Konferencja

Konwent Prawa Pracy - IX edycja konferencji

Konwent Prawa Pracy - IX edycja konferencji
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie
 • Indywidualne konsultacje przy stolikach eksperckich
 • Praktyczne rozwiązania codziennych problemów kadrowców
 • Możliwość zadawania pytań
 • Liczne dyskusje i wymiana doświadczeń

Szczegóły konferencji

Program

Program

08.20 - 09.00

Rejestracja gości. Zapraszamy na poranną kawę

09.00 - 09.05

Otwarcie konferencji

09.05 - 09.50

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i innych samozatrudnionych od stycznia 2017 r. - nowe obowiązki i wyłączenia
Piotr Wojciechowski

09.50 - 10.10

Praktyczne rozwiązania dla działów kadrowych

10.10 - 10.20

Przerwa
Stoliki eksperckie – możliwość indywidualnych konsultacji

 

Ścieżka I

Ścieżka II

10.20 - 11.05

Zatrudnianie pracowników tymczasowych – planowane zmiany
Magdalena Rycak

Praca w godzinach nadliczbowych - kiedy powstaje i jak ją rekompensować?
Piotr Wojciechowski

11.05 - 11.50

Umowy terminowe - kwestie problemowe
Anna Sokołowska

Praca w niedziele i święta
Piotr Wojciechowski

11.50 - 12.15

Przerwa
Stoliki eksperckie – możliwość indywidualnych konsultacji

12.15 - 13.00

Zmiany w prawie pracy od 1 września 2016 r. i od stycznia 2017 r.
Joanna Stępniak
 

Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich przedsiębiorców
Małgorzata Skibińska

13.00 - 13.45

Kiedy i jak rozwiązać umowę o pracę w przypadku nieobecności pracownika - rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 53 k.p.
Anna Telec

Mediacje w prawie pracy
Marta Dubielis

13.45 - 14.30

Lunch

14.30 - 15.15

Wpłaty na PFRON i uzyskiwanie ulg po zmianach od 1 lipca 2016 r.
Mateusz Brząkowski

Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę? Egzekucja z wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem zmian od 8 września 2016 r.
Artur Rycak

15.15 - 16.00

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i inne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych
Mateusz Brząkowski

Odprawy i odszkodowania - oskładkowanie i opodatkowanie
Agata Kamińska

16.00

Zakończenie konferencji

* Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji programu

 

Cele

Cele

Podczas konferencji wybitni praktycy i eksperci wskażą najnowsze przepisy, dokonają ich interpretacji oraz odpowiedzą na wszystkie nurtujące pytania. Prelekcje skoncentrowane będą na praktycznych rozwiązaniach codziennych problemów kadrowców i pracodawców.

Przez cały czas trwania wydarzenia do dyspozycji uczestników będą eksperci Doradztwa Kadrowego – Centrum Pomocy Profesjonalisty, którzy podczas dyżuru przy stolikach eksperckich rozwiążą Państwa problemy z zakresu kadr.

Prelegenci

Prelegenci

Piotr Wojciechowski

Adwokat, niezależny ekspert prawa pracy, były inspektor pracy. Prawem pracy zajmuje się od wielu lat, a jego zainteresowania zawodowe rozpoczęły się od uczestnictwa w pracach seminarium utworzonym przy Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzonym przez Pana Profesora Krzysztofa Rączkę. W latach 1998-2001 pracował w charakterze specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W latach 2001-2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004-2008 na stanowisku wicedyrektora Departamentu. Od 2009 r. prowadzi samodzielną praktykę doradczą w różnych formach, łącząc swoje bogate doświadczenie zawodowe z bardzo cenionymi umiejętnościami przekazywania wiedzy. Wykładowca prawa pracy na renomowanych uczelniach: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor licznych publikacji oraz uczestnik Konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

Mateusz Brząkowski

Radca prawny. Praktyk posiadający kilkuletnie doświadczenie związane z problematyką funkcjonowania zakładów pracy chronionej (ZPChr) oraz uzyskiwaniem pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Specjalista z zakresu problematyki prawa pracy oraz nowoczesnego zarządzania środowiskiem pracy w przedsiębiorstwach. W swojej codziennej pracy zajmuje się kwestiami analizy prawidłowości wykorzystywania pomocy publicznej, konsekwencjami naruszenia krajowych oraz unijnych przepisów regulujących zasady jej wykorzystywania, pomocą publiczną dla pracodawców, dofinansowaniami do wynagrodzeń (SOD), wydatkowaniem środków ZFRON. Autor licznych publikacji m.in. w Dzienniku Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, Gazecie Podatkowej, miesięczniku Pracownik Samorządowy, ekspert Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich (RPO). Absolwent prawa oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Anna Telec

