronawirusowej)

5. Przedłużenie umowy najmu lokalu na dotychczasowych warunkach (art. 31s tzw. specustawy koronawirusowej)

6. Aspekty praktyczne nowych regulacji dotyczących najmu

7. Co zrobić z trwającymi umowami ? – wzór Zawiadomienia o przeszkodzie i oddziaływaniu przeszkody na zdolność do wykonania umowy

 

Prelegenci

Prelegenci

Waldemar Gontarski

Prof. nadzw. dr hab. nauk prawnych, Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie, Dziekan Wydziału Prawa w Londynie, Dziekan Wydziału Administracji w Brukseli – Europejska Wyższa Szkoły Prawa i Administracji.

Prorektor Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie (PUNO) w Londynie; autor licznych opinii sporządzanych na zlecenia policyjne i prokuratorskie; wieloletni ekspert w Kancelarii Sejmu, specjalizuje się szczególnie w zagadnieniach szeroko pojętych praw człowieka, prawa europejskiego, prawa karnego procesowego, prawa kontraktów, prawa prasowego i prawa autorskiego; adwokat występujący przed sądami polskimi oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; praktykę adwokacką prowadzi w Warszawie pod firmą: „Prof. Waldemar Gontarski KANCELARIA ADWOKACKA”.

Materiały

Materiały

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Szkolenie online odbędzie się 28 kwietnia 2020 r. o godzinie 14:30. 

 

Zapisy prowadzone są do godziny 13:30 w dniu szkolenia.​

 

Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu szkolenia.

 

 

By zapisać się bezpłatnie na szkolenie online, prosimy przed zapisem o wylogowanie się z produktu LEX.

 

Szkolenie online jest bezpłatne dla klientów Wolters Kluwer, którzy posiadają przynajmniej jeden z wymienionych produktów: 

LEX Omega,
LEX Kancelaria standard/Optimum/Premium
LEX Omega dla Sądów
Dział Prawny Standard/Optimum/Premium

 

 

 


WAŻNE!


Udział płatny w szkoleniu online jest możliwy tylko po dokonaniu płatności online (metoda płatności Dotpay).  

 

 


Jakie są wymagania techniczne, aby móc uczestniczyć w szkoleniu online?

Aby móc komfortowo korzystać ze szkoleń online zalecamy korzystanie z następującego sprzętu:

komputer z procesorem co najmniej 2GHz Pentium 4, 2GB pamięci RAM oraz otwarte porty 1935, 443 oraz 80.

 

Internet o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s - dla zapewnienia stabilności aktualna wersja przeglądarki (zalecamy Chrome, Mozilla Firefox ) oraz wtyczki Adobe Flash, głośniki lub słuchawki.

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Magdalena Karasek, magdalena.karasek@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com