Prawne aspekty marketingu w sieciach teleinformatycznych

Prawne aspekty marketingu w sieciach teleinformatycznych
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Formy marketingu w sieciach teleinformatycznych
  • Marketing w sieciach ruchomych,
  • Marketing w sieciach stacjonarnych,
  • Marketing w sieci Internet.
 2. Prawne aspekty wykorzystania danych osobowych dla celów marketingu
  • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w celach marketingu,
   • marketing własnych produktów/usług i osób trzecich,
   • akt zgody/przesłanki ustawowe w zakresie przetwarzania danych osobowych,
   • cross-selling baz danych.
  • Prawne obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych
   • obowiązki wobec osób, których dane dotyczą:
    • obowiązki informacyjne,
    • obowiązki dotyczące dostępu do danych osobowych,
    • obowiązki zmiany, usunięcia, sprostowania danych osobowych,
    • obowiązki zabezpieczenia zbiorów danych.
   • obowiązki wobec organu nadzoru
    • rejestrowe
    • wyłączenia spod rejestracji zbiorów danych
    • informacyjne
   • obowiązki wobec UKE
  • Zakres odpowiedzialności w związku z marketingiem produktów/usług
   • granice odpowiedzialności dostawcy usług i dostawcy treści,
   • odpowiedzialność za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych,
   • odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy telekomunikacyjnej,
   • inne przesłanki odpowiedzialności.
 3. Nowe prawo telekomunikacyjne
  • Prawo unijne i inne podstawy nowelizacji prawa telekomunikacyjnego
  • Zasady przechowywanie informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego,
  • Warunki, na jakich podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną mogą instalować oprogramowanie w tele-komunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego przeznaczonym do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania,
  • Obowiązki dostawcy usług w przypadku naruszenia danych osobowych,
  • Rejestr naruszeń danych osobowych.
 4. Zawieranie umów w sieciach teleinformatycznych
  • Umowy zawierane na odległość i obowiązki z tym związane,
  • Sposoby zawierania umów w sieciach teleinformatycznych,
  • Treść umowy zawieranej w sieciach teleinformatycznych; możliwość posługiwania się wzorcem umownym,
  • Forma umów zawieranych za pośrednictwem sieci Internet,
  • Przydatne/niedozwolone klauzule umowne.
 5. Kazusy

Cele

Cele

Sieci teleinformatyczne zapewniają możliwość komunikacji ogromnej liczbie osób, w tym użytkownikom sieci telefonii stacjonarnej, ruchomej czy też osób korzystających z dostępu do sieci Internet. Dlatego też sieci teleinformatyczne wykorzystywane są również w celu promocji usług, produktów czy też znaku towarowego danego podmiotu. Skuteczny marketing produktów lub usług prowadzi również do zawierania umów w sieciach teleinformatycznych. Decydując się na promocję produktów lub usług w sieciach teleinformatycznych przedsiębiorcy powinni poznać i stosować wszelkie wymogi prawem przewidziane dla tego rodzaju działalności. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż brak jest jednej regulacji prawnej, a właściwe przepisy prawa w tym zakresie są rozproszone w całym systemie prawnym. Warsztaty pod tytułem ,,Prawne aspekty marketingu w sieciach teleinformatycznych mają na celu przedstawienie istotnych zagadnień prawnych związanych z marketingiem produktów i usług w sieciach teleinformatycznych. Warsztaty uwzględniać będą projektowane zmiany do ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne, ujęte w projekcie rządowym z dnia 23 lipca 2012 r. (druk sejmowy nr 627), odnoszące się do tajemnicy telekomunikacyjnej i wykorzystania danych w celach marketingowych. Ponadto prowadzący omówi reformę prawa unijnego w tym zakresie. Tematyka uzupełniona zostanie o praktyczne kazusy.

Prelegenci

Prelegenci

male

dr Andrzej Krasuski

Radca Prawny specjalizuje się w prawie regulującym ochronę danych osobowych, prawie telekomunikacyjnym a także w szeroko pojętym prawie administracyjnym z uwzględnieniem postępowań przed organami i sądami administracyjnymi. Jego doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych obejmuje optymalizację struktur przepływu danych w kontekście ich ochrony, jednorazowe weryfikacje ochrony danych, jak też złożone i stałe kontrole zgodności z przepisami, świadczenie pomocy prawnej w przygotowywaniu dokumentów potwierdzających przetwarzanie danych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Ponadto, mec. Krasuski posiada bogate doświadczenie w szerokim zakresie aspektów dotyczących międzynarodowych transferów danych, w tym transferów poza Europejski Obszar Gospodarczy. Świadczył usługi doradcze w odniesieniu do różnych modeli współpracy na rynku, w których dane osobowe odgrywają kluczową rolę, a także w zakresie złożonych postępowań regulacyjnych związanych z ochroną danych. Mec. Krasuski posiada doświadczenie we wdrażaniu przepisów amerykańskiej ustawy Sarbanes-Oxley oraz w sprawach związanych z ochroną danych w postępowaniach prowadzonych na podstawie amerykańskiej ustawy o praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act). Andrzej Krasuski od lat wyróżniany jest przez Chambers Europe Europe's Leading Lawyers for Business w zakresie prawa telekomunikacji, mediów i technologii w Polsce. Według wydania z 2013 r. Andrzej Krasuski uznany został za wiodącego prawnika w zakresie ochrony danych osobowych.
PROGRAM

Odbiorcy

Odbiorcy

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Kadra wyższego i średniego szczebla,
 • Prawnicy wewnętrzni i zewnętrzni,
 • Osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w firmie,
 • Przedstawiciele firm prowadzących działalność w zakresie obrotu bazami danych osobowych

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agata Fiodorow

tel. +48 22 535 80 99

agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com