Radca prawny. Doświadczony wykładowca prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień i problemów związanych z czasem pracy. Prowadziła szkolenia sędziów, asystentów, aplikantów sądowych, pracowników działów personalnych i HR. Była także wykładowcą w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, a obecnie wykłada w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy. Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy.Prowadzi wykłady dla aplikantów radcowskich OIRP w Warszawie z zakresu prawa pracy. Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Były wieloletni sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie odwoławczego Wydziału Pracy. Założycielka Kancelarii Prawa Pracy specjalizującej się w szeroko pojętej problematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

dr Anna Sokołowska

Ekspert Centrum Pomocy Profesjonalisty Doradztwo Kadrowe. Prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada 20 letnie doświadczenie w zakresie prawa pracy. Swoje doświadczenie zdobywała zajmując się w ramach pracy zawodowej pracami o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy. Koordynator i uczestnik projektów krajowych i międzynarodowych oraz kampanii społecznych w obszarze ochrony pracy. Wykładowca na uczelniach wyższych, recenzent publikacji i prac dyplomowych, trener i doradca w zakresie stosowania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, autor publikacji oraz uczestnik konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie. Ukończyła Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz w 2000 r. złożyła egzamin państwowy i otrzymała uprawnienia inspektora pracy.

 

 

 

Małgorzata Skibińska

Specjalista z zakresu prawa pracy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła Studia Master of Business Administration, walidowane przez RSM Erasmus University oraz studia podyplomowe z zakresu Ubezpieczeń Społecznych oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami pracowników, w tym ponad 7 lat doświadczenia w zakresie prawa pracy. W latach 2003-2009 pełniła funkcję dyrektora personalnego w firmie ubezpieczeniowej. Uczestniczyła w realizacji projektów związanych z wdrażaniem systemu ocen pracowniczych, doskonaleniem sytemu wynagrodzeń w tym motywacyjnych systemów wynagrodzeń oraz tworzeniem pracowniczego programu emerytalnego. Poza szeroko rozumianym prawem pracy posiada doświadczenie w zakresie współpracy z agencjami pracy tymczasowej, firmami outsourcingowymi oraz firmami szkoleniowymi. Zdobyte doświadczenie pozwala jej na stosowanie przepisów prawa pracy z uwzględnieniem potrzeb biznesowych danego zakładu pracy. Autorka licznych opinii, opracowań oraz regulaminów z zakresu prawa pracy.

Joanna Stępniak

Adwokat, specjalizujący się m.in. w zagadnieniach czasu pracy, w tym czasu pracy różnych branż, oraz wynagrodzenia za pracę. Szkoleniowiec z dużym doświadczeniem prowadzący zarówno szkolenia otwarte jak i zamknięte. Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy.W Departamencie Prawnym oraz Nadzoru i Kontroli GIP była ogólnopolskim koordynatorem kontroli dotyczących czasu pracy oraz wypłat wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Agata Kamińska

Ukończyła aplikację sądową. Zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie prowadzenia sporów sądowych oraz postępowań egzekucyjnych. Doradza także w zakresie prawa pracy, prawa zobowiązań oraz ochrony danych osobowych. Zdobyła doświadczenie doradzając podmiotom gospodarczym w tym z branży elektroenergetycznej, finansowej i TSL - zajmując się ich bieżącą obsługą prawną, a w szczególności opracowywaniem kontraktów i ich negocjowaniem. Współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer  przygotowując publikacje dla internetowego serwisu prawa pracy. Uzyskała wpis na listę radców prawnych. Obecnie prowadzi własną Kancelarię.
 

Odbiorcy

Odbiorcy

IX Konwent Prawa Pracy jest wydarzeniem dedykowanym:

 

 • pracownikom działów Kadr i HR;
 • pracodawcom;
 • wszystkim osobom zajmującym sie prawem pracy.

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesna publikacja tworzona z myślą o Kadrowych. SPPiUS to narzędzia i wiedza, która pomaga radzić sobie z problemami kadrowymi i płacowymi. Gwarantuje szybki i niezawodny dostęp do informacji o zmianach w przepisach oraz o ich praktycznym znaczeniu i zastosowaniu.

