dostosowanie do infywidualnych potrzeb
dostosowanie do indywidualnych potrzeb
płatność po zrealizowanej usłudze
płatność po zrealizowanej usłudze

Praktyka udzielania zamówień publicznych po nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych 2016 r.

Praktyka udzielania zamówień publicznych po nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych 2016 r.
Obowiązująca od 28 lipca 2016 r. nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2016 r. wprowadziła wiele nowych regulacji istotnych dla udzielania zamówień publicznych. Uzupełniają ją nowe rozporządzenia. Nowe przepisy mają olbrzymi wpływ na przygotowanie i prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne. Dotyczy to w szczególności sporządzania i publikacji ogłoszeń, udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyznaczania terminów składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Niezmiernie istotne są ponadto nowe reguły potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zwłaszcza rodzaje oświadczeń i dokumentów oraz nowe podejście do kryteriów oceny ofert, a także szeroki obszar aneksowania umów. Nowe przepisy ustawowe i wykonawcze powinien potrafić prawidłowo zastosować w praktyce każdy zamawiający.
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie
Pobierz PDF Wydrukuj Podziel się na Facebooku Udostępnij na Twitterze

Szczegóły szkolenia

Program

Program

I.    Ogłoszenia o zamówieniach – nowe regulacje
1.    Miejsce, forma i kolejność publikacji
2.    Nowe formularze ogłoszeń krajowych i unijnych – treść i praktyka sporządzania
3.    Zmiana ogłoszenia – zasady i konsekwencje


II.    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1.    Nowe zasady udostępniania
2.    Zmiany w treści obligatoryjnej i fakultatywnej
3.    Szczególne wymagania dotyczące podziału zamówienia na części


III.    Opis przedmiotu zamówienia
1.    Opis funkcjonalny
2.    Używanie nazw własnych i zasady wykazywania równoważności
3.    Wypełnienie obowiązku określenia wymagań zatrudnienia na umowę o pracę


IV.    Tryby udzielania zamówienia:
1.    Modyfikacje, nowości i ułatwienia
2.    Umowy ramowe według nowych zasad


V.    Warunki udziału w postępowaniu
1.    Rodzaje warunków, w tym szczególne wymagania co do potencjału finansowego i  ekonomicznego oraz konsorcjum wykonawców
2.    Weryfikacja spełniania warunków przez wykonawcę, w tym w świetle zaostrzonych reguł polegania przez wykonawcę na potencjale podmiotów trzecich a podwykonawstwo  


VI.    Oświadczenia i dokumenty żądane od wykonawcy świetle ustawy i nowego rozporządzenia
1.    Oświadczenie własne wykonawcy i Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – moment złożenia, aktualność
2.    Nowe rodzaje dokumentów i forma ich składania
3.    Zmienione reguły żądania dokumentów od wykonawców i ich uzupełniania


VII.     Zmiany w katalogu przesłanek wykluczenia wykonawców:
1.    Przesłanki obligatoryjne oraz rozbudowane przesłanki fakultatywne
2.    Ograniczenia czasowe w wykluczeniu i procedura tzw. samooczyszczenia
3.    Obowiązek zawiadomienia o wykluczeniu – termin, treść, uzasadnienie


VIII.    Nowe podejście w ocenie ofert:
1.    Odwrócona kolejność czynności w toku oceny ofert
2.    Kryteria oceny ofert – ograniczenia w stosowaniu ceny, praktyczne przykłady realnych pozacenowych kryteriów
3.    Zmiany dotyczące ustalania rażąco niskiej ceny/kosztu
4.    Obowiązki informacyjne o czynnościach zamawiającego – termin, treść


IX.     Umowy:
1.    Okoliczności uzasadniające zmiany (aneksowanie) umowy – przykłady zastosowania
2.    Nowe okoliczności odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania


X.    Nowe zasady dokumentowania postępowania w świetle ustawy i nowego rozporządzenia – nowe wzory protokołu postępowania i zmienione zasady jego udostępniania

 

 

 

 

Prelegenci

Prelegenci

dr Andrzela Gawrońska - Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. 2 uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. („Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych” oraz „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”).

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Miejsce: 
Warszawa, Golden Floor Plaza , al. Jerozolimskie 123A, sala na 26 piętrze. 
Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza znajduje się w budynku Millenium Plaza w pobliży Pl. Zawiszy 

Dojazd: 
Mapę dojazdu znajdą Państwo klikając na nazwę: Golden Floor 

Harmonogram: 
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00, recepcja będzie czynna od godziny 09:30. Planowane zakończenie spotkania,  godzina 16:00.

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agata Fiodorow

tel. +48 22 535 80 99

agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com