Zamówienia publiczne po nowelizacji Prawa zamówień publicznych z 2016 r. – efekty zmian prawnych w praktyce

Zamówienia publiczne po nowelizacji Prawa zamówień publicznych z 2016 r. – efekty zmian prawnych w praktyce
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

I. Wyłączenia spod obowiązku stosowania ustawy – nowy i zmieniony katalog

 

II. Zmiany dotyczące szacowania wartości zamówienia, plany zamówień i zmiany przy udzielaniu zamówień w częściach

 

III. Opis przedmiotu zamówienia – jak przygotować według nowych zasad

 

IV. Tryby udzielania zamówienia – modyfikacje, nowości i ułatwienia

 

V. Warunki udziału w postępowaniu

 

 1. Rodzaje warunków
 2. Szczególne wymagania co do potencjału finansowego i  ekonomicznego i wobec konsorcjum wykonawców
 3. Poleganie przez wykonawcę na potencjale podmiotów trzecich a podwykonawstwo  
 4. Zamówienia „zastrzeżone”  (promowanie kwestii społecznych) 

 

VI. Dokumenty żądane od wykonawcy

 

 1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – forma sporządzenia, przekazania, treść, cel składania itp.
 2. Zmienione reguły składania i uzupełniania dokumentów

 

VII. Zmiany w katalogu przesłanek wykluczenia wykonawców:

 

 1. Przesłanki obligatoryjne
 2. Rozbudowane przesłanki fakultatywne
 3. Ograniczenia czasowe w wykluczeniu
 4. Procedura tzw. samooczyszczenia przez wykonawcę (self-cleaning)

 

VIII. Kryteria oceny ofert:

 

 1. Związek z przedmiotem zamówienia, w tym jego zasięg
 2. Ograniczenie w stosowaniu wyłącznie kryterium ceny:

- podmiotowe (krąg zamawiających),

- przedmiotowe

- wagowe

 1. Kryterium kosztowe
 2. „Realne” kryteria pozacenowe, ze szczególnym uwzględnieniem kryterium „personelu” wykonawcy oraz kryteriów społecznych

 

 

IX. Zmiany dotyczące ustalania rażąco niskiej ceny/kosztu:

 

 1. Przesłanki podejrzenia rażąco niskiej ceny/kosztu lub ich części składowych
 2. Treść, forma i termin wyjaśnień wykonawcy - jak wykonawca powinien wykazać realność ceny/kosztu
 3. Skutki braku wyjaśnień, ich nieprecyzyjności dla wykonawcy

 

X. Umowy:

 

 1. Rewolucja w zasadach zmiany (aneksowania) umowy
 2. Przesłanki ustawowe rozwiązania umowy
 3. Zmiany istotne umowy a wymóg nowego postępowania

 

Prelegenci

Prelegenci

female

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. 2 uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. („Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych” oraz „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”).

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com