Zawiera analizy praktycznych tematów, kompleksowy zbiór aktów prawnych z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, aktywne wzory dokumentów, odpowiedzi na pytania użytkowników, stawki i wskaźniki, orzecznictwo sądów polskich i UE, stanowiska urzędów oraz kompleksowy pakiet informacji niezbędnych w pracy działu kadrowego.

W wersji on-line program jest aktualizowany codziennie.

Odwiedź stronę

LEX Navigator Prawo Pracy

LEX Navigator Prawo Pracy prezentuje najważniejsze i najczęściej stosowane procedury z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, BHP w formie interaktywnych diagramów. 
Schematy pokazują wariantowe scenariusze przebiegu postępowania, terminy do dokonania czynności procesowych oraz potencjalne reakcje innych uczestników postępowania (np. sądów, PIP, ZUS). Procedury są opatrzone autorskimi poradami oraz komentarzem eksperckim, orzecznictwem i podstawami prawnymi. 

Odwiedź stronę

Patroni medialni

Personel Plus

Magazyn Personel Plus to fachowy miesięcznik dla branży HR. Skierowany jest do dyrektorów i specjalistów działów HR, właścicieli firm, szefów działów szkoleń oraz wszystkich zainteresowanych tematyką prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi i coachingu.

Przedstawia polskich HR-owców, ich opinie i doświadczenia organizacji, które reprezentują. Materiały autorstwa ekspertów i praktyków z branży HR: szefów działów HR największych polskich firm, prezesów i czołowych konsultantów firm rekrutacyjnych, doradztwa personalnego, szkoleniowych, konsultingowych i doradczych, a także szefów organizacji związanych z polskim HR-em, trenerów, coachów, oraz specjalistów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych publikowane na łamach Personelu Plus są inspiracją do wdrażania zmian w organizacjach, dalszego dzielenia się wiedzą w dziedzinie HRM oraz rozwoju osobistego i pracowników.

Odwiedź stronę

kadry.ABC.com.pl

Serwis prawny poświęcony tematyce kadrowej, prawu pracy, ubezpieczeniom społecznym i HR. Prezentowane są w nim praktyczne informacje dotyczące kadr i zarządzania kadrami, praktyczne analizy tematów kadrowych, odpowiedzi na problematyczne pytania, analizy i opinie ekspertów. Na bieżąco śledzi wszystkie najważniejsze zmiany w przepisach od początku procesu legislacyjnego aż po jego ukończenie i przedstawia skutki tych zmian w codziennej aktywności pracodawców i kadrowców. Przypomina o ważnych terminach i wydarzeniach kadrowych.W Serwisie omawiane jest najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje wydawane przez SN, NSA, MPiPS, ZUS oraz PIP, a także przedstawiane są opinie ekspertów i ich odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i bhp.

 

Na stronach Serwisu zamieszczane są informacje o szkoleniach i konferencjach z zakresu kadr i HR, które pomagają zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne w tej dziedzinie. Prezentowana jest bogata oferta publikacji Wolters Kluwer poświęconych problematyce prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz HR.

Odwiedź stronę

 

praca.pl

Serwis rekrutacyjny Praca.pl powstał w 2004 roku.

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą skoncentrowaną na tworzeniu i dostarczaniu wysokiej jakości usług e-rekrutacyjnych. Budujemy i rozwijamy efektywne, łatwe w obsłudze narzędzia, służące maksymalnie skutecznej komunikacji Pracodawców z potencjalnymi Kandydatami.

Od kilku lat jesteśmy portalem o ugruntowanej pozycji i silnie rozpoznawalnej na rynku marce.

Nasze największe atuty to ok. 2 mln Użytkowników, tysiące aktualnych ofert pracy każdego dnia, najlepszy adres domeny spośród wszystkich portali pracy. Praca.pl wraz z serwisami partnerskimi to gwarancja dotarcia do blisko 5 mln osób aktywnie poszukujących pracy.

Obserwując dynamikę zmian na polskim rynku pracy, wciąż rozwijamy portfolio naszych produktów. Staramy się z każdym dniem być bliżej potrzeb Naszych Klientów, gwarantując najwyższą jakość świadczonych usług.

Wspólnie z naszymi Klientami tworzymy jeden z najbardziej przyjaznych, efektywnych i nowoczesnych portali pracy w Polsce.

Sekcja Agencji Opieki (SAO)

Sekcja Agencji Opieki (SAO)

Sekcja Agencji Opieki (SAO) to organizacja zrzeszająca firmy realizujące usługi opiekuńcze nad osobami starszymi na rynku niemieckim, działająca w ramach Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ). Sekcja powstała w 2010 roku z inicjatywy agencji chcących wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w celu promowania i wspierania legalnych form zatrudniania.

