dostosowanie do infywidualnych potrzeb
dostosowanie do indywidualnych potrzeb
płatność po zrealizowanej usłudze
płatność po zrealizowanej usłudze

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
Dodatkowo w ramach udziału w szkoleniu na życzenie słuchaczy trener dokona szybkiego przeglądu dokumentacji objętej tematem szkolenia!
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie
Pobierz PDF Wydrukuj Podziel się na Facebooku Udostępnij na Twitterze

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 


W PROGRAMIE:

 

 1. Kontrola zarządcza - pojęcia, terminy - wyjaśnienie
 2. Specyfika kontroli zarządczej w jednostek samorządu terytorialnego -Regulacje prawne i praktyka
 3. Standardy międzynarodowe: COSO, ERM COSO, INTOSAI, SEC
 4. Cele kontroli zarządczej - procedury i mechanizmy (przykłady)
 5. Zarządzanie procesowe (identyfikacja i analiza procesów, analiza, zarządzanie)
 6. Ład organizacyjny - zapisy w standardach MF
 7. Kontrola wewnętrzna i kontrola finansowa, w jednostkach sektora finansów publicznych - wdrażanie, ocena
 8. Zarządzanie strategiczne - metody i techniki.
 9. Wdrażanie i nadzór nad procesami zarządzania strategicznego
 10. Strategiczna karta wyników jako narzędzie zarządzania strategicznego jednostką sektora finansów publicznych
 11. Controlling, budżetowanie, miary efektowności
 12. Konstrukcja mierników
 13. Samoocena - warsztat
 14. Zarządzanie ryzykiem - propozycja modelu w jst, zarządzeń, dokumentów, metody analizy ryzyka, przykładowe listy mechanizmów kontrolnych
 15. Cechy, źródła i kryteria zapewnienia o stanie k.z. - oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
 16. Audyt i jego rola w systemie kontroli zarządczej
 17. Dobre praktyki kontroli zarządczej
 18. Przykładowy model wdrożenia k.z.

 

Prelegenci

Prelegenci

Piotr Welenc

Piotr Welenc, CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, Quality Assurance Validator Jest czynnym audytorem wewnętrznym, posiadajcym certyfikaty międzynarodowe. Przez prawie 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 7 lat w Departamencie Audytu Wewnętrznego oraz prawie 2 lata w Zespole ds. zarządzania strategicznego. Był wykładowca podyplomowych studiów bankowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowcą w międzynarodowej konferencji dla pracowników banków Europy Środkowo - Wschodniej w zakresie zarzadzania ryzykiem. Od 2003 roku był systematycznie prelegentem dla pracowników Biura Inspekcji Głównego Inspektoratu Nadzoru Bankowego w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, Basel II oraz audytu informatycznego i compliance. Jest wieloletnim wykładowcą Warszawskiego Instytutu Bankowego, prowadził szkolenia z zarządzania ryzykiem (w tym ryzykiem compliance) dla kadry zarządczej oraz pracowników banków komercyjnych Ukrainy. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania strategicznego, controllingu, zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz audytu wewnętrznego i informatycznego.

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agata Fiodorow

tel. +48 22 535 80 99

agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com