Prawo autorskie i prawa pokrewne w praktyce.

Prawo autorskie i prawa pokrewne w praktyce.
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

"Szkolenie dotyka istotnych kwestii związanych z problematyką w zakresie prawa autorskiego i praw praktycznych"
"Bardzo przejrzyste przedstawienie praktycznych aspektów prawa autorskiego"
"Solidna i praktyczna wiedza o prawie autorskim" 

 

Program:

 1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych a kodeks cywilny.
 2. Przedmiot ochrony.
 3. Kontekst podmiotowy.
 4. Rodzaje praw.
 5. Obrót umowny w zakresie prawa autorskiego.
 6. Zasady i rodzaje ochrony prawnej.
   

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych a kodeks cywilny:
 • ochrona dóbr osobistych (wizerunek, tajemnica korespondencji)
 • zasady odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej
 • ogólne zasady dotyczące umów sprzedaży i umów o dzieło
 1. Przedmiot ochrony:
 • definicja i rodzaje utworów
 • przedmioty praw pokrewnych (w tym prawa nadawcze i wydawnicze)
 • szczególny status baz danych
 • szczególny status programów komputerowych
 • szczególny status utworów audiowizualnych
 1. Kontekst podmiotowy:
 • zagadnienia współautorstwa
 • prawo autorskie w stosunkach pracowniczych
 • wyjątki przysługiwania ochrony z ustawy innym podmiotom niż twórcy
 1. Rodzaje praw:
 • prawa osobiste
 • prawa majątkowe - pola eksploatacji aspekty Internetu
 • prawa zależne (opracowania)
 • wygasanie praw majątkowych
 • dozwolony użytek z chronionych utworów
 1. Obrót umowny w zakresie prawa autorskiego:
 • umowy dotyczące zamawiania utworów
 • umowy dotyczące korzystania z utworów (licencje)
 • umowy dotyczące kupowania utworów
 • umowy wydawnicze a prawa autorskie
 • dziedziczenie praw autorskich
 1. Zasady i rodzaje ochrony prawnej:
 • ochrona w prawie karnym (plagiat piractwo)
 • ochrona w prawie cywilnym
 • rodzaje roszczeń i właściwość sądu

Prelegenci

Prelegenci

male

Rafał Golat

radca prawny w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, autor licznych publikacji na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej i przemysłowej (prawa autorskiego), prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego.

Odbiorcy

Odbiorcy

ADRESACI SZKOLENIA:

Adresatami szkolenia są osoby zatrudnione w instytucjach, mających na co dzień do czynienia z prawami własności intelektualnej (w szczególności w firmach reklamowych, wydawnictwach, instytucjach kultury - np. teatrach, bibliotekach, domach kultury, mediach, prasie, radiu, telewizji, firmach audiowizualno - filmowych, firmach informatyczno - programistycznych, internetowych, firmach graficznych, urzędach administracji publicznej).

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com