Dziś Sekcja Agencji opieki, to rozpoznawalne forum wymiany informacji oraz ceniony partner w rozmowach o kształcie obecnego i przyszłego otoczenia prawno-legislacyjnego, perspektywach delegowania pracowników za granicę oraz branży opiekuńczej w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Sekcja organizuje cykliczne spotkania swoich członków, którzy wymieniają się codziennym doświadczeniem i wiedzą. Dzięki skutecznemu wsparciu prawnemu z powodzeniem rozwiązuje problemy prawne. SAO ma także na celu edukowanie społeczeństwa o zagrożeniach, jakie rodzi podjęcie nielegalnego zatrudnienia oraz przeciwdziała zjawisku pracy na czarno. Zadania Sekcji Agencji Opieki realizowane są podczas corocznych, ogólnopolskich Konferencji, biznesowych śniadań i spotkań prasowych, na których pojawiają się autorytety ze świata polityki i biznesu. Z sukcesami wpływa na kształt przepisów prawnych, również unijnych. Współpracuje z największymi branżowymi stowarzyszeniami i prawnikami z Niemiec.

SAO obecnie skupia 17 agencji, które świadczą usługi z poszanowaniem najwyższych standardów, wartości i prawa. Jest silną i rozpoznawalną marką, zarówno na polskim  jak i niemieckim rynku.

Odwiedź stronę

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia (SAZ) to branżowa organizacja pracodawców zrzeszająca aktualnie ponad 60 firm wyspecjalizowanych w dostarczaniu wybranych usług HR:

 • rekrutacji do pracy w kraju i za granicą na różne szczeble organizacji
 • doradztwa personalnego
 • pracy tymczasowej i outsourcingu

Agencje członkowskie SAZ posiadają ponad 250 biur, oddziałów i przedstawicielstw na terenie całego kraju. W poprzednim roku ich Klientami było ponad 7000 przedsiębiorstw polskich i zagranicznych.

SAZ reprezentuje zarówno podmioty duże, ogólnokrajowe i międzynarodowe, jak i regionalne i lokalne, działające w kilku województwach lub mniejszych ośrodkach. Tak szeroki przekrój profili działalności Członków organizacji pozwala postrzegać kwestie środowiska usług HR w sposób kompleksowy.

Celem organizacji jest nie tylko wspomaganie i reprezentowanie członków oraz budowanie dobrego wizerunku branży, ale również kreowanie właściwego kierunku jej rozwoju, zgodnego z wymogami gospodarki oraz przepisami prawa.

W ramach SAZ funkcjonuje Komisja Etyki, której działania są ukierunkowane na utworzenie przejrzystych i jednolitych zasad funkcjonowania agencji zatrudnienia na rynku pracy oraz na rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy agencjami członkowskimi lub agencjami i ich Klientami.

Bardzo ważnym obszarem działalności naszej organizacji jest edukowanie i informowanie o zakresie usług agencji zatrudnienia jako podmiotów wprowadzających innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Z przyjemnością współpracujemy ze wszystkimi podmiotami na rynku pracy: przedsiębiorstwami, urzędami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami rynku pracy, urzędami ochrony pracy oraz związkami zawodowymi, stowarzyszeniami i organizacjami, instytucjami propagującymi zasady społecznego zaangażowania biznesu.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Termin i lokalizacja:

 

Konferencja odbędzie 12 października 2016 r. się w Centrum Konferencyjnym Golden Floor, Budynek Millenium Plaza, przy  Al. Jerozolimskich 123A w Warszawie.

 

Warunki uczestnictwa:

 

 • Warunkiem udziału w IX Konwencie Prawa Pracy jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 • Na 7 dni przed terminem konferencji Organizator prześle uczestnikom potwierdzenie udziału wraz z podaniem dokładnych informacji organizacyjnych.
 • Płatność następuje na podstawie faktury proforma wystawionej na 7 dni od dokonania zgłoszenia lub na podstawie faktury VAT wystawionej w dniu konferencji
 • Płatność na konto Wolters Kluwer SA powinna nastąpić w terminie do 7 dni od daty wystawienia faktury VAT.
 • Rezygnację z udziału w wydarzeniu przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji nie później niż 7 dni przed terminem i,prezy  nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
  Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w konferencji najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem i nie wezmą udziału w wydarzeniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

Organizatorzy i partnerzy

Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Sekcja Agencji Opieki (SAO)
Patron medialny

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com